Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Richard Sulík 
Dátum 2. 7. 2021 00:00 
Schôdza 32 
Tlač 496 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 496- druhé a tretie čítanie.)
 
15:08:54 - 15:10:52   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďakujem pekne za slovo.
Dobrý deň prajem, ctené poslankyne, ctení poslanci. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby bol vypracovaný s cieľom zníženia ročného objemu finančných nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory obnoviteľných zdrojov energie.
Návrhom sa zabezpečuje zníženie ročného objemu finančných nákladov, ktoré sa prenášajú do koncovej ceny elektriny predĺžením doby podpory o päť rokov a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi obnoviteľných zdrojov energie stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky. O týchto zmenách pre výrobcu elektriny rozhoduje ÚRSO buď na základe žiadosti výrobcu elektriny alebo z vlastného podnetu, ak výrobca elektriny nesplní povinnosť podať žiadosť. Zároveň sa predlžuje aj podpora výkupom elektriny a podpora prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Odhadované zníženie nákladov na podporu výroby z obnoviteľných zdrojov je 77 eur miliónov ročne počas najbližších päť rokov.
Prijatie návrhu zákona má pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej...
=====
15:10:00 - 15:11:11   Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
elektriny a podpora prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Odhadované zníženie nákladov na podporu výroby z obnoviteľných zdrojov je 77 eur miliónov ročne počas najbližších 5 rokov. Prijatie návrhu zákona má pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať sociálne vplyvy, nebude mať vplyvy na životné prostredie, nebude mať vplyvy ani na informatizáciu spoločnosti, služieb verejnej správy pre občana. Tento zákon nebude mať vplyv ani na manželstvo, ani na rodičovstvo, ani rodinu.
Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, poprosím vás o podporu a schválenie tohto zákona. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->