Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Vladimíra Marcinková 
Dátum 14. 5. 2020 00:00 
Schôdza 7 
Tlač 23 
Bod rokovania Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019 (tlač 23).
 
9:37:46 - 9:38:52 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
22.
Ja som veľmi rada, že od kolegu Dostála zaznelo to nepochopenie úlohy verejného ochrancu práv, ktorú aj ja vnímam naozaj intenzívne v rámci včerajšej rozpravy.
Často skĺzame v diskusii o základných ľudských právach a slobodách k rôznym ideológiám a pocitovým hodnoteniam, ale pani ombudsmanka, osobne pani ombudsmanka Patakyová, nie je profesorkou práv náhodou, je právničkou, pretože pracuje nie na základe nejakých svojich dojmov, ale na základe naozaj medzinárodných právne záväzných dokumentov a vnútroštátnej legislatívy, kde jej prináleží hľadať v tejto našej legislatíve nedostatky a upozorňovať nás zákonodarcov sediacich tu na to, kde potrebujeme urobiť zmeny, aby sme naozaj zachovávali ten rozsah základných ľudských práv a slobôd, ktorý je aj vzhľadom na členstvo v Európskej únii, ale aj vzhľadom na ratifikáciu rôznych medzinárodných dohovorov a zmlúv pre nás kľúčový.
Takže toľko, ďakujem.
10:07:28 - 10:08:57 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
48.
Kolegovia z ĽSNS, ja som veľkým fanúšikom politickej plurality, ale politiku nenávisti medzi tú škálu politík, ktorú považujem za cennú a ktorá dokáže ten politický diskurz na Slovensku obohatiť, naozaj nepovažujem, pretože prezentovať nenávisť k homosexuálom, k transrodovým osobám, k ľuďom, ktorí sa naozaj narodili do nešťastnej situácie, do chudoby, toto nás nikam neposunie.
A keď ste sa opovážili naozaj prihovoriť k cigánskym deťom, ktoré nazývame v kultivovanej spoločnosti rómskymi deťmi, a hovoriť o tom, že tieto deti mnohokrát neprávom nie sú zaraďované medzi deti s mentálnym postihnutím, tak sa veľmi mýlite, lebo štatisticky je nemožné, aby 60 % všetkých detí, ktoré máme v špeciálnych školách, boli rómskeho pôvodu. Je to štatisticky nemožné. A je dokázané, že tieto deti, keď prišli do iného prostredia, máme mnoho prípadov, napríklad v Anglicku, boli zaradené do normálnych tried. Až 85 % detí, ktoré u nás mali kategóriu A, to znamená nejaké mentálne postihnutie, a boli takto diagnostikované, v Anglicku v školskom systéme nemali problém fungovať a boli zaradené do normálnych tried.
Takže hovorme o diskriminácii, pretože je prítomná.
11:00:19 - 11:04:40 Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
94.
Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pani verejná ochrankyňa práv, gestorským výborom správy o činnosti verejného ochrancu práv je výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
95.
Poprosím vás o kľud v rokovacej sále, nech môže pani spravodajkyňa svoje záverečné slovo prečítať.

Marcinková, Vladimíra, poslankyňa NR SR
96.
Ďakujem, pán predsedajúci. (Zaznievanie gongu.)
Zopakujem, že gestorským výborom správy o činnosti verejného ochrancu práv je výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. V rámci tohto výboru celá koalícia jednomyseľne rozhodla a odporučila Národnej rade Slovenskej republiky, aby túto správu zobrala na vedomie.
Diskusia vo výbore bola veľmi kultivovaná a vecná. Až tu v tomto pléne bola táto správa, doslova informácia o dodržiavaní ľudských práv a národnostných, ľudských práv a slobôd na Slovensku ponížená na nejakú ideologickú rozpravu založenú na dojmoch, našich postojoch, názoroch a zabudli sme na jej kľúčový rozmer, a ten je právny. To považujem za nepochopenie úlohy verejného ochrancu práv a sčasti aj našej úlohy ako poslancov.
Pani Patakyová ako profesorka práva je aj pre mňa autoritou v tejto veci a považujem za nedôstojné poučovať ju alebo pochybovať o tom, že je tu medzi nami niekto so šírnou právnou znalosťou vnútroštátnej alebo nadnárodnej legislatívy, ktorá základné ľudské práva a slobody chráni. Preto o jej odbornom úsudku v tejto oblasti nemám pochybnosti a želám si, aby aj napriek nepríjemným invektívam zo strany niektorých poslancov vo svojej funkcii zotrvala.
Včera som od kolegu z opozície v rozprave počula, prečo my koaliční poslanci ukazujeme na možno nedostatky aktuálnej legislatívy alebo vyzývame aj k nejakým doplnkom, ako som to spravila napríklad ja pri práve na bývanie a mojim odporúčaniam v tejto téme. Vraj si to môžeme s ministrami ako koaliční poslanci vybaviť, vyriešiť mimo pléna. Počula som. Slovo vybaviť považujem za hnis Slovenska. Vybaviť, vybavíš, dá sa vybaviť? Kým takéto postupy a takéto uvažovanie v politike a kdekoľvek inde nevyženieme zo Slovenska, len ťažko sa posunieme. Nie nadarmo je tu trojdelenie moci, a to výkonná, zákonodarná a súdna. Nie nadarmo sme tu my parlament, vláda a súdy. Jedni majú skultivov..., majú skultúrňovať, zlepšovať a kontrolovať výsledky práce druhých. Nie veci vybavovať.
Preto je tu s nami aj ombudsmanka. Aj ona je doplnkom tohto systému, ktorý má skvalitňovať procesy v tomto štáte. Ja nie som členkou vlády, som členkou parlamentu, vediem momentálne výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a túto prácu si budem poctivo robiť, lebo také sú moje povinnosti. A z pozorovania prístupu verejnej ochrankyne práv nielen na základe tejto správy, ale odkedy bola vo funkcii, mám za to, že túto prácu robí dobre, nadmieru svedomito a jej úrad a práca a výsledky práce tohto úradu sú žiaduce pre situáciu, v ktorej sme. Nepochybujem o jej odbornosti, ako som povedala, a nezaujatom profesionálnom prístupe k ľudskoprávnej agende.
Ako podpredsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny naozaj úprimne apelujem na kolegov, aby sme agendu ľudských práv a slobôd očistili od politických nánosov a hľadeli na ňu ako zákonodarný orgán, teda v medziach práva a naprávania nedostatkov našej súčasnej legislatívy a právnej úpravy.
Pani verejná ochrankyňa práv, ja vám tiež prajem všetko najlepšie k dnešným narodeninám a úprimne vám ďakujem a taktiež vašim spolupracovníkom za prácu, ktorú odvádzate. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->