Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12345678910...»
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 6. 9. 2006Martin Froncpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán premiér, z vášho vyjadrenia v médiách som sa dopočul, že sa chystáte zrušiť krajské školské úrady. Aký prínos pre školstvo a aké finančné úspory z ich zrušenia očakávate?
zodpovedaná 6. 9. 2006Gábor Gálpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, čo je dôvodom toho, že ďalšiu investíciu Samsungu na juhu Slovenska táto vláda nepodporuje?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, ako si predstavujete konštituovanie vami navrhovaného Najvyššieho správneho súdu, aké bude jeho postavenie v rámci nezávislej súdnej moci a čím prispeje jeho existencia k riešeniu preťaženosti súdov, ak zároveň nemáte ambíciu oddeliť správnu agendu a vytvoriť systém správneho súdnictva.
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, v programovom vyhlásení vlády SR, ktorej ste predsedom sa v časti justícia objavila krátka zmienka o postupnom rozpočtovom a materiálnom osamostatnení Najvyššieho súdu SR od ministerstva spravodlivosti. Aké budú vaše konkrétne opatrenia k tomuto cieľu a čo tým sledujete, keď už dnes je Najvyšší súd od ministerstva nezávislý a má vlastnú rozpočtovú kapitolu.
nezodpovedaná 6. 9. 2006Gábor Gálpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, prečo si myslíte, že okolie Galanty nie je pripravené na ďalšiu investíciu Samsungu?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, ako si predstavujete konštituovanie vami navrhovaného Najvyššieho správneho súdu, aké bude jeho postavenie v rámci nezávislej súdnej moci a čím prispeje jeho existencia k riešeniu preťaženosti súdov, ak zároveň nemáte ambíciu oddeliť správnu agendu a vytvoriť systém správneho súdnictva.
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, v programovom vyhlásení vlády SR, ktorej ste predsedom sa v časti justícia objavila krátka zmienka o postupnom rozpočtovom a materiálnom osamostatnení Najvyššieho súdu SR od ministerstva spravodlivosti. Aké budú vaše konkrétne opatrenia k tomuto cieľu a čo tým sledujete, keď už dnes je Najvyšší súd od ministerstva nezávislý a má vlastnú rozpočtovú kapitolu.
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, v programovom vyhlásení vlády aj v oblasti justícia máte množstvo návrhov, ktoré dramaticky zvyšujú výdavky štátneho rozpočtu. Môžete nám konkretizovať vašu predstavu na krytie zámeru vašej vlády navýšiť počet sudcov? Ako túto myšlienku mienite realizovať, v akom časovom horizonte? Čo znamená navýšenie sudcov dočasne, keď vieme, že sudcovia sú menovaní doživotne?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, považujete späťvzatie návrhu na začatie konania na Ústavnom súde vo veci sporného výkladu ústavných kompetencií prezidenta SR pri menovaní viceguvernéra Národnej banky Slovenska za budovanie právneho štátu?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, ako si predstavujete konštituovanie vami navrhovaného Najvyššieho správneho súdu, aké bude jeho postavenie v rámci nezávislej súdnej moci a čím prispeje jeho existencia k riešeniu preťaženosti súdov, ak zároveň nemáte ambíciu oddeliť správnu agendu a vytvoriť systém správneho súdnictva.
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, v programovom vyhlásení vlády aj v oblasti justícia máte množstvo návrhov, ktoré dramaticky zvyšujú výdavky štátneho rozpočtu. Môžete nám konkretizovať vašu predstavu na krytie zámeru vašej vlády navýšiť počet sudcov? Ako túto myšlienku mienite realizovať, v akom časovom horizonte? Čo znamená navýšenie sudcov dočasne, keď vieme, že sudcovia sú menovaní doživotne?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Gábor Gálpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, ako vysvetlíte občanom z okolia Galanty - sčasti aj vašim voličom, že vaša vláda ďalšiu investíciu Samsungu v tejto lokalite podporovať nebudete?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, v programovom vyhlásení vlády aj v oblasti justícia máte množstvo návrhov, ktoré dramaticky zvyšujú výdavky štátneho rozpočtu. Môžete nám konkretizovať vašu predstavu na krytie zámeru vašej vlády navýšiť počet sudcov? Ako túto myšlienku mienite realizovať, v akom časovom horizonte? Čo znamená navýšenie sudcov dočasne, keď vieme, že sudcovia sú menovaní doživotne?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, v programovom vyhlásení vlády SR, ktorej ste predsedom sa v časti justícia objavila krátka zmienka o postupnom rozpočtovom a materiálnom osamostatnení Najvyššieho súdu SR od ministerstva spravodlivosti. Aké budú vaše konkrétne opatrenia k tomuto cieľu a čo tým sledujete, keď už dnes je Najvyšší súd od ministerstva nezávislý a má vlastnú rozpočtovú kapitolu.
zodpovedaná 6. 9. 2006Dušan Jarjabekpodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičPán podpredseda, čo chce vláda urobiť, aby podnietila záujem bádateľov o skúmanie dejín a slovenskej kultúry a ako umožní prienik výsledkov bádania do podvedomia celej spoločnosti?
zodpovedaná 6. 9. 2006Dušan Jarjabekpodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičPán podpredseda, v petržalskom Sade J. Kráľa stojí základný kameň pamätníka slovenského vysťahovalectva. Kedy tam bude aj onen pamätník?
zodpovedaná 18. 10. 2006Tomáš Galbavýpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoAké máte kritéria na prideľovanie finančnej pomoci z vašej osobnej finančnej rezervy, ktorá sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšila o viac ako dvojnásobok, zvýšil sa rovnakou mierou počet žiadostí?
zodpovedaná 18. 10. 2006Jana Laššákovápredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, mnohé záväzky z Programového vyhlásenia vlády sa začali plniť v rekordne krátkom čase. Niektoré záväzky vláda odložila na ďalšie roky. Ktoré z cieľov novej vlády, ktoré sa ešte nedostali do procesu realizácie považujete na prioritné v najbližšom období?
zodpovedaná 18. 10. 2006Jana Laššákovápredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán premiér, bude vláda Slovenskej republiky podporovať politiku verejného vlastníctva, aby predišla korupcii a nehospodárnosti v súkromnom sektore?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ľuboš Martinákpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoNa verejnosť sa postupne dostávajú informácie o obrovských sumách, ktoré boli počas bývalej vlády M. Dzurindu na jednotlivých ministerstvách a orgánoch štátnej správy vyplácané v podobe odmien zamestnancom týchto úradov, predovšetkým politickým nominantom. Bývalá vláda však nedokázala nájsť prostriedky na riešenie pálčivých sociálnych problémov. Pán premiér, podľa vás, dá sa hovoriť o trestoprávnom postihu takéhoto arogantného konania alebo je možné vyvodzovať iba morálnu a politickú zodpovednosť?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, akými opatreniami vašej vlády zabezpečíte nárast príjmov v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 o 17 mld. Sk, ako to uvádzate v štátnom rozpočte na rok 2007?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, ktoré kroky vašej vlády zabezpečia v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 nárast príjmov o 17 mld. v porovnaní s rokom 2006 naviac?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ján Senkopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán premiér, opozícia, médiá sa snažia podsúvať verejnosti, že nové vládne zoskupenie ustupuje zo svojich predvolebných sľubov a programového vyhlásenia. Môžete nás informovať o prvých krokoch vlády za 100 dní vládnutia?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Peter Markovičpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, nezdá sa vám organizovanie výjazdových zasadnutí vlády byť zbytočným vyhazdovaním peňazí?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, ktorými opatreniami chcete zabezpečiť v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 nárast príjmov o 17 mld. v porovnaní s rokom 2006 naviac?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Stanislav Kahanecpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPredložením vládneho návrhu zákona o dani z príjmov sa vynárajú viaceré otázky. Pán premiér, vidíte problém v tom, ak sa neziskové či mimovládne organizácie venujú verejnoprospešným aktivitám, resp. ak v 3. sektore vznikajú nové organizácie, ktoré sa týmto aktivitám venujú?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ján Kvorkapredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, pravicoví ideológovia 4 roky vytvárali na Slovensku dojem, že štát je zlý vlastník a len súkromní vlastníci dokážu efektívne hospodáriť. V súkromnom sektore však prekvitá korupcia, neefektívnosť a zisky súkromných korporácií neplynú občanom ale šťastným jednotlivcom. Bude vláda SR podporovať politiku verejného vlastníctva, aby predišla korupcii a nehospodárnosti v súkromnom sektore?
nezodpovedaná 18. 10. 2006István Pásztorpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán premiér, kedy sa predpokladá schválenie finálnej verzie Národného strategického referenčného rámca SR a jej udobrenie Európskou komisiou a v náväznosti na to, kedy sa objavia prvé výzvy na podávanie žiadostí v rámci vytýčených operačných programov?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, hovoríte koľko veľa ste toho za 100 dní vašej vldáy urobili. Aké opatrenia ste realizovali, že nezamestnanosť na Slovensku klesla pod 10%? Znamená to, že za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5-2%?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, akými krokmi sa vašej vláda podarilo za prvých 100 dní jej pôsobenia znížiť nezamestnanosť na Slovensku v poslednom období pod 10%? Môžete teda čakať, že za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5-2%?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, aj vy ako poslanec NR SR ste v uplynulom volebnom období podporili zriadenie špeciálneho súdu a aj nadštandardné oceňovanie práce sudcov ŠS. Podporíte vy aj vaši poslanci strany Smer-SD zrušenie špeciálneho súdu? Ak áno, tak prečo?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, komu konkrétne ste zosobnili náklady na rokovanie vlády v kaštieli v Betliari?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Peter Markovičpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, nemyslíte si, že zásadné reštriktívne opatrenia v oblasti asignácie daní z príjmov sú deštruktívnym krokom v budovaní a posiľňovaní občianskej spoločnosti, ktorá je základným kameňom každej modernej demokracie?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, môžete poslancom povedať do očí, že ste nevedeli, že vláda má rokovať v kaštieli v Betliari?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, považujete návrh vlády na stiahnutie návrhu na začatie konania na Ústavnom súde SR vo veci kompetencií prezidenta SR vo veci menovania viceguvernéra Národnej banky SR za budovanie právneho štátu?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jozef Mikušpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVláda sa prihlásila k sľubu prijať euro na Slovensku v roku 2009. Hlavný problém udržať nízky deficit verejných financií je Sociálna poisťovňa. Predchádzajúca vláda počítala kryť jej schodok z privatizácie. Keďže vaša vláda privatizovať nemieni, chcete deficit vykrývať krátením výdavkov s dopadom na obyvateľstvo alebo zvyšovaním dlhu štátu? O možnosti zrušiť alebo oklieštiť dôchodkovú reformu, dúfam, neuvažujete.
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ján Senkopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVláda má za sebou 100 dní. Čo sa vláde podarilo za toto obdobie realizovať z jej programového vyhlásenia?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jana Laššákovápredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán premiér, považujete sociálny štát za zlučiteľný s napredovaním ekonomiky?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Pavol Minárikpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán premiér, je prípustné, aby politik šíril strach vo verejnoprávnom médiu (STv)? A ako inak možno nazvať vyhrážky súdom za kladenie otázok, ktoré sa týkali hodnotenia vášho koaličného partnera európskymi socialistami?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, vďaka ktorým krokom vašej vlády za prvých 100 dní sa vám podarilo znížiť nezamestnanosť na Slovensku pod 10%? Chcete povedať, že za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5-2%?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, ktorými opatreniami ste zabezpečili v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 nárast príjmov o 17 mld. v porovnaní s rokom 2006 naviac?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, ešte ako poslanec NR SR ste boli zástancom špeciálneho súdu, pričom aj poslanci vašej strany podporili hlasovaním aj nadštandardné odmeňovanie sudcov ŠS. Pán premiér, podporia poslanci a Smer-SD ako celok zrušenie špeciálneho súdu. Ak áno, tak prečo?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, akými krokmi ste zabezpečili v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 nárast príjmov o 17 mld. v porovnaní s rokom 2006 naviac?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, vďaka ktorým opatreniam vašej vlády za prvých 100 dní vládnutia poklesla nezamestnanosť na Slovensku za posledné obdobie pod 10%? Bude za ďalšie obdobie vďaka takémuto zázraku pokles o ďalších 1,5-2%?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Monika Smolkovápredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoAké konkrétne kroky vláda pripravuje, aby sa eliminovala korupcia vo verejnej správe?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Martin Padopredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán premiér, ktoré opatrenia Vašej vlády počas vášho 100-dňového vládnutia zabezpečili pokles nezamestnanosti na Slovensku pod hranicu 10%? Takže, za ďalšie obdobie to bude pokles o ďalších 1,5-2%?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Tomáš Galbavýpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán premiér, viete dôveryhodne vysvetliť, prečo sa vaša osobná finančná rezerva v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšila o viac ako dvojnásobok?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Edita Angyalovápredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán premiér, mohli by ste prosím povedať, po naplnení množstva bodov programového vyhlásenia, ktoré ďalšie opatrenia považujete za prioritné v najbližších mesiacoch?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPán predseda vlády, mienite sa ospravedlniť za zasahovanie do spravodajstva verejnoprávnej televízie?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ľuboš Martinákpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoPravicoví politici často tvrdia, že krajina si musí vybrať buď cestu neoliberálnych reforiem a ekonomického rastu alebo cestu sociálnej politiky a ekonomického prepadu. Nová vláda si vybrala cestu sociálneho štátu. Zdá sa, že pravicová vláda za predchádzajúce roky zavádzala verejnosť... Považujete sociálny štát za zlučiteľný s napredovaním ekonomiky?
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.