Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 18. 5. 2016Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoAké boli prioritné témy diskusie s generálnym tajomníkom Rady EÚ s p. Jeppem Tranholm-Mikkelsenom?
nezodpovedaná 18. 5. 2016Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, požiadal by som vás o odpoveď na otázku, ktoré opatrenia z Programového vyhlásenia vlády SR považujete za prioritné?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, chcel by som vás požiadať informovať nás o vašom stretnutí s predsedom vlády Holandského kráľovstva a Maltskej republiky a o prioritách nadchádzajúceho predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie?
nezodpovedaná 21. 9. 2016Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, čo si myslíte, ako Bratislavský summit prispel k zlepšeniu bezpečnostnej situácii v EÚ?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aké mimoriadne zahraničné investície môžeme v tomto volebnom období na Slovensku očakávať?
zodpovedaná 26. 10. 2016Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, aké ďalšie kroky môžeme očakávať v súvislosti s reformou štátnej správy ESO?
nezodpovedaná 26. 10. 2016Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aké mimoriadne investície (zahraničné) môžeme v tomto volebnom období na Slovensku očakávať?
nezodpovedaná 7. 12. 2016Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, aké ďalšie zahraničné investície očakávame na Slovensku?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte s odstupom času investíciu JAGUAR-LAND ROVER?
nezodpovedaná 22. 3. 2017Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, aké kroky by ste navrhovali pri riešení nedostatku pracovnej sily, na aké začínajú upozorňovať naše firmy?
nezodpovedaná 22. 3. 2017Martin Nemkypodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter PellegriniPán podpredseda vlády, chcel by som požiadať o informáciu k pripravovanému projektu cezhraničnej testovacej dráhy pre automobilky a dodávateľov moderných technológií do áut?
nezodpovedaná 22. 3. 2017Martin Nemkyminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, chcel by som požiadať o informáciu v koľkých fakultných nemocniciach je súkromný prevádzkovateľ MR, CT, USG, MAMO, atď. (diagnostické centrá) a ako sa stavia k tomu ministerstvo zdravotníctva. Neplánuje ministerstvo v predmetných nemocniciach vlastné diagnostické centrá?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, ako hodnotíte výsledky prezidentských volieb vo Francúzsku?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Martin Nemkyminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, ako chce ministerstvo riešiť diagnostické centrá (CT, magnetická rezonancia, tomografia, atď.), ich ďalšie rozširovanie v nemocniciach? Či ministerstvo neplánuje zriadiť vlastné, t. j. vypovedať zmluvy súkromným spoločnostiam, napríklad Fakultná nemocnica Nitra?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Martin Nemkyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterZamestnávatelia v niektorých regiónoch avizujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Aké opatrenia sa pripravujú ohľadom podpory mobility za prácou?
nezodpovedaná 17. 5. 2017Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte snem ZMOS-u konaný dňa 17. 5. 2017?
nezodpovedaná 17. 5. 2017Martin Nemkyminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanPán mnister, ako hodnotíte projekt Učiace sa Slovensko?
nezodpovedaná 6. 9. 2017Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aké sú najdôležitejšie závery so spoločného rokovania česko-slovenskej vlády?
zodpovedaná 6. 9. 2017Martin Nemkyminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, neuvažujete nad zriadením vlastných diagnostických centier (stredísk počítačovej tomografie) v každom krajskom meste (napr. v Nitre), resp. prehodnotiť zmluvy so súkromnými prevádzkovateľmi týchto zariadení v priestoroch štátnych nemocníc?
nezodpovedaná 11. 10. 2017Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, nedávno ste ratifikovali v Paríži významnú klimatickú zmluvu. Načo reaguje a ako sa dotýka Slovenskej republiky?
zodpovedaná 11. 10. 2017Martin Nemkypodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter PellegriniVážený pán podpredseda vlády, aké opatrenia pripravujete v snahe prispieť k rozvoju regiónov? Konkrétne sa zameriavam na možnosť pripojenia jednotlivých obcí na internetovú sieť.
nezodpovedaná 29. 11. 2017Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, mnohí zamestnanci vítajú zavedenie príplatkov za nočnú prácu, aj napriek odporu zamestnávateľov. Aký je váš názor k uvedenej veci?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte summit Vyšehradskej skupiny v Budapešti a aké sú najdôležitejšie závery?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, ako vnímate tému politika súdržnosti EÚ po roku 2020, v budúcnosti s vaším rozhovorom s pani eurokomisárkou pre regionálnu politiku s pani Corinou Cretu?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, na úvod mojej otázky by som vám chcel osobitne poďakovať za pomoc poľnohospodárom a to konkrétne vyčlenením sumy 30 miliónov na tzv. zelenú naftu. Ako táto pomoc bude fungovať? A druhá otázka, či sa o túto pomoc nebude zaujímať Európska komisa?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako vnímate zrýchlenie hospodárskeho rastu v priebehu roku 2018 oproti prognózam a aké kroky vlády dopomohli tomuto rastu?
zodpovedaná 7. 2. 2018Martin Nemkypodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter PellegriniVážený pán podpredseda, na úvod dovoľte vysloviť poďakovanie vám a vášmu úradu za aktivitu pri budovaní vysokorýchlostného internetu pre všetky obce a mestá, ktoré doteraz takúto službu nemali. Zaujíma ma koľko a aký z toho budú mať benefit občania SR podľa vás?
nezodpovedaná 14. 2. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, zachytil som vaše stretnutie so študentami na lyžiarskych kurzoch. Ako hodnotíte túto podporu cestovného ruchu, ktorú ste zaviedli?
nezodpovedaná 14. 2. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, v dnešnej dobe narážeme na komplikovanosť verejného obstarávania, či už pri čerpaní eurofondov atď. Ako by sa dal tento proces zjednodušiť?
nezodpovedaná 9. 5. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda, ako hodnotíte vaše stretnutie s pani nemeckou kancelárkou?
nezodpovedaná 16. 5. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, zachytil som v médiách vaše stretnutie s rektormi univerzít. Ako hodnotíte toto stretnutie a aké boli závery?
nezodpovedaná 16. 5. 2018Martin Nemkypodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiVážený pán podpredseda vlády, čo očakávate od nového zákona proti byrokracii?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Peter PellegriniPán predseda, ako vnímate zmenu postoja Angely Merkelovej k migrácii a ako to ovplyvní našu politiku?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Martin Nemkyministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáPani ministerka, kedy bude vo Fakultnej nemocnici Nitra vybudované vlastné pracovisko počítačovej tomografie (CT, MR, USG, RTG, EE, PET) tak, aby tieto úkony nemusel vykonávať súkromník?
nezodpovedaná 20. 6. 2018Martin Nemkypodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiPán podpredsesda vlády, čo urobí váš úrad preto, aby Slovensko začalo lepšie čerpať prostriedky z horizontálnych fondov Európskej únie?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Peter PellegriniPán predseda, čo považujete za najväčší prínos z výjazdového rokovania vlády vo Svidníku?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Peter PellegriniV minulých dňoch ste sa stretli s ministrom priemyslu a obchodu Ruskej federácie. Aké témy boli na tomto rokovaní a aký význam mali pre Slovenskú republiku?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda, ako hodnotíte kontrolný deň na ministerstve dopravy a k akým záverom ste dospeli?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Martin Nemkyministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, ako pokračuje reforma štátnej správy ESO? Rozmýšľa sa do búdca prepojenie klientských centier so samosprávou?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, aké sú najdôležitejšie body vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podpísanej 28. 11. 2018?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Martin Nemkyministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, aké sú vaše závery z rokovania Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport venované kultúre a audiovízii?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Martin Nemkypodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiVážený pán podpredseda vlády, ako vyzerajú prípravy na vyjednávanie s Európskou komisiou, čo sa týka nového eurofondového programového obdobia 2021 - 2027?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Martin Nemkypredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda, ako vnímate správy z Kyjeva ako stanné právo, vyhlásenie vojnového stavu, atď.?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Martin Nemkypodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiVážený pán podpredseda vlády, Slovensko bude mať prvých štyroch inovačných diplomatov v histórii. Aká bude ich úloha?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Martin Nemkypredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, aké sú závery z vášho stretnutia s členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Martin Nemkypredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, aké závery vyplývajú zo Svetového ekonomického fóra v Davose?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Martin Nemkypredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, aké sú závery z vášho stretnutia s generálnym tajomníkom OECD?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Martin Nemkyministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, ako pokračuje reforma štátnej správy ESO?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Martin Nemkypodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiVážený pán podpredseda, ako sa vyvíja projekt WIFI pre teba?
zodpovedaná 27. 3. 2019Martin Nemkypredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda, ako hodnotíte prebiehajúci brexit?
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.