Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 17. 10. 2018Eva Smolíkováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, ako sa vyvíja situácia v lete medializovaného Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), odchádzala tretina zamestnancov. Aké kroky ministerstvo spravilo a plánuje urobiť, aby situáciu vo VÚDPaP riešilo?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Eva Smolíkováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, ako sa vyvíja situácia so Slovenskou akadémiou vied? Na mimoriadnom školskom výbore vám bola udelená povinnosť informovať o stave transformácie 30 dní od tohto výboru. Lehota uplynula v tomto týždni. Aké sú teda kroky, ktoré ministerstvo školstva za 30 dní podniklo v procese registrácie SAV?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Eva Smolíkováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, minulý rok prebehol pilotný projekt Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl na identifikáciu športového talentu. Tento rok je povinný pre všetkých žiakov na Slovensku. Z akého dôvodu sa rozhodol rezort školstva pristúpiť k tomuto testovaniu a aké výstupy z neho očakáva?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Eva Smolíkováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, z medializovaných informácií vyplýva, že slovenské školy ani tento rok nemajú dostatok učebníc pre žiakov. Aké kroky prijalo ministerstvo školstva oproti minulému roku, aby sa na školy dostalo viac učebníc a čo plánuje na zlepšenie stavu s učebnicami?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Eva Smolíkováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, minulý mesiac prebiehal zber dát o žiakoch v materských, základných a stredných školách prostredníctvom nového Rezortného informačného systému. Naplnili sa očakávania rezortu školstva pri napĺňaní systému a ako ste spokojná s výsledkami?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.