Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 22. 3. 2017Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v rokoch 2015 a 2016 vymenila Národná diaľničná spoločnosť na 167 kilometroch diaľnic a rýchlostných ciest zvodidlá. Nahradila ich novými alebo stredovými betónovými. Po rekonštrukcii ostalo približne 20-tisíc ton starých zvodidiel. Hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti v tom čase uviedla, že staré zvodidlá Národná diaľničná spoločnosť odpredáva v súťaži ako vyradený majetok za najvyššiu ponúknutú cenu. Chcem sa spýtať, či by nebolo vhodnejšie staré zvodidlá repasovať a bezodplatne ich dať Slovenskej správe ciest, ktorá by ich použila, kde majú staré, prehrdzavené alebo kde chýbajú úplne?
zodpovedaná 22. 3. 2017Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, uvažuje sa o navýšení rozpočtu Slovenskej správy ciest na opravy ciest I. triedy, ktoré má v správe? Po uplynulej zimnej sezóne, ktorá bola mimoriadne chladná, totiž extrémne nízke teploty (hlavne v severných častiach Slovenska aj pod mínus 30° C) spôsobili vážne a výrazne poškodenie týchto ciest. Niektoré z nich už ani nemožno nazvať cestami, skôr pripomínajú odľahlé poľné cesty. Je narušená bezpečnosť vodičov pri jazde po takýchto vozovkách, nehovoriac o poškodených automobiloch. Ďalším problémom týchto ciest, s ktorým sa na mňa občania obracajú, je chýbajúce vodorovné značenie.
zodpovedaná 13. 9. 2017Igor Janckulíkminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, okres Námestovo je najväčší okres na Orave čo do počtu obyvateľov a aj rozlohou. Napriek tomu, ako jediný z oravských okresov, nemá vybudované klientske centrum, kde by na jednom mieste sídlili orgány štátnej správy. Situácia na úradoch v Námestove je pre občanov z celej spádovej oblasti značne neprehľadná a časovo veľmi náročná, keďže úrady sú roztrúsené po celom meste. Navyše, mesto nemá mestskú hromadnú dopravu a už len samotné cestovanie medzi úradmi spôsobuje mnohým ľuďom veľké komplikácie. Pán minister, môžu občania okresu Námestovo počítať s vybudovaním klientského centra a ak áno, v akom časovom horizonte by mohlo slúžiť svojmu účelu?
zodpovedaná 13. 9. 2017Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, koncom roka 2008 bolo slávnostne odovzdané prepojenie medzi Kysuckou Novou Bystricou a Oravskou Lesnou v dĺžke 9,5 km a v hodnote 73 mil. eur. Táto cesta bola skolaudovaná až v júni 2011 kvôli dodatočným požiadavkám na vybudovanie 4,5 km dlhého chodníka a potiahnutiu nového koberca vo Vychylovke. V súčasnosti je už takmer neuveriteľných 9 rokov cesta II/520 pre vodičov iba v dočasnom úžívaní. Hoci by mala byť v správe Žilinského samosprávneho kraja, ten ju roky odmieta prevziať kvôli neodstráneným závadám a dočasný správca - Slovenská správa ciest argumentuje nedostatkom financií na opravy. Dostali sme sa do začarovaného kruhu a cesta akoby nemala pána. Nie je tam žiadna pravidelná údržba, povrch vozovky je značne porušený, sú poškodené zvodidlá od vyvrátených stromov a autohavárií a dokonca i v tomto období nájdeme na vozovke zimný posyp. Je neuveriteľné, že taký dlhý čas nedošlo k náprave a vyzerá to tak, ako keby niekomu záležalo na tom, aby sa táto cesta dostala do havarijného stavu a mohla byť uzatvorená. Pán minister, akým spôsobom môže byť ministerstvo dopravy nápomocné pri riešení tohto dlhotrvajúceho stavu, ktorý roky trápi miestnych ľudí?
zodpovedaná 16. 5. 2018Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, pred niekoľkými mesiacmi ste na tlačovej besede, ešte s bývalým štátnym tajomníkom Stromčekom, ohľadom liberalizácie STK vyhlásili, že sa uvažuje o zmene periódy technickej kontroly z dvoch na dlhšie obdobie pri nebrzdených prívesných vozíkoch, švorkolkách, motocykloch a hlavne poľnohospodárskych traktoroch. Pre malých poľnohospodárov by predlženie periódy technických kontrol bolo určite veľmi veľkou pomocou. Preto by som sa chcel spýtať, v akom stave je príprava týchto zmien, resp. kedy môžeme tieto zmeny očakávať v praxi?
zodpovedaná 16. 5. 2018Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, koncom júla 2017 bolo Národnou diaľničnou spoločnosťou vyhlásené verejné obstarávanie na úsek rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná. Prosím vás o informáciu, v akom stave sa toto verejné obstarávanie k dnešnému dňu nachádza. Bude výstavba tohto úseku spustená v lete tohto roku ako to Národná diaľničná spoločnosť avizovala v tlačovej správe vydanej 24. júla 2017 k vyhláseniu verejného obstarávania na tento úsek?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Igor Janckulíkdočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, približne pred dvomi rokmi ste boli ako štátna tajomníčka ministerstva vnútra na obhliadke priestorov na zriadenie klientskeho centra štátnej správy pri Okresnom úrade v Námestove. Bývalý pán minister Kaliňák ma prostredníctvom odpovede na hodine otázok v septembri 2017 informoval, že ministerstvo vnútra vyhodnotilo ako najviac vyhovujúce priestory bývalej polikliniky v Námestove a avizoval, že na jeseň 2017 budú pokračovať rokovania s VÚC Žilina o nadobudnutí tohto objektu, aby sa tam následne mohlo zriadiť klientske centrum. Momentálne je však jún 2018 a žiadne rokovania medzi VÚC Žilina a ministerstvom vnútra neprebiehajú. Pani ministerka, žiadam vás o informáciu v akom stave je proces zriadenia tohto klientského centra v Námestove?
nezodpovedaná 20. 6. 2018Igor Janckulíkdočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, približne pred dvomi rokmi ste boli ako štátna tajomníčka ministerstva vnútra na obhliadke priestorov na zriadenie klientskeho centra štátnej správy pri Okresnom úrade v Námestove. Bývalý pán minister Kaliňák ma prostredníctvom odpovede na hodine otázok v septembri 2017 informoval, že ministerstvo vnútra vyhodnotilo ako najviac vyhovujúce priestory bývalej polikliniky v Námestove a avizoval, že na jeseň 2017 budú pokračovať rokovania s VÚC Žilina o nadobudnutí tohto objektu, aby sa tam následne mohlo zriadiť klientske centrum. Momentálne je však jún 2018 a žiadne rokovania medzi VÚC Žilina a ministerstvom vnútra neprebiehajú. Pani ministerka, žiadam vás o informáciu v akom stave je proces zriadenia tohto klientského centra v Námestove?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Igor Janckulíkdočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, žiadam vás o informáciu, čo sa zmenilo od septembra 2017, kedy ma ex-minister Kaliňák na hodine otázok informoval, že ministerstvo vnútra vybralo za najvyhovujúcejší priestor na zriadenie klientskeho centra štátnej správy pri Okresnom úrade v Námestove objekt bývalej polikliniky. Už je september 2018 a k rokovaniam s VÚC Žilina doposiaľ nedošlo a Námestovo neustále čaká na zriadenie klientskeho centra. Žilinský samosprávny kraj má vo svojom vlastníctve budovu, ktorú ministerstvu vie na tento účel ponúknuť. Nie je však možné neustále čakať na rozhodnutie ministerstva vnútra, pretože župa by vedela tento priestor zhodnotiť a využiť aj na iný účel a ministerstvo potom bude mať problém nájsť vhodné priestory.
nezodpovedaná 28. 11. 2018Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, žiaľ, znova musím konštatovať, že Programové vyhlásenie vlády v oblasti dopravy sa neplní. Začiatkom septembra prebehlo otváranie cenových ponúk od uchádzačov a verejnosť dodnes nepozná meno zhotoviteľa úseku R3 Tvrdošín - Nižná. Navyše termíny výstavby pri zvyšných dvoch úsekoch R3 Nižná - Dlhá nad Oravou a Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová sa posunuli z roku 2019 až na rok 2023. Pýtam sa, kedy dôjde k podpisu zmluvy so zhotoviteľom úseku Tvrdošín - Nižná?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, žiaľ, znova musím konštatovať, že Programové vyhlásenie vlády v oblasti dopravy sa neplní. Dodnes verejnosť nepozná meno zhotoviteľa úseku R3 Tvrdošín - Nižná a termíny pri zvyšných dvoch úsekoch R3 Nižná - Dlhá nad Oravou a Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová sa neustále posúvajú. Pýtam sa, kedy dôjde k podpisu zmluvy so zhotoviteľom úseku Tvrdošín - Nižná?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, ako chce ministerstvo riešiť komplikovanú situáciu ohľadom tunela Višňové a aký je harmonogram tohto riešenia? Nemyslíte, že prípadné rozviazanie zmluvy so zhotoviteľom prinesie oveľa väčšie časové zdržanie a finančné nároky?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, kedy predpokladáte začiatok výstavby rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná na Orave?
zodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, prešiel už pomerne dlhý čas od 23. mája, kedy vám a ministrovi dopravy primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neplnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy a posúvaním termínov prípravy a výstavby oravských úsekov rýchlostnej cesty R3. Pani primátorku Magdalénu Zmarzlákovú a 583 občanov mesta Trstená zaujíma vaša odpoveď, čo hodláte urobiť s neplnením Programového vyhlásenia vašej vlády ohľadom rýchlostnej cesty R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, prešiel už pomerne dlhý čas od 23. mája, kedy vám a ministrovi dopravy primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neplnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy a posúvaním termínov prípravy a výstavby oravských úsekov rýchlostnej cesty R3. Pána starostu Martina Dreveňáka a 644 občanov obce Liesek zaujíma vaša odpoveď, čo hodláte urobiť s neplnením Programového vyhlásenia vašej vlády ohľadom rýchlostnej cesty R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, prešiel už pomerne dlhý čas od 23. mája, kedy vám a ministrovi dopravy primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neplnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy a posúvaním termínov prípravy a výstavby oravských úsekov rýchlostnej cesty R3. Pána starostu Slavomíra Korčušku a 311 občanov obce Podbiel zaujíma vaša odpoveď, čo hodláte urobiť s neplnením Programového vyhlásenia vašej vlády ohľadom rýchlostnej cesty R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, prešiel už pomerne dlhý čas od 23. mája, kedy vám a ministrovi dopravy primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neplnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy a posúvaním termínov prípravy a výstavby oravských úsekov rýchlostnej cesty R3. Pána primátora Jána Prílepka a 2 657 občanov Dolného Kubína zaujíma vaša odpoveď, čo hodláte urobiť s neplnením Programového vyhlásenia vašej vlády ohľadom rýchlostnej cesty R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, prešiel už pomerne dlhý čas od 23. mája, kedy vám a ministrovi dopravy primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neplnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy a posúvaním termínov prípravy a výstavby oravských úsekov rýchlostnej cesty R3. Pána starostu Mariána Brnušáka a 457 občanov obce Hladovka zaujíma vaša odpoveď, čo hodláte urobiť s neplnením Programového vyhlásenia vašej vlády ohľadom rýchlostnej cesty R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, prešiel už pomerne dlhý čas od 23. mája, kedy vám a ministrovi dopravy primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neplnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy a posúvaním termínov prípravy a výstavby oravských úsekov rýchlostnej cesty R3. Pána starostu Jána Kamasa a 823 občanov obce Dlhá nad Oravou zaujíma vaša odpoveď, čo hodláte urobiť s neplnením Programového vyhlásenia vašej vlády ohľadom rýchlostnej cesty R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, prešiel už pomerne dlhý čas od 23. mája, kedy vám a ministrovi dopravy primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neplnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy a posúvaním termínov prípravy a výstavby oravských úsekov rýchlostnej cesty R3. Pána starostu Jaroslava Rosinu a 936 občanov obce Nižná zaujíma vaša odpoveď, čo hodláte urobiť s neplnením Programového vyhlásenia vašej vlády ohľadom rýchlostnej cesty R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, prešiel už pomerne dlhý čas od 23. mája, kedy vám a ministrovi dopravy primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neplnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy a posúvaním termínov prípravy a výstavby oravských úsekov rýchlostnej cesty R3. Pána starostu Ladislava Tomáňa a 357 občanov obce Sedliacka Dubová zaujíma vaša odpoveď, čo hodláte urobiť s neplnením Programového vyhlásenia vašej vlády ohľadom rýchlostnej cesty R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, prešiel už pomerne dlhý čas od 23. mája, kedy vám a ministrovi dopravy primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neplnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy a posúvaním termínov prípravy a výstavby oravských úsekov rýchlostnej cesty R3. Pána starostu Vladimíra Šišku a 276 občanov obce Zuberec zaujíma vaša odpoveď, čo hodláte urobiť s neplnením Programového vyhlásenia vašej vlády ohľadom rýchlostnej cesty R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, prešiel už pomerne dlhý čas od 23. mája, kedy vám a ministrovi dopravy primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neplnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy a posúvaním termínov prípravy a výstavby oravských úsekov rýchlostnej cesty R3. Pána starostu Juraja Leginusa a 411 občanov obce Krivá zaujíma vaša odpoveď, čo hodláte urobiť s neplnením Programového vyhlásenia vašej vlády ohľadom rýchlostnej cesty R3?
zodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prešiel už pomerne dlhý čas od 23.mája, kedy vám a pánovi premiérovi primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25 000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neustálym posúvaním termínov prípravy a výstavby všetkých oravských úsekov rýchlostnej cestxy R3. Pána starostu Ladislava Tomáňa a 351 občanov obce Sedliacka Dubová zaujíma vaša odpoveď, ako hodláte zbrániť neustálemu posúvaniu termínov prípravy a výstavby oravských úsekov R3?
zodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prešiel už pomerne dlhý čas od 23.mája, kedy vám a pánovi premiérovi primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25 000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neustálym posúvaním termínov prípravy a výstavby všetkých oravských úsekov rýchlostnej cestxy R3. Pani primátorku Magdalénu Zmarzlákovú a 561 občanov mesta Trstená zaujíma vaša odpoveď, ako hodláte zbrániť neustálemu posúvaniu termínov prípravy a výstavby oravských úsekov R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prešiel už pomerne dlhý čas od 23.mája, kedy vám a pánovi premiérovi primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25 000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neustálym posúvaním termínov prípravy a výstavby všetkých oravských úsekov rýchlostnej cestxy R3. Pána starostu Jaroslava Rosinu a 1 189 obanov obce Nižná zaujíma vaša odpoveď, ako hodláte zbrániť neustálemu posúvaniu termínov prípravy a výstavby oravských úsekov R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prešiel už pomerne dlhý čas od 23.mája, kedy vám a pánovi premiérovi primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25 000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neustálym posúvaním termínov prípravy a výstavby všetkých oravských úsekov rýchlostnej cestxy R3. Pána primátora Jána Prílepka a 2 726 občanov obce Dolného Kubína zaujíma vaša odpoveď, ako hodláte zbrániť neustálemu posúvaniu termínov prípravy a výstavby oravských úsekov R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prešiel už pomerne dlhý čas od 23.mája, kedy vám a pánovi premiérovi primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25 000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neustálym posúvaním termínov prípravy a výstavby všetkých oravských úsekov rýchlostnej cestxy R3. Pána starostu Vladimíra Šišku a 281 občanov obce Zuberec zaujíma vaša odpoveď, ako hodláte zbrániť neustálemu posúvaniu termínov prípravy a výstavby oravských úsekov R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prešiel už pomerne dlhý čas od 23.mája, kedy vám a pánovi premiérovi primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25 000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neustálym posúvaním termínov prípravy a výstavby všetkých oravských úsekov rýchlostnej cestxy R3. Pána starostu Jána Kamasa a 874 občanov obce Dlhá nad Oravou zaujíma vaša odpoveď, ako hodláte zbrániť neustálemu posúvaniu termínov prípravy a výstavby oravských úsekov R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prešiel už pomerne dlhý čas od 23.mája, kedy vám a pánovi premiérovi primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25 000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neustálym posúvaním termínov prípravy a výstavby všetkých oravských úsekov rýchlostnej cestxy R3. Pána starostu Martina Dreveňáka a 653 občanov obce Liesek zaujíma vaša odpoveď, ako hodláte zbrániť neustálemu posúvaniu termínov prípravy a výstavby oravských úsekov R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prešiel už pomerne dlhý čas od 23.mája, kedy vám a pánovi premiérovi primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25 000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neustálym posúvaním termínov prípravy a výstavby všetkých oravských úsekov rýchlostnej cestxy R3. Pána starostu Mariána Brnušáka a 482 občanov obce Hladovka zaujíma vaša odpoveď, ako hodláte zbrániť neustálemu posúvaniu termínov prípravy a výstavby oravských úsekov R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prešiel už pomerne dlhý čas od 23.mája, kedy vám a pánovi premiérovi primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25 000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neustálym posúvaním termínov prípravy a výstavby všetkých oravských úsekov rýchlostnej cestxy R3. Pána starostu Slavomíra Korčušku a 304 občanov obce Podbiel zaujíma vaša odpoveď, ako hodláte zbrániť neustálemu posúvaniu termínov prípravy a výstavby oravských úsekov R3?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, prešiel už pmerne dlhý čas od 23.mája, kedy vám a pánovi premiérovi primátori a starostovia 39 oravských obcí doručili spolu vyše 25 000 pohľadníc od občanov, čím vyslovili nespokojnosť s neustálym posúvaním termínov prípravy a výstavby všetkých oravských úsekov rýchlostnej cestxy R3. Pána starostu Juraja Leginusa a 405 občanov obce Krivá zaujíma vaša odpoveď, ako hodláte zbrániť neustálemu posúvaniu termínov prípravy a výstavby oravských úsekov R3?
zodpovedaná 26. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala, že v tomto volebnom období "zmodernizuje približne 60 mostov na hlavných cestných ťahoch". Pán minister, podarí sa vám tento záväzok naplniť? Koľko mostov sa už podarilo za viac ako 3 roky tejto vlády zrekonštruovať a koľko je ešte naplánovaných?
nezodpovedaná 26. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v mene petičného výboru D3 pre Kysuce váš žiadam o informáciu, v akom stave je proces výkupu pozemkov na úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica?
nezodpovedaná 26. 6. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, žiadam vás o informáciu, v akom stave je proces výkupu pozemkov na úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica?
zodpovedaná 18. 9. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v mene starostu obce Dlhá nad Oravou a nespokojných občanov vás žiadam o informáciu v akom stave je verejné obstarávanie R3 Tvrdošín - Nižná, nakoľko ÚVO začiatkom augusta vyhovelo vylúčeným uchádzačom a nariadilo NDS zaradiť ich späť do súťaže. Podľa ÚVO dokonca NDS dostatočným spôsobom neidentifikovala a nešpecifikovala nezrovnalosti, na základe ktorých pristúpila k vylúčeniu oboch uchádzačov. Je podľa vás postup NDS v poriadku?
zodpovedaná 18. 9. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v mene starostky obce Bziny a nespokojných občanov vás žiadam o informáciu, v akom stave je verejné obstarávanie R3 Tvrdošín - Nižná, nakoľko ÚVO začiatkom augusta vyhovelo vylúčeným uchádzačom a nariadilo NDS zaradiť ich späť do súťaže. Podľa ÚVO dokonca NDS dostatočným spôsobom neidentifikovala a nešpecifikovala nezrovnalosti, na základe ktorých pristúpila k vylúčeniu oboch uchádzačov. Je podľa vás postup NDS v poriadku?
nezodpovedaná 18. 9. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v mene starostu obce Nižná a nespokojných občanov vás žiadam o informáciu v akom stave je verejné obstarávanie R3 Tvrdošín - Nižná, nakoľko ÚVO začiatkom augusta vyhovelo vylúčeným uchádzačom a nariadilo NDS zaradiť ich späť do súťaže. Podľa ÚVO dokonca NDS dostatočným spôsobom neidentifikovala a nešpecifikovala nezrovnalosti, na základe ktorých pristúpila k vylúčeniu oboch uchádzačov. Je podľa vás postup NDS v poriadku?
nezodpovedaná 18. 9. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v mene primátora Dolného Kubína a nespokojných občanov vás žiadam o informáciu, v akom stave je verejné obstarávanie R3 Tvrdošín - Nižná, nakoľko ÚVO začiatkom augusta vyhovelo vylúčeným uchádzačom a nariadilo NDS zaradiť ich späť do súťaže. Podľa ÚVO dokonca NDS dostatočným spôsobom neidentifikovala a nešpecifikovala nezrovnalosti, na základe ktorých pristúpila k vylúčeniu oboch uchádzačov. Je podľa vás postup NDS v poriadku?
nezodpovedaná 18. 9. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v mene starostu obce Sedliacka Dubová a nespokojných občanov vás žiadam o informáciu v akom stave je verejné obstarávanie R3 Tvrdošín - Nižná, nakoľko ÚVO začiatkom augusta vyhovelo vylúčeným uchádzačom a nariadilo NDS zaradiť ich späť do súťaže. Podľa ÚVO dokonca NDS dostatočným spôsobom neidentifikovala a nešpecifikovala nezrovnalosti, na základe ktorých pristúpila k vylúčeniu oboch uchádzačov. Je podľa vás postup NDS v poriadku?
nezodpovedaná 25. 9. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, už ste identifikovali zodpovedných zamestnancov zhotoviteľa, objednávateľa, prípadne iných, ktorí realizáciu stavby tunela Višňové dostali do stavu ukončenia zmluvného vzťahu pred ukončením diela a nedodržanie termínu spojazdnenia a ako voči nim vyvodíte zodpovednosť?
nezodpovedaná 25. 9. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, ako zabezpečíte pokračovanie realizácie projektu výstavby tunela Višňové tak, aby znova nedošlo k situácii ukončenia zmluvného vzťahu pred dokončením diela a nový zmluvný termín dokončenia diela bol dodržaný? Má ministerstvo dopravy garanciu spolu so zodpovednosťou nad novými súťažnými podkladmi na nového zhotoviteľa?
nezodpovedaná 25. 9. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, žiadam vás o podanie informácie, v akom stave je proces obnovovania stavebných prác na tuneli Višňové. Viete garantovať, že verejné obstarávanie na pokračovanie stavebných prác prebehne v čo najkratších termínoch?
nezodpovedaná 25. 9. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, ako viete garantovať pokračovanie stavebných prác v roku 2020 na stavbe tunela Višňové a priľahlých úsekov potrebných na spojazdnenie celého úseku?
nezodpovedaná 25. 9. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, keďže ministerstvo dopravy je jediným akcionárom NDS, žiadam vás o informáciu, či má NDS pripravené súťažné podklady pre vypísanie novej súťaže na zhotoviteľa/zhotoviteľov prác na tuneli Višňové?
nezodpovedaná 25. 9. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, keďže ministerstvo dopravy je jediným akcionárom NDS, žiadam vás o informáciu, či má NDS v pláne odsúhlasiť naviac práce, navýšenie ceny na úpravu a uskladnenie rúbaniny (vyťaženého nepredrveného kameňa) z tunela Višňové?
zodpovedaná 16. 10. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, ako zabezpečíte pokračovanie realizácie projektu výstavby tunela Višňové tak, aby znova nedošlo k situácii ukončenia zmluvného vzťahu pred dokončením diela a nový zmluvný termín dokončenia diela bol dodržaný? Má ministerstvo dopravy garanciu spolu so zodpovednosťou nad novými súťažnými podkladmi na nového zhotoviteľa?
zodpovedaná 16. 10. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, keďže ministerstvo dopravy je jediným akcionárom NDS, žiadam vás o informáciu, či má NDS pripravené súťažné podklady pre vypísanie novej súťaže na zhotoviteľa/zhotoviteľov prác na tuneli Višňové?
zodpovedaná 16. 10. 2019Igor Janckulíkminister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, už ste identifikovali zodpovedných zamestnancov zhotoviteľa, objednávateľa, prípadne iných, ktorí realizáciu stavby tunela Višňové dostali do stavu ukončenia zmluvného vzťahu pred ukončením diela a nedodržanie termínu spojazdnenia a ako voči nim vyvodíte zodpovednosť?
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.