Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 10. 12. 2014Jozef Bobíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, boli ste iniciatorom voľby J. Čižnára za generálneho prokurátora SR. Bolo to v čase, keď prezident SR odmietol za generálnho prokurátora vymenovať J. Čentéša. Ústavný súd SR zrušil rozhodnutie bývalého prezidenta SR I. Gašparoviča nevymenovať J. Čentéša za generálneho prokurátora SR. Úlohou predsedu vlády je aj presadzovanie zákonnosti a spravodlivosti. Pán predseda vlády, čo ste urobili resp. urobíte, aby sa J. Čentéš, v Národnej rade Slovenskej republiky riadne zvolený kandidát na vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora SR stal generálnym prokurátorom SR?
zodpovedaná 10. 12. 2014Jozef Bobíkgenerálny prokurátor SR Jaromír ČižnárVážený pán generálny prokurátor, generálnym prokurátorom ste sa stali v čase, keď prezident SR odmietol vymenovať za generálneho prokurátora J. Čentéša. Úlohou Generálnej prokuratúry je presadzovať zákonnosť a spravodlivosť. Pán generálny prokurátor, čo ste urobili, resp. urobíte, aby sa J. Čentéš, v NR SR riadne zvolený kandidát na vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora SR, stal generálnym prokurátorom SR?
nezodpovedaná 10. 12. 2014Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, čo ste urobili, resp. čo urobíte, aby sa nerealizovali zmluvy, ktoré dohodla NDS, a. s. na predražený nákup posypovej soli na roky 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, v štúdii uskutočniteľnosti "PPP projektu D4 a R7" je zadefinované, že v najbližších štyroch až piatich rokoch nevieme nájsť ročne z verejných zdrojov 200 až 250 miliónov eur, potrebných na výstavbu tohto projektu. V štúdii sú ale zadefinované predpokladané ročné splátky pre súkromného koncesionára vo výške 135 až 150 miliónov eur, ktoré zaplatíme každoročne po dobu 30-tich rokov po dokončení projektu. Viete povedať z akých zdrojov v priebehu 30-tich rokov zaplatíme predpokladaných 4 až 4,5 miliardy?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, minister P. Pavlis konal vo veci odsúhlasenia dotácie pre DUSLO ŠAĽA v časovej tiesni, v konflikte záujmov a účelovo. Nepravdivo uvádzal počet pracovných miest, ktoré sa majú v DUSLO ŠAĽA udržať - 800, 1800. Prakticky je počet pracovníkov vo výrobni čpavku 80. Pán predseda vlády, vzhľadom na uvedené sa pýtam, kedy odvoláte pána Pavlisa z funkcie ministra?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, v štúdii uskutočniteľnosti "PPP projektu D4 a R7" je zadefinované, že v najbližších štyroch až piatich rokoch nevieme nájsť ročne z verejných zdrojov 200 až 250 miliónov eur, potrebných na výstavbu tohto projektu. V štúdii sú ale zadefinované predpokladané ročné splátky pre súkromného koncesionára vo výške 135 až 150 miliónov eur, ktoré zaplatíme každoročne po dobu 30-tich rokov po dokončení projektu. Viete povedať z akých zdrojov zaplatíme v priebehu 30-tich rokov predpokladaných 4 až 4,5 miliardy?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, podstatnou zložkou ceny PHM je cena ropy. Už viac ako šesť mesiacov cena ropy klesá. V súčasnosti je už na úrovni 40 % pôvodnej ceny. Pritom cena benzínu a motorovej nafty na Slovensku klesá minimálne. Pán minister, čo a kedy urobí ministerstvo financií, aby ceny PHM na Slovensku boli na úrovni susedných štátov a následne, aby sa ceny PHM na Slovensku zdvihli až s minimálne polročným oneskorením po náraste ceny ropy?
nezodpovedaná 4. 2. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, minister p. Pavlis konal vo veci priznania daňovej úľavy pre DUSLO ŠAĽA v časovej tiesni, v konfikte záujmov (p. Babiš) a na základe nepravdivých údajov o počte udržaných pracovných miest - 800, 1800. Skutočný počet pracovníkov na úseku výroby čpavku je 80. Pán predseda, postup ministra Pavlisa si zaslúži červenú kartu. Máte rovnaký názor?
zodpovedaná 4. 2. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister hospodárstva SR Pavol PavlisPán minister, pri schválení daňovej úľavy pre Duslo Šaľa ste konali v časovej tiesni a v konflikte záujmov (p. Babiš), pričom ste obhajovali nepravdivý údaj o udržaných pracovných miestach - 800, 1 800. Skutočný počet pracovníkov na výrobni čpavku je 80. Nemyslíte si, že uvedené konanie vás diskvalifikuje ako ministra?
nezodpovedaná 4. 2. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, Najvyšší súd v decembri 2014 rozhodol, že Železnice SR ako obstarávateľ majú zaradiť firmu Skanska do súťaže na zákazku "Modernizácia železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá", z ktorej ju v roku 2012 vylúčili. Túto zákazku už dva roky realizuje "Združenie pod Brezinou" pod vedením spoločnosti TSS Grade, ktorej ponuka bola vyššia až o 42 mil. eur. Kto a z akých zdrojov zaplatí sankcie, ktoré nám hrozia zo strany Európskej komisie vo forme pokuty alebo nepreplatenia z EÚ fondov, ak obstarávateľ vyhodnotí ako víťaza firmu Skanska?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, problematika schránkových firiem je stále aktuálna. Vy ste už v roku 2012 verejne povedali, že odkrytie mien slovenských vlastníkov firiem, ktoré sidlia na Cypre bude pre vás pomerne významná požiadavka. O to viac, že podľa vášho názoru išlo až o 2000 slovenských firiem. Pán predseda vlády, aký je stav odkrytia vlastníkov firiem sídliacich na Cypre v súčasnosti?
zodpovedaná 11. 2. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, pre výber zhotoviteľa na PPP projekt D4 a R7 ste zvolili metódu súťažného dialógu. V slovenských pomeroch táto metóda dáva veľký predpoklad pre výber vopred vybraného zhotoviteľa. Pán minister, brali ste túto okolnosť do úvahy pri rozhodovaní o výbere metódy verejného obstarávania?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, na základe ktorého stupňa projektovej dokumentácie (územné rozhodnutie, stavebné povolenie,...) budú uchádzači o realizáciu stavby D4 a R7 podávať svoje ponuky, na základe ktorého stupňa PD bude vybraný uchádzač realizovať PPP projekt D4 a R7?
nezodpovedaná 11. 3. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírPán minister, na projekt virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) som vo svojom okolí zaregistroval vcelku pozitívny ohlas. Na druhej strane registrujem obrovské rozčarovanie z neochoty Finančného riaditeľstva SR nezverejniť ani základné informácie z obstarávania VRP: podmienky účasti uchádzačov v súťaži; zoznam uchádzačov o dodávku VRP; zverejniť víťaza na dodávku VRP; zverejniť cenu víťazného riešenia; zverejniť zdroje financovania VRP. Pán minister, VRP je štandardná sofvérová záležitosť. Myslíte si, že vzhľadom na uvedené je opodstatnený utajený režim na dodávateľa VRP, ktorý prezentuje Finančná správa SR?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Viliam ČislákPán minister, od roku 2010 sa výrazne zvýšilo neefektívne použitie finančných prostriedkov v sektore ministerstva zdravotníctva. Je to presvedčenie pacientov, časti poslancov NR SR, prezidenta SR a predsedu vlády SR. Práve na základe postoja predsedu vlády SR došlo k personálnym zmenám na pozíciách ministerstva zdravotníctva, predsedu parlamentu a vedúceho služobného úradu na ministerstve zdravotníctva. Pán minister, napriek uvedenému, vy ste v ostatnom čase situáciu v rezorte zdravotníctva začali bagatelizovať, odchod ministerky Zvolenskej z funkcie po kauze CT prístroja Pieštany označujete za zbytočný. Kauzu CT prístroja Piešťany označujete za pseudokauzu. Pokračujete v procese prípravy výstavby novej nemocnice v Bratislave maximálne nevýhodnou formou PPP. Akceptujete presun odvolaného Martina Senčáka za podpis nevýhodných zmlúv na zabezpečenie stravovania pre niektoré štátne nemocnice za podpredsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bez výberového konania. Pán minister, žiadam vás, aby ste vysvetlili poslancom NR SR svoje zámery na ministerstve do konca vášho funkčného obdobia. Pre poslancov NR SR je to dôležité, aby vedeli posúdiť opodstatnenosť vášho ďalšieho zotrvania vo funkcii ministra zdravotníctva.
nezodpovedaná 18. 3. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, Európsky súdny dvor vydal rozhodnutie, podľa ktorého sa vozidlá s pravostranným riadením môžu voľne pohybovať po cestných komunikáciách v rámci Európskej únie a môžu teda byť aj v štátoch EÚ registrované. Pán minister, je predpoklad, že budú motorové vozidlá s pravostranným riadením registrované na Slovensku v blízkej budúcnosti?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekPán minister, od apríla 2015 budú zrušené kvóty na výrobu mlieka. To môže znamenať, že na slovenský trh sa dostane mlieko zo zahraničia v nižších cenových hladinách. Pán minister, čo konkrétne urobíte, aby slovenskí výrobcovia mlieka nedoplatili na konkurenčný tlak zahraničných výrobcov mlieka?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, v rámci projektov OPIS - elektronické služby boli reauditované viaceré projekty, pri ktorých bolo zistené neoprávnené použitie finančných prostriedkov. Na základe uvedeného vyzvalo ministerstvo financií Štatistický úrad SR na vrátenie neoprávnených výdavkov v rámci projektu elektronické služby Štatistický úrad SR vo výške 25 % z ceny projektu, t. j. 5,397 mil. eur. Pán minister, bude ministerstvo financií postupovať obdobne aj voči ďalším reauditovaným subjektom, v ktorých boli zistené nedostatky?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, v týchto dňoch sú doručované občanom listy zo Sociálnej poisťovne. Obsah listov je písaný so zámerom presvedčiť sporiteľov v druhom pilieri, aby z neho vystúpili. V súčasnosti je v procese schvaľovania zákon, ktorým sa určuje pre občanov SR minimálna výška dôchodkov. Táto skutočnosť zásadne mení pohľad na účasť sporiteľov v prospech zotrvania v druhom pilieri. Pán minister, bude Sociálna poisťovňa po nadobudnutí účinnosti zákona o minimálnych dôchodkoch posielať občanom SR nový informačný list s upozornením na novú situáciu?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, boli ste iniciátorom voľby J. Čižnára za generálneho prokurátora SR. Bolo to v čase, keď prezident Slovenskej republiky odmietol za generálneho porkurátora vymenovať J. Čentéša. Ústavný súd SR zrušil rozhodnutie bývalého prezidenta SR I. Gašparoviča nevymenovať J. Čentéša za generálneho prokurátora SR. Úlohou predsedu vlády je aj presadzovanie zákonnosti a spravodlivosti. Pán predseda vlády, čo ste urobili, resp. urobíte, aby sa J. Čentéš, v NR SR riadne zvolený kandidát na vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora SR stal generálnym prokurátorom SR?
zodpovedaná 6. 5. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, minulý mesiac doručila Sociálna poisťovňa občanom list, v ktorom neférovo a nekorektne informuje občanov tak, aby vystúpili z druhého piliera. Pán minister, avizovali ste, že Sociálna poisťovňa bude občanom posielať ešte jeden informačný list. Budú v tomto informačnom liste aj informácie o budúcich rizikách poistencov v prvom pilieri?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, pred rokom ste tvrdili, že 12-tisíc železničných vagónov a väčšinový 66 % podiel vo firme Cargo Wagon sprivatizovala renomovaná švajčiarska firma AAE, ktorá je najväčší európsky hráč na trhu manažmentu koľajových vozidiel. Na základe najnovších informácií z Protimonopolného úradu, švajčiarska firma AAE je iba polovičným majiteľom spoločnosti AAE Wagon. Druhú polovicu podielu, a tak aj 33 % vo firme Cargo Wagon, vlastní fond so sídlom na Malte. Stojíte si za svojimi slovami, že železničné vagóny boli sprivatizované renomovanou a významnou švajčiarskou firmou?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, na základe vami dohodnutej mimosúdnej dohody vyplatila SR schránkovej firme LEMIKON cca 13 mil. eur. V súčasnosti je už potvrdené, že vami dohodnutá mimosúdna dohoda bola nezákonná. Čo ste urobili, resp. urobíte, aby firma LEMIKON vrátila neoprávnene vyplatené peniaze do rozpočtu SR?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, v roku 2012 ste verejne vyhlásili, že odkytie mien slovenských vlastníkov firiem, ktoré sídlia na Cypre, bude pre vás významná požiadavka. O to viac, že podľa vášho názoru išlo až o 2000 firiem. Pán predseda vlády, aký je stav odkrytia vlastníkov schránkových firiem so slovenskými koreňmi sídliacich na Cypre v súčasnosti?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, je mesiac máj, takže zimná sezóna v údržbe diaľnic a ciest sa už skončila. Žiadam vás preto o informáciu o spotrebe posypovej soli, o celkových nákladoch na spotrebovanú posypovú soľ a o jednotlivých cenách nakupovanej soli v NDS počas zimnej sezóny 2014/2015?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, pred rokom ste tvrdili, že 12-tisíc železničných vagónov a väčšinový 66 % podiel vo firme Cargo Wagon sprivatizovala renomovaná švajčiarska firma AAE, ktorá je najväčší európsky hráč na trhu manažmentu koľajových vozidiel. Na základe najnovších informácií z Protimonopolného úradu, švajčiarska firma AAE je iba polovičným majiteľom spoločnosti AAE Wagon. Druhú polovicu podielu, a tak aj 33 % vo firme Cargo Wagon, vlastní fond so sídlom na Malte. Stále trváte, že železničné vagóny boli sprivatizované renomovanou a významnou švajčiarskou firmou?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, po predaji akcií SLOVAK TELEKOM prídu do rozpočtu Slovenskej republiky neplánované príjmy. Bude tento neplánovaný príjem použitý zmysluplne, napr. na zníženie štátneho dlhu alebo bude použitý na kupovanie voličov cez sociálne balíčky?
zodpovedaná 20. 5. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, pre výstavbu obchvatu Bratislavy ste zvolili mimoriadne nevýhodný PPP model. Nevýhodný a drahý je taktiež spôsob výkupu pozemkov pre budúci obchvat. Netrápi vás to, že pri príprave výstavby obchvatu Bratislavy plytváte peniazmi občanov SR?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, zdá sa vám korektné, že občanom, ktorí sú sporiteľmi v druhom pilieri, sa vypočítava dôchodok z prvého piliera inak ako poistencom, ktorí sú iba v prvom pilieri?
nezodpovedaná 17. 6. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, v marci 2013 bola prijatá vládna novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predkladal minister Kaliňák. Podľa novelizovaného § 26 sa nesmie verejného obstarávania zúčastňovať ten uchádzač, ktorý nevyplatil svojich subdodávateľov z verejných zákazok. Ako je možné, že firmy ako Váhostav alebo Doprastav vyhrávali za posledné 2 roky viaceré verejné obstarávania štátnych zákazok, keď je všeobecne známe, že počas tej doby nevyplácali svojim subdodávateľom za ich vykonanú prácu?
zodpovedaná 17. 6. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, sporiteľom v druhom pilieri sa pre výpočet výšky dôchodku z prvého piliera používa iný princíp ako pre výpočet dôchodku poistencov v prvom pilieri. Je to zjavne nespravodlivé a diskriminačné pre sporiteľov v druhom pilieri. Pán minister, plánujete uvedenú nespravodlivosť v dohľadom čase riešiť?
zodpovedaná 17. 6. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister spravodlivosti SR Tomáš BorecPán minister, v marci 2013 bola prijatá vládna novela zákona o verejnom obstarávaní. Podľa novelizovaného § 26 sa nesmie verejného obstarávania zúčastňovať ten uchádzač, ktorý nevyplatil svojich subdodávateľov z verejných zákazok. Ako je možné, že firmy ako Váhostav alebo Doprastav vyhrávali za posledné dva roky viaceré verejné obstarávania štátnych zákazok? Je možné, že počas tej doby beztrestne porušovali zákon a štátne inštitúcie toto porušovanie tolerovali?
nezodpovedaná 17. 6. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, v marci 2013 bola prijatá vládna novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú ste vy predkladali. Podľa novelizovaného § 26 sa nesmie verejného obstarávania zúčastňovať ten uchádzač, ktorý nevyplatil svojich subdodávateľov z verejných zákazok. Ako je možné, že firmy ako Váhostav alebo Doprastav vyhrávali za posledné dva roky viaceré verejné obstarávania štátnych zákazok, keď počas tej doby nevyplácali svojim subdodávateľom za ich vykonanú prácu?
nezodpovedaná 24. 6. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, I. a II. dôchodkový pilier sú súčasťou dôchodkového systému v Slovenskej republike. Ste prevedčený, že náklady z rozpočtu Sociálnej poisťovne na posielanie listov poistencom v II. pilieri s dezinformačným obsahom majú oporu v zákone, t. j. sú legitímne?
nezodpovedaná 24. 6. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, prvý a druhý dôchodkový pilier sú legitímne inštitúty dôchodkového systému SR. Pán minister, ste presvedčený, že existujú legitímne dôvody na použitie prostriedkov Sociálnej poisťovne na posielanie listov sporiteľom v druhom pilieri s dezinformačným obsahom?
nezodpovedaná 1. 7. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, podľa zverejnených informácií zástupca spoločnosti Nelux, s. r. o. Ladislav H. ponúkol a dal v júni 2015 úplatok vo výške 25 tis. eur predsedovi Komoditnej burzy Bratislava za to, že zmanipuluje cenu za nákup posypovej soli na burze. Šéf burzy však spolupracoval s políciou a zástupca spoločnosti Nelux bol zadržaný. Národná diaľničná spoločnosť stihla doteraz uzavrieť s firmou Nelux, s. r. o. Bratislava deväť kontraktov na nákup posypovej soli za 764 tis. eur. Pokračuje Národná diaľničná spoločnosť v nákupe predraženej posypovej soli cez firmu Nelux?
nezodpovedaná 1. 7. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, druhý dôchodkový pilier je rovnako legitímny prvok dôchodkového systému SR ako prvý pilier. Považujete výdavky Sociálnej poisťovne na antikampaň (listy sporiteľom) proti druhému pilieru za legitímne?
nezodpovedaná 1. 7. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, skončila už zimná sezóna. Preto vás žiadam o informáciu, koľko ton posypovej soli spotrebovala Národná diaľničná spoločnosť na zimnú údržbu, od koho soľ nakupovala a aké boli nákupné ceny?
zodpovedaná 30. 9. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Viliam ČislákAkú výšku odmeny ste podpísali pánovi Foraiovi za rok 2014?
nezodpovedaná 30. 9. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, hovorkyňa ministerstva vnútra sa 29. 9. 2015 vyjadrila, že "Inšpekčná služba je priamo podriadená ministrovi vnútra, aby bola zaručená nezávislosť od ostatných služieb Policajného zboru." Pán minister, vy sa s týmto stanoviskom hovorkyne stotožňujete?
nezodpovedaná 30. 9. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, vláda SR na výjazdovom rokovaní v Michalovciach prijala uznesenie B.4, v ktorom uložila úlohu zabezpečiť prípravu a zahájenie výstavby úseku diaľnice D1: Bidovce-Dargov, Darcov-Pozdišovce do 30. júna 2015. Vzhľadom na uvedené vás žiadam o informáciu, v akom stupni plnenia je vyšše uvedená úloha?
nezodpovedaná 30. 9. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, na niektorých poľnohospodárskych pozemkoch zostali staré záťaže po bývalých JRD a ŠM vo forme administratívnych budov, maštalí, kravínov, skladov, dielní, miestnych komunikácii, spevnených plôch, atď. Pán minister, aké formy pomoci pripravuje vaše ministerstvo pre vlastníkov poškodených poľnohospodárskych pozemkov vyššie uvedenými záťažami?
zodpovedaná 18. 11. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, podľa § 4 ods. 1 zákona o Policajnom zbore, zákon č. 171/1993 Z. z., je inšpekčná služba súčasťou Policajného zboru. Vyplýva to aj z ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o Policajnom zbore, podľa ktorého služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré zriaďuje a zrušuje minister. Pán minister, ste presvedčený, že inšpekčná služba Policajného zboru v súčasnosti je v súlade so zákonom?
zodpovedaná 18. 11. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, blíži sa zimná sezóna a tým aj zimná sezóna pre údržbu ciest a diaľnic. Vo vzťahu k minulosti je preto oprávnená otázka, akou formou bude Národná diaľničná spoločnosť zabezpečovať nákup posypovej soli?
zodpovedaná 25. 11. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, cena ropy dlhodobá klesá. Urobilo ministerstvo financií všetko, aby primerane klesli aj ceny pohonných hmôt na Slovensku?
zodpovedaná 2. 12. 2015Jozef Bobíkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, považujete za správne riešenie, ak niektorá vláda bez širšej podpory parlamentu rozhodne o vysokých záväzkoch do budúcnosti presahujúci mandát vlády? Pri vysokých záväzkoch mám na mysli sumu napríklad nad 300 mil. eur.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.