Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12345
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 10. 5. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaČo hodlá vláda urobiť pre naplnenie svojho programového vyhlásenia v oblasti bytovej výstavby?
zodpovedaná 10. 5. 2000Marián Mesiarikminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAké sú riziká naplnenia vládneho programu vyhlásenia v oblasti bytovej výstavby?
nezodpovedaná 10. 5. 2000Marián Mesiarikminister hospodárstva SR Ľubomír HarachKoľko organizácií a v akej sume vo finančnom vyjadrení bolo poškodených vojnou na Balkáne. Kedy dôjde k ich odškodneniu?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko chce vláda riešiť odškodnenie podnikateľských subjektov v SR postihnutých dopadom vojny na Balkáne?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaZaoberala sa vláda SR výškou škôd a odškodnením podnikateľských subjektov postihnutých vojnou na Balkáne?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Marián Mesiarikminister životného prostredia SR László MiklósAkou formou chce Ministerstvo životného prostredia pomôcť doriešiť problémy v obciach povodniami postihnutých v r. 1998 v okrese Prešov a Sabinov?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Marián Mesiarikpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pavol HamžíkKde vidíte príčiny nedostatočnej informovanosti podnikateľských subjektov o možnostiach využitia podporných fondov EÚ?
nezodpovedaná 13. 9. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVláda SR schválila audit v štátnej správe. Aký bude ďalší postup pri jeho realizácii v súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu SR na rok 2001?
nezodpovedaná 13. 9. 2000Marián Mesiarikminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAký je stav vo využívaní verejnoprospešných prác v súvislosti so zmenou zákona o zamestnanosti a riešenie v roku 2001?
nezodpovedaná 13. 9. 2000Marián Mesiarikminister vnútra SR Ladislav PittnerPrešetrilo Ministerstvo vnútra SR udalosť v slovenských lodeniciach Komárno, kde si exekútor vymáhal svoju pohľadávku použitím ozbrojenej súkromnej služby? Aké opatrenia prijalo ministerstvo, aby sa podobné prípady neopakovali?
nezodpovedaná 20. 9. 2000Marián Mesiarikminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAké opatrenia pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do oblasti riešenia zamestnanosti. Ako pracuje medzirezortná komisia, ktorú schválila vláda na riešenie problémov zamestnanosti?
nezodpovedaná 20. 9. 2000Marián Mesiarikpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyAké stanovisko zaujala vláda na petíciu občanov Poráč (okres Spišská Nová Ves), ktorí sa petíciou postavili proti presťahovaniu rómskej osady na Jamu 5 RP II. v katastri obce Rudňany?
nezodpovedaná 20. 9. 2000Marián Mesiarikpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyAké stanovisko zaujala vláda na petíciu občanov Poráč (okres Spišská Nová Ves), ktorí sa petíciou postavili proti presťahovaniu rómskej osady na Jamu 5 RP II. v katastri obce Rudňany?
nezodpovedaná 20. 9. 2000Marián Mesiarikminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošV čom vidí Ministerstvo pôdohospodárstva príčiny zlého hospodárenia s drevnou hmotou v oblasti vývozu a aké opatrenia navrhuje?
nezodpovedaná 4. 10. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaZhodnotila vláda SR postup zdravotníkov pri liečbe prezidenta SR a prijala opatrenia na zamedzenie podobných problémov? (Poučila sa vláda)
nezodpovedaná 4. 10. 2000Marián Mesiarikminister hospodárstva SR Ľubomír HarachAké opatrenia prijalo ministerstvo na zamedzenie zneužívania udeľovania licencií na vývoz dreva?
nezodpovedaná 18. 10. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMá vláda SR ucelenú koncepciu riešenia rómskej otázky?
nezodpovedaná 18. 10. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké sú konkrétne výsledky a návrhy komisie, ktorú ustanovila vláda pre riešenie problémov zamestnanosti v SR?
nezodpovedaná 18. 10. 2000Marián Mesiarikpodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošSte spokojný s koncepciou hospodárskeho rozvoja SR a jej plnením?
nezodpovedaná 18. 10. 2000Marián Mesiarikministerka financií SR Brigita SchmögnerováVychádza Ministerstvu financií pri navrhovaní zákonov na zvýšenie odvodového zaťaženia a zákonov ktoré spôsobujú zvýšenie životných nákladov občana z reálnej možnosti finančnej činnosti zaťaženia občanov? Aké konkrétne prepočty používa Ministerstvo financií?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMyslíte si, že bude splnené vládne programové vyhlásenie v oblasti bytovej výstavby, keď pre rok 2001 navrhujete o 1,3 mld. Sk menej ako v roku 2000 a pritom chcete dokončiť o 3000 bytov viac ako v roku 2000?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAký je prístup vlády SR k riešeniu dôsledkov požiaru v Hrabušiciach?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko je možné, že úradníci štátu šafária s finančnými prostriedkami ako napr. prednosta KÚ Prešov?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké opatrenia prijmete voči prednostovi KÚ Prešov p. Poláčkovi za nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami štátu?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Marián Mesiarikministerka financií SR Brigita SchmögnerováJe pravda, že pripravujete zmenu zákona o bankách, ktorou chcete sprístupniť - hypotekárne úvery aj pre sociálne slabších obyvateľov?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSte presvedčený, že občan SR unesie ťarchu drahoty, ktorá nastane od 1.1.2001?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSte presvedčený, že slovenská ekonomika bude efektívnejšia a lepšia cestou zvyšovania cien energií atď.?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrečo nie je plnené uznesenie Vlády SR č. 559/2000 k správe o programe ďalšej ťažby hnedého uhlia na Slovensku?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSte si vedomí toho, že prudký nárast cien energií, plynu, dopravy, nájomného atď. v roku 2001 spôsobí kolaps nielen v ekonomike, ale i u občanov?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSte presvedčený, že ďalšie zdražovanie rozhýbe slovenskú ekonomiku?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Marián Mesiarikministerka financií SR Brigita SchmögnerováVláda SR vám uznesením č. 1026/1999 uložila vypracovať návrh, ktorý umožní daňové úľavy pre fyzické a právnické osoby, ktoré investovali do bytovej výstavby. Ako plníte toto uznesenie?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Marián Mesiarikministerka financií SR Brigita SchmögnerováKedy splníte uznesenie vlády SR č. 1026/1999?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Marián Mesiarikministerka financií SR Brigita SchmögnerováAko plníte uznesenie vlády SR č. 1026/1999?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Marián Mesiarikministerka financií SR Brigita SchmögnerováPri uvoľňovaní regulovaných cien berie vláda do úvahy aj finančné možnosti občanov? Má vláda analýzu dopadov na občanov a podnikateľské subjekty zo zvýšenia cien energií?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMáte analýzu, či občania unesú výrazné zdražovanie od 1.1.2001?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMyslíte si, že zdražovaním oživíme ekonomiku?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaJe zdražovanie oficiálnou politikou vlády SR na oživenie ekonomiky?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMyslíte si, že zdražovanie, ktoré čaká občanov od 1.1.2001 občania finančne unesú?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké je oficiálne stanovisko vlády SR k návrhom na zvýšenie cien energie, plynu, atď.?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko sa plní uznesenie vlády SR č. 559/2000 k Správe o programe ďalšej ťažby uhlia?
zodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikminister zdravotníctva SR Roman KováčNemyslíte si, že je nehumánne zdôvodňovať chorobu - cukrovku - prežieraním?
zodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikministerka financií SR Brigita SchmögnerováPrečo neplníte uznesenie vlády SR č. 1026/1999?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikministerka financií SR Brigita SchmögnerováAko plníte uznesenie vlády č. 1026/1999?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošPrečo sa bránite dôslednému prešetreniu kauzy Fondu trhovej regulácie?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikminister obrany SR Pavol KanisAko chcete postupovať ďalej v súvislosti s aférou výstavby vašej vily?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikminister obrany SR Pavol KanisOdstúpite z funkcie ministra?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Marián Mesiarikministerka financií SR Brigita SchmögnerováPlníte uznesenie vlády SR č. 1026/1999, ktorým vám bolo uložené predložiť návrhy na daňové úľavy pri bytovej výstavbe?
nezodpovedaná 31. 1. 2001Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSte si vedomí toho, že zvýšenie cien energií, nájomného, vodného, stočného, dopravy atď. veľká časť občanov sociálne slabších neunesie?
nezodpovedaná 31. 1. 2001Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPripravuje vláda SR kompenzačné opatrenia pre sociálne slabé rodiny, aby uniesli výrazné zvýšenie cien od 1.2.2001?
nezodpovedaná 31. 1. 2001Marián Mesiarikpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko chcete naplniť Vaše vyhlásenie, že rok 2001 bude rokom rastu reálnych miezd a zvyšovania životnej úrovne, keď ste schválili výrazné zvýšenie cien od 1.2.2001 - energií, nájomného, dopravy, služieb, vodného, stočného atď?
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.