Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 24. 10. 2012Viliam Holevapredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, prosím o bližšie uvedenie obsahu memoranda, ktoré vláda uzavrela so ZMOS-om v súvislosti s konsolidáciou verejných financií.
nezodpovedaná 23. 10. 2013Viliam Holevapredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, Slovenská republika plánuje dosiahnúť v roku 2014 deficit verejných financií pod 3 % HDP. Uvažuje SR možnosť využiť niekoľko desatín percenta z HDP v prospech vybraných investičných projektov? Akých projektov sa môže investícia týkať?
nezodpovedaná 27. 11. 2013Viliam Holevapredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, v súvislosti so schválenou výnimkou EÚ pre čerpanie finančných prostriedkov za programovacie obdobie 2009-2013 o rok dlhšie sa zaujímam, na aký účel bude zamerané spomínané čerpanie finančných prostriedkov?
nezodpovedaná 14. 5. 2014Viliam Holevapredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, v súvislosti so zverejnením ekonomickej prognózy Európskej komisie pre SR, vás touto cestou chcem poprosiť o uvedenie záverov, ktoré vyplývajú z tejto správy pre SR.
zodpovedaná 3. 12. 2014Viliam Holevapredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán predseda, minister financií charakterizoval rozpočet ako najvyrovnanejší. Rád by som požiadal charakterizovať rozpočet v rámci jeho postavenia v rámci krajín Európskej únie.
nezodpovedaná 23. 9. 2015Viliam Holevapredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nám bližšie priblížiť aktuálne výsledky rokovania ohľadne migrantov?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.