Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 3. 11. 2010Branislav Ondrušpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani predsedníčka, vo veci voľby generálneho prokurátora už dlhodobejšie zastávate pozíciu hovorkyne dvoch protichodných koaličných táborov. Znamená to, že nereprezentujete SDKÚ - DS ani v tejto veci?
zodpovedaná 3. 11. 2010Branislav Ondrušminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef MihálPán minister, na rokovanie vlády dňa 27. 10. 2010 ste predložili návrh na odvolanie p. Juhára z postu riaditeľa ÚP v Leviciach, hoci riaditeľom je p. Ing. Bačík. Zároveň vláda menovala p. Juráka za druhého právoplatného riaditeľa ÚP v Leviciach. Ako sa to mohlo stať, aké dôsledky ste z toho vyvodili a ako rieši generálne riaditeľstvo ÚPSVaR túto situáciu?
zodpovedaná 3. 11. 2010Branislav Ondrušminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef MihálPán minister, za hlavného inšpektora práce v Košiciach ste vymenovali JUDr. Ing. Ondruša a za hlavného inšpektora práce v Žiline Ing. Hartela napriek tomu, že nespĺňajú zákonnú podmienku najmenej 5 rokov výkonu práce inšpektora práce. Ako je to možné a ako tento stav vyriešite? Ako vyriešite odchod Ing. Košča, ktorého ste tiež vymenovali za hlavného inšpektora práce (B. Bystrica) hoci mu od 1. 9. 2010 plynie výpovedná lehota?
nezodpovedaná 1. 12. 2010Branislav Ondrušpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, p. minister Mikloš v júni 2007 vyhlásil: "Slovensko ešte stále má šancu napodobniť Írsko v tom, že bude dlhodobo úspešne rásť a táto šanca môže byť zmarená" (mal na mysli reformy vlády R. Fica). Je aj dnes ekonomická a finančná politika I. Mikloša pre vás dôveryhodná a nemáte obavy, že po čase budeme naozaj nasledovať vývoj v Írsku, ako si to p. Mikloš želal?
zodpovedaná 1. 12. 2010Branislav Ondrušminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonPán minister, kedy konečne podpíšete zmluvy o poskytnutí NFP z OPBK obciam na revitalizáciu, pri ktorých už sú podpísané rozhodnutia, ale na zmluvy sa čaká mesiace?
nezodpovedaná 8. 12. 2010Branislav Ondrušpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka podľa programového vyhlásenia vlády je cieľom vlády, aby občania získali väčšiu dôveru v politikov a politický systém. Ako to je možné, ak vládna koalícia nazýva časť vládnych poslancov zradcami prichádza s návrhmi, ktoré prehlbujú nedôveru v konanie poslancov, ak sa riadia iba svojim svedomím a prehlbuje moc straníckych lídrov? Ďakujem.
zodpovedaná 8. 12. 2010Branislav Ondrušminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef MihálPán minister, kedy a za pôsobenia ktorého ministra zaplatilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR za analýzu fungovania úradov práce spoločnosti Developium, ktorú súčasné vedenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR označilo za nepoužiteľnú?
nezodpovedaná 18. 5. 2011Branislav Ondrušpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani predsedníčka, aký záväzok presne obsahovalo písomné stanovisko predsedu Európskej komisie, o ktorom ste na jar vyhlásili, že po vašom rokovaní nám Komisia umožní presuny medzi operačnými programami? Zverejníte kópiu tohto stanoviska?
nezodpovedaná 18. 5. 2011Branislav Ondrušminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen JurzycaAké opatrenia ste prijali na urýchlenie a zjednodušenie administratívnych projektov v rámci operačných programov, ktoré spravuje ministerstvo školstva?
nezodpovedaná 18. 5. 2011Branislav Ondrušminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľČo presne, aké reakcie a odpovede na uznesenie vlády SR o realokácii zdrojov medzi operačnými programami a vaše následné rokovania v Bruseli, obsahujú písomné stanoviská (listy), ktoré vám zaslali v mesiacoch február - máj 2011 príslušní členovia Európskej komisie? Zverejníte kópie týchto listov?
nezodpovedaná 18. 5. 2011Branislav Ondrušminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef MihálKoľko výziev na predkladanie projektov bolo vyhlásených v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia za posledných 6 mesiacov, s akou finančnou alokáciou (podľa jednotlivých výziev) a koľko projektov bolo v rámci týchto výziev podporených dotáciou a v akej sume (podľa jednotlivých výziev)?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Branislav Ondrušpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani predsedníčka, môžete zverejniť písomný záväzok predsedu Európskej komisie o tom, že komisia bude súhlasiť s realokáciou medzi operačnými programami, podľa uznesenia vlády SR, o ktorého existencii ste informovali na tlačovej konferencii po rokovaní s predsedom komisie na jar 2011? Ide mi o zverejnenie faksimile dokumentu. Ďakujem.
nezodpovedaná 6. 7. 2011Branislav Ondrušpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani predsedníčka, dáte ministrovi práce p. Mihálovi pokyn, alebo požiadate ho, aby z rokovania NR SR stiahol návrh novely Zákonníka práce, ak sa ukáže reálne, že v ňom dôjde k zmenám nad rámec záverov tripartity, vzhľadom na váš verejný prísľub, že v parlamente k takýmto zmenám už nepríde? Ďakujem.
nezodpovedaná 6. 7. 2011Branislav Ondrušminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonPán minister, kedy urýchlite kontroly ukončených investičných projektov miest, či obcí financovaných z oper. programov v gescii vášho rezortu, aby tieto dostali doplatky a prestali sa neúmerne zadlžovať nie z vlastnej viny, lebo chýbajúce časti dotácií musia prekrývať úročenými pôžičkami a neraz na kontroly čakajú vyše polroka, či až rok?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Branislav Ondrušminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef MihálPán minister, prečo ústredie práce stále nerozbehlo rekvalifikačné kurzy pre prepúšťaných železničiarov, hoci ste to vy i pani premiérka verejne prisľúbili a prvá vlna prepúšťania sa už začala?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.