Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 7. 11. 2012Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, po zverejnení kauzy tzv. zlatých padákov ste sa verejne vyjadrili, že sa celoplošne upraví neprimerané odmeňovanie a výška odstupného pre manažérov - nominantov štátu v štátnych podnikoch a v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu. Aké kroky ste v tomto smere podnikli? Existujú ešte v súčasnosti manažéri, ktorí by v prípade svojho odchodu dostali neprimerané odstupné?
nezodpovedaná 7. 11. 2012Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, vláda SR pod vaším vedením prestala zverejňovať základné údaje, ako napríklad životopisy o osobách, ktoré v svojej pôsobnosti menuje do rôznych funkcií z dôvodou ochrany osobných údajov. Nepovažujete za správne, aby sa verejnosť mohla oboznámiť so základnými údajmi o vzdelaní a pracovných skúsenostiach osôb, ktoré budú zastávať dôležité úlohy vo verejnom záujme?
nezodpovedaná 28. 11. 2012Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, vzhľadom na zmeny v zákonníku práce, daniach a poplatkoch a prebiehajúce či hroziace štrajky zo strany rôznych skupín zamestnancov by som sa vás chcela spýtať, či sa naďalej považujete za sociálnu vládu?
nezodpovedaná 28. 11. 2012Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, čo považujete za hlavný dôvod zlyhania rokovaní so zástupcami učiteľov? Nepovažujete za svoje zlyhanie fakt, že sa vám tento bezprecedentný štrajk nepodarilo odvrátiť? Ako hodnotíte v svetle tohto štrajku prácu vášho ministra školstva?
nezodpovedaná 5. 12. 2012Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, považujete za správne, že firmy s majetkovým podielom štátu platia obrovské sumy na poistenie svojich manažérov pred zodpovednosťou za škodu, vrátane prípadov ako šikana či obťažovanie? Urobíte niečo preto, aby takto nekonali?
zodpovedaná 5. 12. 2012Erika Jurinovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, akým spôsobom budete reflektovať kritické vyjadrenia verejnej ochrankyne práv v "Správe o ochrane práv maloletých detí občanov SR, ktoré sa v cudzine ocitli bez starostlivosti rodičov" v práci vášho rezortu?
nezodpovedaná 12. 12. 2012Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, v prípade, že rohodnutie v spore so spoločnosťou Achmea nadobudne právoplatnosť a Slovenská republika bude nútená vyplatiť úhradu škody, vyvodíte voči sebe nejakú zodpovednosť?
zodpovedaná 12. 12. 2012Erika Jurinovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, v prípade, že rozhodnutie v spore so spoločnosťou Achmea nadobudne právoplatnosť a Slovenská republika bude nútená vyplatiť škody, kde vo verejných financiách nájdete prostriedky na jej vyplatenie?
nezodpovedaná 30. 1. 2013Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, považujete za správne, že vláda, ktorá hovorí o istotách a solidarite, ide výrazne zhoršiť prostredie pre znevýhodnené osoby so záujmom o zapojenie sa na trh práce? Ľudí, ktorí možno potrebujú pomoc spoločnosti hádam najviac?
zodpovedaná 30. 1. 2013Erika Jurinovádočasne poverený minister hospodárstva SR Tomáš MalatinskýVážený pán minister, akým spôsobom hodnotíte dopad niektorých opatrení tejto vlády na podnikateľské prostredie? Hrozí nám odchod ďalších firiem podobne, ako je to v prípade spoločnosti U.S. Steel?
zodpovedaná 30. 1. 2013Erika Jurinovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírVážený pán podpredseda vlády, vzhľadom na najaktuálnejšie informácie, ktoré máte k dispozícii, ako hodnotíte vývoj verejných financií? Podarí sa vláde dodržať ciele stanovené v zákone o štátnom rozpočte?
nezodpovedaná 30. 1. 2013Erika Jurinovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, považujete za správne, že vláda, ktorá hovorí o istotách a solidarite, ide výrazne zhoršiť prostredie pre znevýhodnené osoby so záujmom o zapojenie sa na trh práce? Ľudí, ktorí možno potrebujú pomoc spoločnosti hádam najviac?
nezodpovedaná 6. 2. 2013Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, v médiách sa objavili správy, že chcete diskutovať o spomalení konsolidácie. Pritom ešte minulý rok ste hovorili o tom, že konsolidačné parametre sú dané a hýbať sa s nimi nebude. Prečo meníte názor?
zodpovedaná 6. 2. 2013Erika Jurinovádočasne poverený minister hospodárstva SR Tomáš MalatinskýVážený pán minister, ako hodnotíte poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast spoločnosti Magic Trading Corporation, známej aj z kauzy Interblue group? Nevyvoláva vo vás tento projekt pochybnosti?
zodpovedaná 6. 2. 2013Erika Jurinovápodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Ľubomír VážnyVážený pán podpredseda vlády, čo sa vám podarilo od vášho vymenovania do funkcie urobiť? Na čom momentálne pracujete?
nezodpovedaná 13. 3. 2013Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ktoré z opatrení vašej vlády prispelo v najväčšej miere k rastu nezamestnanosti?
nezodpovedaná 13. 3. 2013Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, v dobe, keď táto vláda nemá na platy učiteľov, cesty či podporu zdravotne postihnutých, považujete za správne, že spúšťate renováciu jedného druhu športovísk, futbalových štadiónov? Určite nespochybňujem nutnosť rozvoja športových aktivít. Na Slovensku máme aj napríklad kryté plavárne, ktoré sú vo vlastníctve VÚC, samospráv a fungujú len silou vôle a nevyhnutne potrebujú rekonštrukciu, na ktorú nevedia získať financie zo žiadnych zdrojov.
nezodpovedaná 13. 3. 2013Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, vzhľadom na odmietavé stanoviská bohatých regiónov ako St. Moritz či Viedeň k organizovaniu olympijských hier, stále trváte na výhodnosti organizovania tohto podujatia v SR?
zodpovedaná 13. 3. 2013Erika Jurinovádočasne poverený minister hospodárstva SR Tomáš MalatinskýVážený pán minister, nedávno ste v médiách odprezentovali opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia. Ktoré z nich máte pripravené a rozpracované tak, aby mohli byť uvedené do praxe v blízkej dobe?
nezodpovedaná 13. 3. 2013Erika Jurinovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, vzhľadom na odmietavé stanoviská bohatých regiónov ako St. Moritz či Viedeň k organizovaniu olympijských hier, stále trváte na výhodnosti organizovania tohto podujatia v SR?
nezodpovedaná 29. 5. 2013Erika Jurinovádočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákAkým spôsobom sa chystáte riešiť kritický stav v Centre právnej pomoci po výmene jeho vedenia?
nezodpovedaná 29. 5. 2013Erika Jurinovádočasne poverený minister spravodlivosti SR Tomáš BorecAkým spôsobom sa chystáte riešiť kritický stav v Centre právnej pomoci po výmene jeho vedenia? Viete nám povedať niečo bližšie k príčinám tohto kolapsu a krokom, ktoré spravíte, aby sa táto situácia neopakovala?
nezodpovedaná 18. 9. 2013Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, ako sa postavíte k požívaniu alkoholu počas rokovania NR SR, zvlášť ak to súvisí s fyzickým napadnutím poslanca? (kolegu)? Súhlasíte so spôsobom rokovania v noci, myslíte, že to pomôže vylepšeniu klímy v NR, ktorú stále kritizujete?
nezodpovedaná 18. 9. 2013Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, ako vysvetlíte ľuďom na Orave, že cesta R3, ktorej jeden úsek je nachystaný a má vydané platné stavebné povolenie je založený ad acta v šuplíku a rovnako ste zastavili prípravy na ďalších úsekoch? Viete akú záťaž pre región Oravy predstavuje toto rozhodnutie vlády? Máte spôsob ako inak rozvinúť tento severný región?
zodpovedaná 18. 9. 2013Erika Jurinovádočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, v rozhovore s vami ste mi vysvetlili dôvody, prečo sa nepokračuje vo výstavbe cesty R3, s ktorými nesúhlasím. Ako inak chcete podporiť rozvoj regiónu (o ktorý sa máte starať), ak bytostne dôležitý úsek so stavebným povolením založíte do šuplíka a nepokračujete v príprave ďalších úsekov? Nestačí prehodnotiť vašu cenovú politiku pri príprave projektov?
nezodpovedaná 23. 10. 2013Erika Jurinovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, medzi pripomienkami k novele zákona o sociálnych službách som zaregistrovala pripomienku, ktorá smerovala na používanie termínu "domáce násilie" v samotnej novele zákona. Chcem sa vás preto spýtať, či uznávate argument, ktorý bol použitý, že takýto pojem sa v našom právnom systéme (Trestnom zákone) nepoužíva a budete sa riadiť smernicou EP 2012/29, ktorú máme povinnosť implementovať do roku 2015 a používa čistejší a širší pojem "násilie páchané blízkou osobou". Chcem sa zároveň opýtať, či budete v tomto smere vyvíjať aktivitu aj smerom k ministerstvu spravodlivosti ohľadne zosúladenia terminológie vzhľadom k tomu, že to pomôže aj v spoločnosti riešiť presnejšie vzniknuté situácie.
nezodpovedaná 23. 10. 2013Erika Jurinovádočasne poverený minister spravodlivosti SR Tomáš BorecPýtam sa vás, ako vyriešite konflikt v terminológii, ktorý existuje v súčasných dokumentoch týkajúcich sa všeobecne domáceho násilia v súvislosti s implementáciou Smernice EP a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Napr. v dokumentoch Rady Európy sa používa pojem "domáce násilie" a "násilie páchané na ženách", ktorý je podfarbený rodovou ideológiou. Spomínaná smernica, ktorú máme povinnosť implementovať do roku 2015, definuje pojmy "násilie páchané blízkou osobu" a "rodovo podmienené násilie" čistejšie a presnejšie. Slovenská trestná legislatíva nepozná ani jeden z týchto pojmov. V Trestnom zákone existuje napr. trestný čin "týrania blízkej a zverenej osoby" a ďalšie, ktoré spadajú do oblasti tzv. domáceho násilia, ktoré však ako také slovenská legislatíva nepozná.
nezodpovedaná 4. 12. 2013Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoRuská spoločnosť Rosatom pejavila záujem o účasť na projekte výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Keďže poznáme prioritu vlády v tejto oblasti energetiky, rada by som sa pán premiéra spýtala, či vláda bude pri svojom rozhodovaní o investorovi zvažovať aj dopad, ktorý sme mali možnosť včera počuť z médií, ponuky na rozpočet slovenských domácností, keďže by sa jednalo pravdepodobne o súvis s navýšením cien el. energie? A či by to bolo v súlade s PVV, ak by ste sa k takémuto niečomu zaviazali?
zodpovedaná 4. 12. 2013Erika Jurinovádočasne poverený minister hospodárstva SR Tomáš MalatinskýRuská spoločnosť Rosatom prejavila záujem o účasť na projekte výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Keďže poznáme prioritu vlády v tejto oblasti energetiky, rada by som sa spýtala, či vláda bude pri svojom rozhodovaní o investorovi zvažovať aj dopad, ktorý sme mali možnosť včera počuť z médií, ponuky na rozpočet slovenských domácností, keďže by sa jednalo pravdepodobne o súvis s navýšením cien elektrickej energie? A či by to bolo v súlade s PVV ak by ste sa k takémuto niečomu zaviazali?
nezodpovedaná 4. 12. 2013Erika Jurinováministerka zdravotníctva SR Zuzana ZvolenskáZačiatkom roka 2013 informovala hovorkyňa MZ SR, že ministerstvo zdravotníctva už niekoľko mesiacov pracuje na analýze poplatkov, v ktorých chce stanoviť jasné pravidlá. Pacienti sa na vysoké a veľakrát aj nezmyselné priame platby sťažujú už niekoľko rokov. Tento týždeň bola medializovaná informácia, že MZ SR už má vo veci poplatkov istú víziu, ktorú chce v najbližšom čase predstaviť. Vážená pani ministerka, kedy nás budete informovať o spomínanej vízii a z toho vyplývajúcich legislatívnych zmenách. Tiež ma zaujíma, či a v koľkých prípadoch došlo zo strany lekárov k porušeniu zákonov v tejto oblasti a aké sankcie a opatrenia z toho vyplynuli?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, od prezidentského kandidáta a zároveň človeka zodpovedného za riadenie krajiny by som očakávala promptnú reakciu na aktuálne dianie, ktoré desí občanov. Vzhľadom na neodsúhlasenie procedurálneho návrhu, aby bola podaná informácia o extrémizme a radikalizme na Slovensku a následne predložená informácia o riešení tejto situácie, sa vás pýtam, ako budete postupovať, aby ste okamžite riešili situáciu s narastajúcimi prípadmi násilia, máme tým na mysli prípady napadnutia v Banskej Štiavnici, Nitre atď.
nezodpovedaná 29. 1. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, vzhľadom na medializovanú informáciu o ukončení štátnej kontroly v Sociálnej poisťovni do konca minulého týždňa, pýtam sa, pokiaľ je štátny dozor ukončený, na výsledky a zistenia. Keďže minulá vláda nemala problém výsledky štátnych kontrol zverejniť, verím, že ani u vás to problém nebude.
nezodpovedaná 29. 1. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, vzhľadom na neodsúhlasenie procedurálneho návrhu, aby ste podali informáciu o extrémizme a radikalizme na Slovensku a následne predložili informáciu ako budete riešiť túto situáciu, sa vás pýtam, prečo ministerstvo nepodniklo kroky k okamžitému riešeniu situácie s narastajúcimi prípadmi násilia a zároveň nerieši pasivitu policajného zboru v týchto prípadoch. Máme tým na mysli prípady napadnutia z Banskej Štiavnice, Nitry, atď.
nezodpovedaná 5. 2. 2014Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoNa základe výsledkov hlasovania v Európskom parlamente o správe LUNACEK ma zaujíma, či vláda mení svoj oficiálny postoj prezentovaný v programovom vyhlásení vlády k téme ochrany rodiny? Ako predseda strany SMER-SD ste stotožnený s takýmto postojom svojich poslancov v Európskom parlamente?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákPán minister, pri príprave celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv ste na začiatku aj počas jej prípravy chceli byť garantom konsenzu v kontroverzných témach, ktoré skutočne vyvolávajú obavy niektorých skupín. Včera som sa dozvedela o doplnení redakčnej rady, ktorá však nenapĺňa znak záujmu o konsenzus. Pýtam sa preto, aký kľúč ste zvolili pri kreovaní redakčnej rady? Výsledok vyzerá nevyvážene v neprospech pripomienkujúcich kresťanských inštitúcií.
nezodpovedaná 19. 3. 2014Erika Jurinovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPri dokladovaní žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom grantových schém sa od žiadateľov vyžaduje potvrdenia rôznych inštitúcií o tom, že subjekt nemá podlžnosti, resp. nie je v konkurze alebo likvidácii a že je riadne registrovaný. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách sú tieto subjekty od takýchto poplatkov oslobodené. Vystavovatelia postupujú nejednotne , nerešpektujú zákon o rozpočtových pravidlách, komplikujú vybavovanie žiadosti. Je tento šikanózny spôsob voči mimovládnym organizáciám zámerný? Ak nie, čo urobíte preto, aby ste nezaťažovali mimovládne ogranizácie zbytočnými úkonmi a výdavkami a nechali ich pôsobiť tam, kde to štát nevie alebo nechce urobiť?
zodpovedaná 19. 3. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákGrantová schéma MZV a EZ "Podpora a ochrana ľudskýchpráv a slobôd" vyžaduje od mimovládnych organizácií pri predkladaní projektov pripojiť potvrdenia rôznych inštitúcií o tom, že subjekt nemá podlžnosti, resp. nie je v konkurze alebo likvidácii a že je riadne registrovaný. V zadávacích podmienkach grantovej schémy sa vyžadujú i také potvrdenia, ktoré iné grantové schémy nevyžadujú (Inšpektorát práce), resp. potvrdenia vyžadujú ich až po schválení projektu, resp. projektového zámeru. Čo urobíte pre zjednodušenie postupu a uľahčenie časovej i finančnej záťaže pre mimovládne organizácie, aby tak mali viac času a energie na vlastnú činnosť v oblastiach, kde to štát nevie alebo nechce robiť?
nezodpovedaná 19. 3. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákPri dokladovaní žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom grantových schém sa od žiadateľov vyžadujú potvrdenia rôznych inštitúcií o tom, že subjekt nemá podlžnosti, resp. nie je v konkurze alebo likvidácii a že je riadne registrovaný. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách sú tieto subjekty od takýchto poplatkov oslobodené. Ministerstvo vnútra má najkomplikovanejší spôsob vybavovania žiadostí o výpis z registra MV SR (register je pritom dostupný na internete) a vyberá za to 5 eur. Čo urobíte preto, aby ste nezaťažovali mimovládne organizácie zbytočnými úkonmi a výdavkami a nechali ich pôsobiť v prospech občanov tam, kde to štát nevie alebo nechce robiť?
nezodpovedaná 19. 3. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister spravodlivosti SR Tomáš BorecPri dokladovaní žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom grantových schém sa od žiadateľov vyžadujú potvrdenia rôznych inštitúcií o tom, že subjekt nemá podlžnosti, resp. nie je v konkurze alebo likvidácii a že je riadne registrovaný. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách sú tieto subjekty od takýchto poplatkov oslobodené. Konkurzné súdy sú vo vyberaní poplatkov nejednotné. Čo urobíte preto, aby sa zjednotil postup jednotlivých konkurzných súdov? Ako odstránite rozpor medzi zákonom o súdnych poplatkoch a zákonom o rozpočtových pravidlách, resp. v ich výklade konkurznými súdmi?
zodpovedaná 26. 3. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, podľa informácií je na ministerstve životného prostredia opäť projekt veterných elektrární, ktoré majú byť stavané v okolí obce Babín. V tejto obci už raz prebehlo referendum o tejto otázke s odmietnutím občanov. Vysvetlite mi, prosím, na základe čoho posudzujete umiestňovanie a kapacitu takýchto projektov? Existuje oficiálny súbor kritérií pre takéto rozhodovanie?
zodpovedaná 26. 3. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, aké opatrenia vykonávate v záujme toho, aby lesné pozemky v katastroch, kde nebola vykonaná ROEP, komasácia,... nedochádzalo k poškodeniu lesa a vlastníckych práv ich majiteľov?
zodpovedaná 26. 3. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, aké opatrenia vykonávate v záujme toho, aby lesné pozemky v katastroch, kde nebola vykonaná ROEP, komasácia, resp. pozemkové úpravy nedochádzalo k poškodeniu lesa a vlastníckych práv ich majiteľov? V tejto súvislosti ma zaujíma, či je stanovený časový limit a financie pre ukončenie tohto procesu?
nezodpovedaná 26. 3. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, tento týždeň som sa opäť stretla s tým, že zamestnanci vášho úradu vyžadujú od predkladateľov projektov potvrdenie, ktoré iné inštitúcie považujú za duplicitné. Samozrejme, že ide o spoplatnenú službu. Nemyslíte si, že je skutočne nutné sa postarať o zbytočné odbyrokratizovanie? Nie len vytvorením komisií, ktoré problém skúmajú? Jedná sa o tlačivo - potvrdenie o zostatku na účte, druhé potvrdenie o účte, resp. o vedení účtu. Nestačí to skutočne na jednom tlačive? Tak ako sa to zvyčajne deje.
zodpovedaná 2. 4. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, viete mi vysvetliť, prečo prostredníctvom nariadenia NV 31/2011 centralizujete možnosť získať príspevok na "rozvoj včelárstva" zmenou podielu členov z 10 % na 30 %? Z takto nastaveného podielu členov je evidentné, že dávate šancu iba jednému združeniu, ktoré túto podmienku spĺňa. Ste teda opäť za uniformitu a centralizáciu?
nezodpovedaná 28. 5. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, opakovane ste verejne vyjadrili znepokojenie nad údajnými organizovanými útokmi proti osobám a organizáciám, ktoré sa angažujú v oblasti ľudských práv. Aké útoky ste mali na mysli? Koho konkrétne podozrievate? Spájate tieto podozrenia s určitými subjektmi, napr. kresťanskými organizáciami? Podali ste vy, vaši spolupracovníci alebo iné dotknuté osoby v tejto veci trestné oznámenie?
nezodpovedaná 28. 5. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, v ostatnom čase sa šíria správy, že ministerstvo školstva plánuje spájať niektoré priamo riadené organizácie v rámci rezortu. Aké sú skutočné zámery vášho ministerstva? Je pravdou, že plánujete zlúčenie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a Národného ústavu celoživotného vzdelávania? Ak áno, aký máte pre to dôvod?
nezodpovedaná 28. 5. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, vo včerajšej tlači sa objavil článok (Pomoci sa nedočkala, prepustili ju - SME) o bossingu na Úrade práce v Dolnom Kubíne. V ňom sme sa dozvedeli, že zamestnankyňa, ktorá pracovala na úrade 17 rokov, sa za posledný rok dostala za svoje kritické názory do nemilosti svojej nadriadenej, bola mobovaná zo strany svojho zamestnávateľa a skončilo to až vyhodením z práce pre "závažné porušenie služobnej disciplíny, ktorého sa mala dopustiť cez vedomé, verejné šírenie a sprostredkovanie nepravdivých, pravdu skresľujúcich a zavádzajúcich informácií, ktoré sú naďalej spôsobilé poškodiť povesť služobného úradu, ako aj ostatných štátnych zamestnancov" išlo o vyjadrenie na sociálnej sieti. Prečo neboli ústredím vykonané kontroly po upozorneniach zamestnankyne? Prečo sa nepoužíva na rovnaké situácie rovnaký meter, kedy táto zamestnankyňa bola okamžite vyhodená a naopak iná vysoko postavená úradníčka vášho ministerstva dosiahla, že vo svojom voľnom čase sa môže tváriť ako súkromná osoba, aj keď jej výroky sú tendenčné a neúctivé voči určitej skupine ľudí.
zodpovedaná 11. 6. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, minulý týždeň som získala informáciu, že ešte v apríli zaradila vláda SR rýchlostnú cestu R3 medzi svoje priority, z čoho sa veľmi teším. Vyvstáva mi preto otázka, aké časové horizonty sú stanovené pre započatie a ukončenie najpripravenejšieho úseku Tvrdošín - Nižná, a ako postupujú prípravy dokumentácie ostatných úsekov rýchlostnej cesty R3? V tejto súvislosti sa pýtam aj na to, či je jasné stanovisko Európskej komisie k financovaniu tejto cesty cez fondy EÚ, keďže verím, že Štúdia realizovateľnosti preukázala opodstatnenosť, dôležitosť i nutnosť dostavby spomínanej rýchlostnej cesty.
nezodpovedaná 11. 6. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, program Efektívnej, spoľahlivej a otvorenej verejnej správy je podľa nami dostupných informácií vykonávaný unáhlene, so závažnými dôsledkami na plynulý chod inštitúcií. Vďaka využitiu moderných technológií a optimalizácii procesov mali byť aj pracovníci menej zaťažení "byrokratickými" povinnosťami a viac sa venovať klientom a samotnému výkonu verejnej správy. Náležitosti však nie sú technicky a logisticky zvládnuté a preto dochádza k problémom. Dozvedeli sme sa, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach je nadmieru zaťažený. Na zamestnancov sa vyvíja nátlak, aby pracovali nadčas kvôli skenovaniu dokladov. navyše sa im vyhrážajú hrubým porušením pracovnej disciplíny. Ide o 460 zamestnancov, ktorí majú k dispozícii len 16 skenerov na celý úrad, pričom realizujú 2-krát toľko rozhodnutí ako úrady v iných okresoch. Ako chcete túto situáciu riešiť?
nezodpovedaná 25. 6. 2014Erika Jurinovádočasne poverený minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, nedávno vláda prijala koncepciu "Efektívnejšia, integrovaná distribúcia platieb verejnej správy občanom", ktorej cieľom je šetriť prostriedky a škrtať náklady z distribúcie platieb. V nej sa uvažuje s vytvorením centrálneho registra platieb, ako aj zavedenia individuálneho účtu občana pre platby od verejnej správy, čo pripomína český scénar vytvorenia tzv. "sKariet". Ten však bol necelý rok po zavedení zrušený kvôli zásadným problémom v oblasti realizácie. Myslíte si, že je potrebné vypracovať analýzu súčasného stavu a potenciálne návrhy na realizáciu integrovaného riešenia, keďže existuje jasné poučenie z Českej republiky, nejde o jasné plytvanie verejných zdrojov našich občanov? Aké náklady predpokladáte v súvislosti s realizáciou analýzy distribúcie platieb a tiež v súvislosti s vytvorením medzirezortného koordinačného výboru a pracovnej skupiny pre túto problematiku?
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.