Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 8. 9. 2010Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováAko budete (vláda SR) financovať zastavenú výstavbu diaľnic cez PPP projekty, ak EÚ vzhľadom na vašu európsku negatívnu politiku nebude súhlasiť s realokáciou zdrojov z fondov EÚ?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVážne si myslíte, že zastavenie výstavby diaľnic je tým správnym krokom pre slovenské hospodárstvo?!
nezodpovedaná 13. 10. 2010Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováNa poslednej hodine otázok ste verejne prisľúbili analýzu "Pre Slovensko nevýhodnej a predraženej" zmluvy na 1 balík PPP projektov. Prešiel mesiac a nepredložili ste nič! Prečo?!
nezodpovedaná 13. 10. 2010Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľAko je možné, že výstavbu diaľnic na Slovensku riadi bývalý novinár?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPrečo je pre vás prioritou výstavba R1 od Banskej Bystrice po Ružomberok a nie D1 od Hričovského Podhradia po Vrútky?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPrečo nepokračujete vo výstavbe D3 okolo Žiliny?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľKedy začnete reálne stavať úsek D1 od Hričovského Podhradia po Vrútky?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľAko postupujú rokovania v súvislosti s 3.balíkom PPP? Chcete "zarezať" aj tento PPP projekt? Aké znižovanie ceny je pre vás akceptovateľné? Ste si vedomý následkov, ak bude zastavená výstavba aj týchto úsekov diaľnic?
nezodpovedaná 3. 11. 2010Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani predsedníčka vlády, ako vám vyhovuje pozícia hovorkyne pri rokovaniach o voľbe generálneho prokurátora?
nezodpovedaná 3. 11. 2010Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani predsedníčka vlády, koho vlastne zastupujete pri koaličných rokovaniach o voľbe generálneho prokurátora?
nezodpovedaná 1. 12. 2010Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, je v súlade s nulovou toleranciou, ktorú deklarujete a s novou politickou kultúrou vedomé prehliadanie umiestnenia sponzorov strany SaS v štátnych inštitúciách a firmách?
nezodpovedaná 1. 12. 2010Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, považujete stále írsku neoliberálnu politiku za ekonomický vzor pre Slovensko?
nezodpovedaná 8. 12. 2010Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, v nedeľu ste vo verejnom vystúpení zastávali tajnú voľbu generálneho prokurátora. Prečo to už v pondelok nebola pravda a uprednostnili ste účelovú voľbu dehonestujúc tak základné princípy demokracie?
nezodpovedaná 8. 12. 2010Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, viete už verejnosti povedať, ako sa postavíte k 3. balíku PPP, ktorý rieši výstavbu diaľnice D1 okolo Žiliny?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, zdá sa, že deklarovaná odbornosť nominantov tejto vlády vážne utrpela. Už bol v Národnej diaľničnej spoločnosti odvolaný riaditeľ pre stratégiu, riaditeľ finančný, riaditeľ investičný, drží sa len váš švagor - riaditeľ IO Prešov. Kedy idete odvolať GR Národnej diaľničnej spoločnosti p. Sitára?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, dokedy budete tolerovať odbornú nespôsobilosť vášho nominanta - riaditeľa inštitútu stratégie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, prečo do dnešného dňa nebol zverejnený dodatok k ZOD "R4 obchvat Svidníka", ktorým ste predĺžili termín ukončenia stavby a pripravili tak štát o min. 250 mil. Sk, resp. o 8,3 mil. eur?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, vyjadrili ste sa aj na tejto pôde, že výstavbu diaľnic opäť začnete realizovať v jarných mesiacoch. Ako vám ide príprava? Ktoré stavby a kedy začnete stavať?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, výstavbu diaľnic sa vám úspešne podarilo zastaviť. Kedy sa vám to podarí rozbehnúť aspoň na jednom úseku? Koľko úsekov diaľnic začnete stavať v roku 2011?
zodpovedaná 23. 3. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, prečo musí SR trpieť vaším nezmyselným rozhodnutím zastaviť výstavbu diaľnic? Robíte tomuto štátu a jeho obyvateľom zle, kedy s tým chcete prestať?
nezodpovedaná 23. 3. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, prečo ministerstvo a ani Národná diaľničná spoločnosť nezverejní zmluvy a dodatky k nim podpísané od augusta 2010? Zo strachu, že sa preukáže, že tieto sú nevýhodné pre štát?
nezodpovedaná 23. 3. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, vidím, že sa vám nič nedarí. Len to, že ste úplne zastavili výstavbu diaľnic na Slovensku. Ako pokračuje príprava novej trasy diaľnice - tzv. severný obchvat Žiliny?
nezodpovedaná 23. 3. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľNapriek niekoľkým vyzvaniam na pôde NR SR ešte dodnes (NDS) nezverejnili dodatok k bodu "R4-obchvat Svidníka", ktorým prišiel štát o min. 250 mil. Sk, resp. 8,3 mil eur. Prečo na stránke Národnej diaľničnej spoločnosti sú zverejnené len zmluvy od júla 2006 do júla 2010?
nezodpovedaná 23. 3. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľOpäť sa pýtam, pán minister, kedy konečne začnete stavať aspoň kúsok diaľnice. Takýmto spôsobom neodovzdáte ani sľúbených 5,2 km! Povedzte, kedy a ktoré úseky diaľnic, rýchlostných ciest začnete stavať?
nezodpovedaná 30. 3. 2011Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováV TV relácii "o 5 minút 12" ste za príklad predražovania diaľnic uviedli dve: D1 - Ladce - Sverepec, D3 - obchvat Čadce. Obe sú však stavbami odovzdanými počas dzurindovej vlády, či?
nezodpovedaná 30. 3. 2011Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováV parlamentných kuloároch sa hovorí, že celkovú privatizáciu teplární bez prevedenia podielu na mestá pretlačil minister financií. Prečo netrváte na svojich prísľuboch občanom o neprivatizovaní štátneho majetku?
nezodpovedaná 30. 3. 2011Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováCieľ udržať koalíciu vás priviedol do rozporu s vlastnými slovami. Nehovorili ste pravdu o privatizovaní alebo nemáte silu na realizáciu predvolebných ubezpečovaní občanov, že privatizovať nebudete?
nezodpovedaná 30. 3. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, výstavbu diaľnic sa vám poradilo úspešne zastaviť. Kedy začnete stavať nejaké úseky diaľnic či rýchlostných ciest?
nezodpovedaná 18. 5. 2011Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováMinister Mikloš navrhol zvýšenie daní z nehnuteľností o 50 % na úkor podielových daní pre obce a mestá. Prečo si to opäť musia odniesť ľudia?
nezodpovedaná 18. 5. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľAkým spôsobom bol do funkcie generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. vybratý pán Alan Sitár a kto skúmal jeho kvality a profesionálne skúsenosti pre takúto funkciu?
nezodpovedaná 25. 5. 2011Igor Chomapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, kedy najbližšie opäť položíte svoju hlavu na klát? Baví vás to ešte? Vyzeráte byť veľmi unavená z toho, že neviete vládnuť. Nechcete to radšej vzdať hneď?
nezodpovedaná 25. 5. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, z rokovania monitorovacieho výboru (19.-20.5.2011) je zrejmé, že EK, ani JASPERS nie sú spokojní s čerpaním fondov z OPD. Kedy konečne začnete niečo robiť?
nezodpovedaná 25. 5. 2011Igor Chomaminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, kedy predstavíte konečne plán výstavby diaľnic a rýchlostných ciest verejnosti (ktoré úseky diaľnic, kedy začne výstavba, ako budú financované)?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.