Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 27. 6. 2012Ján Hudackýpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, čo si myslíte o ponukách na výstavbu tunela Višňové, ktoré sú v súťaži o viac ako 50 % lacnejšie ako Vaše predražené PPP projekty? Ospravedlníte sa za to občanom SR?
zodpovedaná 17. 10. 2012Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, nemyslíte si, že nezaradenie rýchlostnej cesty R9 do plánu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2014-2020 bude diskrimináciou občanov z regiónu Šariša a Horného Zemplína, ktorí poctivo platia svoje dane a odsúdi tento región na ďalší sociálno-ekonomický úpadok, emigráciu mladých a odliv ekonomicky aktívnych ľudí mimo tento región?
nezodpovedaná 12. 12. 2012Ján Hudackýprvý námestník generálneho prokurátora SR, generálny prokurátor SR v z. Ladislav TichýVážený pán zastupujúci generálny prokurátor, ako si máme vysvetliť vaše vyjadrenie o Dobroslavovi Trnkovi, ktorý je poverený výkonom funkcie námestníka Generálnej prokuratúry SR, že zákon porušil, ale vašu dôveru nestratil. Vás, ktorý máte byť strážcom zákonnosti a ústavnosti v tomto štáte.
nezodpovedaná 19. 6. 2013Ján Hudackýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, Národná diaľničná spoločnosť iba cez dodatok k zmluve zadala zákazku terénnych úprav po výstavbe úseku diaľnice Sverepec - Vrtižer za takmer 6 miliónov eur konzorciu firiem vedeného firmou Váhostav. Zákon však hovorí jasne, že nie je možné uzatvárať dodatok k zmluve, ak sa menili podstatným spôsobom podmienky zákazky. Naviac, uvedenú rekultiváciu zemníkov mala vykonať údajne aj iná firma, ktorá ponúkala až o tretinu nižšiu cenu. Súhlasíte s tým, aby sa zákazka za takmer 6 miliónov eur realizovala bez verejnej súťaže na dodávateľa, iba cez dodatok k zmluve?
nezodpovedaná 26. 6. 2013Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, v akom termíne predpokladáte rozhodnutie o variante výstavby rýchlostnej cesty R4 Hanušovce nad Topľou - Svidník, ktorej projekčnú prípravu ste zastavili v januári 2013? Môžu obyvatelia regiónu na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti očakávať aj iné varianty, aké boli doteraz prezentované (modrý a červený) verejnosti?
nezodpovedaná 26. 6. 2013Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, ako je napĺňaný harmonogram výstavby "Pokračovanie Nábrežnej komunikácie Prešov"? Bude dodržaný termín ukončenia výstavby, ktorý je uvedený v zmluve o dielo?
zodpovedaná 4. 9. 2013Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, v akom termíne predpokladáte rozhodnutie o variante výstavby rýchlostnej cesty R4 Hanušovce nad Topľou - Svidník, ktorej projekčnú prípravu ste zastavili v januári 2013? Môžu obyvatelia regiónu na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti očakávať aj iné varianty, aké boli doteraz prezentované (modrý a červený) verejnosti?
nezodpovedaná 11. 12. 2013Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, podľa pôvodných plánov by v roku 2014 malo dôjsť k spusteniu výstavby rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat. Pýtam sa, v akom stave je príprava realizácie tejto stavby?
nezodpovedaná 11. 12. 2013Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, generálny riaditeľ Sky Toll Matej Okáli v médiách vyhlásil, že za náklady súvisiace s legislatívnymi zmenami vo výbere elektronického mýta, ktoré nadobudnú platnosť 1. januára, bude Sky Toll požadovať od štátu približne 19 mil. eur. V tomto navýšení nie sú ešte zahrnuté ich prevádzkové náklady. Môžete občanom Slovenska povedať, čo obsahuje navýšenie o 19 mil. eur pre firmu Sky Toll?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekMomentálne realizujete privatizáciu dvoch dcérskych spoločností Carga. Jedná sa o privatizáciu práve tých častí Carga, ktoré generujú významné príjmy pre túto spoločnosť. Cieľom tejto netransparentnej a účelovej transakcie je len získať finančné prostriedky na oddlženie Carga s tým, že významnú časť sprivatizovaného majetku - nákladných vagónov si bude musieť štátny podnik spätne prenajímať, čo zrejme bude mať negatívny dopad na hospodárenie podniku v budúcnosti. Stále teda trváte na takejto nevýhodnej, netransparentnej a úzko účelovej privatizácii?
nezodpovedaná 4. 6. 2014Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, v najbližších dňoch by sa malo rozhodnúť o novom majiteľovi, ktorý získa dcéru štátnej Železničnej spoločnosti Cargo. Privatizujete, lebo Cargo nie je schopné splatiť pôžičky od štátu. Výsledkom bude to, že súkromný investor získa výhodne majetok štátu a tiež výnosy z tohto majetku, keďže ich bude prenajímať naspäť štátnemu Cargu. Naopak, Cargu zostane podnikateľské riziko a tiež doterajšie straty a pôžičky. Preto sa vás, pán minister, pýtam, kde vidíte verejný záujem vytvorenia dcérskych spoločností Carga a následnú privatizáciu 12-tisíc vagónov Železničnej spoločnosti Cargo?
nezodpovedaná 11. 6. 2014Ján Hudackýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v roku 2002, keď bolo privatizované SPP, ste vyhlásili, že za podmienok, keď na ministerstvo privatizácie prišla len jedna ponuka na kúpu, je nutné vypísať nový tender alebo vyhľadať iný prístup k privatizácii SPP. Prečo vaša vláda privatizuje 12 344 nákladných vozňov Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia aj napriek tomu, že do tejto súťaže, rovnako ako v prípade SPP, prišla ponuka len od jedného uchádzača?
nezodpovedaná 11. 6. 2014Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, v roku 2002, keď bolo privatizované SPP, vyhlásil Robert Fico, že za podmienok, keď na ministerstvo privatizácie prišla len jedna ponuka na kúpu, je nutné vypísať nový tender alebo hľadať iný prístup k privatizácii SPP. Prečo privatizuje 12 344 nákladných vozňov železničnej spoločnosti Cargo Slovakia aj napriek tomu, že do tejto súťaže rovnako ako v prípade SPP prišla ponuka len od jedného uchádzača?
zodpovedaná 9. 7. 2014Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, Váhostav mešká s budovaním prvej časti úseku diaľnice D1 Jánovce - Jablonov a tiež úseku Dubná Skala - Turany. Hlavným dôvodom sú meškajúce platby subdodávateľom, ktorí preto odmietajú ďalej pracovať na týchto úsekoch. Podľa nedávneho prieskumu až 27 % vyfakturovaných prác stavbárov je po dobe splatnosti. Už viackrát som predkladal návrh zákona o ochrane subdodávateľov, napriek tomu ho poslanci vládnej strany SMER - SD vždy odmietli podporiť. Preto sa vás pýtam, ako chcete dosiahnuť, aby uvedené úseky diaľnice D1 boli odovzdané do užívania v zmluvne stanovenom termíne?
nezodpovedaná 22. 10. 2014Ján Hudackýminister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ľubomír VážnyPán podpredseda vlády, vy tvrdíte, že falšovanie analýzy o výhodnosti stavby diaľnic medzi Martinom a Prešovom formou PPP je vymyslená kauza. Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii však tvrdí, že skutok sa stal a váš podriadený, riaditeľ sekcie PPP ministerstva dopravy Peter Havrila, sfalšoval analýzu, ktorá bola predložená na rokovanie vlády. Nemyslíte, že by ste mali vyvodiť svoju politickú zodpovednosť za toto zlyhanie?
nezodpovedaná 22. 10. 2014Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekPán minsiter, podľa vašej odpovede z 29. mája, mala byť ukončená a predložená Národnej diaľničnej spoločnosti štúdia uskutočniteľnosti na pripravovanom úseku rýchlostnej cesty R4 Kapušany - Svidník do 30. septembra 2014. Aký je v súčasnosti stav prípravy výstavby rýchlostnej cesty R4 - severný obchvat Prešova, ako aj úseku R4 Kapušany - Svidník?
nezodpovedaná 26. 11. 2014Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, podľa vašej odpovede z 29. mája, mala byť ukončená a predložená Národnej diaľničnej spoločnosti do 30. septembra 2014 štúdia uskutočniteľnosti na pripravovanom úseku rýchlostnej cesty R4 Kapušany - Svidník. Aký je v súčasnosti stav prípravy výstavby rýchlostnej cesty R4 - severný obchvat Prešova, ako aj úseku R4 Kapušany - Svidník?
nezodpovedaná 3. 12. 2014Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, podľa vašej odpovede z 29. mája, mala byť ukončená a predložená Národnej diaľničnej spoločnosti do 30. septembra 2014 štúdia uskutočniteľnosti na pripravovanom úseku rýchlostnej cesty R4 Kapušany - Svidník. Aký je v súčasnosti stav prípravy výstavby rýchlostnej cesty R4 - severný obchvat Prešova, ako aj úseku R4 Kapušany - Svidník?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Ján Hudackýpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, v štúdii uskutočniteľnosti "PPP projektu D4 a R7" je zadefinované, že v najbližších štyroch až piatich rokoch nevieme nájsť ročne z verejných zdrojov 200 až 250 miliónov eur, potrebných na výstavbu tohto projektu. V štúdii sú ale zadefinované predpokladané ročné splátky pre súkromného koncesionára vo výške 135 až 150 miliónov eur, ktoré zaplatíme každoročne po dobu 30-tich rokov po dokončení projektu. Viete povedať z akých zdrojov v priebehu 30-tich rokov zaplatíme predpokladaných 4 až 4,5 miliardy?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, v štúdii uskutočniteľnosti "PPP projektu D4 a R7" je zadefinované, že v najbližších štyroch až piatich rokoch nevieme nájsť ročne z verejných zdrojov 200 až 250 miliónov eur, potrebných na výstavbu tohto projektu. V štúdii sú ale zadefinované predpokladané ročné splátky pre súkromného koncesionára vo výške 135 až 150 miliónov eur, ktoré zaplatíme každoročne po dobu 30-tich rokov po dokončení projektu. Viete povedať z akých zdrojov zaplatíme v priebehu 30-tich rokov predpokladaných 4 až 4,5 miliardy?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, pred rokom ste tvrdili, že 12-tisíc železničných vagónov a väčšinový 66 % podiel vo firme Cargo Wagon sprivatizovala renomovaná švajčiarska firma AAE, ktorá je najväčší európsky hráč na trhu manažmentu koľajových vozidiel. Na základe najnovších informácií z Protimonopolného úradu, švajčiarska firma AAE je iba polovičným majiteľom spoločnosti AAE Wagon. Viete o tom, že druhú polovicu podielu, a tak aj 33 % vo firme Cargo Wagon, vlastní neznámy investičný fond z Malty?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Ján Hudackýpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, pred rokom minister Počiatek tvrdil, že 12 tisíc železničných vagónov a väčšinový 66 % podiel vo firme Cargo Wagon sprivatizovala renomovaná švajčiarska firma AAE, ktorá je najväčší európsky hráč na trhu manažmentu koľajových vozidiel. Na základe najnovších informácií z Protimonopolného úradu, švajčiarska firma AAE je iba polovičným majiteľom spoločnosti AAE Wagon. Viete o tom, že druhú polovicu podielu, a tak aj 33 % vo firme Cargo Wagon, vlastní neznámy investičný fond z Malty?
zodpovedaná 13. 5. 2015Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, pred rokom ste tvrdili, že 12-tisíc železničných vagónov a väčšinový 66 % podiel vo firme Cargo Wagon sprivatizovala renomovaná švajčiarska firma AAE, ktorá je najväčší európsky hráč na trhu manažmentu koľajových vozidiel. Na základe najnovších informácií z Protimonopolného úradu, švajčiarska firma AAE je iba polovičným majiteľom spoločnosti AAE Wagon. Viete o tom, že druhú polovicu podielu, a tak aj 33 % vo firme Cargo Wagon, vlastní neznámy investičný fond z Malty?
nezodpovedaná 11. 11. 2015Ján Hudackýminister dopravy SR Ján PočiatekPán minister, podľa zverejnených informácií zástupca spoločnosti Nelux, s. r. o. Ladislav H. ponúkol a dal v júni 2015 úplatok vo výške 25 tis. eur predsedovi Komoditnej burzy Bratislava za to, že zmanipuluje cenu za nákup posypovej soli na burze. Šéf burzy však spolupracoval s políciou a zástupca spoločnosti Nelux bol zadržaný. Národná diaľničná spoločnosť stihla doteraz uzavrieť s firmou Nelux, s. r. o. Bratislava deväť kontraktov na nákup posypovej soli za 764 tis. eur. Pokračuje Národná diaľničná spoločnosť v nákupe predraženej posypovej soli cez firmu Nelux?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.