Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 17. 10. 2012Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekViete nám vysvetliť, prečo zamestnanci v štátnej správe konkrétne napr. na obvodných lesných úradoch, obvodných pozemkových úradoch, obvodných úradoch životného prostredia majú na rovnakej pracovnej pozícii rozdielne platové triedy?
zodpovedaná 17. 10. 2012Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekAkým spôsobom budú odškodnení náhradní užívatelia pozemkov za trvalé porasty (nimi vysadené), ak mali vyčlenený pozemok podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o pozemkových úpravách, keď pôvodný vlastník berie tento pozemok do vlastného užívania?
zodpovedaná 17. 10. 2012Martin Feckopodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírNakoľko reklama na investovanie financií do nebankových subjektov (napr. BMG Horizont) bola realizovaná aj cez verejnoprávne médiá (STV1, STV2), uvažujete o odškodnení vkladateľov?
zodpovedaná 17. 10. 2012Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekAko a aká prax sa započítava podľa súčasných platných predpisov pre štátnych zamestnancov pred rokom 2004 v špecializovaných štátnych správach vo vašom rezorte?
nezodpovedaná 30. 1. 2013Martin Feckominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičStredné školy sa po niekoľkých rokoch povinne vracajú k prijímacím skúškam. Prečo je povinné vykonať prijímacie pohovory na strednú školu a súčasne absolvovať aj testovanie 9 (predtým monitor 9) a čo sa tým sleduje?
nezodpovedaná 6. 2. 2013Martin Feckominister vnútra SR Robert KaliňákAko je možné, že pracovníci verejnej správy majú vyššie finančné ohodnotenie ako zamestnanci štátnej správy napr. špecializovanej, ktorej pracovníci zastupujú štát aj na súdoch. Majú verejní zamestnanci väčšie právomoci a zodpovednosť ako štátni?
nezodpovedaná 13. 3. 2013Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekBudú sa vykonávať kontroly chybnej obnovy katastrálneho operátu vzniknuté novým mapovaním v katastrálnom území Košická Nová Ves v roku 2007-2008 výsledkom čoho sú hromadné chyby v lokalizácii a tvare nehnuteľností a anomálie viditeľné na kastastrálnej mape?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Martin Feckopredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér SR, mohli by ste vysvetliť poslancom NR SR závažné informácie o aktuálnom stave na Generálnej prokuratúre SR, ktoré ste predložili členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť dňa 23. 5. 2013 o 8.00?
zodpovedaná 22. 5. 2013Martin Feckominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterBude tento rok stanovený minimálny dôchodok? Aká bude jeho výška?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Martin Feckominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterNeuvažuje sa o zvýhodnení žien pri odchode do dôchodku podľa počtu vychovaných detí a na základe kritéria, že tieto deti dosiahli, ukončili vzdelanie, ktoré ich zaradí do pracovného procesu?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekV apríli Európska komisia pristúpila k obmedzeniu používania neonikotinoidov pri ošetrení plodín atraktívnych pre opeľovačov. Ako je to u nás, dochádza tiež k obmedzeniu, čo s tým mienime robiť, budeme niečo iniciovať?
zodpovedaná 29. 5. 2013Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekV apríli Európska komisia pristúpila k obmedzeniu používania neonikotinoidov pri ošetrení plodín atraktívnych pre opeľovačov. Ako je to u nás, dochádza tiež k obmedzeniu, čo s tým mienime robiť, budeme niečo iniciovať?
zodpovedaná 29. 5. 2013Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekAkým spôsobom vytvorilo ministerstvo pracovné skupiny pre národný strategický "Plán rozvoja vidieka"? Kto sa k nemu bude vyjadrovať?
zodpovedaná 29. 5. 2013Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekAko je to u nás s modifikovanými potravinami? V tlači sa objavili informácie, že neexistuje ich prehľad. Aká je stratégia ministerstva do budúcnosti pre Slovensko v nadväznosti na medializované kauzy napr. MONSANTO?
zodpovedaná 29. 5. 2013Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekAko sa môžu mladí farmári dostať k pôde, ku kapitálu, aby mohli začať podnikať, farmárčiť a znižovať tak nezamestnanosť a zvyšovať zamestnanosť?
nezodpovedaná 29. 5. 2013Martin Feckominister vnútra SR Robert KaliňákAko je možné, že pracovníci verejnej správy majú vyššie finančné ohodnotenie ako zamestnanci štátnej správy napr. špecializovanej, ktorej pracovníci zastupujú štát aj na súdoch. Majú verejní zamestnanci väčšie právomoci a zodpovednosť ako štátni?
nezodpovedaná 29. 5. 2013Martin Feckominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterNeuvažuje sa o zvýhodnení žien pri odchode do dôchodku podľa počtu vychovaných detí a na základe kritéria, že tieto deti dosiahli, ukončili vzdelanie, ktoré ich zaradí do pracovného procesu?
nezodpovedaná 4. 9. 2013Martin Feckopredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, na tlačovej konferencii v marci odznelo, že podľa vás sa ľuďom s vyšším platom dostáva pred súdmi viac spravodlivosti, pretože si vedia zaplatiť lepších advokátov a že pokiaľ nebude v SR životná úroveň, ktorá bude primeraná krajinám západnej Európy, ťažko môžeme hovoriť o štandardnom právnom štáte. Ako je to teda možné, že spravodlivosť nie je pre všetkých rovnaká a čo s tým mienite urobiť, keďže máte k tomu všetky nástroje moci?
zodpovedaná 4. 9. 2013Martin Feckominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPrečo sa starobný dôchodok vypočítava u ľudí, ktorí nepracovali zo základu priemernej mzdy v národnom hospodárstve a iným, ktorí odpracovali aj desiatky rokov pre štát a nedosiahla ich mzda úroveň priemernej mzdy sa berie iba z tejto výšky? Nie je to diskriminačné, aby ľudia, ktorí vytvorili hodnoty pre túto krajinu mali nižší dôchodok ako tí, čo nevytvorili nič? Čo s tým vláda mieni urobiť?
zodpovedaná 16. 10. 2013Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekAko v súčasnosti sa vykonávajú projekty pozemkových úprav na Slovensku? Je pravdou, že počas letných mesiacov r. 2013 bolo iniciované výberové konanie na dodávku projektu - účelnosť pozemkových úprav (v hodnote okolo 2 mil. eur)?
zodpovedaná 16. 10. 2013Martin Feckominister vnútra SR Robert KaliňákAké budú kritériá pri priznávaní odbornej praxe? Ako sa bude priznávať pracovníkom? Bude sa napr. považovať za odbornú prax aj práca sekretárky, ktorá odpracovala 20 rokov v špecializovanej štátnej správe?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Martin Feckominister kultúry SR Marek MaďaričAký je skutkový stav a perspektíva rekonštrukcie objektu sklad soli "Solivar Prešov", kde zmluva je datovaná ešte z roku 2011? Aká je predstava ministerstva ohľadom riešenia v tejto záležitosti, nakoľko podľa mojich informácií bol ako reálny termín stanovený apríl 2013 - september 2014?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Martin Feckominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterUvažuje ministerstvo o riešení situácie starodôchodcov, ktorí v mnohých prípadoch majú diametrálne odlišné výšky dôchodkov oproti iným dôchodcom?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Martin Feckominister kultúry SR Marek MaďaričAký je skutkový stav a perspektíva rekonštrukcie objektu sklad soli "Solivar Prešov", kde zmluva je datovaná ešte z roku 2011? Aká je predstava ministerstva ohľadom riešenia v tejto záležitosti, nakoľko podľa mojich informácií bol ako reálny termín stanovený apríl 2013 - september 2014?
nezodpovedaná 19. 3. 2014Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekV máji skončí moratórium na predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom. Čo robí ministerstvo preto, aby sa zabránilo možnosti skupovať slovenskú pôdu cudzincami a tým aj riziku, že sa cez vlastníctvo do rúk zahraničným subjektom dostanú naše najväčšie zásobárne podzemnej vody a ostatných prírodných zdrojov?
nezodpovedaná 2. 4. 2014Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekV medzirezortnom pripomienkovaní je momentálne aj návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 31/2011 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi. Prečo potom v § 2 ods. 1 dochádza k zvyšovaniu kvóty podielu členov príslušného občianskeho združenia z 10 % na 30 %? Pre Spolok včelárov Slovenska, ktorý združuje 10,2 % včelárov, to znamená likvidáciu.
nezodpovedaná 4. 6. 2014Martin Feckopredseda vlády SR Robert FicoPred prezidentskými voľbami bola scientológia opísaná ako niečo veľmi nebezpečné pre túto krajinu. Aké konkrétne opatrenia mieni urobiť vláda na ochránenie nás od tejto hrozby? (Okrem toho, že štedro dotuje firmy scientológov.)
zodpovedaná 4. 6. 2014Martin Feckominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičPán minister, prisľúbili ste, že ak sa ukáže negatívny vplyv zmeny financovania centier voľného času (CVČ), tak prehodnotíte svoje rozhodnutie a dôjde k náprave. Ako to teda vyzerá s našimi CVČ od aplikácie tohto rozhodnutia? Monitoruje ministerstvo aj to, kam sa podeli deti, ktoré hojne navštevovali CVČ, ktoré v dôsledku tohto opatrenia zanikli?
nezodpovedaná 4. 6. 2014Martin Feckominister životného prostredia SR Peter ŽigaJe pravda, že sa vykonávajú kontroly z Najvyššieho kontrolného úradu vo všetkých obciach, kde boli urobené prehrádzky v rámci realizovaných projektov protipovodňovej prevencie z čias vlády I. Radičovej? Čo je predmetom kontroly a aké sú zistenia?
nezodpovedaná 4. 6. 2014Martin Feckominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičPrečo neštátne škôlky a školy dostávajú a majú dostávať nižšiu výšku finančného príspevku na žiaka ako štátne škôlky a školy? Nie sme si všetci občania pri platení daní rovní?
nezodpovedaná 9. 7. 2014Martin Feckopredseda vlády SR Robert FicoV októbri sa končí platnosť terajšej nájomnej zmluvy Ústavu pamäti národa (ÚPN). Zaoberali ste sa už riešením tejto záležitosti? Je pripravené nové umiestnenie ÚPN - v akej budove, za akých podmienok, aby mohol pokračovať vo svojej historickej úlohe?
zodpovedaná 9. 7. 2014Martin Feckopodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírV októbri sa končí platnosť terajšej nájomnej zmluvy Ústavu pamäti národa. Zaoberali ste sa už riešením tejto záležitosti? Je pripravené nové umiestnenie Ústavu pamäti národa - v akej budove, za akých podmienok, aby mohol pokračovať vo svojej historickej úlohe?
zodpovedaná 10. 9. 2014Martin Feckominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterAký je aktuálny stav pripravovanej potravinovej pomoci? V akom štádiu sa tento projekt nachádza, sú už stanovené podmienky za akých sa možno uchádzať o potravinovú pomoc a čo sa robí preto, aby sme sa vyvarovali negatívnej situácie - zlyhaniu a škandálu z predchádzajúceho obdobia?
zodpovedaná 17. 9. 2014Martin Feckominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterAká je podľa Sociálnej poisťovne miera nezamestnanosti a podľa úradov práce miera zamestnanosti ľudí na Slovensku? Koľko je v skutočnosti nezamestnaných ľudí na Slovensku?
nezodpovedaná 26. 11. 2014Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekAká bude koncepcia a aká je prognóza čerpania eurofondov na pozemkové úpravy? Aký bude spôsob výberu katastrálnych území? Čo sa bude diať na úseku pozemkových úprav v ďalšom období - rokoch?
zodpovedaná 28. 1. 2015Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekNachádzajú sa na vašom ministerstve ešte nevybavené žiadosti občanov na živý a mŕtvy inventár uplatnené v zmysle zákona o pôde č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov? Ak áno, koľko ich je, ako a kedy ich mienite uspokojiť?
zodpovedaná 11. 3. 2015Martin Feckominister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekAký je stav riešenia cestných obchvatov krajského mesta Prešov? V akom štádiu je riešenie severného obchvatu?
nezodpovedaná 11. 3. 2015Martin Feckominister vnútra SR Robert KaliňákV rámci reformy ESO štátnej správy mal byť urobený jej audit. Pôvodný termín bol, ak si dobre spomínam, máj 2014. Aký je teda súčasný stav, kedy bude audit zverejnený a ako sa to prejaví na reforme štátnej správy, ktorá má určité termíny. Podľa mojich vedomostí k 1. 7. 2015?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekOd 1. 4. 2015 je schválená novela reštitučného zákona týkajúca sa vlastníctva pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina. Aký je momentálny stav veci? Už sa riešia nejaké registre zjednodušené pôvodného stavu? Ako sú naplánované jednotlivé katastrálne územia? Aký je časový harmonogram ukončenia týchto reštitúcií?
zodpovedaná 25. 11. 2015Martin Feckominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekAko sa bude riešiť náhrada škody na poľnohospodárskej produkcii, ktorá je spôsobená zverou voľne žijúcou, hlavne diviakmi? Sú plánované nejaké nové postupy reagujúce podľa mňa na alarmujúcu situáciu v tejto oblasti?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.