Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 13. 10. 2010Richard Švihuradočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonMaďarská republika zažalovala Európsku komisiu na Európskom súdnom dvore za to, že do elektronickej evidencie E-Bacchus zapísala označenie Vinohradnícka oblasť Tokaj. Pán minister, akým spôsobom ministerstvo monitoruje tento súdny spor?
nezodpovedaná 8. 12. 2010Richard Švihuradočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Lucia ŽitňanskáMaďarská republika zažalovala Európsku komisiu na Európskom súdnom dvore za to, že do elektronickej evidencie E-Bacchus zapísala označenie Vinohradnícka oblasť Tokaj. Pani ministerka, aký je aktuálny stav tohto súdneho sporu?
nezodpovedaná 8. 12. 2010Richard Švihuradočasne poverený minister kultúry SR Daniel KrajcerTokajská vinohradnícka oblasť, súbor vinohradníckych pivníc, je vytipovanou lokalitou kultúrneho dedičstva na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pán minister, plánuje ministerstvo vyvíjať aktivity smerujúce k zápisu lokality do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO?
nezodpovedaná 2. 2. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister financií SR Ivan MiklošÚstavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 26. januára 2011 o návrhu skupiny poslancov rozhodol nálezom, podľa ktorého ustanovenie § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s článkami Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Pán minister, aký je odhad výšky výdavkov na arbitrážne konania a náhrady škôd, ktoré budú musieť zaplatiť daňoví poplatníci?
nezodpovedaná 2. 2. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister financií SR Ivan MiklošÚstavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 26. januára 2011 o návrhu skupiny poslancov rozhodol nálezom, podľa ktorého niektoré ustanovenia zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s článkami Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Pán minister, aký je odhad výšky výdavkov na odškodnenia občanov, ktorých vlastnícke práva boli porušené?
zodpovedaná 9. 2. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonTokajská vinohradnícka oblasť, súbor vinohradníckych pivníc, je vytipovanou lokalitou kultúrneho dedičstva na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pán minister, plánuje ministerstvo vyvíjať aktivity smerujúce k zápisu lokality do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister financií SR Ivan MiklošÚstavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 26. januára 2011 o návrhu skupiny poslancov rozhodol nálezom, podľa ktorého ustanovenie § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou poisťovňou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s článkami Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Pán minister, aký je odhad výšky výdavkov na arbitrážne konania a náhrady škôd, ktoré budú musieť zaplatiť daňoví poplatníci?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister financií SR Ivan MiklošÚstavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 26. januára 2011 o návrhu skupiny poslancov rozhodol nálezom, podľa ktorého niektoré ustanovenia zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s článkami Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Pán minister, aký je odhad výšky výdavkov na odškodnenia občanov, ktorých vlastnícke práva boli porušené?
zodpovedaná 23. 3. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister dopravy SR Ján FigeľAudit Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na Leteckom úrade Slovenskej republiky poukázal počas predchádzajúcej vlády na viaceré nedostatky, z ktorých mohli vzísť pochybnosti o našom civilnom letectve. Pán minister, v akom stave je fungovanie Leteckého úradu Slovenskej republiky?
nezodpovedaná 23. 3. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister dopravy SR Ján FigeľAudit Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na Leteckom úrade Slovenskej republiky poukázal počas predchádzajúcej vlády na viaceré nedostatky, z ktorých mohli vzísť pochybnosti o našom civilnom letectve. Pán minister, aké opatrenia boli prijaté na odstránenie nedostatkov na leteckom úrade?
nezodpovedaná 25. 5. 2011Richard Švihuradočasne poverená predsedníčka vlády SR a ministerka financií SR Iveta RadičováMinisterstvo financií zverejnilo návrh zvýšiť spotrebnú daň z tichého vína zo súčasnej nulovej sadzby až na 40 eur na hektoliter. Vážená pani premiérka, bude vláda presadzovať zvýšenie dane, aj keď bude mať toto opatrenie veľmi negatívny dopad na slovenských vinohradníkov a producentov vína a rozvoj vinohradníckych regiónov?
nezodpovedaná 25. 5. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonMinisterstvo financií zverejnilo návrh zvýšiť spotrebnú daň z tichého vína zo súčasnej mulovej sadzby až na 40 eur na hektoliter. Pán minister, aké dopady by malo zvýšenie dane na slovenských vinohradníkov a producentov vína?
nezodpovedaná 25. 5. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister financií SR Ivan MiklošEurópsky úrad boja proti podvodom (OLAF) ukončil vyšetrovanie vo veci rekonštrukcie bratislavského letiska, ktoré odhalilo určité nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní. OLAF odporučil Európskej komisii, aby si dotáciu vymáhala späť, čo bude predmetom samostatného konania. Pán minister, aký bude mať výsledok vyšetrovania dopady na daňových poplatníkov?
zodpovedaná 29. 6. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef MihálPán minister, ako hodnotíte aktuálne prebiehajúci pilotný projekt zapojenia nezamestnaných do záchrany a obnovy hradov Šariš a Uhrovec?
zodpovedaná 29. 6. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonMinisterstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý obsahuje návrh na zvýšenie spotrebnej dane z tichého vína zo súčasnej nulovej sadzby. Pán minister, aké dopady by malo zvýšenie dane na rozvoj našich vinohradníckych oblastí?
zodpovedaná 29. 6. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister financií SR Ivan MiklošMinisterstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý obsahuje návrh na zvýšenie spotrebnej dane z tichého vína zo súčasnej nulovej sadzby. Pán minister, aké dopady by malo zvýšenie dane na slovenských vinohradníkov, producentov vína a spotrebiteľov vína?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister obrany SR Ľubomír GalkoPán minister, neuvažuje ministerstvo o zmene hraníc vojenského obvodu Valaškovce tak, aby turistické lokality vrch Vihorlat a Sninský kameň boli vyčlenené z vojenského obvodu?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonMinisterstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý obsahuje návrh na zvýšenie spotrebnej dane z tichého vína zo súčasnej nulovej sadzby. Pán minister, aké dopady by malo zvýšenie dane na našich vinohradníkov a producentov vína?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister obrany SR Ľubomír GalkoPán minister, neuvažuje ministerstvo o vyňatí územia Valaškovce - Juh z vojenského obvodu Valaškovce?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister kultúry SR Daniel KrajcerPán minister, ako hodnotíte aktuálne prebiehajúci pilotný projekt zapojenia nezamestnaných do záchrany a obnovy hradov Šariš a Uhrovec?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister financií SR Ivan MiklošEurópsky úrad boja proti podvodom (OLAF) ukončil vyšetrovanie vo veci rekonštrukcie bratislavského letiska, ktoré odhalilo určité nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní. OLAF odporučil Európskej komisii, aby si dotáciu vymáhala späť, čo bude predmetom samostatného konania. Pán minister, aký bude mať výsledok vyšetrovania dopad na daňových poplatníkov?
nezodpovedaná 7. 9. 2011Richard Švihuradočasne poverená predsedníčka vlády SR a ministerka financií SR Iveta RadičováObyvatelia tokajských obcí podpísali výzvu vláde, v ktorej žiadajú, aby vláda ukončila rokovania s Maďarskou republikou o agende Tokaj, ktoré trvajú už niekoľko desaťročí. Vážená pani premiérka, bude vláda pri riešení problematiky Tokaj brať do úvahy žiadosť obyvateľov regiónu Tokaj?
nezodpovedaná 7. 9. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister obrany SR Ľubomír GalkoVýchodiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky uvádzajú ako jedno z navrhovaných racionalizačných opatrení zrušenie leteckej základne v Prešove-Nižnej Šebastovej, pričom letisko vrátane infraštruktúry zostane a bude ponúknuté do správy iného orgánu verejnej správy. Pán minister, ako sa dotkne zrušenie leteckej základne príslušníkov ozbrojených síl SR a civilných zamestnancov v Prešove?
nezodpovedaná 7. 9. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister kultúry SR Daniel KrajcerPán minister, ako hodnotíte aktuálne prebiehajúci pilotný projekt zapojenia nezamestnaných do záchrany a obnovy hradov Šariš a Uhrovec?
nezodpovedaná 7. 9. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister obrany SR Ľubomír GalkoVýchodiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky uvádzajú ako jedno z navrhovaných racionalizačných opatrení zrušenie leteckej základne v Prešove-Nižnej Šebastovej, pričom letisko vrátane infraštruktúry zostane a bude ponúknuté do správy iného orgánu verejnej správy. Pán minister, ako bude prebiehať proces zrušenia leteckej základne?
nezodpovedaná 7. 9. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister obrany SR Ľubomír GalkoVýchodiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky počítajú s postupným uvoľňovaním nepotrebných objektov ozbrojených síl SR. Pán minister, kedy dôjde k zrušeniu Vojenského výcvikového priestoru Valaškovce?
nezodpovedaná 7. 9. 2011Richard Švihuradočasne poverený minister obrany SR Ľubomír GalkoVýchodiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky počítajú s postupným uvoľňovaním nepotrebných objektov ozbrojených síl SR. Pán minister, ako bude prebiehať proces zrušenia Vojenského výcvikového priestoru Valaškovce?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.