Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 23. 3. 2011Richard Rašidočasne poverená predsedníčka vlády SR a ministerka financií SR Iveta RadičováZákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách kladie zodpovednosť za financovanie poskytovaných služieb na mestá a obce a to bez ohľadu na ich reálne možnosti. S cieľom riešiť tento stav predchádzajúca vláda a ZMOS podpísali memorandum, v zmysle ktorého boli obciam refundované náklady na zabezpečenie sociálnych služieb. Platnosť memoranda skončila 31. decembra 2010. V tej súvislosti sa pýtam, kedy a akým spôsobom bude doriešené financovanie sociálnych služieb, s akou výškou finančných prostriedkov počíta vláda na vykrytie potrieb obcí a miest v roku 2011 a ďalších rokoch?
zodpovedaná 29. 6. 2011Richard Rašidočasne poverený minister zdravotníctva SR Ivan UhliarikPrečo redukujete geriatrické lôžka napr. v Bratislave, či Banskej Bystrici, keď odborníci vrátane hlavného odborníka MZ SR tvrdia, že tým narúšate starostlivosť o geriatrických pacientov? Pýtam sa vás to ako 100 % akcionára VšZP.
nezodpovedaná 29. 6. 2011Richard Rašidočasne poverený minister zdravotníctva SR Ivan UhliarikV súčasnosti vyberajú mnohé nemocnice a ambulancie poplatky za ošetrenie pacientov a vykazujú ich ako administratívne poplatky. Čo konkrétne ministerstvo urobilo, aby pacienti nemuseli znášať nedostatok financií v systéme na svoj úkor?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Richard Rašidočasne poverený minister zdravotníctva SR Ivan UhliarikPrečo MZ SR robí opatrenia, následkom ktorých sa zvyšujú doplatky na lieky pre pacientov s hypertenziou, pričom kardiovaskulárne ochorenia sú príčinou úmrtí cca 50 % pacientov? Ako im vysvetlíte, že na lieky, ktoré sú pre nich životne dôležité, doplácajú viac?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Richard Rašidočasne poverený minister zdravotníctva SR Ivan UhliarikZrušili ste preventívnu prehliadku na helicobacter pilori z dôvodu údajného lobingu farmaceutických firiem pri jej zavedení a povedali ste, že ušetrené prostriedky použijete na onkologický program. Ako konkrétne a koľko financií ste do onkologického programu z týchto financií smerovali?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Richard Rašidočasne poverený minister zdravotníctva SR Ivan UhliarikBude zo skalickej nemocnice fakultná nemocnica napriek tomu, že v porovnaní s inými fakultnými nemocnicami nedosahuje potrebné medicínske, materiálno-technické, či personálne parametre? A vy ste zo Skalice?
zodpovedaná 7. 9. 2011Richard Rašidočasne poverený minister zdravotníctva SR Ivan UhliarikAký je hospodársky výsledok za prvý polrok 2011 v Leteckej vojenskej nemocnici, a. s.? A aký je predpoklad k 31. 12. 2011?
nezodpovedaná 7. 9. 2011Richard Rašidočasne poverený minister zdravotníctva SR Ivan UhliarikMinisterstvo zdravotníctva tvrdí, že urobí poriadok v poplatkoch, ktoré musia platiť pacienti. Prečo teda v návrhu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti nie je ani zmienka o riešení vyberania poplatkov na ambulanciách?
nezodpovedaná 7. 9. 2011Richard Rašidočasne poverený minister zdravotníctva SR Ivan UhliarikOd 1. 4. 2011 vstúpil do platnosti ochranný limit na doplatky za lieky pre dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutým. Doteraz nemal nikto vrátený ani cent a odhady hovoria, že sa väčšina dôchodcov vrátenia peňazí ani nedočká. Kedy konečne dôchodcovia a postihnutí peniaze dostanú?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.