Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 8. 8. 2012Martin Poliačikpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, v čom spočíva spravodlivosť kroku, ktorým zvýšite príspevky pre dôchodcovské správcovské spoločnosti o 18 mil. eur a zároveň sporiteľov oberiete o 500 mil. eur?
nezodpovedaná 8. 8. 2012Martin Poliačikpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, hodláte aj pri ďalších zákonoch pokračovať v hrubom porušovaní legislatívnych pravidiel vlády? Dočkáme sa ďalších skrátených medzirezortných pripomienkových konaní? Hodláte ešte zverejňovať zákony na portáli právnych predpisov?
zodpovedaná 8. 8. 2012Martin Poliačikminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, aký je dôvod pre poškodenie citlivých sociálnych skupín ako sú študenti a dôchodcovia, ktoré plánujete spôsobiť zavedením odvodov z dohôd?
zodpovedaná 8. 8. 2012Martin Poliačikministerka zdravotníctva SR Zuzana ZvolenskáPani ministerka, viete odhadnúť dopady zvýšenia platieb samoplatcov do zdravotných poisťovní na 55 eur? Ak áno, existuje k tomu nejaká dostupná analýza? A ak existuje, s akým odlivom platiteľov počíta?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Martin Poliačikpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, viacero svetových lídrov vyjadrilo pohoršenie nad zákrokmi tureckej polície voči demonštrantom v Istanbule a iných mestách. Považujete tieto zákroky stále za primerené pre krajinu, ktorá má ambíciu vstúpiť do EÚ?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Martin Poliačikminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, boli sme svedkami toho ako premiér Fico zľahčoval vážnosť zásahov tureckej polície voči demonštrantom. Majú slovenskí aktivisti očakávať podobný prístup? Stále si v SMER-e myslíte, že postup v Turecku zodpovedá európskym štandardom?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Martin Poliačikminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterAko hodnotíte skutočnosť, že neporiadok po zbúranej osade v Letanovciach v tesnej blízkosti národného parku neodpratali tí, ktorí ho spôsobili, ale neporiadok v potoku odpratávali dobrovoľníci, ktorí sa na znečistenie potoka nemohli pozerať? Myslíte si, že obec dostatočne zvládla v tomto prípade svoju úlohu? V tomto kontexte považujete naďalej správne, ako ste nastavili systém organizovania aktivačných prác, keď ste celú zodpovednosť nechali na starostov a primátorov? Boli ľuďom z osady ponúknuté aktivačné práce na odpratávaní neporiadku, resp. čistení potoka? Koľkí z nich odmietli? Boli im odobraté dávky v hmotnej núdzi tak, ako vyplýva zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi?
nezodpovedaná 11. 6. 2014Martin Poliačikpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, ste spokojný s úrovňou a formou politiky SR v oblasti užívania a zneužívania omamných látok, odkedy táto agenda v celom rozsahu prešla pod ministerstvo zdravotníctva? Aké sú jej výsledky?
nezodpovedaná 11. 6. 2014Martin Poliačikpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, podľa predsedu parlamentu, pána Pašku, ľavica v Európe stráca silu, lebo už nemá kontakt s "ľuďmi práce" a tlačí na liberálne témy ako podpora práv LGBTI komunity. Súhlasíte s týmto názorom?
nezodpovedaná 11. 6. 2014Martin Poliačikpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, po poslednej novele Ústavy, ako plánuje vláda riešiť situáciu nezosobášených párov, ktoré buď nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo?
nezodpovedaná 11. 6. 2014Martin Poliačikpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, dva roky sa vyjadrujete, že postih pre užívateľov marihuany by nemal byť na úrovni trestného činu, ale len na úrovni priestupku. V predloženej novele Trestného zákona táto úprava chýba. Prečo?
nezodpovedaná 11. 6. 2014Martin Poliačikpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér LGBTI komunita na Slovensku dlhodobo zažíva nerovné zachádzanie zo strany štátu. Ako hodláte túto situáciu riešiť?
nezodpovedaná 11. 6. 2014Martin Poliačikminister spravodlivosti SR Tomáš BorecPán minister, v novele Trestného zákona, ktorá má prísť do NR SR, chýbajú zmeny v tzv. drogových paragrafoch, ktoré pán premiér sľubuje už dva roky. Prečo?
nezodpovedaná 11. 6. 2014Martin Poliačikministerka zdravotníctva SR Zuzana ZvolenskáPani ministerka, aké konkrétne kroky prijalo vaše ministerstvo od času, kedy prebralo celú agendu tzv. drogovej politiky na Slovensku? Aké sú výsledky?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Martin Poliačikpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, podľa akého kľúča boli vybrané materské školy, ktoré budú podporené vládou v rámci balíka ohláseného tento týždeň?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Martin Poliačikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerPán minister, prečo bola doba pre pripomienkové konanie k Akčnému plánu implementácie stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014-2016 skrátená na päť dní?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Martin Poliačikminister určený spravovaním vecí Ministerstva hospodárstva SR Peter KažimírVážený pán minister hospodárstva, má Slovenská obchodná inšpekcia informácie o výskyte tzv. kazítok v nejakých výrobkoch? Ak áno, mohli by ste, prosím, poskytnúť informácie o ich počte, príp. charaktere (v akom druhu výrobkov sa vyskytli a pod.)? Boli v tejto súvislosti uložené nejaké sankcie alebo boli, resp. sú vedené nejaké súdne spory?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Martin Poliačikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerPán minister, ako boli vybrané konkrétne vedné odbory a oblasti, ktoré majú byť podporené v rámci Akčného plánu implementácie stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014-2016?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Martin Poliačikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerPán minister, kto a na základe akých kritérií určil kritériá, na základe ktorých budú prerozdeľované dotácie na vedu a výskum v rámci Akčného plánu implementácie stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014-2016?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Martin Poliačikminister spravodlivosti SR Tomáš BorecVážený pán minister spravodlivosti, aké drahé by podľa vás bolo sprístupnenie Registra diskvalifikácii podľa novely Obchodného zákonníka na webe? Vysoké náklady ste totiž uviedli ako dôvod, pre ktorý nebol prijatý pozmeňujúci návrh na sprístupnenie tohto registra verejnosti, ktorý podali poslanci Eugen Jurzyca, Jana Kiššová a Lucia Žitňanská.
nezodpovedaná 6. 5. 2015Martin Poliačikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerPán minister, podľa akého kľúča boli vybrané materské školy, ktoré budú podporené vládou v rámci balíka ohláseného predsedom vlády?
zodpovedaná 13. 5. 2015Martin Poliačikminister určený spravovaním vecí Ministerstva hospodárstva SR Peter KažimírVážený pán minister hospodárstva, má Slovenská obchodná inšpekcia informácie o výskyte tzv. kazítok v nejakých výrobkoch? Ak áno, mohli by ste, prosím, poskytnúť informácie o ich počte, príp. charaktere (v akom druhu výrobkov sa vyskytli a pod.)? Boli v tejto súvislosti uložené nejaké sankcie alebo boli, resp. sú vedené nejaké súdne spory?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Martin Poliačikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerVážený pán minister, v súvislosti so sídlom štátnej príspevkovej organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže konkrétne historická budova Stanice mladých prírodovedcov dnes Ekoiuventa na Búdkovej ceste 2 a priľahlých pozemkov prebieha viacero súdnych sporov. Máte informáciu v akom štádiu riešenia sú predmetné spory?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Martin Poliačikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerVážený pán minister, je pravda, že štátna príspevková organizácia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže má vysťahovať svoje sídlo - historickú budovu Stanice mladých prírodovedcov dnes Ekoiuventa v minulosti známe aj pod pomenovaním Mičurinské stredisko na Búdkovej ceste 2 v Bratislave? Ak je to pravda, je stanovený konkrétny termín začiatku sťahovania? Aké ďalšie plány má ministerstvo s touto budovou?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Martin Poliačikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerVážený pán minister, je pravda, že štátna príspevková organizácia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže má vysťahovať svoje sídlo - historickú budovu Stanice mladých prírodovedcov dnes Ekoiuventa v minulosti známe aj pod pomenovaním Mičurinské stredisko na Búdkovej ceste 2 v Bratislave? Ak je to pravda, aké sú dôvody sťahovania, kam chce ministerstvo presunúť zamestnancov organizácie a bude v súvislosti s presunom zmenená organizačná štruktúra inštitútu?
zodpovedaná 20. 5. 2015Martin Poliačikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerPán minister, ako boli vybrané konkrétne vedné odbory a oblasti, ktoré majú byť podporené v rámci Akčného plánu implementácie stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 - 2016?
zodpovedaná 20. 5. 2015Martin Poliačikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerVážený pán minister, bude mať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do konca volebného obdobia informácie o platoch absolventov jednotlivých stredných škôl a budú mať tieto informácie aj rodičia žiakov, ktorí sa na stredné školy hlásia?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Martin Poliačikpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán podpredseda vlády a minister financií, aký je vo finančnom vyjadrení objem pokút a penále, ktoré boli príjmom štátneho rozpočtu v období rokov 2010 až 2014?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Martin Poliačikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerPán minister, prečo bola doba pre pripomienkové konanie k Akčnému plánu implementácie stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 - 2016 skrátená na päť dní?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Martin Poliačikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerPán minister, kto a na základe akých kritérií určil kritériá, na základe ktorých budú prerozdeľované dotácie na vedu a výskum v rámci Akčného plánu implementácie stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 - 2016?
nezodpovedaná 17. 6. 2015Martin Poliačikpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v rámci novely Trestného zákona navrhujú vaši poslanci SMERu-SD schváliť pozmeňovací návrh, ktorý bude trestať slovenských liečiteľov, bylinkárov, či mastičkárov až do výšky ôsmich rokov odňaťia slobody. Zdá sa vám to v súlade s princípom ultima ratio, ktorý by mal byť záväzný pri tvorbe trestného práva? Ak ste vy sám v minulosti vystupovali proti zavádzaniu nových skutkových podstát na navyšovanie trestov, považujete za správne, že z liečiteľov chceme zo dňa na deň spraviť kriminálnikov?
nezodpovedaná 24. 6. 2015Martin Poliačikpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v nadväznosti na váš výrok k násilnostiam sobotňajšieho pochodu extrémistov: "My sme svoj postoj k sobotňajšej demonštrácii prejavili tým, že tam išli policajti a urobili tam poriadok," by som sa rád opýtal, ako presne súvisí nasadenie policajtov, ktorí chránili občanov našej krajiny, čo je okrem iného ich základnou povinnosťou, s vyjadrením politického postoja? A aké hodnotové stanovisko si má občan vyvodiť z toho, že minister vnútra a polícia si robí len svoju prácu?
nezodpovedaná 1. 7. 2015Martin Poliačikpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister v ostatných mesiacoch boli prijaté daňové výnimky pre vybrané skupiny subjektov. Tento rok schválila NR SR nový typ zvýhodnenia daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, tzv. superodpočítateľnú položku. Daňové úľavy sa zaviedli aj v prípade duálneho vzdelávania. Zaviedla sa aj daňová výnimka pre investovanie na kapitálovom trhu, taktiež zrušenie daňových licencií a iné výhody pre start-up-y. Akým spôsobom bude MF SR merať efektívnosť týchto opatrení, návratnosť investícií daňovníkov? Najmä v situácii, keď aj dnes je problém merať výkon vo výskume, keď štát nesleduje výšku platov absolventov stredných škôl a keď štát nevyhodnotil ani doterajšiu podporu start-up-om. Na aké KPI (Key performance indicators), kľúčové ukazovatele výkonu, sa teda zmeriate pri rátaní miery návratnosti spomínaných investícií?
nezodpovedaná 30. 9. 2015Martin Poliačikminister hospodárstva SR Vazil HudákVážený pán minister, na rozdiel od Slovenska, v okolitých krajinách V4 produkcia áut medziročne rástla. V Poľsku o 12 %, v Maďarsku o 7 % a v Českej republike o 6 %. Aké sú, prosím, dôvody stagnácie u nás?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.