Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 18. 10. 2006Magda Košútováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister pôdohospodárstva, pre rok 2007 môžu poľnohospodári a potravinári po prvýkrát od platnosti zásad pristupového kodanského summitu rátať s úplnou, teda 70 % dotáciou. Čo bude prioritným cieľom pri jej využívaní?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Magda Košútováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, kedy už uplatníte literu vládneho programu, že "vláda prijme opatrenia, ktoré zvýšia ochranu spotrebiteľa a spracovateľov a domácich producentov pred zneužitím ekonomickej sily niektorých obchodných reťazcov"?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Magda Košútováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, ako chcete zlepšiť kvalitu predkladaných návrhov zákonov ministerstva, keď sa zákony, ktoré sú predkladané v tomto volebnom období stávajú neustálym terčom kritiky nielen opozície, ale aj koaličných partnerov?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Magda Košútováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, prečo vaše ministerstvo nevysvetlí dodatočne v médiách, že kampaň, ktorá sa rozvinula okolo § 23 ods. 1 zákona o vererinárskej starostlivosti nahlasovania zabíjania ošípaných je len mediálna hra strany SMK. Prečo nevysvetlia občanom, o čom tento zákon vlastne je, že chráni občanov a ich zdravie?
nezodpovedaná 7. 2. 2007Magda Košútováminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyPán minister, občania Trenčína sú dennodenne vystavovaní stresu z prejazdu mestom pre zápchy, ktoré sa tvoria z dôvodu jedného mosta cez rieku Váh. Kedy sa dočkajú nového mosta?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Magda Košútováminister vnútra SR Robert KaliňákMyslíte si, že hasičský požiarny zbor je dostatočne technicky vybavený, aby mohol bezpečne zasahovať, aj pri takých akciách ako bolo nešťatie v Novákoch?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Magda Košútováminister vnútra SR Robert KaliňákNešťastie v Novákoch preverilo pripravenosť záchranného systému v Trenčianskom kraji. Ako ste boli spokojný s jeho postupmi?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Magda Košútováminister obrany SR František KašickýV návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 346/2005 Z. z. rozširujete okruh vojakov, ktorým sa priznáva príspevok na bývanie aj o tých, ktorí dostali v mieste výkonu od armády byt, ktorého sú nájomcami, prípadne prešiel do ich osobného vlastníctva a môžu s ním ľubovolne nakladať (bývať, prenajať, predať,...). Okrem nárastu na rozpočet nepovažujete to za diskrimináciu tých profesionálnych vojakov, ktorí od armády žiadny byť nedostali?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Magda Košútováminister obrany SR František KašickýNeustále sa hovorí o profesionalizácii ozbrojených síl. Prečo sa, ale novým pracovníkom nezapočítava do odbornej praxe aj odborná činnosť, ktorú vykonávali v civilných zariadeniach? (lekári, právnici, duchovní,...)
nezodpovedaná 21. 3. 2007Magda Košútováminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyPán minister, počas nešťastia v Novákoch sa v plnej miere odhalili všetky nedostatky v cestnom prepojení tejto oblasti, jednak na krajské mesto Trenčín, ako aj iné krajské mestá - BB a Nitru, kde sú špecializované nemocničné zariadenie. Ako sa tieto nedostatky budú riešiť?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Magda Košútováminister obrany SR František KašickýSte pripravený na to, že Nováky neboli posledná "nášlapná mína", ktorú vám vaši predchodcovia na ministerstve pripravili?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Magda Košútováminister vnútra SR Robert KaliňákAko ste spokojný so zásahom hasičov pri nešťastí v Novákoch?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, opäť sa objavujú snahy SMK otvoriť Benešove dekréty. Ako hodnotíte vy tieto postoje parlamentnej politickej strany?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký je váš názor na úsilie SMK otvoriť Benešove dekréty?
zodpovedaná 12. 9. 2007Magda Košútováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaPán minister, kedy očakávate podpis "Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013" v Bruseli?
zodpovedaná 12. 9. 2007Magda Košútováminister obrany SR František KašickýVážený pán minister, v Trenčianskych Tepliciach sa v minulých rokoch za niekoľko miliónov zrekonštruovali rekreačné zariadenia MO SR. V Trenčíne sa rozširujú informácie, že MO SR vyraďuje tieto zariadenia ako nadbytočný majetok. Aký je ich ďalší osud?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo hovoríte na plnenie požiadavky maximálnej výšky inflácie potrebnej pre prijatie eura v roku 2009?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, je otázna garancia vkladov občanov adresovaných dôchodkovým správcovským spoločnostiam?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký je váš názor na plnenie požiadavky maximálnej výšky inflácie potrebnej pre prijatie eura v roku 2009?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Magda Košútováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, ako ovplyvnia výsledky žatvy 2007 ďalší vývoj cenovej potravinovej politiky v budúcom období?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Magda Košútováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, aké závery vyplynuli na konferencii - stretnutia Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ v uplynulých dňoch pre slovenských poľnohospodárov?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Magda Košútováminister obrany SR František KašickýVážený pán minister, minulý týždeň ste sa zúčastnili na oslavách 70. výročia začiatku zbrojárskej výroby v Dubnici nad Váhom. Ako vidíte využitie potenciálu zbrojárskej výroby v budúcnosti v tejto oblasti?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Magda Košútováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, zúčastnili ste sa zasadnutia Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ. Aké závery z tohto stretnutia ovplyvnia slovenských poľnohospodárov?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Magda Košútováminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, údržba cestnej zelene je postavená na úroveň najnevyhnutnejšej údržby, resp. neúdržby na cestách I. triedy. Tento stav je z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky neprijateľný. Ako a kedy sa bude tento stav riešiť?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Magda Košútováminister životného prostredia SR Jaroslav IzákVážený pán minister, program protipovodňovej ochrany SR je do roku 2010, aké bude ďalšie pokračovanie týchto aktivít po tomto období a ktoré priority budú stanovené?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký máte postoj k výsledkom neformálnych rokovaní o problematike Reformnej zmluvy v Lisabone?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér od stretnutia v Lisabone sa vedú rôzne diskusie o výsledkoch z rokovaní. Ako hodnotíte tieto diskusie vy?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, vláda na uplynulej schôdzi prerokovala správu o spoločnosti Veriteľ, a. s.. S akým záverom?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Magda Košútováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, aké skúsenosti ste priniesli z vašej cesty vo Fínsku?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Magda Košútováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaVážený pán minister, ako dopadli výsledky kontroly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR za posledný štvrťrok 2007?
nezodpovedaná 24. 10. 2007Magda Košútováminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, utečenecký tábore pre maloletých v Trenčíne neustále zápasí s problémom dokazovania veku utečencov umiestnených do tohto tábora, keď sa evidentne nejedná o maloletých. Ako vidíte možnosť riešenia tohto problému?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, nevedú nitky pri získavaní bytu v Bratislave brata pána Dzurindu náhodou k firme IKORES?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, máte bližšie informácie´o tom, ako pán Miroslav Dzurinda získal byt od firmy IKORES?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán prermiér, viete niečo o pridelení bytu bratovi pána Dzurindu firmou IKORES?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, považujete spojenie súkromnej a verejnej sféry v zdravotnom poistení za prospešné pre poistenca?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo rozumiete pod posilňovaním národnej identity pomocou poznania národnej histórie?
zodpovedaná 30. 1. 2008Magda Košútováminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ján KubišVážený pán minister, mám pocit, že opozícia sa drží hesla "čím horšie, tým lepšie", tak sa prejavovali počas rozpravy o Lisabonskej zmluve. Myslíte, že sa mýlim?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Magda Košútováministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zdenka KramplováVážená pani ministerka, v tlači prebehli informácie o podvodoch pri poberaní dotácií na Kysuciach. Aké opatrenia prijmete na to, aby sa takéto praktiky vylúčili, pretože poškodzujú meno slušných poľnohospodárov?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Magda Košútováminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ján KubišVážený pán minister, diskusia k Lisabonskej zmluve bola rozporuplná. Aký je váš názor na to, aký ohlas to bude mať v zahraničí pre postavenie SR?
nezodpovedaná 13. 2. 2008Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, vláda ZMOS, zamestnávatelia ako aj odbory podpísali Deklaráciu spoločenskej zhody o zavedení a používaní eura v SR. V čom vidíte jej zmysel?
nezodpovedaná 13. 2. 2008Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, akú závažnosť prikladáte Deklarácii spoločenskej zhody o zavedení a používaní eura podpísanej v januári tohto roku?
nezodpovedaná 13. 2. 2008Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, mohli by ste nám povedať, v čom vidíte pozitíva Deklarácie spoločenskej zhody o zavedení a používaní eura v SR?
nezodpovedaná 26. 3. 2008Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, vláda sa usiluje prijať euro k 1.1.2009, v čom vidíte najväčší prínos tohto kroku pre slovenského občana a slovenskú ekonomiku?
nezodpovedaná 14. 5. 2008Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo môžete povedať k medializovaným správam o politizácii akademickej pôdy zo strany opozície?
nezodpovedaná 14. 5. 2008Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér v tlači som sa dočítala o exkluzívnej lyžovačke pána exministra Mikloša na Aljaške. Aký je váš názor na takéto adrenalínové športy?
nezodpovedaná 14. 5. 2008Magda Košútováminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, Trenčanov neustále traumatizuje upchaté mesto kvôli mostu. Ako pokračujú práce s realizáciou druhého mosta cez Váh?
nezodpovedaná 21. 5. 2008Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na Bradle, ale i na iných vystúpeniach často zdôrazňujete význam historických udalostí. Máte za to, že tieto udalosti majú čo povedať aj dnešenej mladej generácií?
nezodpovedaná 18. 6. 2008Magda Košútovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v uplynulých dňoch ste sa na jednotlivých ministerstvách zúčastnil na kontrole odpočtu plnenia programového vyhlásenia za 2 roky vlády. Ako ste spokojný s výsledkami tohto plnenia?
nezodpovedaná 22. 10. 2008Magda Košútováminister životného prostredia SR Ján ChrbetPán minister, bol by ste taký láskavý a informovali túto snemovňu o tom, čo ste zistili počas výjazdu v Tatrách a na Orave? V akom stave sa v súčasnosti nachádzajú lesné porasty v týchto lokalitách?
nezodpovedaná 5. 11. 2008Magda Košútováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Stanislav BecíkVážený pán m minister, v dňoch 3. - 4. 11. 2008 sa v Bruseli konala konferencia všetkých krajín EÚ o spoločnej poľnohospodárskej politike v budúcich rokoch a o potravinovej bezpečnosti vo svete. Aký je váš názor na závery tejto konferencie?
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.