Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012Magdaléna Vášáryováminister kultúry SR Marek MaďaričBudete rešpektovať riadne podpísané zmluvy v procese digitalizácie nášho národného dedičstva? Otázku kladiem preto, lebo vy ste tesne pred voľbami 2010 podpísali zmluvy so súkromnými spoločnosťami.
zodpovedaná 1. 8. 2012Magdaléna Vášáryováminister kultúry SR Marek MaďaričBudete rešpektovať podpísané zmluvy týkajúce sa digitalizácie nášho národného dedičstva? Pýtam sa preto, lebo tesne pred voľbami ste ako minister kultúry podpísali zmluvy so súkromnými spoločnosťami a tým ohrozili záchranu národne ochraňovaných pamiatok.
nezodpovedaná 16. 10. 2013Magdaléna Vášáryovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, rozhodnutie Najvyššieho spolkového súdu Nemecka výrazne znížilo šance SR zvrátiť prehratú arbitráž vo veci protiústavného zákazu zisku, ktorý presadila vaša prvá vláda. Budete garantovať vlastnou hlavou škody, ktoré vznikajú našim občanom?
zodpovedaná 16. 10. 2013Magdaléna Vášáryováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, 18 mil. eur ste poskytli projektu MPC s názvom "Aktivizujúce metódy vo výchove". Projekt sa má dotknúť 7 500 učiteľov. Podľa mojich informácií je tento projekt veľmi otázny aj vzhľadom na osoby, ktoré sú jeho garantom. Žiadam vás o stanovisko k tomuto projektu.
nezodpovedaná 16. 10. 2013Magdaléna Vášáryováminister kultúry SR Marek MaďaričKeďže sa vo vašom politickom programe skloňuje pojem kultúrna diplomacia, zaujímalo by ma, ako sa MK SR tento rok podieľalo na frankfurtskom knižnom veľtrhu, okrem bežného transferu financií cez Literárne informačné centrum?
nezodpovedaná 4. 12. 2013Magdaléna Vášáryováminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, v parlamente som vás poprosila o vyčíslenie celkových nákladov na monitoring hlasitosti reklamy v televíziách. Žiadam vás cez otázku, aby ste mi odpovedali. Výdaje idú z daní občanov a monitorované sú súkromné televízie.
zodpovedaná 11. 12. 2013Magdaléna Vášáryováminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, v parlamente som vás poprosila o vyčíslenie celkových nákladov na monitoring hlasitosti reklamy v televíziách. Žiadam vás cez otázku, aby ste mi odpovedali. Výdaje idú z daní občanov a monitorované sú súkromné televízie.
zodpovedaná 26. 3. 2014Magdaléna Vášáryováminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, podľa dostupných správ Slovenská národná knižnica mešká v projekte digitalizácie nášho národného dedičstva. Žiadam vás, aby ste mi odpovedali na otázku, akým spôsobom ministerstvo kultúry kontroluje proces digitalizácie Slovenskej národnej knižnice?
nezodpovedaná 28. 5. 2014Magdaléna Vášáryováminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister pred 5 rokmi ste mali ambiciózny plán vytvoriť náš vlastný, národný, zvrchovaný portál Slovakiana. Na jeho vybudovanie bolo vyčlenených vyše milióna eur. Žiadam vás, aby ste ma informovali, čo je s týmto projektom a kde skončili peniaze na to určené?
zodpovedaná 4. 6. 2014Magdaléna Vášáryováminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister pred 5 rokmi ste mali ambiciózny plán vytvoriť náš vlastný, národný, zvrchovaný portál Slovakiana. Na jeho vybudovanie bolo vyčlenených vyše milióna eur. Žiadam vás, aby ste ma informovali, čo je s týmto projektom a kde skončili peniaze na to určené?
zodpovedaná 3. 12. 2014Magdaléna Vášáryováminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, poslanci SMER-u, vašej strany, odmietli môj návrh, aby ste nám objasnili finančné nezrovnalosti v hospodárení Matice slovenskej. Tým znemožnili, aby parlament s vami diskutoval o tom, prečo tento rok poskytujete matici, ako jedinej kultúrnej inštitúcii tohto druhu, plnohodnotnú dotáciu zo štátneho rozpočtu?
zodpovedaná 6. 5. 2015Magdaléna Vášáryováminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, vašou novelou o archívoch a registratúrach, ktorá je pred druhým čítaním, zanikne Archív hlavného mesta SR Bratislavy, pretože sa zlúči so Štátnym archívom v Bratislave bez náhrady. Štátny archív v Bratislave je navyše rozsahom aj kvalitou fondov menej významný ako Archív mesta Bratislavy, ktorý má 900 rokov a je tak jednou z najstarších kultúrno-historických inštitúcií Bratislavy. Prečo ignorujete námietky a pripomienky odbornej obce, aby zostalo samostatné postavenie Archívu mesta Bratislavy a týmto ho zničíte a SR sa tak stane jediným štátom EÚ, ktorý nebude mať archív svojho hlavného mesta?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Magdaléna Vášáryováminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, všetky štáty EÚ sú si vedomé, že sme vtiahnutí do informačnej vojny, ako časti hybridnej vojny. Zaujímalo by ma, ako ministerstvo kultúry, v ktorého gescii sú aj verejnoprávne médiá, pristupuje k tejto téme a či ste už iniciovali, ako predstaviteľ vlády SR, stretnutie na úrovni verejnoprávnych médií? Toto už nie je hra o fazuľky, toto je "boj o mysle ľudí" (Gerassinov).
nezodpovedaná 20. 5. 2015Magdaléna Vášáryováminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, všetky štáty EÚ sú si vedomé, že sme vtiahnutí do informačnej vojny, ako časti hybridnej vojny. Zaujímalo by ma ako ministerstvo kultúry, v ktorého gescii sú aj verejnoprávne médiá, pristupuje k tejto téme a či ste už iniciovali, ako predstaviteľ vlády, stretnutie na úrovni verejnoprávnych médií. Toto už nie je hra o fazuľky, toto je "boj o mysle ľudí" (Gerassimov).
nezodpovedaná 20. 5. 2015Magdaléna Vášáryováminister určený spravovaním vecí Ministerstva hospodárstva SR Peter KažimírVážený pán minister, ministerstvo financií rokovalo v poslednom období so zástupcami tretieho sektora o problémoch asignácie dane, t. j. o zmysle a výške asignácie v budúcnosti. Zaujímam sa o tento problém a preto vás žiadam, aby ste mi okrem kusých informácií z médií odpovedali na otázku, ako vidíte budúcnosť tohto výsostne moderného a občianskeho prístupu k rozdeľovaniu daní občanov?
zodpovedaná 9. 12. 2015Magdaléna Vášáryováminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, beriete osobnú zodpovednosť za to, v akom stave sa nachádza portál Slovakiana, ktorý mal byť výkladnou skriňou vami riadenej digitalizácie nášho kultúrneho dedičstva v sume, ktorá je ročným rozpočtom kapitoly Ministerstva kultúry SR?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.