Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, naďalej platí vaše vyjadrenie, že podpora na VDJ (veľké dobytčie jednotky) bude farmárom vyplatená do konca augusta 2012?
nezodpovedaná 25. 7. 2012Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, farmári dostali v roku 2011 vyplatené prostriedky za VDJ (veľké dobytčie jednotky) do 15. 7. 2011. Dnes ešte ani netušia, kedy dostanú za rok 2012, preto sa pýtam, kedy dostanú v rozpočte na to vyhradených 18 mil. eur (542 mil. Sk)?
zodpovedaná 1. 8. 2012Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, bol podporený návrh Európskej komisie, ktorý umožní členským štátom vyplatiť 50 % priamych platieb pre rok 2012 skôr. Doteraz 10 členských štátov oficiálne požiadalo vyplácať priame platby vopred (PT, SP, IT, GR, LT, HU, FR, LV, RO a IE). Prečo sme o to ešte nepožiadali, keď máme problém so suchom?
zodpovedaná 1. 8. 2012Zsolt Simonpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, prečo Slovenská republika odsúhlasila, že slovenským farmárom sa v roku 2013 budú znižovať priame platby prevyšujúce 300 000 eur o 4 %?
zodpovedaná 1. 8. 2012Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, prečo Slovenská republika odsúhlasila, že slovenským farmárom sa v roku 2013 budú znižovať priame platby prevyšujúce 300 000 eur o 4 %?
zodpovedaná 26. 9. 2012Zsolt Simonpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, zákaz predaja liehoviny s obsahom alkoholu viac ako 20 % vyrobeného v ČR sa týka nielen obchodov, ale aj reštaurácií, barov, či pohostinstiev. Ako je zabezpečené vrátenie spotrebnej dane z alkoholu, ak SR bude trvať na vrátení takéhoto alkoholu späť do ČR?
zodpovedaná 24. 10. 2012Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, môžete, prosím, uviesť, prečo ste zrušili odbor LEADER na rezorte, keď do tohto programu je zapojených viac ako 500 obcí Slovenska a tento program má byť nosným aj na budúce obdobie?
zodpovedaná 24. 10. 2012Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, koľko prostriedkov ste poskytli farmárom, ktorí boli postihnutí suchom ako zmiernenie škôd? Prosím, uveďte aj koľko pôžičiek bolo poskytnutých farmárom z enviroprostriedkov.
zodpovedaná 28. 11. 2012Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, ako ste doriešili dofinancovanie škôl v rámci ROP opatrenie 1.1., ktoré vzniklo nadkontraháciou v čase prvej Ficovej vlády?
zodpovedaná 28. 11. 2012Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, aký je stav čerpania finančných prostriedkov v programe cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko a aký je predpoklad ďalšieho čerpania? Aké kroky ste vykonali od nástupu do funkcie, aby Slovenská republika sa stala riadiacim orgánom pre celý program na obdobie 2014-2020?
zodpovedaná 20. 3. 2013Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, tento týždeň ste boli v Bruseli na rokovaní rady ministrov. Prosím, informujte nás, či Slovenská republika bude v nasledujúcom období uplatňovať systém SAPS alebo systém platobných nárokov?
nezodpovedaná 20. 3. 2013Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre vyhovel stanoveným požiadavkám futbalový rozhodca Ing. Vladimír Vnuk. Medzi kritériá a požiadavky v rámci výberového konania vyhláseného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola aj požiadavka na "Znalosti princípov fungovania fondov a procedúr EÚ, znalosť opatrení Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 - 2013, predovšetkým os 3 a os 4, znalosti z implementácie Leader+". Prosím, uveďte ako menovaný preukázal splnenie uvedených výberových kritérií.
nezodpovedaná 19. 6. 2013Zsolt Simonpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, Lesy SR š. p. dali 800 kamiónov dreva (cca 20.000 m kubických ) spoločnosti Smrečina tak, že vedeli, že spoločnosť je v problémoch a nezaplatí za drevo. Štátnemu podniku vznikla škoda 971.000 eur. Považujete takúto správu štátneho podniku za správne? Má vedenie tohoto š. p. vašu plnú dôveru?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Zsolt Simonminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, od účinnosti zákona o dvojakom občianstve SR zbavila cca 500 svojich občanov občianstva. Koľko občanov ešte musí stratiť občianstvo SR, aby ste predložili do NR SR zmenu tohto zákona?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, vypísali ste výzvu na predkladanie žiadostí na prechodné vnútroštátne platby a v rámci toho na VDJ. Prosím, uveďte akú reálnu platbu na jedno VDJ môžu očakávať poľnohospodári v tomto roku? Akú celkovú čiastku ste na uvedený účel vyčlenili a z ktorého rozpočtového prvku programovej štruktúry?
nezodpovedaná 4. 9. 2013Zsolt Simonpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, viaceré hodnotenia zverejnené v poslednom období poukazujú na fakt, že stav podniateľského prostredia vrátane vymožiteľnosti práva sa zhoršil na Slovensku. Horšia situácia v rámci EÚ je už len v Grécku, preto sa vás pýtam, či čakáte, že nás Grecko predbehne alebo začnete revidovať vami prijaté zlé riešenia, ktoré sa neosvedčili?
zodpovedaná 4. 9. 2013Zsolt Simonminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, podľa rebríčka Svetového ekonomického fóra v rámci krajín EÚ je horšia situácia v podmienkach podnikania ako na Slovensku už len v Grécku. Toto hodnotenie potvrdzuje, že Ficovou vládou prijaté opatrenia zhoršili situáciu, keďže za jeden z dôvodov zhoršenia sa konštatuje zmena pružnosti Zákonníka práce. Kedy začnete revidovať Zákonník práce a odstránite vami prijaté negatívne riešenia?
zodpovedaná 4. 9. 2013Zsolt Simonminister spravodlivosti SR Tomáš BorecVážený pán minister, podľa rebríčka Svetového ekonomického fóra v rámci krajín EÚ je horšia situácia v podmienkach podnikania ako na Slovensku už len v Grécku. Toto hodnotenie potvrdzuje, že Ficovou vládou prijaté opatrenia zhoršili situáciu, keďže za jeden z dôvodov sa uvádza zlá vymožiteľnosť práva. Kedy a aké opatrenia začnete prijímať, aby sa situácia zmenila?
nezodpovedaná 4. 9. 2013Zsolt Simonminister hospodárstva SR Tomáš MalatinskýVážený pán minister, podľa rebríčka Svetového ekonomického fóra v rámci krajín EÚ je horšia situácia v podmienkach podnikania ako na Slovensku už len v Grécku. Toto hodnotenie potvrdzuje, že Ficovou vládou prijaté opatrenia zhoršili situáciu, preto sa vás pýtam, kedy začnete revidovať vami prijaté zlé rozhodnutia tak, aby sa situácia zlepšovala?
zodpovedaná 11. 9. 2013Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, Lesy SR, š.p. zverejnil v minulých dňoch pozitívnu informáciu o tom, že za rok 2012 mal historicky druhý najvyšší zisk, pričom, ale štátny podnik neuviedol, že za rok 2012 dodal do spoločnosti Smrečina drevo za 971 000 eur (cca 800 kamiónov), aj keď dopredu vedel, že za daný tovar zaplatené nebude. Pýtam sa vás, kedy bude uvedená čiastka na účte štátneho podniku, aby hospodársky výsledok nebol len na papieri, ale aj na účte?
zodpovedaná 11. 9. 2013Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, o štyri mesiace má platiť nové rozpočtové obdobie v EÚ 2014 - 2020. Kedy bude mať odborná a laická verejnosť možnosť pripomienkovať Plán rozvoja vidieka na 2014 - 2020 a kedy predpokladáte prvé výzvy na získanie prostriedkov z eurofondov pre farmárov a obce?
nezodpovedaná 16. 10. 2013Zsolt Simonpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, na základe akých kritérií bola vybraná právna kancelária, ktorá zastupuje Slovenskú republiku pred arbitrážnym súdom v súvislosti so zákazom zisku pre zdravotné poisťovne a koľko SR zaplatí tejto právnej kancelárii za prehratý spor?
zodpovedaná 16. 10. 2013Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, je pravda, že spoločnosť SIMA SH, s. r. o. dostala drevnú surovinu (štiepku) od Lesov SR bez platenia?
nezodpovedaná 16. 10. 2013Zsolt Simonpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, na základe akých kritérií bola vybraná právna kancelária, ktorá zastupuje Slovenskú republiku pred arbitrážnym súdom v súvislosti so zákazom zisku pre zdravotné poisťovne a koľko SR zaplatí tejto právnej kancelárii za prehratý spor?
zodpovedaná 27. 11. 2013Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, spotreba ktorých druhov rýb vzrástla oproti roku 2011?
nezodpovedaná 4. 12. 2013Zsolt Simonpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, má vedenie Lesov, š. p. vašu dôveru?
zodpovedaná 4. 12. 2013Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, spoločnosť SIMA SH, s. r. o. odoberala drevnú hmotu od štátneho podniku Lesy SR a nezaplatila, bol preto dohodnutý splátkový kalendár. Preto sa vás pýtam, či daná spoločnosť platí podľa splátkového kalendára alebo je v omeškaní?
nezodpovedaná 4. 12. 2013Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, kedy bude predložený nový zákon, resp. novela zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka PPA, vzhľadom na nové obdobie 2014-2020?
nezodpovedaná 11. 12. 2013Zsolt Simonminister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik nezverejňuje v Centrálnom registri zmlúv zmluvy na prenájom pozemkov a plôch pre malé vodné elektrárne, preto sa vás pýtam, aký je na to dôvod?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Zsolt Simonpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, mal minister životného prostredia SR vašu podporu pri predĺžení lehoty na geologický prieskum v lokalite Jahodná?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Zsolt Simonpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, podporili ste aktivitu ministra hospodárstva SR pri podpise memoranda o porozumení medzi ministrom hospodárstva SR a kanadskou spoločnosťou European Uranium Resources, ktorej dcérska spoločnost Ludovika Energy má predĺženú lehotu na geologický prieskum v lokalite Jahodná?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Zsolt Simonpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, podporujete ťažbu uránu v lokalite Jahodná?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, aké výzvy zverejní ministerstvo a PPA pre poľnohospodárov v najbližšom období a v akej výške budú alokované prostriedky na tieto výzvy?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Zsolt Simonminister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, aké boli dôvody predĺženia lehoty na geologický prieskum uránovo-molybdénových rúd v košickej lokalite Jahodná?
nezodpovedaná 19. 3. 2014Zsolt Simonminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, z akého dôvodu Polícia SR vyžaduje od malých farmárov, ktorí majú malotraktory a chcú prejsť po ceste II. triedy, aby nahlásili Polícii SR vopred presný čas, kedy použijú danú cestu?
zodpovedaná 11. 6. 2014Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, pri reforme SPP ste deklarovali ako úspech možnosť zohľadňovať výšku mzdových nákladov pri "zastropovaní", preto sa vás pýtam, aký je dôvod, že ministerstvo nebude túto možnosť zohľadňovať. Neobávate sa prepúšťania zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch?
nezodpovedaná 11. 6. 2014Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, neobávate sa, že spoplatnenie závlahovej vody je v rozpore s podporou, ktorú ste deklarovali pre ovocinárov a zeleninárov? Aký je dôvod tohto spoplatnenia, keď doteraz takéto spoplatnenie závlahovej vody nebolo.
zodpovedaná 15. 10. 2014Zsolt Simonminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVlani ste informovali NR SR o tom, že spoločnosť Sima SH, ktorá je napojená na bývalého odborového predáka, zaplatí za drevo š. p. Lesy za odobraté drevo podľa splátkového kalendára. Pôvodne totiž drevo nezaplatila a vy ste sľúbili, že tak urobí. V akom štádiu je splatenie?
zodpovedaná 4. 2. 2015Zsolt Simonminister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, kedy sa začne realizácia stavby v úseku Kriváň - Lovinobaňa a ďalšie smerom na Lučenec a Rimavskú Sobotu a s akým profilom výstavby vláda SR v týchto úsekoch počíta?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Zsolt Simonpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Robert FicoVážený pán premiér, vyvodíte politickú zodpovednosť voči ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pánovi Ľubomírovi Jahnátkovi za pozemkové "kauzy" tak ako voči jeho predchodcovi Miroslavovi Jureňovi?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.