Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

123
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 6. 9. 2006Ján Kvorkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ktorej skupiny poberateľov starobného dôchodku sa bude týkať vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ján Kvorkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ktorej skupiny poberateľov starobného dôchodku sa bude týkať vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ján Kvorkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ktorej skupiny poberateľov starobného dôchodku sa bude týkať vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ján Kvorkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ktorej skupiny poberateľov starobného dôchodku sa bude týkať vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ján Kvorkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ktorej skupiny poberateľov starobného dôchodku sa bude týkať vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ján Kvorkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ktorej skupiny poberateľov starobného dôchodku sa bude týkať vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, pravicoví ideológovia 4 roky vytvárali na Slovensku dojem, že štát je zlý vlastník a len súkromní vlastníci dokážu efektívne hospodáriť. V súkromnom sektore však prekvitá korupcia, neefektívnosť a zisky súkromných korporácií neplynú občanom ale šťastným jednotlivcom. Bude vláda SR podporovať politiku verejného vlastníctva, aby predišla korupcii a nehospodárnosti v súkromnom sektore?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ján Kvorkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováRozhodnutie vlády vyplatiť vianočné dôchodky sa stretlo s priaznivou odozvou. Bývala vláda požiadavku dôchodcov ignorovala. Uvažujete o zvýšení vianočného príspevku pre dôchodcov v budúcich rokoch, ak to umožní štátny rozpočet?
nezodpovedaná 18. 10. 2006Ján Kvorkaminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, verejnosť je znepokojená nezodpovedným hospodárením na ministerstve vnútra. Existuje viacero dôkazov, že s majetkom štátu sa narábalo nehospodárne napr. hasičské striekačky, prieskumy firmy TAKT, šifrovacie stroje, nákup 140 Oplov. Bude vyvodzovaná právna zodpovednosť za takéto flagrantné a hrubé chyby v hospodárení ministerstva?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, bude na Slovensku euro od januára 2009, keď už začínajú prichádzať určité signály z Európskej únie?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, bude na Slovensku euro od januára 2009, keď už začínajú prichádzať určité signály z Európskej únie?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, čo chce vláda SR urobiť, aby sa ľudia viac a aktívnejšie zapájali do verejného života, aby boli aktívnejší pri ovplyvňovaní vecí verejných?
nezodpovedaná 6. 12. 2006Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, akým spôsobom bude vláda SR realizovať formovanie demokracie a politického systému na Slovensku, keď napríklad len necelá polovica oprávnených voličov využila právo voliť v komunálnych voľbách?
nezodpovedaná 31. 1. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, čo dokumentoval list bývalej ministerky práce, soc. vecí a rodiny Radičovej pánovi Malchárkovi o možnosti investovania dôchodkových správ spoločností do rizikového kapitálu, ktorý ste prezentovali minulý týždeň po skončení zasadnutia vlády.
nezodpovedaná 31. 1. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, prečo vláda chce vytvoriť centrálny subjekt na správu administratívnych priestorov štátu?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte fakt, že napriek posilňovaniu Sk meny obchodníci nezareagovali znížením cien svojho tovaru?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako bola prijatá vaša delegácia v štáte Izrael a aké závery z tejto zahraničnej cesty vyplynuli?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, kto bude mať prospech zo súčasných výborných hospodárskych výsledkov Slovenska? Je v prospech väčšiny občanov?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, kto bude hlavne profitovať z ekonomického napredovania Slovenskej republiky?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký je váš názor na ekonomický rozvoj Slovenska do budúcnosti?
nezodpovedaná 9. 5. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér ako hodnotíte pracovnú cestu v Rusku.
nezodpovedaná 9. 5. 2007Ján Kvorkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, mala by byť zamestnancovi umožnená náhrada mzdy, za nevyčerpanú základnú výmeru aj z dôvodu PN, v zmysle smernice 2003/88/ES.
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo sa podarilo pre Slovenskú republiku dosiahnuť pri vašich posledných zahraničných pracovných cestách?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo hodnotíte ako najprospešnejší výsledok vašich zahraničných pracovných ciest - konkrétne v Nemecku, Rakúsku a Rusku?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako chce vláda využiť vysoké tempo rastu HDP, ktorý sa predpokladá aj v budúcom roku?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, netreba zdôrazňovať potrebu ekonomickej dimenzie diplomacie SR, čo je zakotvené aj v programovom vyhlásený vlády. Aké konkrétne opatrenia uskutočňujete pri napĺňaní tohto cieľa?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, je veľký predpoklad, že rast HDP bude pokračovať aj v budúcom roku. Má vláda plán ako tento fakt využiť?
nezodpovedaná 20. 6. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako vláda využije aj budúcoročný predpokladaný vysoký rast HDP?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, ako sa pozeráte na ďalší integračný proces z pohľadu posledného summitu?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, aké perspektívy priniesla posledná Európska rada?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako ste spokojný s výsledkami Európskej rady?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, mohli by ste nám vaše hodnotenie výsledkov rokovania Európskej rady?
zodpovedaná 12. 9. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, majú vecnú oporu argumenty SDKÚ, že pani ministerka Tomanová nerieši problémy mnohých sociálnych skupín?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte vyjadrenie SR na zrod Maďarskej gardy v Maďarsku?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, nemyslíte si, že otázka otvárania Benešových dekrétov je znakom, že SMK stratila svoju opozičnú agendu?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, čo garantuje štát a čo DSS-ky v druhom pilieri?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, v uplynulých dňoch Slovensko po prvýkrát spĺňa aj kritérium výšky inflácie nutnej na zavedenie eura? Ako hodnotíte tento fakt?
nezodpovedaná 19. 9. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, SR sa darí plniť už aj inflačné kritérium na vstup do eurozóny, aký je pán premiér váš názor na túto skutočnosť.
nezodpovedaná 17. 10. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký je váš dojem z prepojenia verejného a súkromného systému dôchodkového poistenia?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v otázke tzv. Benešových dekrétov panuje isté napätie. Čo si myslíte, komu táto skutočnosť prospieva?
nezodpovedaná 17. 10. 2007Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, súhlasíte s názorom väčšiny občanov o správnych postupoch vládnej koalície v systéme dôchodkového sporenia?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aká je vaša vízia o rozvoji zdravého národného vlastenectve?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, má byť základné zdravotné poistenie občanov pri zdravotnom poistení privátne alebo verejné?
nezodpovedaná 30. 1. 2008Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo rozumiete pod posilňovaním národnej identity pomocou poznania národnej histórie?
zodpovedaná 6. 2. 2008Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, viackrát ste spomínali, že história má miesto v štátnej politike. Mohli by ste byť konkrétnejší?
nezodpovedaná 6. 2. 2008Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v januári bola signovaná Deklarácia spoločenskej zhody o zavedení a používaní eura v SR. Čo by mala priniesť?
nezodpovedaná 6. 2. 2008Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v čom je podstata nedávno podpísanej deklarácie spoločneksej zhody o zavedení a používaní eura v SR?
nezodpovedaná 13. 2. 2008Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, mohli by ste definovať váš postoj k súčasnej kosovskej problematike?
nezodpovedaná 13. 2. 2008Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo si myslíte o terajšom stave srbskej provincie Kosovo?
nezodpovedaná 26. 3. 2008Ján Kvorkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ste si istý, že prijatie eura na Slovensku od začiatku budúceho roku je pozitívne rozhodnutie?
123

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.