Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 25. 11. 1998Anton Jurišminister životného prostredia SR László MiklósAký je stav finančných prostriedkov vo Fonde životného prostredia pri preberaní vlády k 1. 11. 1998?
nezodpovedaná 25. 11. 1998Anton Jurišminister životného prostredia SR László MiklósPodľa zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa mala uskutočniť delimitácia pracovníkov a materiálnych prostriedkov TANAP-u k 1. 1. 1995. Kedy sa tento problém dorieši?
nezodpovedaná 25. 11. 1998Anton Jurišminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošPodľa zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa mala uskutočniť delimitácia pracovníkov a materiálnych prostriedkov TANAP-u k 1.1.1995. Kedy sa tento problém dorieši?
nezodpovedaná 2. 12. 1998Anton Jurišminister životného prostredia SR László MiklósAké sú predpoklady zriadenia profesionálnej stráže ochrany prírody a krajiny a či sa tak uskutoční v roku 1999?
nezodpovedaná 2. 12. 1998Anton Jurišminister životného prostredia SR László MiklósAké sú predpoklady zriadenia profesionálnej stráže ochrany prírody a krajiny a či sa tak uskutoční v roku 1999?
zodpovedaná 13. 1. 1999Anton Jurišminister životného prostredia SR László MiklósPredchádzajúcou vládou nebola v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 287/1994 Z. z. doriešená delimitácia pracovníkov a zariadení TANAP-u. Tento stav bude vyriešený? Ak áno, kedy?
nezodpovedaná 13. 1. 1999Anton Jurišminister hospodárstva SR Ľudovít ČernákZa predchádzajúcej vlády, ale i teraz je neustále porušovaný zákon o reklame č. 220/96 Z. z. Na reklamných plochách sa stále propagujú alkoholické nápoje. Kto je za to zodpovedný? A ako to budete riešiť?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Anton Jurišministerka financií SR Brigita SchmögnerováV roku 1998 bolo zvýšenie i zníženie spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov. Aké boli výnosy spotrebnej dane za tabakové výrobky v rokoch 1997 i 1998 a to podľa jednotlivých mesiacoch?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Anton Jurišministerka financií SR Brigita SchmögnerováAký bol výber spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov za posledné 3 roky a za rok 1998 podľa jednotlivých mesiacov. Aký vplyv na výber spotrebnej dani z tabaku mala novlizácia zákonov o spotrebnej dani z XII/97 a VII/98?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Anton Jurišministerka financií SR Brigita SchmögnerováAký je stav príprav na ustanovenie štátnej pokladnice?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Anton Jurišminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátV poslednom období odzneli v masmédiách správy o nedbalom zaobchádzaní s radioaktívnymi žiaričmi, ktoré sa našli v zberniach surovín a následne na skládke kovového odpadu v Železiarniach Podbrezová. Boli tieto prípady za spolupráce s políciou došetrené a odhalení vinníci?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Anton Jurišminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiJe všeobecne známe, že najmä stavebné firmy zamestnávajú cudzincov, za ktorých neplatia odvody do fondov. Aká je úspešnosť kontrol Národného úradu práce proti tzv. nelegálnemu zamestnávaniu cudzincov? A aké postihy boli uložené?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Anton Jurišminister životného prostredia SR László MiklósV súčasnej dobe, aký je stav separovaného zberu plastov? Aký je stav spracovania zozberaného odpadu plastov?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Anton Jurišminister životného prostredia SR László MiklósAký je stav hospodárenia a poskytovania finančných prostriedkov z Fondu životného prostredia v súčasnej dobe?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Anton Jurišministerka financií SR Brigita SchmögnerováKoľko akciových spoločností vydalo "akcie na doručiteľa"? Ako sa môžu zamestnanci takých podnikov dozvedieť komu vlastne patrí podnik, v ktorom pracujú?
nezodpovedaná 10. 5. 2000Anton Jurišminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAké sú skúsenosti s transformáciou vodární a kanalizácii v okresoch Trenčín a Nové Mesto nad Váhom? Koľko obcí má vybudované vodovody, kanalizáciu a čističku odpadových vôd a koľko obcí a ktoré to majú neúplne vybudované alebo vôbec? Ktoré obce nie sú v novej akciovej spoločnosti?
zodpovedaná 31. 1. 2001Anton Jurišministerka financií SR Brigita SchmögnerováNovela zákona o cenných papieroch č. 600/1992 Zb. z 8. júna 1999 určila, že verejne obchodovateľné cenné papiere môžu mať len podobu zaknihovaných papierov. Právnicke a fyzické osoby podľa § 99c sú povinné prispôsobiť sa ustanoveniu novely zákona do 31. 12. 1999. Ako sa splnila táto právna úprava?
nezodpovedaná 21. 3. 2001Anton Jurišminister hospodárstva SR Ľubomír HarachKto je za to zodpovedný, že sa neplnili zákony o ovzduší č. 391/91 Zb. a zákon o poplatkoch č. 311/92 Zb. a následne nové zákony č. 393/98 Z. z. a 401/98 Z. z. sa tiež nezohľadňujú, aby neboli ohrozené pracovné miesta vyše 4000 zamestnancov Hnedouhoľných baní na Hornej Nitre? Prečo sa nebudujú odsírovacie a odprašovacie zariadenia, aby mali baníci zabezpečenú prácu na ďalších 20 rokov.
nezodpovedaná 30. 5. 2001Anton Jurišminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoAký je súčasný stav kombinovanej dopravy na ŽSR a aká je perspektíva?
nezodpovedaná 30. 5. 2001Anton Jurišminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýDoteraz nebola publikovaná v Zbierke zákona novela Ústavy SR, prijatá NR SR vo februári 2001. Kedy sa tak stane?
nezodpovedaná 30. 5. 2001Anton Jurišminister kultúry SR Milan KňažkoAký je stav dokončovacích prác na novej budove SND? Kedy sa plánuje slávnostné otvorenie?
nezodpovedaná 30. 5. 2001Anton Jurišministerka financií SR Brigita SchmögnerováAký je stav dodržiavania zákona o akciách na doručiteľa?
nezodpovedaná 20. 6. 2001Anton Jurišminister hospodárstva SR Ľubomír HarachV posledných dňoch a mesiacoch sa objavuje reklama na alkohol na zastávkach MHD i dokonca v TV napr. Becherovka, Absolut vodka, Four roses, Demänovka, Fernet a iné. Ako pracuje ŠOI, aké postihy boli za porušovanie zákona o reklame, keď sa to stále opakuje?
nezodpovedaná 24. 10. 2001Anton Jurišminister hospodárstva SR Ľubomír HarachAké finančné náklady boli vynaložené na vybudovanie A-1 Jaslovské Bohunice a aké sú každoročné finančné náklady od roku 1977 do súčasného obdobia? Koľko elektrickej energie bolo vyrobených za prevádzky A-1?
zodpovedaná 7. 11. 2001Anton Jurišminister hospodárstva SR Ľubomír HarachV akom stave je likvidácia Atómovej elektrárne A-1? Aké sú plánované náklady na likvidáciu A-1 a kto to bude hradiť? Koľko stojí ročne starostlivosť o A-1 a kto to hradí?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Anton Jurišminister hospodárstva SR Ľubomír HarachKoľko finančných prostriedkov sa plánuje získať do fondu Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení do plánovanej činnosti V-1 1. bloku do roku 2006 a 2. bloku do roku 2008 a koľko bude stáť likvidácia vrátane likvidácie vyhorelého paliva?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Anton Jurišminister hospodárstva SR Ľubomír HarachKoľko finančných prostriedkov je naakumulovaných v Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a likvidácie vyhorelého jadrového paliva?
nezodpovedaná 5. 12. 2001Anton Jurišpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVláda svojim uznesením č. 47 zo dňa 27.1.2001 v časti C2 ukladá ministrovi vnútra zapracovať do štátneho rozpočtu na rok 2002 na dovybavenie jednotiek požiarnej ochrany sumou 284,2 mil. Sk. Tak isto aj uznesenie NR SR zo dňa 27.2.2001 potvrdilo túto sumu. Napriek týmto opatreniam v jednotlivých kapitolách krajských úradov je menej o 178,3 mil. Sk. Zmenili ste uznesenie vlády č. 47/2001? Uznesenie NR SR nebolo zmenené.
zodpovedaná 5. 12. 2001Anton Jurišpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaLen 26,02% účasť voličov do zastupiteľstiev VÚC ide zrejme aj na vrub väčšinového volebného systému. Nemôže sa vyhovárať len na neinformovanosť. Mnoho občanov bolo veľmi dobre informovaných a preto nešli voliť. Lebo vedeli že je to zbytočné. Pretože väčší berie všetko. Myslíte si, že v Trenčianskom kraji alebo v niektorých okresoch žijú občania len s jedným názorom?
zodpovedaná 5. 12. 2001Anton Jurišminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAký je stav ovocinárskej výroby na Slovensku? Vzhľadom na vstup Slovenska do EÚ, aké opatrenia sa robia na podporu tohto odvetvia? Je porovnateľná podpora s okolitými krajinami, ktoré sa tiež usilujú o vstup do EÚ?
nezodpovedaná 5. 12. 2001Anton Jurišpodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošV záverečnom slove ako navrhovateľ zákona o zrušení fondov ste obhajoval, že z fondov musí zostať len jeden, a to Fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a jadrového paliva... Bude mať tento fond dostatok finančných prostriedkov na likvidáciu vyhoretého paliva, budovanie dlhodobého úložiska a likvidáciu jadrových el. zariadení? Neodvádza sa do tohto fondu málo finančných prostriedkov? Kto to bude financovať ak na fonde nebude dosť finančných prostriedkov?
nezodpovedaná 5. 12. 2001Anton Jurišminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošNa Slovensku v nedávnej minulosti bolo vyše 30 000 ha vinohradov. Slovensko má asi 2000 rokov tradíciu pestovania hrozna a výroby vína - už od čias Rímskej ríše na našom území. Aký je súčasný stav výmery viníc a výroby vína vrátane dovozu? Ako sa pripravujeme v tomto odvetví na vstup do EÚ?
nezodpovedaná 5. 12. 2001Anton Jurišminister životného prostredia SR László MiklósAké boli príjmy Štátneho fondu životného prostredia za posledných 5 rokov s odplát a pokút a koľko bolo transferov zo štátneho rozpočtu? Koľko bolo žiadostí a v akej sume za jednotlivé roky 1996-2001? Aká je približne ešte požiadavka na financie v ŽP, aby sme splnili požiadavky na stav ŽP podľa našich noriem i noriem EÚ?
zodpovedaná 20. 2. 2002Anton Jurišpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV akom stave je plnenie harmonogramu transformácie podnikov Vodárni a kanalizácii na samosprávy miest a obcí?
zodpovedaná 20. 2. 2002Anton Jurišminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošTransformácia podnikov a kanalizácii a prevedenie do vlastníctva združení miest a obcí sa už pripravuje veľmi dlho. Kedy je posledný dátum uskutočnenia tejto transformácie a prevedenia do majetku a správy združení miest a obcí?
nezodpovedaná 3. 7. 2002Anton Jurišpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaJe dokončená zmena "akcií na doručiteľa"?
nezodpovedaná 3. 7. 2002Anton Jurišpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV akom stave je transformácia Vodárni a kanalizácii na akciové spoločnosti a následný prevod vlastníctva na mestá a obce v regiónoch?
nezodpovedaná 3. 7. 2002Anton Jurišpodpredseda vlády a minister financií SR František HajnovičAko sa plní zákon o zrušení a pretransformovaní akcií na doručiteľa?
nezodpovedaná 3. 7. 2002Anton Jurišminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAký je časový harmonogram transformácie vodárni a kanalizáciíí a následný prevod do vlastníctva obcí a miest?
nezodpovedaná 3. 7. 2002Anton Jurišministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária MachováAko sa plní časový harmonogram transformácie vodární a kanalizácií a prevod vlastníctva na obce a mestá?
zodpovedaná 10. 7. 2002Anton Jurišpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKedy sa ukončí transformácia vodárni a kanalizácii a prevod vlastníctva na obce a mestá?
nezodpovedaná 10. 7. 2002Anton Jurišministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária MachováAko sa plní časový harmonogram transformácie vodární a kanalizácií a prevod vlastníctva na mestá a obce?
nezodpovedaná 10. 7. 2002Anton Jurišpodpredseda vlády a minister financií SR František HajnovičAko sa plní zákon o zrušení a pretransformovanie akcii na doručiteľa?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.