Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 5. 3. 2003Milan Gaľapodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVážený pán minister, je niečo pravdy na fámach o možnej insolventnosti Všeobecnej úverovej banky, a. s.?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Milan Gaľaminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, ako hodnotíte situáciu v tých nemocniciach na Slovensku, ktoré prešli v rámci transformácie na neziskové organizácie hlavne z pohľadu porovnania hospodárenia so štátnymi nemocnicami.
nezodpovedaná 23. 4. 2003Milan Gaľaminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacAké opatrenia prijíma Ministerstvo zdravotníctva SR v súvislosti s nárastom intenzity infekcie vírusom SARS vo svete?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Milan Gaľapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, v akom štádiu sa v súčasnosti nachádzajú prípravy na septembrovú návštevu sv. otca Jána Pavla II. na Slovensku?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Milan Gaľaminister hospodárstva SR Robert NemcsicsVážený pán minister, aké sú v súčasnosti formy podpory využitia alternatívnych zdrojov na výrobu elektrickej energie zo strany štátu a EÚ.
nezodpovedaná 10. 12. 2003Milan Gaľapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér! Vláda je pripravená zahájiť oddlžovanie starých dlhov v zdravotníctve. Za akých podmienok ste ochotný k tomuto kroku pristúpiť?
zodpovedaná 4. 2. 2004Milan Gaľaminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, aké preventívne kroky podniká vaše ministerstvo v príprave na možnú nutnosť likvidácie tzv. vtáčej chrípky?
nezodpovedaná 4. 2. 2004Milan Gaľaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, v akej fáze prípravy sa nachádza zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení? Ďakujem.
zodpovedaná 3. 3. 2004Milan Gaľapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér! Čo je pravdy na tom, že automobilka Rover prejavila záujem investovať do výstavby podniku na výrobu automobilov na východnom Slovensku?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Milan Gaľapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér! Minulý týždeň ste sa zúčastnili na stretnutí premiérov krajín Visegradu. Akú budúcnosť V4 predpokladáte po vstupe týchto krajín do EÚ a akú úlohu môže zohrávať Slovensko v tomto priestore?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Milan Gaľaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkVážený pán minister, v dennej tlači sa objavili správy o tom, že Úrad pre finančný trh zatiaľ nedostal ani jednu žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Čo spôsobilo takúto situáciu?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Milan Gaľaminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičVážený pán minister, v poslednom období sa intenzívne hovorí o dostavbe diaľničného úseku Bratislava - Žilina. Zaujíma ma, v akom stave je realizácia diaľničného obchvatu mesta Prešov?
zodpovedaná 12. 5. 2004Milan Gaľapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, aký význam prikladáte podpísaniu zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní a zároveň podpísaniu dohody medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní?
zodpovedaná 12. 5. 2004Milan Gaľapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, včera ste sa zúčastnili na stretnutí krajín V4 v Kroměříži. Aké sú výsledky rokovaní pre budúcu existenciu spolupráce krajín združených vo vyšehradskej štvorke po vstupe do EÚ?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Milan Gaľaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkVážený pán minister, v akej fáze prípravy sa nachádza zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Milan Gaľaminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičVážený pán minister, v poslednom období sa intenzívne hovorí o dostavbe diaľničného úseku Bratislava - Žilina. Zaujíma ma, v akom stave je realizácia diaľničného obchvatu mesta Prešov?
zodpovedaná 19. 5. 2004Milan Gaľapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér! Podarilo sa vám dohodnúť s premiérom Poľska, aby sa realizovala stavba rýchlostnej komunikácie Žilina, Čadca-Skalité-Zwardoň-Bialsko Biala. Predpokladáte do budúcnosti možnosť podobnej stavby na trase Rzesow-Svidník-Prešov-Košice-Miškolc?
zodpovedaná 19. 5. 2004Milan Gaľaminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičPán minister, som rád, že sa v poslednom období intenzívne hovorí o dostavbe diaľničného úseku Bratislava - Žilina. Ako poslanca z východného Slovenska, poslanca Prešovského kraja, ma zaujíma, v akom stave je realizácia diaľničného obchvatu mesta Prešov?
nezodpovedaná 19. 5. 2004Milan Gaľaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, v akej fáze príprav sa nachádza zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení?
nezodpovedaná 19. 5. 2004Milan Gaľaminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičVážený pán minister, v uplynulých dňoch skončila odstávka tunela pod Braniskom. Na východe Slovenska si mnohí až teraz uvedomili význam tejto stavby. S akými výsledkami skončila táto kontrola stavu a činnosti tejto stavby - tunela Branisko?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.