Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 30. 6. 1999Ľubomír Andrassyminister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaVážený pán minister, na zákalde vášho rozhodnutia sa Slovenskom prehnala vlna zlučovania závodov SAD a. s. Zlučovanie sa deje aj napriek nesúhlasu zástupcov samosprávy, jednotlivýchpodnikov, či odborníkov z oblasti dopravy. Aké sú dôvody zlučovania SAD a.s. a prečo nie sú akceptované pripomienky a vážne výhrady voči tomuto vášmu kroku?
zodpovedaná 25. 10. 2000Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrioritou vlády je riešenie otázky zamestnanosti. Jednou z ciest pomoci regiónom s vysokou mierou nezamestnanosti je podpora vytvárania hospodárskych zón. Prečo ešte Vláda SR nepredložila tento zákon do NR SR?
nezodpovedaná 25. 10. 2000Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVláda SR si dala za cieľ znižovať stavy pracovníkov v štátnej správe - ústredných štátnych orgánoch. Stav počtu pracovníkov v ústredných štátnych orgánoch však narastá. Ako chcete naplniť cieľ Vlády SR - znížiť počty štátnych úradníkov?
nezodpovedaná 25. 10. 2000Ľubomír Andrassyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAko sa uplatňuje v živote obcí a miest novela zákona o zamestnanosti a zapájanie dlhodobo nezamestnaných do verejoprospešných prác?
nezodpovedaná 25. 10. 2000Ľubomír Andrassypodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošOtázku zamestnanosti by malo napomôcť riešiť prijatie zákona o hospodárskych parkoch - zónach. Nie je na škodu veci, že ešte dnes tento zákon neexistuje.
nezodpovedaná 31. 10. 2000Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké kroky ste podnikli v súvislosti so živelnou katastrofou v Slovenskom raji?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko sa plní uznesenie Vlády SR č. 230 v súvislosti s reformou verejnej správy?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSte za zavedenie poplatkov za vysokoškolské štúdium vo všetkých jeho formách?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Ľubomír Andrassyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAko sa uplatnili v praktickom živote verejnoprospešné práce a ako sa skúsenosti použijú - uplatnia v roku 2001?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Ľubomír Andrassypodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošCieľom vlády SR bolo a verím, že stále bude znižovanie pracovníkov v štátnej správe - ústredných štátnych orgánoch. Ako ale ide s týmto cieľom náročné navyšovanie počtu pracovníkov na ústredných štátnych orgánoch?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Ľubomír Andrassypodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošV akom štádiu je príprava zákonov spojených s reformou verejnej správy?
nezodpovedaná 21. 2. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké rozvojové programy chcete ponúknuť spoločnosti s alarmujúcou mierou nezamestnanosti absolventov škol?
nezodpovedaná 21. 2. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPodporujete zachovanie bezplatného prístupu k VŚ vzdelaniu?
nezodpovedaná 21. 2. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké opatrenia je pripravená urobiť Vláda SR pod Vašim vedením v súvislosti s vysokou mierou nezamestnania mladých ľudí?
nezodpovedaná 21. 2. 2001Ľubomír Andrassyminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikAko sa pozeráte na aktivity viacerých mládežníckych organizácií v súvislosti zo zachovaním bezplatného vysoškolského vzdelania? Ste pripravený zapracovať to aj do nového vysokoškolského zákona?
nezodpovedaná 21. 2. 2001Ľubomír Andrassyminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikAký je váš osobný názor na spoplatnenie vysokoškolského štúdia vo všetkých formách?
nezodpovedaná 21. 2. 2001Ľubomír Andrassyminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikPripravuje sa nový vysokoškolský zákon. Bude sa v ňom alternatívne uvažovať o zabezpečení vysokoškolského vzdelania?
zodpovedaná 24. 10. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSte za zavedenie poplatkov za štúdium na VŠ?
nezodpovedaná 24. 10. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrečo vláda SR toleruje vyberanie poplatkov za externé VŠ štúdium?
nezodpovedaná 24. 10. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPodporujete návrh spoplatnenia vysokoškolského štúdia?
zodpovedaná 24. 10. 2001Ľubomír Andrassyminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikUvažujete so zavedením poplatkov za externé vysokoškolské štúdium?
nezodpovedaná 24. 10. 2001Ľubomír Andrassyminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikSte za zavedenie poplatkov na vysokých školách?
nezodpovedaná 24. 10. 2001Ľubomír Andrassyminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikV akom štádiu je príprava nového vysokoškolského zákona?
nezodpovedaná 24. 10. 2001Ľubomír Andrassyminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikMôžu vysoké školy vyberať poplatky za štúdium?
zodpovedaná 7. 11. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko je možné, že členovia vlády SR spoločne s vami prijímajú zákony v rozpore s PVV?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko hodnotíte skutočnosť, že členovia vlády podporujú zákony, ktoré sú v rozpore s PVV?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaJe správne prijímať vo vláde SR zákony, ktoré sú v rozpore s PVV?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSúhlasíte so spoplatňovaním VŠ štúdia? Nie je to v rozpore s PVV?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaJe normálne, že predseda vlády hlasuje v rozpore s Programovým vyhlásením vlády?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaJe správne, že vláda SR pod vašim vedením príjma zákony, ktoré sú v rozpore s PVV?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko sa cíti predseda vlády, ktorého ministri hlasujú v rozpore s PVV?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaJe štandardné prijímať vo vláde SR zákony, ktoré sú v rozpore s PVV?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko vnímate rozhodnutie vlády, ktoré je v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Ľubomír Andrassypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko hodnotíte rozhodnutie vlády SR, ktoré je v rozpore s PVV?
nezodpovedaná 12. 12. 2001Ľubomír Andrassyminister vnútra SR Ivan ŠimkoAko postúpilo vyšetrovanie o odcudzení spisov vyšetrovateľovi v Poprade?
nezodpovedaná 12. 12. 2001Ľubomír Andrassyminister vnútra SR Ivan ŠimkoV akom štádiu je vyšetrovanie v súvislosti s krádežou spisov vyšetrovateľa v Poprade?
nezodpovedaná 12. 12. 2001Ľubomír Andrassyminister vnútra SR Ivan ŠimkoV akom štádiu je vyšetrovanie okolo odcudzenia spisov vyšetrovateľovi v Poprade?
nezodpovedaná 12. 12. 2001Ľubomír Andrassyminister vnútra SR Ivan ŠimkoMáte informácie o odcudzení viacerých spisov vyšetrovateľovi v Poprade?
nezodpovedaná 12. 12. 2001Ľubomír Andrassyminister vnútra SR Ivan ŠimkoAko postúpilo vyšetrovanie v súvislosti s odcudzením spisov z kancelárie vyšetrovateľa v Poprade?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.