Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

123
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 26. 2. 2003Róbert Madejpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, spoluprácu s pánom Palackom nazývate bojom proti korupcii?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPriemerné výdavky študenta na vysokej škole sú už vyše 5000,- Sk. Myslíte si, že pri súčasných príjmoch obyvateľstva a nezamestnanosti budú môcť slovenské rodiny platiť školné vo výške až 12 000,- Sk ročne. Platí vaše heslo, dostupnosť pre každého?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Róbert Madejminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, ako ste spokojný so svojím odborom legislatívy, keď dokáže napísať zákon, ktorého pripomienky majú väčší rozsah ako je znenie textu novely zákona? Podáte demisiu ak NR SR zákon o zdravotnej starostlivosti neprijme?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Róbert Madejminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, podáte demisiu v prípade ak Ústavný súd SR zruší účinnosť ustanovení zákona o zdravotnej starostlivosti týkajúcich sa zavedených poplatkov? (za predpokladu, že NR SR novelu zákona schváli.)
nezodpovedaná 26. 2. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, dokedy ste ochotný tolerovať protiprávny stav, keď študenti platia na vysokých školách školné na externom štúdiu s. r. o. alebo iným spoločnostiam. Peniaze v týchto súkromných spoločnostiach by určite vystačili na vyfinancovanie bezplatného štúdia.
nezodpovedaná 26. 2. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, porovnali ste si už niekedy priemerné náklady študenta na vysokej škole a priemerný príjem rodiny s dvomi deťmi najmä ak jeden rodič je nezamestnaný? Ako potom môžete presadzovať zavedenie školného s tvrdením, že vysoká škola bude dostupná pre každého?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Róbert Madejminister vnútra SR Vladimír PalkoPán minister, odpočúvate aj mňa?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Róbert Madejminister spravodlivosti SR Daniel LipšicZúčastnili ste sa v trojici osobného stretnutia so sudcom Sergejom Kohútom a s predsedom Ústavného súdu Jánom Mazákom pred termínom podania Kohútovej sťažnosti na Ústavnom súde v súvislosti s jeho neúspešnou kandidatúrou na post predsedu Najvyššieho súdu?
nezodpovedaná 5. 3. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, prečo ste ochotný tolerovať protiprávne vyberania školného na vysokých školách za externé štúdium? Tieto finančné prostriedky by mohli byť oveľa lepšie využité ak by putovali priamo do škôl a nie do spoločnosti s ručením obmedzeným.
nezodpovedaná 5. 3. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, študenti externého štúdia platia školné na vysokých školách protizákonne. Peniaze, ktoré sa dostanú do rúk spoločnosti s ručením obmedzeným, nie sú efektívne využité. Nestačí namiesto zavedenia ďalších poplatkov urobiť jednoducho poriadok?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Róbert Madejpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, tak ako to dopadlo s kauzou "Badžgoň"?
zodpovedaná 9. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, zavedenie poplatkov za štúdium na VŠ znemožní dostupnosť štúdia na VŠ pre každého. Myslíte si, že toto je správna reforma?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, máte urobené prieskumy sociálnych dopadov zavedenia poplatkov za štúdium na VŠ?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, nie je podľa vás proti logike veci ak na sociálne štipendiá budú prispievať študenti. Je podľa vás správne, ak sa štát bude takto zbavovať svojich povinností?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, má ministerstvo spracovanú štúdiu o priemerných nákladoch študenta na VŠ?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, aké sú podľa vás priemerné životné náklady študenta študujúceho na vysokej škole mimo svojho bydliska?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, čo rozumiete pod pojmom dostupnosť vysokoškolského vzdelania pre každého? Poplatky?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, po zavedení poplatkov za VŠ štúdium budú študenti platiť s.r.o.-čkám a súčasne aj školám?
zodpovedaná 23. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, ako budete riešiť problematiku sociálnych štipendií študentov, z ktorých v súčasnosti mnohí nemajú žiaden prospech?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, pri rokovaní Študentskej rady vysokých škôl ste sa vyjadrili, že ak by ste mali v rezorte o 2 mld. viac tak školné nebudete zavádzať. Toto nazývate systémovými opatreniami?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, podporíte návrh novely zákona o životnom minime (tlač 216)?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, naozaj si myslíte, že slovenský študent, ktorý študuje v zahraničí je úsporou pre náš štát? Nebudú poplatky za vysokoškolské štúdium znamenať ešte väčší exodus našich mozgov do zahraničia?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, poznáte problém v súvislosti so sociálnymi štipendiami, ktoré sa započítavajú do príjmu osôb na účely dávok sociálnej pomoci. Na jednej strane sa študentom pridá, ale o tú istú sumu sa ich rodičom uberie. Ste ochotný tento problém riešiť?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, myslíte si, že vo vašej novele zákona o vysokých školách je dostatočne vyriešené sociálne postavenie študentov? Myslíte si, že väčšinu slovenských rodín nepoložia poplatky na kolená?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, poznáte priemerné náklady študenta študujúceho na vysokej škole mimo svojho bydliska?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, podporíte návrh zákona o životnom minime (tlač 216), ktorý rieši situáciu študentov zo sociálne slabšej skupiny obyvateľstva? V súčasnosti nemajú študenti zo sociálnych štipendií žiaden prospech, pretože o túto sumu sa rodičom zníži dávka sociálnej pomoci.
nezodpovedaná 23. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, na rokovaní Študentskej rady vysokých škôl ste vyslovili názor, že je to pre náš štát lacnejšie ak slovenskí študenti študujú v zahraničí. Myslíte si, že sa nám sem vrátia do krajiny so 17 % nezamestnanosťou a niekoľko násobne nižšími platmi.
nezodpovedaná 23. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, myslíte si, že študentovi stačí na prežitie 4700,- Sk tak ako to navrhujete v časti sociálnych štipendií v novele zákona o vysokých školách?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, na rokovaní Študentskej rady vysokých škôl ste sa vyjadrili, že školstvo nie je prioritou súčasnej pravicovej vlády. Myslíte si, že ste dostatočne bojovali za svoj rezort?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, poznáte priemerné náklady študentov na VŠ? Ak áno, ako potom môžete navrhovať spoplatnenie vysokoškolského štúdia?
zodpovedaná 18. 6. 2003Róbert Madejpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, kedy bude dostavaná diaľnica do Banskej Bystrice a Zvolena?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Róbert Madejpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko budete riešiť hospodárske straty, ktoré vzniknú pri prípadných povodniach, ktoré sa vyskytujú každoročne aj na Slovensku, keď od 1. mája 2003 mali prejsť kompetencie v oblasti vodného hospodárstva, kde patrí aj protipovodňová komisia z MP SR na MŽP SR? Doteraz nebol podpísaný delimitačný protokol.
nezodpovedaná 18. 6. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncŠkoly sú nedofinancované, ako záplatu používate študentov. Myslíte, že má význam zotrvať v takejto situácii vo funkcii?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Róbert Madejminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, po dlhom čase tlaku na vás ste vecne začali riešiť problém sociálnych štipendií študentov, ktorý som prezentoval svojím zákonom. Vyjadrili ste podporu vo výbore vecne riešiť problém, vyjadríte podporu aj v pléne?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Róbert Madejminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonPrepustenie 3000 ľudí, ktorí sa zamestnajú v súkromnom sektore znamená skrytú privatizáciu obslužných činností v Lesoch SR, š. p. Takto začína privatizácia lesov?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncCítite sa kompetentný zastupovať väčšinu voličov, tým aj študentov, ak tvrdohlavo presadzujete spoplatnenie štúdia, s ktorým akademická obec nesúhlasí?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Róbert Madejpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyPán vicepremiér, ako hodnotíte svoje pôsobenie vo vláde SR?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Róbert Madejpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyPán vicepremiér, na koľko odhadujete vyčerpanie európskych fondov v najbližších troch rokoch? Údaj prosím uveďte v %.
nezodpovedaná 18. 6. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncSociálna situácia študentov, pedagógov a stav v školstve je čím ďalej tým viac neúnosný. Mienite s tým niečo robiť, alebo si počkáte na štrajk?
nezodpovedaná 25. 6. 2003Róbert Madejpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, neustále opakujete, že krajanský zákon aj v pozmenenej podobe je pre Slovensko neprijateľný. Aké reálne kroky podniknete na zamedzenie jeho exteritoriálnym účinkom?
zodpovedaná 25. 6. 2003Róbert Madejminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonPán minister, prepustenie 3 000 zamestnancov a ich znovuzamestnanie v súkromnej sfére je prvým dôkazom privatizácie obslužných činností v podniku Lesy, š. p. Komu táto činnosť prinesie osobný prospech?
zodpovedaná 25. 6. 2003Róbert Madejminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičKedy skončí faktický monopol Slovenských telekomunikácií?
zodpovedaná 25. 6. 2003Róbert Madejminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, vašim ministerstvom navrhovaná úprava poskytovaných sociálnych dávok bude mať katastrofický dopad na mnohé rodiny. Beriete si toto konanie na vlastnú zodpovednosť?
zodpovedaná 25. 6. 2003Róbert Madejpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyPán podpredseda, čo hovoríte na argumenty mnohých koaličných poslancov, že na vaše zotrvanie vo funkcii nie sú argumenty? Na koľko percent odhadujete čerpanie povstupových fondov?
zodpovedaná 25. 6. 2003Róbert Madejminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, neplánujete oslobodiť od nezmyselných poplatkov onkologických pacientov ako sú deti nad 6 rokov, ktoré sa opakovane musia podrobiť ústavnej liečbe? Neboli poplatky aj pre toto nezmyslom?
nezodpovedaná 25. 6. 2003Róbert Madejminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, niekoľkokrát som sa pýtal a žiaľ nedostal som odpoveď, či podporíte návrh novely zákona o životnom minime, ktorý som predložil do NR SR na riešenie sociálnych štipendií študentov. Zákon bol posunutý do 2. čítania, podporujete aj vy túto právnu úpravu?
nezodpovedaná 25. 6. 2003Róbert Madejminister obrany SR Ivan ŠimkoPán minister, aký je počet bojaschopných stíhačiek na Slovensku?
nezodpovedaná 22. 10. 2003Róbert Madejpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, funguje ešte vaša skupinka?
nezodpovedaná 22. 10. 2003Róbert Madejpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, pred časom boli menovaní členovia "skupinky". Niektorí z nich boli odvolaní zo svojich funkcií bez náležitého odôvodnenia. Kto ďalší je na rade?
zodpovedaná 22. 10. 2003Róbert Madejminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, viete ako dlho vydrží batéria v invalidnom vozíku?
123

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.