Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 2. 7. 2003Renáta Zmajkovičovápodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošAko chce MF SR riešiť modernizačný dlh zariadení, ktoré prechodom kompetencií prešli do majetku VÚC?
zodpovedaná 22. 10. 2003Renáta Zmajkovičovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAk je pravdou pán premiér, že splnomocnencami vlády pre reformu verejnej správy okrem pána Nižňanského majú byť aj krajskí prednostovia s istou právomocou smerom k VÚC, tak sa pýtam, či nastupujeme cestu centralizmu.
nezodpovedaná 22. 10. 2003Renáta Zmajkovičovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAk je pravdou pán premiér, že splnomocnencami vlády pre reformu verejnej správy okrem pána Nižňanského majú byť aj krajskí prednostovia s istou právomocou smerom k samospráve, tak sa pýtam, či nastupujeme cestu centralizmu.
nezodpovedaná 22. 10. 2003Renáta Zmajkovičovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV programovom vyhlásení vlády sa píše: "Vláda rešpektuje, že samospráva má právo na vlastné finančné zdroje, s ktorými disponuje na základe právomocí a zodpovednosti". Začlenením VÚC medzi organizácie štátne rozpočtové a štátne príspevkové v štátnej pokladnici vláda neplní čím sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.
nezodpovedaná 22. 10. 2003Renáta Zmajkovičovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV programovom vyhlásení sa píše: "Vláda rešpektuje, že samospráva má právo na vlastné finančné zdroje, s ktorými disponuje na základe právomocí a zodpovednosti". Začlenením VÚC medzi organizácie štátne rozpočtové a štátne príspevkové v štátnej pokladnici vláda neplní čím sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.
nezodpovedaná 10. 12. 2003Renáta Zmajkovičovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, záujemcovia o privatizáciu Slovenských elektrární sú štátne spoločnosti alebo súkromné?
nezodpovedaná 10. 12. 2003Renáta Zmajkovičováminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičPán minister, môžete informovať Národnú radu v akej etape je proces transformácie Slovenskej správy ciest?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Renáta Zmajkovičováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncMôžete mi, pán minister, vysvetliť prečo o analýzu rozostavaných stavieb škôl a školských zariadení s odporúčaním ich dokončenia, resp. zastavenia, ste požiadali krajské školské úrady. Prečo ste túto požiadavku neadresovali na VÚC, ktoré majú tieto zariadenia vo svojom majetku.
zodpovedaná 22. 9. 2004Renáta Zmajkovičováminister spravodlivosti SR Daniel LipšicV akej etape realizácie sú práce súvisiace s vytvorením podmienok pre zlúčené súdy v zmysle zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov SR?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.