Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 26. 2. 2003Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičTunel Branisko začína byť nočnou morou vlády aj Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Má Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ucelenú a záväznú predstavu o tom, kedy bude tento tunel, ktorý bude stáť ŠR 8,5 mld. Sk, odovzdaný do užívania verejnosti a koľko bude stáť jeho prevádzka.
nezodpovedaná 26. 2. 2003Ľubomír Vážnyminister životného prostredia SR László MiklósMetodický pokyn MŽP SR č. 2164/584/2002 - 4. 2. v čl. VI. ods. 6 stanovil rozdelenie objemu finančných prostriedkov na obce podľa počtu obyvateľov (t. j. na stavené úradovne). Takýto systém je nespravodlivý lebo nezodpovedá reálne riešenej agende. Uvažovalo MŽP SR o inom spôsobe?
zodpovedaná 21. 5. 2003Ľubomír Vážnypredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSpráva o kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2002 poukazuje na nesprávne konania rezortov vlády SR v oblastiach rozpočtovej disciplíny, verejného obstarávania, daní a poplatkov, ktoré ochudobnili štátny rozpočet o desiatky miliónov Sk za jednotlivé rezorty. Výsledky zistení vyústili u kontrolovaných subjektov do neurčitých, nič neriešiacich opatrení. Prečo vláda SR nezavedie pravidlo "1 krát a dosť", respektívne ak vláda SR prísne nerieši túto oblasť, stotožňuje sa s chybným konaním rezortov?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičMinisterstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR avizovalo ozdravný proces v železniciach. Ozdravný proces sa okrem iného mal dotýkať aj investícií. Skutočnosť však nasvedčuje, že investície a najmä tie nelogické a nezmyselné zažívajú nebývalý rozmach, napr. "Rekonštrukcia staničnej budovy v Brezne" za 30 mil., ktorá je vyťažená minimálne je úplne nezmyselná investícia.
nezodpovedaná 3. 3. 2004Ľubomír Vážnyminister hospodárstva SR Pavol RuskoŠtrukturálne fondy, SOP Priemysel a služby, opatrenie 1.1."Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb". Prečo MH SR vylúčilo z možnosti uchádzať sa o čerpanie vyššie uvedeného SOP existujúce podniky s počtom zamestnancov nad 250? Aj tieto podniky potrebujú pomoc a za to, že držia zamestnanosť, exportujú a žijú, ich MH SR namiesto podpory diskriminuje.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.