Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 26. 2. 2003Eduard Kolesárpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVyjadrite sa k obsahu nahrávok rozhovoru podnikateľa Badžgoňa, ktoré vážnym spôsobom spochybňujú systém financovania strany, ktorej ste predsedom a ktorá vás delegovala do funkcie predsedu vlády SR.
nezodpovedaná 26. 2. 2003Eduard Kolesárminister spravodlivosti SR Daniel LipšicZúčastnili ste sa v trojici osobného stretnutia so sudcom Sergejom Kohútom a s predsedom Ústavného súdu Jánom Mazákom pred termínom podania Kohútovej sťažnosti na Ústavnom súde v súvislosti s jeho neúspešnou kandidatúrou na post predsedu Najvyššieho súdu?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Eduard Kolesárpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPri každej návšteve Košíc deklarujete snahu vlády pomôcť rozvoju metropoly východu. Rovnako je to vo vzťahu k budovaniu infraštruktúry. Považujete termín začatia výstavby rýchlostnej komunikácie Košice-Miškolc, ktorým je rok 2008 za korešpondujúci s deklarovanou snahou o pomoc košickému regiónu?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Eduard Kolesárpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAký je postoj vlády SR, ktorej ste predsedom k oprávneným požiadavkám učiteľov, ktorých ignorovanie zo strany vlády vyústilo do štrajku, ktorý sa uskutoční 20.6.2003?
zodpovedaná 18. 6. 2003Eduard Kolesárminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacZavedenie poplatkov v zdravotníctve prinieslo pacientom len ďalšie komplikácie pri návšteve lekára. Vaša pozornosť však smeruje k akciám typu "guľový blesk", ktorá napr. v Košiciach má priniesť uvoľnenie lukratívnych budov, ktoré majú skončiť v rukách vám blízkych lobistických skupín. Aké je vaše prepojenie a osobné zainteresovanie na záujmoch týchto skupín v Košiciach???
nezodpovedaná 18. 6. 2003Eduard Kolesárminister dopravy SR Pavol ProkopovičTermín začatia výstavby rýchlostnej komunikácie Košice - Miškolc, ktorým je rok 2008 je výsmechom všetkým, ktorí verili, že aspoň prísľub ktorí ste dali pri návšteve východu, že táto výstavba bude patriť k prioritám vlády, splníte. Ako obyčajne sa to ukázalo ako planý sľub. Nuž a pri termíne dokončenia, plánovaného na rok 2011 ostáva už len plakať. Môžete sa k tomu vyjadriť?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Eduard Kolesárminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Martin FroncVaše doterajšie pôsobenie vo funkcii ministra školstva nielenže neprinieslo pozitíva pre tento rezort, ale v piatok 20. 6. 2003 sa uskutoční štrajk učiteľov. Okrem protiústavného spoplatňovania štúdia, ktoré pripravujete, môžeme očakávať aspoň jeden pozitívny krok z vašej strany na prospech školstva?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Eduard Kolesárpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaK pozdvihnutiu regiónov východného Slovenska môže závažným spôsobom pomôcť výstavba rýchlostnej komunikácie Košice-Miškolc. Neuvažuje vláda o skrátení termínu výstavby slovenskej časti tejto komunikácie? Alebo aspoň o zosúladení termínu ukončenia s maďarskou stranou na rok 2009?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Eduard Kolesárminister dopravy SR Pavol ProkopovičNemienite prehodnotiť postoj rezortu dopravy k výstavbe rýchlostnej komunikácie Košice - Miškolc? Termín dokončenia slovenského úseku plánovaný na rok 2011 je jednoznačne v rozpore so záujmami občanov východného Slovenska, a bolo by potrebné ho presunúť aspoň na rok 2009.
nezodpovedaná 2. 7. 2003Eduard Kolesárminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Martin FroncSituácia v slovenskom školstve sa neustále zhoršuje. Rastie nespokojnosť pedagogických i nepedagogických pracovníkov. Je ohrozená i kvalita vyučovacieho procesu. Aké opatrenia vo svojom rezorte pripravujete, aby 1. septembra mohol začať vyučovací proces na školách zodpovedajúcim spôsobom?
zodpovedaná 17. 9. 2003Eduard Kolesárminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Martin FroncAko chcete riešiť situáciu vo financovaní škôl v Košickom samosprávnom kraji?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Eduard Kolesárminister dopravy SR Pavol ProkopovičAká je aktuálna situácia v pripravovanej výstavbe rýchlostnej komunikácie Košice - Miskolc. Neplánujete prehodnotiť horizont dokončenia slovenskej časti tejto komunikácie, ktorý je stanovený na roky 2011-2012?
nezodpovedaná 22. 10. 2003Eduard Kolesárpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAvizované zvýšenie cien energií v roku 2003 ste označili za posledné výrazné. To, čo ste pripravili občanom v oblasti cien energií na rok 2004 by ste nazvali ako? Alebo vám opäť nevyšli prognózy a odnesú to občania?
nezodpovedaná 22. 10. 2003Eduard Kolesárminister dopravy SR Pavol ProkopovičAká je súčasná situácia v príprave a výstavbe slovenskej časti rýchlostnej komunikácie Košice - Miškolc a aký je horizont jej dokončenia?
zodpovedaná 29. 10. 2003Eduard Kolesárpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaZvýšenie cien energii na začiatku tohoto roku ste označili za posledné výrazné. Ako má občan chápať zvýšenie cien energii pripravené na začiatok roku 2004? Alebo sa má uspokojiť s tým, že vám opäť nevyšla prognóza?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Eduard Kolesárpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPatrí medzi priority vlády SR v oblasti dopravy na rok 2004 aj výstavba slovenskej časti rýchlostnej komunikácie Košice - Miškolc? Ak nie, prečo?
zodpovedaná 29. 10. 2003Eduard Kolesárminister dopravy SR Pavol ProkopovičJe pravdou, že výstavba rýchlostnej komunikácie Košice-Miskolc sa nedostala medzi priority vášho rezortu na rok 2004? A prečo?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Eduard Kolesárminister dopravy SR Pavol ProkopovičAká je súčasná situácia pri výstavbe slovenskej časti rýchlostnej komunikácie Košice-Miskolc a aký je predpokladaný termín jej dokončenia?
zodpovedaná 5. 11. 2003Eduard Kolesárpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko sa podľa vás zvýšia mesačné životné náklady bežnej slovenskej rodiny v roku 2004 v súvislosti so zvýšením cien energii, cien potravín v súvislosti s 19%-tnou DPH, spoplatnením zdravotníctva, cien cestovného v železničnej a cestnej doprave, cien zákonného poistenia a tak ďalej, a tak ďalej. Je to podľa vás únosné???
nezodpovedaná 5. 11. 2003Eduard Kolesárminister financií SR Ivan MiklošAkú výšku dosiahne podľa vás zvýšenie mesačných životných nákladov bežnej slovenskej rodiny v roku 2004 v súvislosti so zvýšením cien - energií, cestovného, potravín, zdravotníctva, zákonného poistenia a tak ďalej a tak ďalej. Je to podľa vás únosné???
nezodpovedaná 10. 12. 2003Eduard Kolesárpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaŽivotná úroveň občanov sústavne klesá, rozpočet je pripravený mizerne, koalícia je vďaka vašej politike moci v troskách. Počet káuz vašej vlády by stačil na pád všetkých vlád v strednej Európe. Vaša podpora od občanov je na hranici 5%. Čo sa ešte musí stať, aby ste pochopili, že je čas odísť?
zodpovedaná 10. 12. 2003Eduard Kolesárminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Martin FroncMnožstvo škôl pristúpilo a mnoho ešte pristúpi k predlžovaniu zimných prázdnin z dôvodov nedostatku financií na energie. Uvedomujete si, vy i vláda, aké problémy to spôsobuje v rodinách, kde rodičia pracujú? O kvalite vyučovacieho procesu ani nehovoriac!?!?
zodpovedaná 4. 2. 2004Eduard Kolesárpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán predseda vlády. Neuvažujete o podpore Košíc ako metropoly východu v súvislosti s výstavbou zimného štadióna ako národného hokejového centra podobne ako ste aktívne podporovali výstavbu národného tenisového centra?
zodpovedaná 4. 2. 2004Eduard Kolesárpodpredseda vlády SR a minister obrany SR Juraj LiškaV súvislosti s problémami Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach dochádza nielen z ekonomických dôvodov k zániku, resp. rozpusteniu leteckej akrobatickej skupiny "Biele albatrosy". Táto skupina bola dlhé roky šíriteľom dobrého mena Slovenska a slovenskej armády. Nie je hanbou vášho rezortu, že dochádza k ich zániku? Neuvažujete o vašom zainteresovaní a pomoci pri ich zachovaní?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Eduard Kolesárminister vnútra SR Vladimír PalkoAká je súčasná bezpečnostná situácia na východe Slovenska s ohľadom na rómske etnikum? Je polícia pripravená na možný opätovný nárast nespokojnosti Rómov. V spojitosti s najbližším termínom výplaty sociálnych dávok, keďže až teraz podľa ministra Kaníka, budú vyplácané v menšej výške?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Eduard Kolesárminister dopravy SR Pavol ProkopovičNR SR schválila 100 mil. Sk v štátnom rozpočte na výstavbu rýchlocesty Košice-štátna hranica s Maďarskou republikou. Ako boli tieto prostriedky využité, resp. ako budú využité v roku 2004?
zodpovedaná 8. 9. 2004Eduard Kolesárminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Martin FroncV Košiciach dochádza z finančných dôvodov k zániku Botanickej záhrady pri UPJŠ. Nemienite ako minister prispieť k záchrane tejto unikátnej záhrady a zachovať ju pre potreby vzdelávania ďalších generácii?
nezodpovedaná 20. 10. 2004Eduard Kolesárminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacV niektorých regiónoch SR, najmä v oblastiach, kde žije sociálne slabšie obyvateľstvo (napr. v okrese Rimavská Sobota), dochádza v poslednej dobe k zhoršeniu epidemiologickej situácie a šíreniu nebezpečných nákazlivých chorôb, ktoré majú tendenciu prerásť do epidémie. Sleduje vaše ministerstvo túto situáciu, aby nedošlo k jej podceneniu? Zvládnu príslušné orgány situáciu v týchto regiónoch, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia občanov?
nezodpovedaná 27. 10. 2004Eduard Kolesárminister dopravy SR Pavol ProkopovičVláda deklaruje podporu rozvoja infraštruktúry na východe Slovenska. Ako sa to prejaví v prioritách vášho rezortu pre budúci rok?
nezodpovedaná 27. 10. 2004Eduard Kolesárminister vnútra SR Vladimír PalkoSituácia na dopravných inšpektorátoch v mnohých mestách je pre občanov mimoriadne komplikovaná. V súvislosti s výmenou evidenčných čísiel motorových vozidiel a ďalšími administratívnymi úkonmi je potrebné stráviť hodiny v dlhých radoch. Pričom táto situácia je dlhodobým javom. Prečo z úrovne vášho ministerstva nedošlo ešte k požadovanej náprave?
zodpovedaná 1. 12. 2004Eduard Kolesárminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Martin FroncAko sú stredné školy pripravené na nový systém maturitných skúšok? Považujete ich pripravenosť za dostatočnú?
nezodpovedaná 1. 12. 2004Eduard Kolesárminister vnútra SR Vladimír PalkoPovažujete súčasné finančné ohodnotenie príslušníkov Policajného zboru za dostatočné a adekvátne vykonávanej práci? Aké je podľa vás ohodnotenie policajtov vo výkone na uliciach, cestách?
zodpovedaná 19. 1. 2005Eduard Kolesárminister financií SR Ivan MiklošAko budete postupovať voči neúnosnej cenovej politike Slovnaftu?
zodpovedaná 19. 1. 2005Eduard Kolesárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkAko hodnotíte skutočnosť, že 69 okresov nedosahuje úroveň priemernej mzdy?
nezodpovedaná 19. 1. 2005Eduard Kolesárminister financií SR Ivan MiklošPovažujete súčasnú cenovú politiku Slovnaftu za únosnú?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.