Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 13. 11. 2002Jozef Hrdličkaminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacNemieni vláda SR udeliť zdravotným sestrám generálnu výnimku zo vzdelania? (Dnes sú mnohé, ktoré nemôžu vykonávať svoju profesiu.)
nezodpovedaná 11. 12. 2002Jozef Hrdličkapodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošV roku 2002 bola rozpočtovaná rezerva vlády SR v sume 186,6 mld. Sk. Z 35 položiek sa 18 týka výstavby kostolov, cirkevných škôl, príspevku cirkvám v sume 34,6 mil., ale na SAV iba 6 mil., na školstvo iba 500 tis. Považujete takéto disproporciálne využitie vládnej rezervy za adekvátne súčasnému stavu vedy a vzdelania. Ak áno, prečo?
nezodpovedaná 21. 5. 2003Jozef Hrdličkaminister kultúry SR Rudolf ChmelŽiadam vás o zdôvodnenie zámeru vrátiť do priestorov Múzea SNP v Banskej Bystrici sochu "Obete varujú", ktorá sa momentálne nachádza v obci Kalište. Podporíte tento zámer?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Jozef Hrdličkaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkMedializácia údajov o počte nezamestnaných Štatistickým úradom a Národným úradom práce sú rozdielne. Dôvodom je vraj metodika. Zaujíma ma skutočná miera nezamestnanosti "jednej". Prečo tolerujete a zneužívate situáciu, keď podľa úradov práce tým, že sa evidovaný nezamestnaný odhlási z evidencie, klesá miera nezamestnanosti. Sledujete ďalší osud občana, ktorý tak urobil, alebo si skutočne myslíte, že sprísnené podmienky znížili mieru nezamestnanosti?! Máte prehľad o počte občanov, ktorí pracujú v zahraničí? Ak áno, aký?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Jozef Hrdličkaminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacUž takmer mesiac funguje zavedenie poplatkov v zdravotníctve. Aké sú vaše prvé poznatky o efektívnosti ich zavedenia! Máte prehľad, a ak áno, aký ekonomický prínos znamenajú pre zdravotníctvo. Aký ohlas majú v odborných lekárskych kruhoch? Aké praktické problémy sa najviac vyskytli?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Jozef Hrdličkaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkZaujímalo by ma v súvislosti s prerokovávaním zákona o náhradách príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe akých záverov ste dospeli k číslam 18 a 55 % ako náhrady príjmu a prečo vôbec tu toto rozdelenie je?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Jozef Hrdličkaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkMedializácia údajov o počte nezamestnaných Štatistickým úradom a Národným úradom práce sú rozdielne. Zaujíma ma skutočná miera nezamestnanosti. Prečo tolerujete a zneužívate situáciu, keď podľa úradov práce tým, že sa evidovaný nezamestnaný odhlási z evidencie klesá miera nezamestnanosti. Sledujete ďalší osud občana, ktorý tak urobil alebo si skutočne myslíte, že sprísnené podmienky znížili mieru nezamestnanosti. Máte prehľad aj o počte občanov, ktorí pracujú v zahraničí?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Jozef Hrdličkaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkVážený pán minister, pri znižovaní počtu nezamestnaných vo veľkej miere tomu stavu dopomohli VPP. Aké sú reálne predpoklady riešenia problému nezamestnaných a osvojovanie a obnovovanie si pracovných návykov dlhodobo nezamestnanými prostredníctvom VPP v roku 2004.
nezodpovedaná 29. 10. 2003Jozef Hrdličkaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkV rámci rezortu školstva už niekoľko rokov prebieha proces zavádzania internetovej siete. Pán minister, čo bráni tomu, aby tento proces bol realizovaný aj v detských domovoch pre deti, ktoré sú odkázané na štátnu starostlivosť? V opačnom prípade tieto deti, vzhľadom k tomu, že sa o ne rodičia nestarajú a vedenie DeD nemá dostatok finančných zdrojov na zavedenie internetových sietí, sú diskriminované.
nezodpovedaná 5. 11. 2003Jozef Hrdličkaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkV rámci rezortu školstva už niekoľko rokov prebieha proces zavádzania internetovej siete. Pán minister, čo bráni, aby tento proces bol realizovaný aj v detských domovoch pre deti, ktoré sú odkázané na štátnu starostlivosť. V opačnom prípade tieto deti, vzhľadom k tomu, že sa o ne rodičia nestarajú a vedenie detských domovov nemá dostatok finančných zdrojov na zavedenie internetových sietí sú diskriminované.
zodpovedaná 4. 2. 2004Jozef Hrdličkaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkÚrady práce v súčasnosti možno povedať hromadne prepúšťajú svojich zamestnancov v súvislosti s podmienkou MPSV SR, aby mali vysokoškolské vzdelanie. Úrady tak prichádzajú o skúsených a kvalitných pracovníkov hoci so stredoškolským vzdelaním a celkovo to ovplyvňuje úroveň práce nových úradov. Čo vy na to? Neuvažujete o udelení výnimiek zo vzdelania? Ďakujem.
nezodpovedaná 4. 2. 2004Jozef Hrdličkaminister hospodárstva SR Pavol RuskoPán minister, na verejnosť prenikajú informácie, že ministerstvo hospodárstva prideľuje miliónové nenávratné príspevky zo štátneho rozpočtu firmám a ľuďom, ktorí majú dostatočný kapitál na to, aby rozvíjali svoje podnikanie. Na druhej strane mám informácie i sťažnosti od občanov o tom, že ich obce a regióny si nemôžu vydobyť na rozvoj ani korunu, napriek snahám, ktoré vyvíjajú. Môžete mi dať informáciu alebo povedať, kde nájdem prehľad o tom komu a na aké projekty boli v roku 2003 pridelené nenávratné príspevky?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Jozef Hrdličkaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkNa podanie žiadosti o starobný dôchodok je potrebné čakanie viac ako 1 mesiac. Na výmer o dôchodku 60 dní. Ak sa tieto lehoty prekročia, dôchodca čaká na dôchodok viac ako 4 mesiace. Zadržiava sa teda dôchodok dôchodcom 4 mesiace. Pýtam sa: "Z čoho majú žiť 4 mesiace? Kde idú úroky zo zadržiavanej čiastky?".
nezodpovedaná 3. 3. 2004Jozef Hrdličkaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkDôchodcovia majú zľavu na cestovnom a koncesionárskom poplatku. Dopravný podnik a spoje pre zľavu uznávajú len výmer k dôchodku, ktorý dôchodca dostane za 4 - 5 mesiacov po odchode na dôchodok. Pýtam sa: "Prečo sa neuznáva potvrdenie o odchode na dôchodok, ktoré dáva sociálna poisťovňa? Prečo sa takto poškodzujú dôchodcovia?".
nezodpovedaná 10. 3. 2004Jozef Hrdličkaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkDôchodcovia majú zľavu na cestovnom a koncesionárskom poplatku. Dopravný podnik a spoje pre zľavu uznávajú len výmer k dôchodku, ktorý dôchodca dostane za 4-5 mesiacov po odchode na dôchodok. Pýtam sa: "Prečo sa neuznáva potvrdenie o odchode na dôchodok, ktoré dáva Sociálna poisťovňa? Prečo sa takto poškodzujú dôchodcovia?".
nezodpovedaná 10. 3. 2004Jozef Hrdličkaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkNa podanie žiadosti o starobný dôchodok je potrebné čakanie viac ako 1 mesiac. Na výmer o dôchodku 60 dní. Ak sa tieto lehoty prekročia, dôchodca čaká na dôchodok viac ako 4 mesiace. Zadržiava sa teda dôchodok dôchodcom 4 mesiace. Pýtam sa: "Z čoho majú žiť 4 mesiace? Kde idú úroky zo zadržiavanej čiastky?".
nezodpovedaná 22. 9. 2004Jozef Hrdličkapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, v uplynulom období boli Európskymi inštitúciami zverejnené veľmi pozitívne hodnotenia makroekonomického vývoja a priebehu reforiem v SR. Eurostat zhruba v rovnakom čase označil SR za krajinu s najväčším počtom obyvateľov žijúcich na hranici chudoby (21%) v rámci EÚ a taktiež označil SR za krajinu, v ktorej pretrvávajú veľmi veľké regionálne rozdiely a to jednak po ekonomickej ale i sociálnej a mzdovej oblasti. Prosím vás o vaše stanovisko. Ďakujem.
nezodpovedaná 22. 9. 2004Jozef Hrdličkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, médiá nedávno zverejnili informácie o tom, že do dnešného dňa nie sú učebnice na výučbu etiky na ZŠ. Prosím, v čom je problém?
nezodpovedaná 22. 9. 2004Jozef Hrdličkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncSo zavedením školného nesúhlasí 82 % Slovenska. Viac ako 82 % občanov nesúhlasí s pripravovaným zavedením školného na VŠ. K tejto otázke sa pozitívne stavia len 13,3 % obyvateľov SR. Vyjadriť sa nevedelo 4,4 % respondentov. (Prieskum verejnej mienky od 19. 7. do 15. 8. 2004.) Vážený pán minister, uvedomujete si odpor verejnosti k zákonom vami a vládnou koalíciou presadzovaných v NR?
nezodpovedaná 18. 5. 2005Jozef Hrdličkapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán predseda vlády, pán Hrušovský, predseda NR SR vyhlásil, že SR bude všestranne pomáhať kubánskym disidentom. V tejto súvislosti môžte informovať NR SR z ktorej položky štátneho rozpočtu budú hradené finančné a materiálne náklady tejto pomoci a v akej výške? Ďakujem.
nezodpovedaná 26. 10. 2005Jozef Hrdličkapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, prosím, čo bolo podľa Vás hlavným dôvodom odchodu ministra PSVaR pána Kaníka z funkcie ministra a jeho nahradenie p. Radičovou? Ďakujem.
zodpovedaná 26. 10. 2005Jozef Hrdličkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Iveta RadičováVážená pani ministerka, ako nová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, máte ambíciu riešiť problém vdovských dôchodkov a invalidných dôchodkov? Ak áno, akú máte predstavu o ich riešení. Ďakujem.
nezodpovedaná 26. 10. 2005Jozef Hrdličkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Iveta RadičováVážená pani ministerka, ako mienite znižovať nezamestnanosť v SR. Pôjde taktiež o administratívne znižovanie ako za ministra Kaníka? Aká je skutočná nezamestnanosť v SR? Ďakujem.
nezodpovedaná 26. 10. 2005Jozef Hrdličkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, podľa informácií MŠ SR sa od septembra 2005 neotvorilo 122 škôl a 112 sa ich spojilo. Z toho bolo 78 materských, 25 ZŠ a 19 SŠ. Naproti tomu malo vzniknúť 15 súkromných a 5 cirkevných škôl. Môžete mi to vysvetliť. Súkromné či cirkevné školy sú nebodaj lepšie ako štátne?
nezodpovedaná 7. 12. 2005Jozef Hrdličkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, z akých prostriedkov chce ministerstvo školstva riešiť havarijný stav vysokoškolských internátov a ich morálnu a fyzickú zastaralosť, keď v navrhovanom štátnom rozpočte vyčlenené prostriedky na to nepostačujú.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.