Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 5. 3. 2003Zoltán Horváthminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, v súvislosti so zrušením okresných úradov k 1. 1. 2004 ako bude riešená otázka prechodu kompetencií odborov sociálnych vecí?
nezodpovedaná 5. 3. 2003Zoltán Horváthminister dopravy SR Pavol ProkopovičPán minister, aká je koncepcia vášho ministerstva vo vzťahu k Slovenskej pošte? Majú pošty zostať v celom rozsahu v rukách štátu?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Zoltán Horváthpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš DzurindaMá vláda SR v úmysle podporovať firmu Samsung pri jej etablovaní sa na Slovensku?
zodpovedaná 25. 6. 2003Zoltán Horváthpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš DzurindaDoposiaľ sa výstavba diaľníc na Slovensku financovala výlučne zo štátneho rozpočtu. Prečo je podľa vás nevyhnutné zapojiť do tohto procesu aj súkromný kapitál?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Zoltán Horváthminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonPán minister, prečo musia poľnohospodári platiť za závlahovú vodu z Dunaja, keď táto voda aj tak voľne odteká? V porovnaní s rokom 2000 je situácia v zrážkach vody v tomto roku oveľa zložitejšia.
nezodpovedaná 2. 7. 2003Zoltán Horváthminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonPán minister, ako chce vaše ministerstvo riešiť dôsledky tohoročného sucha? Tak ako v minulých rokoch, budete žiadať o pomoc vládu?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Zoltán Horváthminister dopravy SR Pavol ProkopovičPán minister, aká je koncepcia vášho ministerstva vo vzťahu k Slovenskej pošte? Majú pošty zostať v celom rozsahu v rukách štátu?
zodpovedaná 17. 9. 2003Zoltán Horváthpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš DzurindaPán premiér, v štátnom rozpočte na rok 2004 vláda navrhuje, aby sa farmárom doplatili priame platby do výšky 50% úrovne štátov EÚ. Môžem tento návrh vlády považovať za konečný?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Zoltán Horváthminister spravodlivosti SR Daniel LipšicPán minister, NR v I. čítaní prerokovala návrh zákona o justičnej akadémii so sídlom v Trnave. Ak tento zákon bude schválený, ako je váš rezort pripravený riešiť priestory pre umiestnenie akadémie?
zodpovedaná 1. 12. 2004Zoltán Horváthpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, aké riešenia obnovy Vysokých Tatier bude navrhovať vládny výbor SR, ktorému predsedáte?
zodpovedaná 1. 12. 2004Zoltán Horváthminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, prečo akreditačná komisia nechce - neudeľuje akreditácie súkromným vysokým školám?
nezodpovedaná 18. 5. 2005Zoltán Horváthminister vnútra SR Vladimír PalkoVážený pán minister, v Galante je významný investor Samsung, ktorý zamestnáva vyše 2 500 zamestnancov a tým je vysoká migrácia obyvateľstva v okrese. Poriadková polícia je poddimenzovaná a je jedným oddelením II. typu. Ako to budete v budúcnosti riešiť?
nezodpovedaná 22. 6. 2005Zoltán Horváthpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš DzurindaPán predseda vlády, aký vplyv majú prebiehajúce rokovania o finančnej perspektíve EÚ na roky 2007-2013 na pozíciu SR ako nového člena EÚ?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.