Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVážená pani premiérka, myslíte si naďalej, že požiadanie - výzva komisárovi EÚ O. Rehnovi bola cesta správnym smerom budovania našich vzájomných vzťahov v rámci EÚ?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVážená pani predsedníčka, myslíte si, že vaše správanie sa k Európskej únii a k Európskej komisii nevyznieva, ako chovanie slona v porceláne
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVážená pani predsedníčka, dokedy bude pretrvávať vákuum v nečinnosť koordinačnej porady (pravidelnej dvojtýždennej v minulom období) pre čerpanie euro fondov pri ÚV SR ?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVážená pani predsedníčka, stále ste presvedčená, že vaše vyjadrenia vo vzťahu k Európskej komii boli správne, že takýmto spôsobom sa formujú vzájomné vzťahy?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVážená pani predsedníčka, myslíte si, že bolo správne viesť nekultúrny dialóg s Európskou komisiou prostredníctvom zahraničných médií?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVážená pani predsedníčka, ste presvedčená o tom, že je správne, že minister, či podpredseda vlády neriadi koordinačné porady k euro fondom na ÚV SR?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVážená pani predsedníčka, ste presvedčená, že vaše vyjadrenia k EÚ a k EK, nebudú mať vplyv na naše doterajšie dobré vzťahy s EÚ, s jej predstaviteľmi, ktoré boli vašimi neprofesionálnymi vyjadreniami veľmi narušené?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVážená pani predsedníčka, kto vám radí vo vzťahu k EÚ a k EK na Úrade vlády SR? Nie je to váš dvorný expert a obhajca pán G. Mesežnikov, ktorý tejto problematike rozumie ako hus pivu?
zodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen JurzycaVážený pán minister, prečo ste súhlasili so zrušením stálej Rady vlády pre vedu a techniku, keď v programovom vyhlásení vlády je veda a výskum prioritou a napríklad v ČR je Rada vlády pre vedu, výskum a inovácie pod garanciou predsedu vlády?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen JurzycaVážený pán minister, pristúpite k zásadnému diferencovaniu verejných škôl, cirkevných a súkromných škôl, z dôvodu kvality vzdelávania, kde podľa hodnotenia najlepšie výsledky dosahujú cirkevné, potom verejné školy a ďaleko na chvoste sú súkromné školy?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen JurzycaVážený pán minister, považujete za správne, ak dvaja poslanci z koalície (z klubu SDKÚ-DS) predkladali dve novely vysokoškolského zákona, prečo sa nepripravuje komplexná novela, ktorá by reagovala na nové výzvy vo vysokoškolskom európskom priestore?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen JurzycaVážený pán minister, akým spôsobom zabezpečíte minimálne súčasnú výšku platov pre učiiteľov škôl a školských zariadení v originálnych a prenesených kompetenciách do konca tohto roku a v budúcom roku 2011?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen JurzycaVážený pán minister, aké kroky podniknete voči školám, na ktorých sa na začiatku školského roku hrala maďarská hymna?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen JurzycaVážený pán minister, prečo v návrhoch na štátny rozpočet 2011 a ďalšie roky (2012-2013) ste nedokázali obhájiť prioritu v oblasti financií pre vedu, výskum, vývoj a inovácií, minimálne zachovanie rozpočtovaných finančných prostriedkov na úrovni roku 2010?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Dušan Čaplovičpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, dokedy budete len hovorkyňou vlády SR a kedy začnete riadiť a koordinovať vládu SR a kedy získate prirodzenu autoritu u svojich koaličných partnerov, aby to nebolo len chaotické riadenie zo dňa na deň?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Dušan Čaplovičpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, čo urobíte v súvislosti s profesionalizáciou vašich poradcov, ktorí vám poskytujú analýzy, informácie a stanoviská prezentované na tlačových konferenciách, ktoré následne zametiete pod koberec a novým stanoviskom ich vlastne popriete?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen JurzycaPán minister, ako sa vysporiadate s aktuálnou potrebou prehodnotenia kreditov pre učiteľov, ktorý je vyslovene diskriminačný a nespravodlivý vyplývajúci z doterajšieho zákona o pedagogických pracovníkoch platného od 1. novembra 2009?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen JurzycaPán minister, ako sa programovo vysporiadate so spolufinancovaním regionálneho športu v spolupráci ministerstva a regionálnych samospráv, pretože to v programe opäť chýba?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen JurzycaPán minister, čo je na tom pravdy, že v rámci realokácie európskych fondov, v prospech OP Doprava, bola požiadavka 100 mil. eur z DP Výskum a vývoj na OP Doprava! Potrebujem vedieť vaše jasné stanovisko.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.