Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 13. 11. 2002Dagmar Bollováminister vnútra SR Vladimír PalkoPán minister, ak uvažujete zvýšiť počet policajtov pre službu v teréne, pýtam sa, koľkí pracovníci Ministerstva vnútra a Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky budú pre túto službu uvoľnení? Čo sľúbite občanom v rámci boja s mafiou, ktorá má prepojenie na vedenia niektorých politických strán, dokonca na členov vedenia štátu?
zodpovedaná 11. 12. 2002Dagmar Bollovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV informácii o hospodárení s rozpočtovými rezervami za I.- III. štvrťrok 2002 je položka "rezerva predsedu vlády SR" v sume 20,4 milióna Sk. Môžete prosím informovať NR SR, ako bola táto suma čerpaná?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Dagmar Bollovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaCharakterizujte prosím, čím sa odlišuje demokracia v podaní súčasnej vlády od metód policajného štátu.
nezodpovedaná 9. 4. 2003Dagmar Bollovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaO aké dane prišiel štátny rozpočet SR v súvislosti so súhlasom FNM na odpredaj časti SPP na základe "pozemkovej zmluvy" Ruhrgas a Gaz de France spoločnosti so sídlom v Holandsku?
zodpovedaná 21. 5. 2003Dagmar Bollováminister kultúry SR Rudolf ChmelJe Nám. SNP i so stojacimi objektmi na ňom národnou kultúrnou pamiatkou? Ak áno. vydáte súhlas na odstránenie pamätníka oslobodenia mesta Červenou armádou v súvislosti s návštevou pápeža? Ak nie, ako môžete prispieť k jeho záchrane?
zodpovedaná 21. 5. 2003Dagmar Bollováminister kultúry SR Rudolf ChmelSpadá ochrana kultúrnych pamiatok do rezortu MK SR? Riaditeľa Pamiatkového ústavu menuje minister. Sledujete ohrozenie národnej kultúrnej pamiatky - Múzeum SNR na Myjave, resp. narúšanie chráneného územia v jeho okolí pripravovanou výstavbou supermarketu Billa a ako prispejete k jeho ochrane?
zodpovedaná 17. 9. 2003Dagmar Bollováminister kultúry SR Rudolf ChmelVážený pán minister, uvažujete o iniciatíve vášho ministerstva predložiť novelu zákona o znížení, resp. zrušení DPH na literatúru, noviny a časopisy, najmä však učebnice, aby ste podporili rast vzdelanostnej a kultúrnej úrovne občanov? Ak áno, povedzte, prosím, kedy. Ak nie, uveďte, prosím, prečo.
zodpovedaná 3. 12. 2003Dagmar Bollováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, zvýšenie dôchodkov o cca 246,- Sk ste navrhli od 1. 2. 2004 brané do úvahy, že platby za energie budú uhrádzané za január až vo februári. Poraďte, prosím, dôchodcom ako finančne zvládnuť zvýšenie cien tovarov dennej potreby, ktoré je avízované od 1. 1. 2004 a z čoho hradia platby za energie vo februári, ak zvýšenie nákladov na rozpočet rodín sa predpokladá minimálne 3-krát vyšší ako zvýšenie dôchodkov o 246,- Sk.
zodpovedaná 16. 6. 2004Dagmar Bollovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, ako hodnotíte informácie SIS o desaťtisícoch demonštrantov pri PZ NATO v Bratislave, ktoré spôsobili veľké a neúmerné výdavky na zabezpečenie poriadku a majetku? Budete neodôvodnené výdavky zosobňovať spravodajským službám?
nezodpovedaná 20. 10. 2004Dagmar Bollováminister obrany SR Juraj LiškaPán minister, Ročenka MO 2003 na strane 91 medzi operáciami na podporu mieru pod vedením NATO uvádza našu účasť v "mierových misiách" s názvom Trvalá sloboda II. (Kuvajt - Irak) a Iracká sloboda (Irak), hoci ste po mojom upozornení priznali nesprávnosť zaradenia týchto operácií pod vedenie NATO. Tieto operácie NATO neriadi. Prečo sa Ročenka MO 2003 usiluje zafixovať nesprávnu, zavádzajúcu informáciu?
nezodpovedaná 20. 10. 2004Dagmar Bollováminister obrany SR Juraj LiškaPán minister, pamätníky padlých našich vojakov i civilov z II. svetovej vojny sú poväčšine v dezolátnom, resp. nedôstojnom stave. Historický vojenský ústav sa o ne z objektívnych i subjektívnych príčin stará nedostatočne. Obce a mestá majú záujem prevziať ich od VHÚ do svojho vlastníctva. Ako je možné urobiť to urýchlene, aby k 60. výročiu skončenia vojny neboli prejavom neúcty k obetiam.
zodpovedaná 1. 12. 2004Dagmar Bollováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, ako sa plánuje MŠ vyrovnať s organizačnými, personálnymi a materiálnymi nedostatkami zavedenia vyučovania etiky v základnom školstve?
nezodpovedaná 1. 12. 2004Dagmar Bollováminister obrany SR Juraj LiškaPán minister, uvažuje ministerstvo obrany o tom, aby pamätník padlých na Dukle k 60. výročiu skončenia 2. svetovej vojny dostal pôvodnú podobu? Ide konkrétne o návrat pôvodného štátneho znaku, pretože ten, ktorý sa na pamätníku nachádza v súčasnosti, je neplatný. Ak ministerstvo obrany o tom neuvažuje, pýtam sa, prečo?
zodpovedaná 16. 3. 2005Dagmar Bollováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, pripravujete zmeny a doplnky zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, ktorým sa majú redukovať regionálne úrady verejného zdravotníctva. Aké špecifiká ste zohľadňovali v jednotlivých regiónoch? Hodnotili ste napr. nutnosť epidemiologickej bdelosti v prihraničných oblastiach? Oceňovali ste napr. výsledky v medzinárodnom projekte výskumu mutovaného víru detskej obrny z odpadových vôd, ktoré sa robia v Senici, kde v priebehu roka zachytili 70 vírusov?
zodpovedaná 16. 3. 2005Dagmar Bollováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, ako sa prejavila na raste zamestnanosti realizácia Projektu č. 7 - t. j. pôsobenie súkromných firiem pri individuálnych plánoch pre nezamestnaných? "Dodávateľské služby" týchto firiem im prinášajú až 100-tisícové zisky, ktoré platí štát. Načo potom zamestnávame úradníkov na úradoch práce?
nezodpovedaná 18. 5. 2005Dagmar Bollováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncAké negatívne vplyvy normatívneho financovania škôl zistili kontrolné orgány MŠ od doby účinnosti zákona, aké opatrenia prijalo MŠ na ich eliminovanie?
nezodpovedaná 18. 5. 2005Dagmar Bollováminister spravodlivosti SR Daniel LipšicPán minister, prečo ste znížili trestno-právnu zodpovednosť právnických osôb, v ktorej podľa nového návrhu TP nie sú daňové podvody, nedoplatky do sociálnych a zdravotných fondov, porušovanie Zákonníka práce, finančné podvody voči klientom?
zodpovedaná 26. 10. 2005Dagmar Bollovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, vysvetlite, prosím, poslancom NR SR svoj výrok, že - môžete vládnuť bez parlamentu.
nezodpovedaná 26. 10. 2005Dagmar Bollováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, vysvetlite, prosím, prečo a kto núti študentov - vysokoškolákov, aby vlastnili karty ISIC, aby mali v banke osobný účet. Aký majú dané karty pozitívny zmysel a význam pre študentov? Aké zisky majú z uvedených platobných kariet bankové inštitúcie? Ste ochotný verejne priznať, že pre majiteľov ISIC karty nie sú rozhodne zdrojom zisku či prospechu?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.