Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 26. 6. 2013Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoV súvislosti s európskymi témami sa spomína aj stratégia inteligentnej špecializácie jednotlivých členských štátov. Pán predseda vlády, v akom štádiu spracovania je tento dôležitý dokument u nás na Slovensku?
nezodpovedaná 26. 6. 2013Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, európska únia zdôrazňuje význam vedy a výskumu. Ako je SR pripravená naplniť ciele v uvedenej oblasti?
zodpovedaná 11. 9. 2013Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nám priblížiť oficiálne stanovisko Slovenskej republiky k vojenskému zásahu v Sýrii?
nezodpovedaná 11. 9. 2013Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, po prevzatí SPP štátom garantujete nezvyšovanie cien plynu z vôle SPP a hlavného akcionára. Čo tento krok prinesie občanom SR?
nezodpovedaná 11. 9. 2013Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, pri preberaní ocenenia Osobnosť roka 2012 pre strednú a východnú Európu v poľskej Krynici ste povedali, že ho venujete všetkým Slovákom. Gratulujem k oceneniu. Čo podľa vás znamená toto ocenenie pre Slovensko?
nezodpovedaná 11. 12. 2013Juraj Blanárminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, v médiách som zaznamenal informáciu, že považujete výstavbu diaľnice D3 za dôležitú. Teší ma, že severný región Slovenska bude prepojený s diaľničnou sieťou. Pán minister, rád by som sa vás opýtal, čo zohralo dôležitú úlohu, aby ste dali diaľnici D3 prioritu?
nezodpovedaná 11. 12. 2013Juraj Blanárminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVeľmi ma potešila informácia v médiách, že diaľnica D3 je hneď po dobudovaní diaľničného spojenia D1 Bratislava - Košice vašou najväčšou prioritou. Môžete uviesť viac informácií, prečo si podľa vás tento úsek zaslúžil túto pozornosť?
zodpovedaná 5. 2. 2014Juraj Blanárminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVeľmi ma potešila informácia v médiách, že diaľnica D3 je hneď po dobudovaní diaľničného spojenia D1 Bratislava - Košice vašou najväčšou prioritou. Môžete uviesť viac informácií, prečo si podľa vás tento úsek zaslúžil túto pozornosť?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Juraj Blanárminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekCesta 1/65 medzi Martinom a Turčianskymi Teplicami tzv. betónová cesta je už v havarijnom stave dlhšiu dobu, obťažuje obyvateľov Turca tým, že ťažké kamióny obchádzajú cez okolité obce. Preto vás chcem požiadať, pán minister, o informáciu v akom štádiu prípravy sa nachádza rekonštrukcia tejto cesty?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Juraj Blanárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterV stredu 29. januára 2014 sa v Žiline uskutočnila odborná konferencia Zväzu poskytovateľov sociálnych vecí v SR. Jej účastníci nastolili jednu z hlavných úloh pre nasledujúce obdobie - vyšpecifikovanie vzájomnej prepojenosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Aký je postoj vlády SR k zapojeniu zdravotných poisťovní do sociálneho systému napr. pri liečbe dlhodobo chorých pacientov umiestnených v sociálnych zariadeniach?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Juraj Blanárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVláda plánuje použiť na podporu zamestnanosti mladých 200 mil. eur. Budú tieto prostriedky rozdeľované regionálne alebo aký bude použitý kľúč pri ich alokácii?
zodpovedaná 26. 3. 2014Juraj Blanárminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekCesta 1/65 medzi Martinom a Turčianskymi Teplicami už dlhšiu dobu obťažuje obyvateľov Turca. Túto betónovú cestu v našom Žilinskom samosprávnom kraji používajú ťažké kamióny obchádzajúce cez okolité obce. Preto vás chcem požiadať, pán minister, o informáciu v akom štádiu prípravy sa nachádza rekonštrukcia cesty?
nezodpovedaná 26. 3. 2014Juraj Blanárminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekV Žilinskom samosprávnom kraji máme tzv. betónovú cestu - je to cesta 1/65 medzi Martinom a Turčianskymi Teplicami, ktorá je už dlhšiu dobu v havárijnom stave. Obťažuje obyvateľov Turca tým, že ťažké kamióny obchádzajú cez okolité obce. Preto vás chcem požiadať, pán minister, o informáciu v akom štádiu prípravy sa nachádza rekonštrukcia tejto cesty?
zodpovedaná 26. 3. 2014Juraj Blanárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVláda plánuje použiť na podporu zamestnanosti mladých 200 mil. eur. Pán minister, rád by som sa opýtal na rozdeľovanie. Budú tieto prostriedky rozdeľované regionálne alebo aký bude použitý kľúč pri ich alokácii?
zodpovedaná 26. 3. 2014Juraj Blanárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterV januári sa v Žiline uskutočnila odborná konferencia Zväzu poskytovateľov sociálnych vecí v SR. Jednou z hlavných úloh pre nasledujúce obdobie je lepšie charakterizovanie vzájomnej prepojenosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. A preto mi dovoľte, pán minister, opýtať sa, aký je postoj vlády SR k zapojeniu zdravotných poisťovní do sociálneho systému?
nezodpovedaná 26. 3. 2014Juraj Blanárminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekPán minister, rád by som vás požiadal, aby ste nás informovali, v akom štádiu prípravy je pripravovaná novela stavebného zákona?
nezodpovedaná 26. 3. 2014Juraj Blanárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterZväz poskytovateľov sociálnych veci v SR na svojej konferencii si stanovili hlavnú úlohu, a to vyšpecifikovať vzájomnú prepojenosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Pán minister, rád by som sa opýtal, aký je postoj vlády SR k zapojeniu zdravotných poisťovní do sociálneho systému napr. pri liečbe dlhodobo chorých pacientov umiestnených v sociálnych zariadeniach?
nezodpovedaná 26. 3. 2014Juraj Blanárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, rád by som sa opýtal na rozdeľovanie finančnej dotácie na podporu zamestnanosti mladých. Vláda plánuje použiť 200 mil. eur. Budú tieto prostriedky rozdeľované regionálne alebo aký bude použitý kľúč pri ich alokácii?
nezodpovedaná 28. 5. 2014Juraj Blanárminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekPán minister, rád by som vás požiadal, aby ste nás informovali v akom štádiu prípravy je pripravovaná novela stavebného zákona?
nezodpovedaná 2. 7. 2014Juraj Blanárpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Ľubomír VážnySlovenská republika s Európskou komisiou prijala Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Vážený pán podpredseda vlády, rád by som vás požiadal, keby ste nás informovali, aké budú nasledujúce kroky?
zodpovedaná 8. 7. 2014Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, jediným z opatrení, ktoré prispeli ku konsolidácii verejných financií boli opatrenia v boji proti daňovým únikom. Môžete nás, prosím, informovať, aké ďalšie opatrenia pripravuje vláda?
nezodpovedaná 10. 9. 2014Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte uvalenie sankcií zo strany USA a EÚ voči Rusku? Je zrejmé, že to bude mať dopad na obe strany. Aký je predpoklad dopadu sankcií na vývoj ekonomiky v EÚ a tým aj na Slovensku?
nezodpovedaná 22. 10. 2014Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nám priblížiť, prosím vás, aké ďalšie oaptrenia zo sociálneho balíčka pripravujete?
zodpovedaná 22. 10. 2014Juraj Blanárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, mohli by ste nás informovať, aká je aktuálna siutácia v nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov?
zodpovedaná 22. 10. 2014Juraj Blanárminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PellegriniSo školským rokom začal i ďalší rok fungovania švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce. VÚC sa neustále odborným vzdelávaním zaoberajú a mnohé veci sa im aj podarilo implementovať. Vážený pán minister, mohli by ste nás informovať podrobnejšie o využití tohto projektu?
zodpovedaná 22. 10. 2014Juraj Blanárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, mohli by ste nás informovať, ako vláda postupuje v znižovaní nezamestnanosti na Slovensku?
nezodpovedaná 22. 10. 2014Juraj Blanárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, prednedávnom ste avizovali, že na Slovensku vzniklo 20 000 nových pracovných miest. Môžete nás bližšie informovať o štruktúre týchto miest?
nezodpovedaná 26. 11. 2014Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, môžete nás informovať podrobnejšie o zámeroch vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa so sociálnymi partnermi?
zodpovedaná 26. 11. 2014Juraj Blanárminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, môžete zhodnotiť medziročný vývoj cestovného ruchu vo vzťahu k domácim a zahraničným návštevníkom za prvý polrok 2014?
zodpovedaná 26. 11. 2014Juraj Blanárminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, ako hodnotíte priebeh výstavby diaľničných úsekov D1 a D3 pri Žiline a tiež D3 pri Kysuciach?
zodpovedaná 26. 11. 2014Juraj Blanárminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, aká je aktuálna situácia s prípravou výstavby úseku diaľnice D1 Turany - Hubová po masívnom zosuve v trase diaľnice pri Šútove?
zodpovedaná 26. 11. 2014Juraj Blanárminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekV decembri uplynú tri roky od účinnosti zákona o oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu. Vážený pán minister, ako hodnotíte ich činnosť v krajoch a regiónoch Slovenska?
zodpovedaná 26. 11. 2014Juraj Blanárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, v utorok sme si pripomenuli Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Mohli by ste nás, prosím, informovať ako sa ministerstvu darí riešiť tento problém?
nezodpovedaná 10. 12. 2014Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, nedávno ste informovali, že vláda SR sa rozhodla vypovedať zmluvu o prenájme vodnej elektrárne v Gabčíkove. Mohli by ste nás informovať o dôvodoch tohto konania?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Juraj Blanárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister Richter, mohli by ste nás bližšie informovať o pripravovanom vládnom projekte, ktorý urýchli návrat do práce mladým matkám?
nezodpovedaná 27. 5. 2015Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte výsledky prvého sociálneho balíčka a v tej súvislosti i potrebu prijatia druhého sociálneho balíčka?
nezodpovedaná 17. 6. 2015Juraj Blanárminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, tento týždeň sa konalo podujatie Deň Ukrajiny, ktoré ste navrhli. Mohli by ste nás informovať viac o jeho priebehu?
nezodpovedaná 1. 7. 2015Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, nakoľko podľa vás ovplyvnila diskusia a vzájomná koordinácia stanoviska v rámci krajín V4 riešenie problému kvót pre imigrantov na úrovni Európskej únie?
zodpovedaná 30. 9. 2015Juraj Blanárminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterSlovenská republika vyhrala spor s Európskou komisiou ohľadom vyplácania vianočného príspevku k dôchodku a príspevkov týkajúcich sa zdravotného postihnutia mimo Slovenska. Vážený pán minister, mohli by ste nás informovať o vyhratých súdnych sporoch?
nezodpovedaná 25. 11. 2015Juraj Blanárpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, Bezpečnostná rada SR sa v stredu zaoberala otázkami bezpečnosti v súvislosti s teroristickými útokmi v Európe. Aké opatrenia boli prijaté na posilnenie bezpečnosti občanov SR?
zodpovedaná 25. 11. 2015Juraj Blanárminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, predložili ste na rokovaní vlády návrh, aby vláda preplatila obciam náklady na záchranné práce počas mimoriadnych udalostí, ktoré sa udiali vlani a tento rok. Mohli by ste nás informovať, o ktoré obce sa jedná?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.