Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 26. 2. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister dopravy SR Pavol ProkopovičVážený pán minister, pri stavbe tunela Branisko dochádza k dehonestácii poctivého remesla, ktoré je na úkor iných tiež "tunelárov". Ako mienite postupovať, pán minister, a kedy bude konečne tunel uvedený do prevádzky?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister,obrátili sa na mňa zamestnanci nemocnice s poliklinikou v Žiline - či okrem toho, že ich idete oberať o čas, ktorý majú venovať pacientom sa informujete o nehospodársnom riadení nemocnice súčasným manažmentom nemocnice? O tomto by ste mali tiež hovoriť, aké sú rezervy. Čo mám odkázať, pán minister, týmto občanom?
zodpovedaná 9. 4. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister financií SR Ivan MiklošAko budete riešiť výpadok cca 500 mil. Sk, čo je 8 % z poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel, určených na nákup techniky pre Hasičský a záchranný zbor ako i RZP. Tieto peniaze neodviedli poisťovne k stanovenému termínu na špeciálny účet MV.
nezodpovedaná 9. 4. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister dopravy SR Pavol ProkopovičAké kroky podnikáte preto, aby bolo naplnené memorandum medzi SR a PR o diaľničnom prepojení diaľnice D3 na Kysuciach s PR?
zodpovedaná 21. 5. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister dopravy SR Pavol ProkopovičAko postupuje vaše ministerstvo v spolupráci s Poľskou republikou týkajúcej sa prepojenia diaľnice D3 s Poľskou republikou v zmysle platného memoranda medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou? Čas na jeho naplnenie sa kráti a nie je stále známy postup vášho ministerstva.
nezodpovedaná 21. 5. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister vnútra SR Vladimír PalkoNa minulej schôdzi NR SR vám bola položená otázka o priblížení štátnej správy k občanovi. Aké kroky ste podnikli napr. pri evidovaní motorových vozidiel, vydávaní vodičských a občianskych preukazov tak, aby to občanov čo najmenej zaťažovalo, pretože dnes sa to koná naviac v nedôstojných podmienkach mnohých okresov.
zodpovedaná 18. 6. 2003Juraj Blanárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Mikuláš DzurindaPán predseda, ako budete riešiť výpadok financií v ŠR, ktoré ste dodnes neuhradili obciam a mestám za vykonávanie prenesenej kompetencie - stavebné konanie.
nezodpovedaná 18. 6. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister životného prostredia SR László MiklósPán minister, ako riešite výpadok financií na vláde, či ministerstve financií, ktoré ste dodnes neuhradili obciam a mestám za vykonávanie prenesenej kompetencie v oblasti stavebného konania.
nezodpovedaná 2. 7. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister vnútra SR Vladimír PalkoAko pripravuje ministerstvo vnútra výmenu evidenčných tabuliek (ET) motorových a iných vozidiel podľa európskeho štandardu po vstupe SR do EÚ a ako to bude naväzovať na prebiehajúci proces výmeny ŠPZ za nové ET?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister vnútra SR Vladimír PalkoVážený pán minister, prečo dodnes nie je vyriešený pracovný pomer pracovníkov OÚ, ktorí vykonávali stavebné konanie v štátnej službe? Títo pracovníci mali byť k 1. 4. 2003 uvoľnení pre výkon stavebného konania v spoločných úradovniach. Dodnes sa tak nestalo!
nezodpovedaná 29. 10. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister životného prostredia SR László MiklósDodnes sa vláda stavia k riešeniu protipovodňových opatrení laxne a vynakladá zbytočne vysoké čiastky na odstraňovanie dôsledkov povodní. Ako to chcete konečne riešiť? Prečo dodnes nezasadala protipovodňová komisia, aby uzavrela a schválila náhradu škôd po poslednej májovej povodni v tomto roku?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister životného prostredia SR László MiklósPán minister, prečo ste dodnes nezvolali zasadnutie protipovodňovej komisie, ktorá má schváliť náhrady obciam a mestám za tohoročnú májovú povodeň?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister dopravy SR Pavol ProkopovičPán minister prečo dodnes nie je riešená havarijná situácia mosta na štátnej ceste v obci Granč Petrovce, ktorý bol poškodený povodňami? Na čo čaká SSC?
nezodpovedaná 5. 11. 2003Juraj Blanárdočasne poverený minister dopravy SR Pavol ProkopovičNa štátnej ceste prechádzajúcej cez obec Granč Petrovce je povodňami poškodený most, ktorého rekonštrukcia sa stále neuskutočnila i napriek mnohým rokovaniam starostu obce so zainteresovanými inštitúciami. Na čo čaká SSC?
zodpovedaná 10. 3. 2004Juraj Blanárdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkVážený pán minister, v súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa rekonštrukcie opláštenia vašej ministerskej budovy. Odhadované náklady na rekonštrukciu sa blížia k 200 mil. Sk. Ako, pán minister, táto investícia zapadá do vašej sociálnej reformy, ktorá tvrdo dopadá najmä na slabšie sociálne skupiny obyvateľstva?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Juraj Blanárdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkVážený pán minister, nebolo by lepšie venovať pripravovaných 200 mil. Sk na rekonštrukciu budovy ministerstva na zmiernenie sociálnych dopadov vašej sociálnej reformy?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Juraj Blanárdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkVážený pán minister, čo je pre vás prioritou? Pripravovaná rekonštrukcia budovy ministerstva za 200 mil. Sk alebo primeraná investícia do reformy sociálneho systému tak, aby to občania dokázali zvládnuť.
nezodpovedaná 20. 10. 2004Juraj Blanárdočasne poverený minister financií SR Ivan MiklošDokedy sa chcete nečinne pozerať na narastajúci dlh po Slovenskej poisťovni súvisiaci s povinným zmluvným poistením vozidiel?
nezodpovedaná 20. 10. 2004Juraj Blanárdočasne poverený minister dopravy SR Pavol ProkopovičInvestor INA, a. s. Kysucké Nové Mesto rozširuje svoju výrobu. Už dnes je dopravná siutácia v meste kritická a po dokončení nových výrobných liniek hrozí dopravný kolaps, nehovoriac už aj o zhoršení životného prostredia v meste. Dokedy budete odkladať vybudovanie privádzača do Kysuckého Nového Mesta?
zodpovedaná 1. 12. 2004Juraj Blanárdočasne poverený minister vnútra SR Vladimír PalkoPán minister, prečo pracovníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí vykonávajú rovnakú prácu z pohľadu pracovnej náplne sú zaradení vo verejnej službe, ale i v štátnej službe?
nezodpovedaná 26. 10. 2005Juraj Blanárdočasne poverený minister financií SR Ivan MiklošPrečo vaše ministerstvo svojím byrokratickým prístupom ohrozuje realizáciu projektov z eurofondov?
nezodpovedaná 26. 10. 2005Juraj Blanárdočasne poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Iveta RadičováPrečo vaše ministerstvo ako riadiaci orgán pomoci EÚ nerealizuje adekvátnu priebežnú evaláciu jednotlivých programov financovaných z európskeho sociálneho fondu?
nezodpovedaná 26. 10. 2005Juraj Blanárdočasne poverený minister financií SR Ivan MiklošPrečo nebol váš rezort pripravený na certifikáciu výdavkov EÚ fondov už pred vyhlásením prvých výziev na podanie projektov a prečo k nej dochádza ešte len teraz?
nezodpovedaná 14. 12. 2005Juraj Blanárdočasne poverený minister životného prostredia SR László MiklósPán minister, po opätovnom MŠE 20 % zvýšení cien zemného plynu sa na severe Slovenska mnoho domácností obáva a prechádza na kúrenie pevným palivom. Nie je výnimkou na Orave a Kysuciach aj uhoľný kal. Zhoršuje sa tým kvalita ovzdušia. Čo ste urobili, aby takýto stav nenastal, aby sa situácia na Kysuciach a Orave nezhoršovala?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.