Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 19. 10. 2016Jaroslav Baškaminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister , obraciam sa na vás s otázkou vo veci riešenia havarijného stavebno-technického stavu cestnej komunikácie I/9 (I/50) v úseku od križovatky D1 po obec Mníchova Lehota. V roku 2014 bol zo strany Slovenskej správy ciest Investičná výstavba a správa ciest Žilina, ako vlastníka cesty, daný prísľub, že predmetný úsek cesty bude zaradený do celkovej rekonštrukcie v rámci Operačného programu Doprava. Aký je stav konania v uvedenej veci? Aké riešenie je možné prijať s ohľadom na kritickú situáciu spojenú so stavom uvedenej komunikácie?
zodpovedaná 19. 10. 2016Jaroslav Baškaminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, po zavedení IC vlakov od decembra 2016 bude krajské mesto Trenčín vylúčené z grafikonu. Ako kľúčové centrum dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja a vzhľadom k úlohe, akú mesto Trenčín zohráva z pohľadu dopravného uzla, vás chcem osloviť s otázkou ohľadom možnosti prehodnotenia tohto rozhodnutia. Cestujúca verejnosť z Trenčína a jej okolia by určite takéto spojenie uvítala.
nezodpovedaná 19. 10. 2016Jaroslav Baškaminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, obraciam sa na vás s otázkou vo veci riešenia stavu cestnej komunikácie I/9 (I/50) v úseku od križovatky D1 po obec Mníchova Lehota. Stav tejto cesty je havarijný. Napriek tomu, že v roku 2014 bol zo strany Slovenskej správy ciest Investičná výstavba a správa ciest Žilina daný prísľub, že predmetný úsek cesty bude zaradený do celkovej rekonštrukcie, sa doteraz nič neudialo. V akom časovom horizonte je možné uvažovať s rekonštrukciou tohto úseku s ohľadom na kritickú situáciu spojenú so stavom uvedenej komunikácie?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Jaroslav Baškaminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v súvislosti s opätovným zavedením IC vlakov od decembra tohto roku sa vás chcem spýtať, za akých podmienok je možné zaradiť do grafikonu IC vlakov možnosť ich zastavenia v krajskom meste Trenčín?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Jaroslav Baškaminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, stav cestnej komunikácie I/9 (I/50) v úseku od križovatky D1 po obec Mníchova Lehota je havarijný. Správcom uvedeného úseku je Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Žilina. Ako vlastník cesty dal v roku 2014 prísľub, že predmetný úsek cesty bude zaradený do celkovej rekonštrukcie. Aktuálne kritická situácia na uvedenom úseku pretrváva. V akom štádiu sa nachádza rekonštrukcia tejto cesty?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Jaroslav Baškaminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, po znovuzavedení vlakov kategórie IC od decembra 2016 by malo byť krajské mesto Trenčín, ako kľúčové centrum dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja vylúčené z grafikonu vlakovej dopravy ako zastávka pre InterCity vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko. Vzhľadom k úlohe, akú mesto Trenčín zohráva z pohľadu dopravného uzla, vás chcem osloviť s otázkou ohľadom možnosti prehodnotenia tohto rozhodnutia.
nezodpovedaná 19. 10. 2016Jaroslav Baškaminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, od decembra 2016 budú opäť zavedené IC vlaky. Prečo v tomto grafikone nie je zaradená zastávka v krajskom meste Trenčín?
nezodpovedaná 17. 5. 2017Jaroslav Baškapredseda vlády SR Robert FicoAko hodnotíte výsledky prezidentských volieb vo Francúzsku? Aký budú mať vplyv na budúce fungovanie Európskej únie?
nezodpovedaná 14. 6. 2017Jaroslav Baškapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, môžete viac ozrejmiť poslancom NR SR a verejnosti, prečo je dôležité zostať v jadre Európskej únie?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Jaroslav Baškapredseda vlády SR Robert FicoV akých oblastiach vidíte v budúcnosti najväčšie možnosti spolupráce medzi Slovenskou republikou a Čínou?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.