Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012Tibor Bastrnákdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, vláda SR na svojom zasadnutí neprerokovala materiál o dohode medzi vládami SR a Maďarska vo veci výstavby nového Dunajského mostu pri Komárne, pričom predchádzajúce vlády, resp. samospráva mesta Komárno už dotiahli súvisiace prípravné práce veľmi ďaleko. Aké sú dôvody stiahnutia materiálu o novom Dunajskom moste pri Komárne z rokovania vlády SR?
nezodpovedaná 27. 6. 2012Tibor Bastrnákdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, vláda SR na svojom zasadnutí neprerokovala materiál o dohode medzi vládami SR a Maďarska vo veci výstavby nového Dunajského mostu pri Komárne, pričom predchádzajúce vlády, resp. samospráva mesta Komárno už dotiahli súvisiace prípravné práce dosť ďaleko. Aké sú dôvody stiahnutia materiálu o novom Dunajskom moste pri Komárne z rokovania vlády SR?
zodpovedaná 1. 8. 2012Tibor Bastrnákdočasne poverený minister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, aký bol dôvod na vypustenie materiálu "Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta cez rieku Dunaj na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Komárno a Komárom" na rokovaní vlády SR dňa 13. 6. 2012?
zodpovedaná 26. 9. 2012Tibor Bastrnákdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, v súvislosti s nedávnym štrajkom pedagogických pracovníkov sa na vás obraciam s nasledujúcou otázkou: Vy, ako sociálne cítiaci občan a verejný činiteľ, súhlasíte s požiadavkami pedagogických zamestnancov?
zodpovedaná 26. 9. 2012Tibor Bastrnákdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičAké opatrenia plánujete navrhnúť pre ministerstvo financií v záujme vyhovujúceho finančného krytia požiadaviek pedagogických zamestnancov v rozpočte na rok 2013?
zodpovedaná 19. 6. 2013Tibor Bastrnákdočasne poverený minister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, plánuje vaše ministerstvo posilniť systém ochranných prvkov pri Dunaji - vzhľadom na možnosť ďalšej vážnej povodňovej situácie v blízkych rokoch? Ak áno, tak aké a kde?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Tibor Bastrnákministerka zdravotníctva SR Zuzana ZvolenskáVážená pani ministerka, v akej forme a kedy budú zverejnené informácie pre jednotlivé cieľové skupiny o možnosti obrátiť sa na vaše ministerstvo v rámci boja proti komárom po povodniach?
zodpovedaná 11. 9. 2013Tibor Bastrnákdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, v súvislosti so zoznamom škôl, so zriaďovateľmi ktorých ministerstvo rokuje (rokovalo) o možnostiach zefektívniť a racionalizovať prevádzku škôl, sa na vás obraciam s nasledujúcou otázkou. Kedy a aký finančný dopad bude mať táto vlna racionalizačných opatrení?
zodpovedaná 4. 12. 2013Tibor Bastrnákdočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričVážený pán minister, vaše ministerstvo ako zriaďovateľ plánuje zrušiť právnu subjektivitu hvezdárne v Hurbanove. Deje sa to bez hoci akej formy konzultácie so zainteresovanými vedeckými autoritami, resp. bez vedomia dotknutých zamestnancov hvezdárne. Aké sú dôvody plánovaného zrušenia právnej subjektivity hvezdárne v Hurbanove?
nezodpovedaná 4. 12. 2013Tibor Bastrnákdočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričVážený pán minister, ako zriaďovateľ vaše ministerstvo plánuje zrušiť právnu subjektivitu hvezdárne v Hurbanove. Do radu ktorých systémových opatrení sa zaraďuje plánovaný krok zrušenia právnej subjektivity hvezdárne v Hurbanove? A prečo?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Tibor Bastrnákdočasne poverený minister zdravotníctva SR Viliam ČislákVážený pán minister, z obsahu Správy o stave zdravotníctva vyplýva, že globálne zadlženie nemocníc rastie aj napriek tomu, že v prípade niektorých inštitúcií sa tempo zadlženia spomalilo. Aké konkrétne opatrenia a podľa akého harmonogramu plánuje realizovať vaše ministerstvo na riešenie tejto situácie? V akom časovom horizonte bude podľa vašej vízie zadlženie nemocníc nulové?
nezodpovedaná 27. 5. 2015Tibor Bastrnákdočasne poverený minister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, plánuje vaše ministerstvo vhodné pamiatkové podujatie k 50. výročiu povodne Dunaja v roku 1965 v okrese Komárno? A keď áno, tak kde a kedy?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.