Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 26. 2. 2003Edita Angyalovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaČo odporúčate očanom, ktorých sa naraz dotknú všetky reštrikčné opatrenia, to jest zvýšenie cien energií, cestovného, cien spotrebného tovaru, kvôli zmene DPH, zrejmé zavedenie platieb v zdravotníctve atď? Nepodliehajú ministri priveľmi politickému cyklu, keď väčšina týchto opatrení prišla naraz?
zodpovedaná 26. 2. 2003Edita Angyalováminister pre správu a privatizáciu národného majetku SR Robert NemcsicsAký rozvojový program má vláda pripravený pre regióny ako napr. Rožňava, kde v dôsledku prudkého zvýšenia cien energií hrozí zánik najväčšieho zamestnávateľa - firmy SIDERIT, a tiež má dôjsť k zrušeniu okresného úradu, čím sa miera nezamestnanosti v okrese bude blížiť k 38 %?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Edita Angyalovápodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošJe pravda, že kvôli pripravovanej daňovej reforme sa fiškálna decentralizácia presúva na rok 2005? Znamená to, že VÚC budú ďalej závislé len na decentralizačných dotáciách?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Edita Angyalováminister životného prostredia SR László MiklósNa základe akých kritérií sa vytvára poradovník žiadostí, ktorým sa vyhovie,o dotácie na výstavbu kanalizácie v jednotlivých obciach?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Edita Angyalovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV rokoch 2000-2002 ste minimálne 2x občanom Košíc a východného Slovenska dali verejný prísľub, že rýchla cesta Košice-štátna hranica MR bude dokončená do roku 2006. Pri nedávnom stretnutí kompetentní predstavitelia SR prezentovali maďarským kolegom oficiálny termín ukončenia rok 2011. Je to prejav vašej neschopnosti plniť sľuby, alebo prejav neschopnosti vládnuť?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Edita Angyalovápodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyAká je momentálna situácia v prijímaní euroúradníkov, aké ďalšie opatrenia na zlepšenie stavu okrem možnosti zvýšenia platov boli prijaté, a kedy naplníme potrebné kapacity, čo sa týka počtu euroúradníkov?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Edita Angyalovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrečo ste v rokoch 2000 - 2002 opätovne sľubovali obyvateľom Košíc a okolia, že rýchlostná komunikácia Košice-Milhosť bude dobudovaná do roku 2006, keď oficiálni predstavitelia pri poslednom stretnutí s maďarskou stranou prezentovali termín stavby 2008 - 2010?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Edita Angyalováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, je pravdou, že pripravujete presun psychiatrickej kliniky FNsP v Košiciach do budovy Štátneho zdravotného ústavu? Je reálne uvoľniť jednu budovu Štátneho zdravotného ústavu?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Edita Angyalovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrečo ste občanom východného Slovenska viackrát sľubovali urýchlenú dostavbu rýchlostnej cesty Košice - Miškolc, keď rezort dopravy minulý týždeň vyhlásil, že to nie je priorita? Znamená to, že dostavba naozaj nie je prioritou?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Edita Angyalovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké sú podľa vás dôvody, že všetky veľké investície na Slovensku smerujú do západoslovenského regiónu?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Edita Angyalovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPodľa vyjadrení rezortu dopravy dostavba rýchlej cesty Košice - Miškolc nie je prioritou vlády. Je to pravda?
zodpovedaná 5. 11. 2003Edita Angyalováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, čo bude s prebytkami hospodárenia Národného úradu práce cca 10 mld. po zlúčení úradov práce so sociálnymi odbormi okresných úradov?
nezodpovedaná 5. 11. 2003Edita Angyalováminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičPán minister, akým spôsobom voči sebe vyvodíte zodpovednosť, ak dostavba severnej trasy diaľnice Košice - Bratislava nebude dokončená do r. 2005, ako ste sľúbili?
nezodpovedaná 5. 11. 2003Edita Angyalováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkV akom stave je informačný systém potrebný pre spustenie II. piliera dôchodkovej reformy od januára 2004?
nezodpovedaná 5. 11. 2003Edita Angyalovápodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyAký bude ďalší postup v otázke antidiskriminačnej legislatívy? Viete zaručiť, že SR nebude vystavená sankciám kvôli neprijatiu tejto legislatívny včas, t. j. do vstupu do EÚ?
nezodpovedaná 5. 11. 2003Edita Angyalováminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičPán minister, ako chcete zabezpečiť splnenie svojho sľubu dostavať severnú trasu diaľnice Bratislava - Košice do r. 2008, keď termín presahuje toto volebné obdobie? Nejde o nerealizovateľné sľuby?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Edita Angyalovápodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošKoľko finančných prostriedkov bude potrebných na avizované zvýšenie aktivačného príspevku? S akým počtom nezamestnaných, ktorí využijú aktiváciu, sa finančne počíta?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Edita Angyalováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkAký je rozdiel medzi nezamestnanými, ktorí v rámci aktivácie odpracujú 10 a 40 hodín týždenne, ak aktivačný príspevok je fixný?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Edita Angyalováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkExistuje monitoring počtu občanov zapojených do aktivačných prác v jednotlivých obciach? Aký je súčasný stav a predpoklady v najbližších mesiacoch, čo sa týka zapojenia?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Edita Angyalováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncNávrh na spoplatnenie vysokoškolského štúdia bol nateraz z rokovania NR SR stiahnutý, opäť ho však predložíte. Ako v novom systéme chcete zabezpečiť zvýšenie kvality, o ktorom hovoríte? Aký vplyv má študent na výučbu, na osobu vyučujúceho? Aký vplyv má na technické vybavenie školy?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Edita Angyalováminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičAký je osud 100 mil. korún schválených v štátnom rozpočte na rýchlocestu Košice-Milhosť a kedy bude táto cesta dostavaná?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Edita Angyalováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkKoľko ľudí sa z celkového počtu sociálne odkázaných zapojilo do aktivačných prác doteraz a aké sú očakávania starostov v najbližších mesiacoch?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Edita Angyalovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPodľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nie je porušením obchodného tajomstva zverejnenie informácie ohľadom použitia verejných financií, resp. štátnej pomoci. Prečo teda vláda nezverejní presné znenie tých častí zmluvy s automobilkou KIA/Hyundai, ktoré sa použitia verejných zdrojov týkajú?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Edita Angyalováminister hospodárstva SR Pavol RuskoPodľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nie je porušením obchodného tajomstva sprístupnenie informácie o použití verejných financií, resp. poskytnutí štátnej pomoci. Prečo teda nezverejníte presné znenie tých častí zmluvy s automobilkou KIA/Hyundai, ktoré sa použitia verejných zdrojov týkajú?
zodpovedaná 14. 12. 2005Edita Angyalováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncMohli by ste Národnej rade priblížiť vzdelanostnú štruktúru učiteľov náboženstva a etiky, ako aj mieru zabezpečenia učebnicami a učebnými pomôckami pre oba predmety na základných školách na Slovensku po roku od zavedenia tejto výučby?
nezodpovedaná 14. 12. 2005Edita Angyalováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncAký je dôvod, že na hodinách náboženskej výchovy nie je riaditeľ základnej školy oprávnený vykonať hospitáciu? Ako je zaručené, že tieto hodiny sú odborne a metodicky kontrolované, ak riaditeľ, ktorý za výučbu zodpovedá, nie je oprávnený osobne kontrolu vykonávať?
nezodpovedaná 14. 12. 2005Edita Angyalovápodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošAko chcete riešiť situáciu, že mnohé subjekty z podnikateľského i tretieho sektora nie sú schopné čerpať prostriedky z eurofondov, keďže musia počas projektu financovať jeho priebeh, čím sa mnohé neúnosne zadlžujú? Niektoré dokonca nie sú schopné dostať sa k úverovým prostriedkom, keďže nemajú majetok vhodný na založenie.
nezodpovedaná 14. 12. 2005Edita Angyalováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncJe pravda, že žiadatelia z verejnej správy môžu európske prostriedky z programov v gescii vášho ministerstva čerpať zálohovo, ale žiadatelia z tretieho sektora iba refundáciou? Ak áno, aký je dôvod tohto rozdielneho postupu?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.