Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

1234
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 11. 12. 2002Mária Sabolovápodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošAko uvažujete s kompetenciou do budúcnosti s Úradom daňového preverovania? Bude aj naďalej rozhodovať o jeho riaditeľovi Daňové riaditeľstvo?
zodpovedaná 11. 12. 2002Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacKde boli zverejnené podmienky - kritériá pre podávanie projektov na výstavbu Hospicov?
nezodpovedaná 11. 12. 2002Mária Sabolovápodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošUvažuje rezort o osamostatnení "Úradu daňového preverovania" z podriadenosti Daňovému riaditeľstvu priamo pod ministerstvo financií alebo vnútra?
nezodpovedaná 11. 12. 2002Mária Sabolováminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičAko budete riešiť problém nevyužívaných priestorov - nehnuteľností v správe Železníc SR v obci Rudňany?
nezodpovedaná 11. 12. 2002Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacKedy bude rozhodnuté rezortom o všetkých žiadostiach nemocníc a zdravotníckych zariadení na ich transformáciu na neziskovú organizáciu? Koľko je ešte po včerajšom rokovaní vlády nedoriešených? Ktoré?
nezodpovedaná 11. 12. 2002Mária Sabolovápodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošKedy bude vypísaný riadny konkurz na riaditeľa Úradu daňového preverovania?
nezodpovedaná 11. 12. 2002Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPreverilo ministerstvo zdravotníctva využitie financií v roku 2002 na Hospice? Splnili všetky organizácie, ktoré dostali tento finančný príspevok v roku 2002, podmienky na poskytnutie zdrojov?
nezodpovedaná 11. 12. 2002Mária Sabolováminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičAko sú doriešené vzťahy medzi mestom Košice a štátom pri prechode komunikácie na území mesta do vlastníctva štátu?
nezodpovedaná 11. 12. 2002Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacAké sú kritériá na projekty pre výstavbu Hospicov, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva?
nezodpovedaná 11. 12. 2002Mária Sabolováminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičČo má ešte urobiť obec Rudňany, aby získala do vlastníctva nevyužitú už niekoľko rokov nehnuteľnosť v správe železníc? Problém sa začal riešiť už v minulom volebnom období.
nezodpovedaná 11. 12. 2002Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacKoľko zdravotníckych zariadení - nemocníc bolo transformovaných na neziskové organizácie? Ktoré?
zodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkAk dnes zriadi obec opatrovateľskú službu, má nárok na príspevok štátu? V akej výške?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičV akom štádiu je riešenie prenájmu nehnuteľnosti v Rudňanoch pre obec na vytvorenie priestorov pre základné školstvo?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkJe možné poskytnúť preddavok na poskytované sociálne služby pre štátne i neštátne zariadenia, ak sú zaradené v sieti poskytovateľov?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkDo akého termínu sú povinné krajské samosprávne celky uzatvoriť zmluvy o finančných príspevok s poskytovateľmi sociálnych služieb?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkUvažujete so zrušením vyhlášky k poskytovaniu sociálnych služieb a vytvorením novej metodiky pre poskytovanie finančných prostriedkov pre poskytovateľov sociálnych služieb?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičJe možné budovať aj severnú diaľničnú sieť z investícií súkromných subjektov?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacJe ukončená kontrola financií, ktoré boli poskytnuté v roku 2002 pre HOSPIC-e? Boli vrátené, resp. použité správne finančné prostriedky, ktoré nespĺňali kritériá hopicovej starostlivosti?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkV akom štádiu je novelizácia vyhlášky č. 578/2001?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacSú spracované kritériá (priority) pre konkrétne prerozdelenie 20 mil. Sk na výstavbu HOSPIC-ov?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacV akom štádiu je rozhodovanie o pridelení 20 mil. Sk pre výstavbu HOSPIC-ovej starostlivosti?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPripravuje sa novelizácia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 578/2001?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičPodniká vláda SR kroky na hľadanie súkromných investorov pre severný ťah diaľnice?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacAký je názor rezortu na zaradenie "fyzioterapeutov" do nezávislej praxe - práca ako živnosť v zmysle živnostenského zákona?
zodpovedaná 5. 3. 2003Mária Sabolováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncAk má škola právnu subjektivitu, má právo obec, resp. primátor či starosta, rozhodovať o použití finančných zdrojov, ktoré škola získala z nájomného, školného alebo príspevku za pobyt dieťaťa v príslušnom zariadení?
zodpovedaná 5. 3. 2003Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkDo akého termínu sú povinné krajské samosprávne celky uzatvoriť zmluvy o finančných príspevkoch s poskytovateľmi sociálnych služieb?
zodpovedaná 5. 3. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacJe ukončená kontrola financií, ktoré boli poskytované v roku 2002 na výstavbu HOSPIC-ov?
nezodpovedaná 5. 3. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacBoli vrátené finančné prostriedky, ktoré nespĺňali kritériá hospicovej starostlivosti, ktoré boli rozdelené v roku 2002?
nezodpovedaná 5. 3. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacAké podmienky sú zapracované do privatizačných zmlúv na zdrav. zariadenia na Mlynskej a Bielej ulici v Košiciach? Je nový majiteľ povinný niesť vecné bremeno - v súčasnosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v týchto objektoch?
nezodpovedaná 5. 3. 2003Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkJe možné poskytnúť preddavok na poskytované sociálne služby pre štátne i neštátne zariadenia, ak sú zaradené v sieti poskytovateľov?
nezodpovedaná 5. 3. 2003Mária Sabolováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncJe možno z úrovne obce, mesta zasahovať do hospodárenia školy, ak má škola právnu subjektivitu? V akom rozsahu?
nezodpovedaná 5. 3. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacV akom štádiu je rozhodovanie o pridelení 20 mil. Sk na výstavbu HOSPIC-ov?
nezodpovedaná 5. 3. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPreverilo Ministerstvo zdravotníctva SR využitie finančných prostriedkov v roku 2002 na HOSPIC-e? Boli známe mnohé problémy pri použití už minulého roku.
nezodpovedaná 5. 3. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacSú spracované kritériá (priority) pre konkrétne prerozdelenie 20 mil. Sk na výstavbu HOSPIC-ov pre rok 2003?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacSú na ministerstve zdravotníctva k dispozícii všetky podané projekty k privatizácii zdravotníckych zariadení, ktoré boli oficiálne podané na ministerstve privatizácie do roku 2002?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkFinančný príspevok na opatrovateľskú službu je v rozpočte počítaný na klientov alebo je použitý iný algoritmus prepočtu?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Mária Sabolovápodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošMôže obec, po uzatvorení dohody s neštátnym subjektom na poskytovanie opatrovateľskej služby, uhradiť tieto náklady z príspevku na to určených zo štátneho rozpočtu?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkJe doriešená možnosť poskytovania finančného príspevku na opatrovateľskú službu na neštátny subjekt, s ktorým obec uzatvorí dohodu o poskytovaní služby?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Mária Sabolováminister pre správu a privatizáciu národného majetku SR Robert NemcsicsKde sú privatizačné projekty pre zdravotnícke zariadenia, ktoré boli podané na ministerstve privatizácie v roku 2002?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Mária Sabolovápodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošPríspevok zo štátneho rozpočtu pre rok 2003 na opatrovateľskú službu patrí obci, ktorá prevzala kompetenciu na výkon tejto služby. Môže ho poskytnúť tretej osobe, ktorá za ňu túto činnosť vykonáva?
zodpovedaná 23. 4. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacUvažuje naďalej ministerstvo zdravotníctva vo svojej koncepcii s "koncovými" nemocnicami, ako to bolo uznesením vlády SR schválené v minulom volebnom období?
zodpovedaná 23. 4. 2003Mária Sabolováminister pre správu a privatizáciu národného majetku SR Robert NemcsicsKtoré zdravotnícke zariadenia sú určené do privatizácie po 1. 6. 2003 po novele zákona č. 277/1994 Z. z.?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacAké podmienky stanovil rezort zdravotníctva pri privatizácii zdravotníckych zariadení pri uzatvorení zmlúv s FNM?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacAko je pripravený rezort na ukončenie transformácie zdravotníckych zariadení k 1. 6. 2003?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacOdporúča ministerstvo vo svojom stanovisku k privatizačným projektom na zdravotnícke zariadenia zachovanie nájomných zmlúv so súčasnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacAko chcete riešiť retroaktivitu pri doprivatizovaní zdravotníckych zariadení po 1. 6. 2003 ak už k 1. 1. 2003 prešli pod VÚC a obec?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPri privatizácii pracoviska ultrazvuku a röntgenu na Poliklinike Staré mesto v Košiciach boli sprivatizované aj prístroje USG a RTG?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Mária Sabolováminister pre správu a privatizáciu národného majetku SR Robert NemcsicsJe rezort pripravený na doprivatizáciu zdravotníckych zariadení? Ako sa vysporiadate s prípadnou retroaktivitou?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacV akom štádiu je spracovanie vykonávacieho predpisu k zákonu 277/1994 Z. z. vo veci úhrady za služby spojené so zdravotnou starostlivosťou?
nezodpovedaná 21. 5. 2003Mária Sabolovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko chcete doriešiť dofinancovanie sociálnych služieb, ktoré poskytovala Spišská katolícka charita v Žilinskom kraji v I. polroku 2002 v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. a na ktoré jej KÚ Žilina neposkytol finančné zdroje podľa zákona?
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.