Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12345
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 24. 2. 1999Štefan Rusnákminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko riešite nepriaznivú situáciu v Imune Šarišké Michaľany?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Štefan Rusnákminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiVeľa kritiky je na výdavky občanom v rámci systému sociálnej pomoci. Je skutočne systém sociálnej pomoci efektívny?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Štefan Rusnákminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAkú sú odhady škôd spôsobené záplavami na východnom Slovensku?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Štefan Rusnákminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátKedy a ako bude riešená situácia v Imune Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Štefan Rusnákminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiKedy vláda prijme účinné opatrenia na zníženie nezamestnanosti v Prešovskom kraji?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Štefan Rusnákminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAko bude vláda riešiť následky záplav na východnom Slovensku?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Štefan Rusnákminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátV akom časovom horizonte a ako bude riešená situácia v Imune š. p. Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 7. 4. 1999Štefan Rusnákminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko mienite riešiť situáciu v IMUNE Šarišské Michaľany?
zodpovedaná 12. 5. 1999Štefan Rusnákministerka financií SR Brigita SchmögnerováKoľko finančných prostriedkov z rezervy vlády dostali poľnohospodári na východnom Slovensku v súvislosti s náhradou záplav?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Štefan Rusnákminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko mienite riešiť veľmi nepriaznivú situáciu v IMUNE Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Štefan Rusnákministerka financií SR Brigita SchmögnerováKoľko finančných prostriedkov z rezervy vlády dostali poľnohospodári na východom Slovensku v súvislosti s náhradou škôd po záplavách?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Štefan Rusnákminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko mienite riešiť veľmi nepriaznivú situáciu v IMUNE Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Štefan Rusnákministerka financií SR Brigita SchmögnerováKoľko finančných prostriedkov z rezervy vlády dostali poľnohospodári na východnom Slovensku v súvislosti s náhradou škôd po záplavach?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Štefan Rusnákminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko mienite riešiť veľmi nepriaznivú situáciu v IMUNE Šarišské Michaľany?
zodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Rusnákminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAké opatrenia urobí ministerstvo na zlepšenie kritickej situácie v nezamestnanosti Prešovského kraja?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Rusnákminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko bude ministerstvo riešiť neutešenú situáciu v IMUNE Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Rusnákminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko mieni ministerstvo riešiť neutešenú situáciu v IMUNE Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Rusnákministerka financií SR Brigita SchmögnerováKoľko finančných prostriedkov uvoľnila vláda pre poľnohospodárov východného Slovenska v súvislosti so záplavami?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Rusnákministerka financií SR Brigita SchmögnerováKoľko finančných prostriedkov uvoľnila vláda pre poľnohospodárov východného Slovenska v súvislosti so záplavami?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Rusnákministerka financií SR Brigita SchmögnerováKoľko finančných prostriedkov uvoľnila vláda pre poľnohospodárov východného Slovenska v súvislosti so záplavami?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Štefan Rusnákpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKoľko finančných prostriedkov dostali poľnohospodári východného Slovenska ako náhradu za minuloročné záplavy?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Štefan Rusnákpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAký objem finančných prostriedkov bol schválený vládou pre poľnohospodárov východného Slovenska v súvislosti s minulorčnými záplavami?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Štefan Rusnákpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyAko predseda Rady vlády pre národnosti robíte medzi nimi rozdiely?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Štefan Rusnákpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyPovažujete sa za podpredsedu vlády pre všetky národnosti SR?
zodpovedaná 7. 7. 1999Štefan Rusnákpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké východiská vidíte pri riešení krízovej situácie v Imune Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Štefan Rusnákpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko mienite riešiť akútnu negatívnu situáciu v štátnom podniku IMUNA Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Štefan Rusnákpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKoľko finančných prostriedkov už uvoľnila vláda pre východné Slovensko postihnuté minuloročnými záplavami?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Štefan Rusnákpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKoľko poskytla vláda reálne na odstraňovanie škôd spôsobených pôvodňami finančných prostriedkov na východnom Slovensku?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Štefan Rusnákpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMôže vláda ovplyvniť dlhodobo nepriaznivý stav v Sabine Sabinov, ktorý zvyšuje nezamestanosť v okrese?
zodpovedaná 7. 7. 1999Štefan Rusnákpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyPovažujete sa za podpredsedu vlády pre všetky národnosti na Slovensku?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Štefan Rusnákpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyObhajujete ako podpredseda vlády záujmy všetkých národnostných menšín žijúcich na Slovensku?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Štefan Rusnákminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAko mieni ministerstvo podporovať rozvoj bytovej výstavby na Slovensku?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Štefan Rusnákpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKoľko finančných prostriedkov bolo vládíou poskytnutých na odstránenie škôd spôsobenými minuloročnými záplavami na východnom Slovensku?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Štefan Rusnákpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKoľko finančných prostriedkov z rezervy vlády už bolo poskytnutých poľnohosodárom východného Slovenska na odstránenie škôd po záplavách minulého roku?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Štefan Rusnákpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKoľko finančných prostriedkov poskytla vláda zo svojej rezervy poľnohospodársom na východom Slovensku na odstránenie škôd spôsobenými záplavami v minulom roku?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Štefan Rusnákminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoPripravujete podniky SAD na privatizáciu?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Štefan Rusnákminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoPokladáte doterajší postup ministerstva v prípade SAD za správny?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Štefan Rusnákminister hospodárstva SR Ľudovít ČernákMôže občania Prešovského kraja v najbližšom období očakávať konkrétnu pomoc vášho ministerstva pri oživení priemyselnej výroby?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Štefan Rusnákminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoAký postup zvolíte pri riešení neutešenej situácie v podnikoch SAD?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Štefan Rusnákminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoAké štrukturálne a personálne zmeny pripravujete v podnikoch SAD?
zodpovedaná 8. 9. 1999Štefan Rusnákminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoPokladáte doterajší postup ministerstva v prípade Slovenskej automobilovej dopravy za správny?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Štefan Rusnákminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoPripravujete podniky SAD na privatizáciu?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Štefan Rusnákminister hospodárstva SR Ľudovít ČernákMôžu občania Prešovského kraja v najbližšom období očakávať konkrétnu pomoc vášho ministerstva pri oživení priemyselnej výroby?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Štefan Rusnákminister vnútra SR Ladislav PittnerPredchádzalo vášmu rozhodnutiu zrušiť niektoré okresné oddelenia Policajného zboru SR dôsledné rozanalyzovanie stavu a skutočných potrieb obyvateľstva?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Štefan Rusnákminister vnútra SR Ladislav PittnerPodľa akých kritérií ste rozhodli o zrušení 5 okresných riaditeľstiev Policajného zboru v Prešovskom kraji?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Štefan Rusnákminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoAké štrukturálne a personálne zmeny pripravujete v podnikoch SAD?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Štefan Rusnákminister hospodárstva SR Ľudovít ČernákČo robí vaše ministerstvo pre zlepšenie neutešenej situácie v Prešovskom kraji?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Štefan Rusnákpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké konkrétne kroky urobila vláda pre zlepšenie situácie v IMUNE Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Štefan Rusnákpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSte presvedčený, že po vašej návšteve v IMUNE Šarišské Michaľany dôjde k pozitívnej zmene?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Štefan Rusnákminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoPripravujete podniky SAD na privatizáciu?
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.