Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 3. 6. 2020Alexandra Pivkováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýVážený pán minister, uvažuje súčasné vedenie rezortu o novom zákone o poľovníctve a súvisiacej legislatíve (vykonávacie vyhlášky) a zároveň viete povedať, v akom časovom horizonte a ako ministerstvo predpokladá v tomto zákone riešiť škody poľovnou zverou v poľnohospodárstve a lesníctve?
zodpovedaná 3. 6. 2020Alexandra Pivkováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingVážený pán minister, z verejne dostupných informácií je nám známe, že plánujete analyzovať celú sieť materských škôl v súvislosti so zákonom o povinnom predprimárnom vzdelávaní. Preto by ma zaujímal časový harmonogram tejto analýzy a termín kedy oznámite definitívne rozhodnutie o jeho posunutí, nakoľko v praxi samospráv prináša mnohým mestám a obciam problematickú aplikáciu.
nezodpovedaná 3. 6. 2020Alexandra Pivkováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýVážený pán minister, bude systém riadenia rizík (Rizikový fond), ktorý sa momentálne kreuje riešiť aj škody poľovnou zverou a zároveň bude sa ministerstvo zaoberať tohtoročnými škodami suchom, resp. ich kompenzáciou?
zodpovedaná 21. 10. 2020Alexandra Pivkováminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, obraciam sa na vás s otázkou, aj v mene starostky obce Predajná, ako ďalej bude postupovať ministerstvo pri riešení environmentálnej záťaže skládky Gudrónove jamy v obci Predajná. Počasie nám nebolo naklonené, blíži sa zima. Hladina na skládke stále stúpa. Má obavu, že opätovne vyhlási mimoriadnu situáciu. Konštatuje, že veci sa nehýbu na ministerstve, ani vo verejnom obstarávaní na sanáciu skládky. A preto je najvyšší čas zo strany ministerstva, pán minister, zaujať k tomu stanovisko. Viem, že teraz všetci riešia COVID-19, ale sú aj iné akútne problémy, ktoré je treba tiež neodkladne riešiť. Závažnosť problému je veľmi vysoká a môže nastať havária s obrovskými dôsledkami. Prosíme spoločne o rýchle riešenie a vašu odpoveď.
nezodpovedaná 6. 10. 2021Alexandra Pivkováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanVážený pán minister, obrátil sa na mňa listom starosta obce Utekáč s problémom pri refundácií DPH k projektu I/20P-P04-SC421-2017-19, zmluva č. IKOP-Z-302041N395-421-19. Pre malé obce sú to značné náklady a spôsobuje im to veľké komplikácie, keďže doteraz pán starosta nedostal odpoveď z PPA a na môj list z 19. 7. aj napriek viacerým urgenciám ste neodpovedal. Obraciam sa na vás s otázkou, ako idete riešiť predmetný problém, ktorý sa týka viacerých obcí.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.