Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 3. 11. 2021Ľubica Laššákováministerka kultúry SR Natália MilanováKeďže z Plánu obnovy a odolnosti ste nedokázali zabezpečiť financie pre slovenskú kultúru, zaujíma ma, aké konkrétne projekty máte pripravené na čerpanie z programového obdobia 2021 - 2027 z oblasti kultúry a z ktorých programov budete čerpať?
zodpovedaná 3. 11. 2021Ľubica Laššákováministerka kultúry SR Natália MilanováAké nové investičné akcie plánujete rozpracovať na budúci rok, keďže stále pracujete len s rekonštrukciami, ktoré pripravilo ministerstvo kultúry pod mojím vedením? (ŠO BB, Krásna Hôrka, Spišský hrad, SNG)
nezodpovedaná 1. 12. 2021Ľubica Laššákováministerka kultúry SR Natália MilanováZ verejne dostupných zdrojov na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyplýva, že ministerstvo kultúry si od ministerstva vnútra, v júni 2021, objednalo zabezpečenie vládneho špeciálu v sume 18 500 eur a následne reálne uhradilo 22 093 eur. Vzhľadom na to, v akom stave sa aktuálne nachádza kultúra na Slovensku, zaujíma ma dôvod využitia vládneho špeciálu, do akej destinácie, na aké podujatie a na koľko dní bola cesta zrealizovaná. Prosím, zdôvodniť, prečo nebol využitý komerčný let. Zároveň, prosím, uviesť počet a menný zoznam účastníkov delegácie, ich odborné zameranie ako aj oblasť, ktorú zastupovali a prezentovali na zahraničnej pracovnej ceste. Žiadam taktiež uviesť finančné náklady na ubytovanie, ak to bola viacdňová cesta, ako diéty a vreckové, ktoré hradilo ministerstvo kultúry z rozpočtu. Prosím, konkrétne vyhodnotiť výšku a efektivitu vynaložených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na túto cestu vládnym špeciálom a ich reálny dopad a prínos pre slovenskú kultúru.
zodpovedaná 8. 12. 2021Ľubica Laššákováministerka kultúry SR Natália MilanováZ verejne dostupných zdrojov na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyplýva, že ministerstvo kultúry si od ministerstva vnútra, v júni 2021, objednalo zabezpečenie vládneho špeciálu v sume 18 500 eur a následne reálne uhradilo 22 093 eur. Vzhľadom na to, v akom stave sa aktuálne nachádza kultúra na Slovensku, zaujíma ma dôvod využitia vládneho špeciálu, do akej destinácie, na aké podujatie a na koľko dní bola cesta zrealizovaná. Prosím, zdôvodniť, prečo nebol využitý komerčný let. Zároveň, prosím, uviesť počet a menný zoznam účastníkov delegácie, ich odborné zameranie, ako aj oblasť, ktorú zastupovali a prezentovali na zahraničnej pracovnej ceste. Žiadam taktiež uviesť finančné náklady na ubytovanie, ak to bola viacdňová cesta, ako diéty a vreckové, ktoré hradilo ministerstvo kultúry z rozpočtu. Prosím, konkrétne vyhodnotiť výšku a efektivitu vynaložených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na túto cestu vládnym špeciálom a ich reálny dopad a prínos pre slovenskú kultúru.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.