Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 27. 1. 2021Peter Vonsminister zdravotníctva SR Marek KrajčíVážený pán minister, súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR je záväzok, že vláda SR bude pokračovať v projekte výstavby novej Martinskej univerzitnej nemocnice. V akom štádiu je momentálne projekt výstavby?
zodpovedaná 3. 2. 2021Peter Vonspodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkVážený pán minister, majitelia fitness centier ako živnostníci, podnikatelia sa pýtajú, prečo ministerstvo hospodárstva nepripravilo schému pomoci pre ich odškodnenie v podobe náhrady prevádzkových nákladov, ktoré im vznikli zatvorením ich prevádzok z dôvodu opatrení kvôli COVID-u-19.
nezodpovedaná 3. 2. 2021Peter Vonsminister zdravotníctva SR Marek KrajčíVážený pán minister, súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR je aj záväzok, že vláda SR bude pokračovať v projekte výstavby novej Martinskej univerzitnej nemocnice. V akom štádiu je momentálne projekt jej výstavby?
nezodpovedaná 3. 2. 2021Peter Vonsministerka kultúry SR Natália MilanováVážená pani ministerka, vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zváži systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej. V akom štádiu je riešenie tejto problematiky? Vedie ministerstvo kultúry dialóg s Maticou slovenskou?
nezodpovedaná 22. 6. 2022Peter Vonspredseda vlády SR Eduard HegerPán premiér, pomôže nám Nemecko s dovozom plynu cez terminál LNG?
nezodpovedaná 22. 6. 2022Peter Vonspredseda vlády SR Eduard HegerPán premiér, vidíte priestor na pomoc samospráve v prípade zníženia príjmov z podielových daní?
nezodpovedaná 22. 6. 2022Peter Vonspredseda vlády SR Eduard HegerPán premiér, ako pokračuje príprava projektov k výstavbe nemocníc z plánu obnovy?
zodpovedaná 24. 5. 2023Peter Vonsminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef BírešPán minister, v akom štádiu je riešenie problematiky predaja z dvora a podpory malých farmárov, ktoré sme spolu s kolegami poslancami iniciovali a rokovali s predchádzajúcimi ministrami, aj s Úradom vlády?
nezodpovedaná 24. 5. 2023Peter Vonsminister dopravy SR Pavol LančaričPán minister, v akom štádiu je riešenie križovatky v Košťanoch nad Turcom? Táto križovatka je mimoriadne dôležitá z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
nezodpovedaná 14. 6. 2023Peter Vonsminister zdravotníctva SR Michal PalkovičVážený pán minister, viete personalizovať zodpovedné osoby v súvislosti so zlyhaním v procese prípravy a realizácie výstavby Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine? Aké opatrenia na nápravu ste prijali a kto nesie hlavný podiel manažérskej zodpovednosti, že nemocnica nebude dostavaná kompletne z financií Plánu obnovy a odolnosti.
nezodpovedaná 14. 6. 2023Peter Vonsminister zdravotníctva SR Michal PalkovičVážený pán minister, viete personalizovať zodpovedné osoby v súvislosti so zlyhaním v procese prípravy a realizácie výstavby Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine? Aké opatrenia na nápravu ste prijali a kto nesie hlavný podiel manažérskej zodpovednosti, že nemocnica nebude dostavaná kompletne z financií Plánu obnovy a odolnosti.
zodpovedaná 21. 6. 2023Peter Vonspredseda vlády SR Ľudovít ÓdorVážený pán predseda vlády SR, v programovom vyhlásení vlády ste si dali za cieľ pokračovať v reforme verejnej správy. Mohli by ste predstaviť návrh úpravy rozdelenia kompetencií, optimalizáciu štruktúry oboch zložiek verejnej správy (štátna správa a územná samospráva) a jej vzťahov, vrátane zmeny financovania územnej samosprávy?
nezodpovedaná 21. 6. 2023Peter Vonsminister dopravy SR Pavol LančaričVážený pán minister, v Programovom vyhlásení vlády ste si stanovili úlohu: Zníženie nákladov na efektívne mýto. Plánujete znížiť nákladovosť na elektronický výber mýta z aktuálnej úrovne 38 % na plánovanú úroveň, a to pod 15 %, ako aj zavedenie Európskej služby elektronického výboru mýta (EETS) do praxe. V akom štádiu je príprava tohto cieľa z vášho Programového vyhlásenia vlády?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.