Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 3. 6. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy SR Andrej DoležalAká je stratégia ministerstva dopravy v oblasti výstavby diaľnic s dosiahnutím cieľa prepojenia Bratislavy a Košíc diaľnicou?
nezodpovedaná 3. 6. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy SR Andrej DoležalKedy môžeme očakávať vládny návrh zákona týkajúci sa stavebného zákona?
zodpovedaná 8. 7. 2020Zita Pleštinskáminister vnútra SR Roman MikulecAko by ste vnímali návrh pre posilnenie polície aj z radov členov občianskych hliadok, ktorí už vykonávajú svoju činnosť v obciach? Čo plánujete v tejto oblasti?
zodpovedaná 8. 7. 2020Zita Pleštinskáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakPlánuje sa zverejnenie, resp. vytvorenie presného sadzobníka pokút Národného inšpektorátu práce a ďalších kontrolných inštitúcií, ktoré by potlačilo aj korupčné prostredie a možnosti uplácania kontrolórov, ktorí danú pokutu určujú?
zodpovedaná 8. 7. 2020Zita Pleštinskáministerka kultúry SR Natália MilanováAké sú plány ministerstva kultúry v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok v najbližšom období?
zodpovedaná 8. 7. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy SR Andrej DoležalAkú sú plány Ministerstva dopravy SR s tunelom Branisko? Plánuje sa dokončenie ďalších dvoch pruhov?
zodpovedaná 8. 7. 2020Zita Pleštinskáministerka kultúry SR Natália MilanováMá ministerstvo kultúry plán ako pomôcť kultúrnym inštitúciám, ktoré v období COVID-19 prišli o príjmy, pretože sa týždenná návštevnosť radikálne znížila, keďže mnohé pamiatky prišli o hromadné návštevy škôl, klubov, dôchodcov, pútnikov...
nezodpovedaná 8. 7. 2020Zita Pleštinskáministerka kultúry SR Natália MilanováUž dlho sa spomínajú rôzne podnety ohľadom činnosti Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA). Je v pláne právna úprava autorského zákona alebo činností podobných organizácií?
nezodpovedaná 15. 7. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy SR Andrej DoležalAký je potenciál železničnej trate č. 185 Poprad - Stará Ľubovňa?
nezodpovedaná 15. 7. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy SR Andrej DoležalV rámci štúdie realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele, variantu č. 2 sú ako najpotrebnejšie na realizáciu obchvaty ciest navrhnuté v 13-tich úsekoch na cestách I/66, I/77. Aký je časový plán realizácie obchvatov (respektíve preložky) ciest?
zodpovedaná 23. 9. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy SR Andrej DoležalNitra je pomerne veľkým študentským mestom, ale stále mu chýba priame vlakové spojenie, ktoré by prepojilo Nitru s Banskou Bystricou a Bratislavou, a ktoré by pomohlo odľahčiť dopravnú situáciu Bratislavy. Dnes je cestovanie vlakom z Nitry do Bratislavy jednak cenovo drahšie ako cestovný lístok autobusom, ale hlavne cesta trvá oveľa dlhšie. Plánuje ministerstvo dopravy a výstavby a ŽSSK v tejto oblasti nové riešenia, prípadne nové projekty?
zodpovedaná 23. 9. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy SR Andrej DoležalVerejné obstarávanie na zabezpečenie nájomných bytov vysúťažením uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s úspešným uchádzačom podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je možné vo väzbe na platnú legislatívu a metodiku ministerstva dopravy a výstavby a ŠFRB vykonať. Plánuje ministerstvo urobiť v tejto oblasti nápravu? Vychádzam zo skutočnosti, že mnohí starostovia a primátori dostali od ÚVO pokuty za pochybenie vo verejnom obstarávaní na zabezpečenie nájomných bytov. Jedná sa o nedodržanie postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
nezodpovedaná 23. 9. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy SR Andrej DoležalAký plán má ŽSSK so železničnou traťou Poprad - Tatry - Plaveč č. 185? Zachovajú sa motorové jednotky radu 840, prípadne sa doplnia dvojdielne súpravy r. 861.100?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy SR Andrej DoležalDo okresného mesta Veľký Krtíš a rovnomenného okresu vedie funkčná železničná trať, po ktorej už desiatky rokov nejazdia vlaky. Aké sú plány ministerstva dopravy a výstavby a ŽSSK na trati Lučenec - Veľký Krtíš?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Zita Pleštinskáminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingEšte predchádzajúce vedenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu spustilo transformáciu SAV na verejnú inštitúciu. V akom štádiu je tento proces?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy SR Andrej DoležalV rámci štúdie realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava -Bardejovské Kúpele, variant č. 2 sú ako najpotrebnejšie na realizáciu obchvaty ciest navrhnuté v 13-tich úsekoch. Aký je časový plán realizácie obchvatov, resp. preložky ciest?
nezodpovedaná 21. 10. 2020Zita Pleštinskádočasne poverený podpredseda vlády SR Štefan HolýAko pokračuje príprava nového stavebného zákona? Kedy môžeme očakávať vládny návrh zákona v NR SR? Môžete naznačiť, aké zmeny by mali nastať v porovnaní so súčasným platným zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku? Môžete ozrejmiť, čo sa pripravuje v oblasti výkonu štátneho stavebného dohľadu?
zodpovedaná 21. 10. 2020Zita Pleštinskáminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingZástupcovia cirkevných a súkromných škôl žiadajú ukončenie dlhoročnej finančnej diskriminácie cirkevných a súkromných škôl. Aký je postoj Ministerstva školstva SR a aké opatrenia chystá ministerstvo školstva k zjednoteniu financovania škôl, ktoré je zakotvené v Programovom vyhlásení vlády?
zodpovedaná 21. 10. 2020Zita Pleštinskádočasne poverená podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováMnohé globálne problémy sú do veľkej miery lokálne v zmysle, že vyžadujú kroky na lokálnej úrovni. Ako sú slovenské regióny a mestá zapojené do týchto tém? Aké postupy sa prijímajú na znižovanie administratívnej záťaže. t. j. "debyrokratizovanie" systému, ktorý často komplikuje využívanie prostriedkov alebo investícií do infraštruktúry.
zodpovedaná 21. 10. 2020Zita Pleštinskápodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkPodporili by ste myšlienku prijať zákon riešiaci tzv. domáce, bytové podnikanie? Nejde o činnosti myslené ako obživa, ale na doplnenie príjmov dôchodcov, matiek na materskej, ale aj o podnikanie "na vyskúšanie"?
zodpovedaná 4. 11. 2020Zita Pleštinskáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakV súčasnosti, keď sa mnoho najmä menších spoločností a firiem z oblasti kultúry a cestovného ruchu nachádza v existenčných problémoch, požaduje Sociálna poisťovňa spätné vyplatenie odvodov a udeľuje pokuty za výnimky z platenia poistného pri brigádnickej práci študenta, ktoré sú staršie ako 5 rokov. Nejedná sa pritom o spoločnosti, ktoré by boli dlhodobými neplatičmi, ale skôr o byrokratické chyby v systéme. Ako ministerstvo vníma tento problém aj na pozadí ekonomickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Neplánuje sprehľadnenie či zjednodušenie systému?
zodpovedaná 4. 11. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy SR Andrej DoležalAutovlaky dnes premávajú na trati Bratislava - Košice - Humenné - Praha. Ako ministerstvo hodnotí využívanie autovlakov? Neplánuje sa rozšírenie a propagácia tohto spôsobu prepravy, ktorý tiež môže slúžiť ako pohodlná a ekologická alternatíva na dlhšie trate?
zodpovedaná 25. 11. 2020Zita Pleštinskáminister životného prostredia SR Ján BudajMôže, resp. plánuje ministerstvo zasiahnuť ohľadom stavebného boomu v chránenej Demänovskej doline? Aké kroky vyvíja ministerstvo k obmedzeniu regulácie výstavby veľkých developerských projektov v chránených územiach? (Myslím medializovanú Jasnú a Donovaly), kde už ministerstvo zasiahlo pri výstavbe krytej lyžiarskej haly.
zodpovedaná 2. 12. 2020Zita Pleštinskáminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingEšte predchádzajúce vedenie ministerstva spustilo transformáciu SAV na verejnú inštitúciu. V akom štádiu je tento proces?
nezodpovedaná 2. 12. 2020Zita Pleštinskáminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýVďaka Miestnym akčným skupinám ľudia v regiónoch nie sú pasívnymi prijímateľmi európskych dotácií. Kedy začne financovanie projektov, ktoré Miestne akčné skupiny predložili na Pôdohospodársku platobnú agentúru v tomto programovacom období? Európska únia počíta s Miestnymi akčnými skupinami aj v novom programocom období. Finančná podpora metódy Leader bude aj po roku 2020 pre všetky členské krajiny povinná. Ako ministerstvo plánuje budúce nastavenie podpory?
zodpovedaná 27. 1. 2021Zita Pleštinskáminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan KorčokMôže príručka Oľgy Pietruchovej v oblasti rodovej rovnosti pre SAMRS ovplyvniť posudzovanie projektov rozvojovej pomoci?
zodpovedaná 5. 5. 2021Zita Pleštinskáminister vnútra SR Roman MikulecUž je možné prijímať profesionálnych hasičov na voľné pracovné miesta v Hasičskom a záchrannom zbore? Platí ešte príkaz, ktorým bol do 1. 4. 2020 vydaný zákaz personálnych zmien, teda aj príjem nových uchádzačov do služobných pomerov?
zodpovedaná 12. 5. 2021Zita Pleštinskáminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýAká je očkovacia stratégia? Kedy bude možný výber vakcín? Akou vakcínou sa budú môcť zaočkovať tí, ktorí dostali 1-krát AstruZeneca?
nezodpovedaná 12. 5. 2021Zita Pleštinskáminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýMôžu sa na leto 2021 plánovať svadby? Neplánujete prijať benefity pre účastníkov takýchto podujatí? To znamená, že keď sa zaočkujú, budú sa môcť podujatia zúčastniť?
zodpovedaná 3. 11. 2021Zita Pleštinskáminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan KorčokČo robí a môže urobiť Slovenská republika pre podporu kubánskym vlastencom v zápase o ľudské práva, demokraciu a slobodu? OZ Kubánci vo svete za demokraciu a slobodu upozorňujú na násilie silových zložiek diktátorského režimu páchané na aktivistoch PATRIOTIC UNION of CUBA (UNPACU) držiacim protestnú hladovku. Upozorňujú na zatknutie a týranie členov hnutia SAN ISIDRO (SIM), štvavé kampane proti domácim disidentom, novinárom, umelcom a občianskym aktivistom v ich zápase proti vládnej tyranii.
nezodpovedaná 1. 12. 2021Zita Pleštinskáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakKto je zodpovedný za miliónovú pokutu pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny? Ministerstvo práce dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie miliónovú pokutu. Dôvodom je zákazka z roku 2019, ktorej hodnotu nesprávne odhadli. Bol to zámer alebo nedbanlivosť?
zodpovedaná 4. 5. 2022Zita Pleštinskáminister dopravy SR Andrej DoležalKedy sa bude realizovať úprava havarijného stavu cesty I/68 medzi obcami Plavnica - Hromoš - Plaveč - Ľubotín? Súčasný stav vozovky je nevyhovujúci a miestami až havarijný. Vodiči, ktorí využívajú tieto úseky ciest I. triedy sa sťažujú a prizvukujú, že vozovka, ktorá je v dezolátnom stave ohrozuje bezpečnosť premávky. V mene starostov obcí vás prosím, pán minister, o urýchlenú rekonštrukciu týchto úsekov cesty I/68.
nezodpovedaná 15. 6. 2022Zita Pleštinskápredseda vlády Eduard HegerPán premiér, zúčastnili ste sa Svetového ekonomického fóra, ktoré začalo 23. 5. 2022 vo švajčiarskom Davose. Diskutovali ste celosvetovú geopolitickú situáciu v náväznosti na ruskú agresiu na Ukrajine. Akými ďalším geoekonomickými a geopolitickými výzvami ste sa zaoberali? Aké sú prognózy vývoja svetovej ekonomiky po svetovom ekonomickom fóre (NEF)?
zodpovedaná 15. 6. 2022Zita Pleštinskápodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkPán minister, občania v mestskej časti Tatranské Matliare vám poslali v marci 2022 žiadosť o vyriešenie neúmerne vysokých platieb za elektrickú energiu pre domácnosti, ktoré sa zvýšili o 300 %. Kontaktnou osobou žiadosti je pani Bc. Koštiaľová Mária, Vysoké Tatry. Je možné z vašej strany týmto majiteľom bytových jednotiek v Tatranských Matliaroch pomôcť?
nezodpovedaná 28. 9. 2022Zita Pleštinskáminister hospodárstva SR Karel HirmanV mnohých krajinách funguje forma podnikania pod názvom "Small Home Business" (USA), "Home Based Business". Ako pomôže ministerstvo hospodárstva rozvoju malého domáceho podnikania? Podporí takúto formu podnikania, aby sa riešila otázka domácich (bytových) výrobcov, teda napríklad pekárok perníka, koláčov, zákuskov, ale aj mydla a domácej kozmetiky?
nezodpovedaná 5. 10. 2022Zita Pleštinskápredseda vlády Eduard HegerVážený pán premiér, čo znamená rozšírenie NATO o Físko a Švédsko?
nezodpovedaná 5. 10. 2022Zita Pleštinskáminister hospodárstva SR Karel HirmanV mnohých krajinách funguje forma podnikania pod názvom "Small Home Business" (USA), "Home Based Business". Ako pomôže ministerstvo hospodárstva rozvoju malého domáceho podnikania? Podporí takúto formu podnikania, aby sa riešila otázka domácich (bytových) výrobcov, teda napríklad pekárok perníka, koláčov, zákuskov, ale aj mydla a domácej kozmetiky?
zodpovedaná 15. 3. 2023Zita Pleštinskádočasne poverený podpredseda vlády SR Štefan HolýKoľko obcí na Slovensku má schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu? Ako postupuje príprava na elektronizáciu údajov o území nových územnoplánovacích dokumentácií v jednotnej forme?
zodpovedaná 15. 3. 2023Zita Pleštinskádočasne poverený podpredseda vlády SR Štefan HolýAko pokračuje budovanie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR? Aká je organizačná štruktúra Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR?
zodpovedaná 10. 5. 2023Zita Pleštinskáminister hospodárstva SR Karel HirmanAsociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska ma informovala o nehospodárnom nakladaní s verejnými zdrojmi. Žiadam vás o informáciu týkajúca sa prideľovania dotácií pre spotrebiteľské organizácie na základe výzvy v roku 2023.
nezodpovedaná 24. 5. 2023Zita Pleštinskáminister financií SR Michal HorváthNajrenomovanejšia svetová ratingová agentúra Standard and Poor´s 19. 5. 2023 zlepšila výhľad ratingu SR z negatívneho na stabilný A+. Toto vyvrátilo vaše tvrdenie o najhoršom stave verejných financií. Pán minister, aké opatrenia hodláte prijať z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.