Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 23. 9. 2020Peter Libapodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkVážený pán minister hospodárstva, ešte v roku 2018 spoločnosť MH Invest II podpísala memorandum o porozumení s mestom Košice a letiskom Košice. Cieľom memoranda bolo podporiť a urýchliť realizáciu dobudovania infraštruktúry v priemyselnom parku Košice - Pereš. V rámci realizácie projektu je plánované vybudovanie nového cestného a električkového prístupu na letisko Košice a k objektom v priemyselnom parku Košice - Pereš. Pán minister, kedy budú začaté a ukončené práce na realizácií projektu?
zodpovedaná 23. 9. 2020Peter Libaminister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, rád by som sa informoval, kedy sa začne realizovať obchvat Košíc? Čo je potrebné urobiť, aby sa v budúcnosti zamedzilo neúmernému predlžovaniu procesu budovania diaľnic a rýchlostných ciest?
nezodpovedaná 2. 12. 2020Peter Libaminister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, rád by som sa informoval, či sa uvažuje nad predlžením činnosti rómskych občianskych hliadok? Starostovia sú s hliadkami spokojní a hrozí, že o prácu príde 1200 ľudí.
nezodpovedaná 2. 12. 2020Peter Libaminister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, rád by som sa informoval, ako pokračuje plánovanie výstavby obchvatu Košíc a cesty na Svidník (R4, od Prešova po Vyšný Komárnik). Kedy je naplánovaný začiatok a ukončenie výstavby?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Peter Libaminister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, rád by som sa informoval, ako pokračuje plánovanie výstavby obchvatu Košíc a cesty na Svidník (R4, od Prešova po Vyšný Komárnik). Kedy je naplánovaný začiatok a ukončenie výstavby?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Peter Libapodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkVážený pán minister, rád by som sa informoval ohľadom priemyselného parku v Haniske pri Košiciach. V akom stave je príprava výstavby a eviduje momentálne ministerstvo hospodárstva nejakých záujemcov o vybudovanie fabriky v tomto priemyselnom parku?
nezodpovedaná 16. 6. 2021Peter Libaministerka kultúry SR Natália MilanováVážená pani ministerka, kedy predpokladáte dokončenie obnovy hradu Krásnej Hôrky? Čo môžete urobiť preto, aby ste urýchlili práce na hrade? Nakoľko dokončenie obnovy by podporilo cestovný ruch v regióne Gemera.
nezodpovedaná 29. 9. 2021Peter Libaministerka kultúry SR Natália MilanováVážená pani ministerka, kedy predpokladáte dokončenie obnovy hradu Krásnej Hôrky? Čo môžete urobiť preto, aby ste urýchlili práce na hrade? Nakoľko dokončenie obnovy by podporilo cestovný ruch v regióne Gemera.
zodpovedaná 29. 9. 2021Peter Libapodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkVážený pán minister, rád by som sa informoval ohľadom prípravy národného pavilónu na výstavu sveta Expo Dubaj 2020. V akom stave je príprava, stihne sa dokončiť načas? Ak nie, kto je za to zodpovedný?
nezodpovedaná 29. 9. 2021Peter Libaminister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, rád by som sa informoval, ako pokračuje plánovanie výstavby obchvatu Košíc a cesty na Svidník (R4, od Prešova po Vyšný Komárnik). Kedy je plánovaný začiatok a ukončenie výstavby? Susedné krajiny (Maďarsko, Poľsko) majú úseky pomaly už dokončené.
zodpovedaná 20. 10. 2021Peter Libaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingDeti slovenských občanov so slovenskou národnosťou na južnom Slovensku sa stále viac sťažujú, že ich deti nemajú vo svojom okolí slovenské základné školy. Sú nútení chodiť dennodenne aj mnoho kilometrov do inej vzdialenej obce či mesta. Starostovia obcí sú prevažne maďarskej národnosti a odmietajú zriadiť slovenské školy. Myslíte si, že je v poriadku, že vlastní občania vo vlastnej krajine nemajú prístup k vzdelaniu v materinskom jazyku vo svojom bezprostrednom okolí.
zodpovedaná 20. 10. 2021Peter Libaminister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, rád by som sa informoval, ako pokračuje plánovanie výstavby obchvatu Košíc a cesty na Svidník (R4, od Prešova po Vyšný Komárnik). Kedy je naplánovaný začiatok a ukončenie výstavby? Susedné krajiny (Maďarsko, Poľsko) majú úseky pomaly už dokončené.
nezodpovedaná 24. 11. 2021Peter Libaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingMaďarská vláda poskytuje finančný príspevok na zabezpečenie školských potrieb prvákov, ktorí nastúpia do škôl na území Slovenska s vyučovacím jazykom maďarským. Plánuje ministerstvo školstva motivovať rodičov prváčikov, aby na južnom Slovensku dávali svoje deti do slovenských škôl? Ako plánuje ministerstvo riešiť problematiku nedostatku slovenských škôl na južnom Slovensku?
zodpovedaná 2. 2. 2022Peter Libapredseda vlády Eduard HegerAké kroky pripravuje vláda na podporu ekonomického rastu po odznení vlny Omikron?
zodpovedaná 2. 2. 2022Peter Libaminister dopravy SR Andrej DoležalAktuálny zmluvný termín dokončenia úseku D1 s tunelom Višňové je koniec roka 2023. Aký je aktuálny harmonogram prác? Bude sa termín dokončenia posúvať?
zodpovedaná 2. 2. 2022Peter Libaminister dopravy SR Andrej DoležalAké kroky pripravuje ministerstvo na zvýšenie cestovného ruchu po odznení vlny Omikron?
nezodpovedaná 2. 2. 2022Peter Libapodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkAko hodnotíte prezentáciu Slovenska na výstave Expo?
nezodpovedaná 2. 2. 2022Peter Libapodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkAko posilní nový reaktor v Mochovciach energetickú sebestačnosť Slovenska?
zodpovedaná 9. 2. 2022Peter Libaminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, ako pokračuje proces opráv ciest prvej triedy? Koľko kilometrov ciest a v akej hodnote sa opraví tento rok?
zodpovedaná 9. 2. 2022Peter Libapodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkPán minister, aké investície budú smerovať do najmenej rozvinutých okresov Slovenska v blízkom období?
zodpovedaná 9. 2. 2022Peter Libaminister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, aké investície do železničnej infraštruktúry plánuje štát na tento rok?
nezodpovedaná 23. 3. 2022Peter Libaminister dopravy SR Andrej DoležalAké aktivity plánuje vláda vyvíjať na podporu elektromobility?
nezodpovedaná 23. 3. 2022Peter Libaministerka kultúry SR Natália MilanováPani ministerka, v akom stave je plánovaná obnova hradu Krásna Hôrka? Od ničivého požiaru uplynulo už 10 rokov, zatvorený hrad má negatívny dopad na cestovný ruch v celom regióne.
nezodpovedaná 23. 3. 2022Peter Libapodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkVláda nedávno odsúhlasila financovanie významnej investície "Strategické územie Valaliky". Aký je ďalší postup, kedy štát vykúpi príslušné pozemky? Čo bude nasledovať v prípade, ak sa nepodarí výkup všetkých pozemkov?
zodpovedaná 27. 4. 2022Peter Libapredseda vlády Eduard HegerAké sú závery zo stretnutia s poľským premiérom Morawieckim? Ako sa darí zlepšovať cezhraničnú spoluprácu s Poľskom a budovať dopravnú infraštruktúru k nášmu severnému susedovi?
nezodpovedaná 27. 4. 2022Peter Libapredseda vlády Eduard HegerAké kroky prirpavuje vláda na zníženie strategickej závislosti od Ruskej federácie?
nezodpovedaná 27. 4. 2022Peter Libapodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkAké konkrétne kroky pripravuje vláda na zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska?
zodpovedaná 15. 6. 2022Peter Libapredseda vlády Eduard HegerVážený pán premiér, Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura má pripravený projekt na rozšírenie nemocnice, s ktorým sa chce uchádzať o podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR. V akom štádiu je schvaľovanie tohto projektu? Existujú informácie, že projekt nemusí byť vybraný napriek tomu, že má pozitívne hodnotenie od Národnej implementačnej a koordinačnej autority.
zodpovedaná 15. 6. 2022Peter Libapodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkVážený pán minister, ako napreduje výstavba strategického parku Valaliky? Aké investície chce vláda prilákať na toto územie?
nezodpovedaná 15. 6. 2022Peter Libapodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkVážený pán minister, minulý rok bolo podpísané Memorandum medzi ministerstvom hospodárstva a mestom Košice, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok na využitie už existujúcich a ďalších potenciálnych geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov pre ekologické zásobovanie Košíc. Aké kroky odvtedy vyvinulo ministerstvo v tejto veci? Aké zdroje financovania je možné na tento projekt využiť?
zodpovedaná 21. 9. 2022Peter Libapredseda vlády Eduard HegerVážený pán premiér, prečo okolité krajiny, napríklad ČR už dávnejšie podnikli aktívne kroky na pomoc občanom v boji proti energetickej kríze? SR tieto kroky aktuálne len prijíma.
zodpovedaná 21. 9. 2022Peter Libapredseda vlády Eduard HegerVážený pán premiér, aké opatrenia prijala vláda SR v súvislosti s energetickou krízou?
nezodpovedaná 21. 9. 2022Peter Libaminister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, ako budete riešiť neudržateľnú situáciu na Letisku Poprad? Kvôli praktikám výkonného riaditeľa podala výpoveď väčšina zamestnancov, hovoria o šikanovaní a nehospodárnom nakladaní s verejnými prostriedkami. Ako mohol väčšinový vlastník, teda ministerstvo dopravy dopustiť takýto rozvrat?
nezodpovedaná 21. 9. 2022Peter Libaminister hospodárstva SR Karel HirmanVážený pán minister, minulý rok bolo podpísané Memorandum medzi ministerstvom hospodárstva a mestom Košice, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok na využitie už existujúcich a ďalších potenciálnych geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov pre ekologické zásobovanie Košíc. Predchádzajúci minister nepodnikol v tejto veci žiadne ďalšie kroky. Ako môže tento zdroj prispieť k energetickej bezpečnosti? Aké zdroje financovania je možné na tento projekt využiť?
zodpovedaná 19. 10. 2022Peter Libaminister financií SR Igor MatovičVážený pán minister, čo prinesie pre ľudí štátny rozpočet na budúci rok? Ktoré rezorty dostanú pridané a ako nám pomôžu prostriedky z Plánu obnovy?
nezodpovedaná 19. 10. 2022Peter Libaminister hospodárstva SR Karel HirmanVážený pán minister, minulý rok bolo podpísané Memorandum medzi ministerstvom hospodárstva a mestom Košice, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok na využitie už existujúcich a ďalších potenciálnych geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov pre ekologické zásobovanie Košíc. Predchádzajúci minister nepodnikol v tejto veci žiadne ďalšie kroky. Ako môže tento zdroj prispieť k energetickej bezpečnosti? Aké zdroje financovania je možné na tento projekt využiť?
nezodpovedaná 26. 10. 2022Peter Libapredseda vlády Eduard HegerVážený pán premiér, ako je vláda pripravená pomôcť dôchodcom s nárastom cien energií a rastom cien tovarov a služieb?
nezodpovedaná 30. 11. 2022Peter Libapredseda vlády Eduard HegerVážený pán premiér, akým spôsobom je pripravená vláda pomôcť firmám v súvislosti s energetickou krízou?
nezodpovedaná 30. 11. 2022Peter Libapredseda vlády Eduard HegerVážený pán premiér, ako pokračuje realizácia plánu obnovy a odolnosti?
nezodpovedaná 30. 11. 2022Peter Libapredseda vlády Eduard HegerVážený pán premiér, akým spôsobom je pripravená vláda pomôcť domácnostiam v súvislosti s energetickou krízou?
zodpovedaná 15. 3. 2023Peter Libapredseda vlády Eduard HegerVážený pán premiér a zastupujúci minister zdravotníctva, situácia v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach je dlhodobo kritická. Priestory sú stiesnené a nevyhovujúce. Ministerstvo zdravotníctva aj napriek prosbám a urgenciám situáciu doteraz neriešilo. Nemocnica má pripravený zámer nadstavby v hodnote 37 miliónov eur, preto dúfali, že im v tomto pomôže Plán obnovy. Bohužiaľ sa tak nestalo a financie smerujú inam. Ako plánuje Ministerstvo zdravotníctva riešiť túto situáciu?
nezodpovedaná 15. 3. 2023Peter Libapredseda vlády Eduard HegerVážený pán premiér a zastupujúci minister zdravotníctva, situácia v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach je dlhodobo kritická. Priestory sú stiesnené a nevyhovujúce. Ministerstvo zdravotníctva aj napriek prosbám a urgenciám situáciu doteraz neriešilo. Nemocnica má pripravený zámer nadstavby v hodnote 37 miliónov eur, preto dúfali, že im v tomto pomôže Plán obnovy. Bohužiaľ sa tak nestalo a financie smerujú inam. Ako plánuje Ministerstvo zdravotníctva riešiť túto situáciu?
nezodpovedaná 15. 3. 2023Peter Libaministerka kultúry SR Natália MilanováVážená pani ministerka, v susedných krajinách je bežné, že v nich existuje viacero národných divadiel. Titul národného divadla bol odobraný Štátnemu divadlu Košice v roku 1955 vtedajšou komunistickou mocou a o jeho prinavrátení sa odvtedy snaží. Aký je postoj ministerstva v tejto veci? Podľa môjho názoru spĺňa košické divadlo všetky potrebné atribúty pre titul národného divadla.
nezodpovedaná 15. 3. 2023Peter Libaminister hospodárstva SR Karel HirmanVážený pán minister, predminulý rok bolo podpísané Memorandum medzi ministerstvom hospodárstva a mestom Košice, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok na využitie už existujúcich a ďalších potenciálnych geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov pre ekologické zásobovanie Košíc. Predchádzajúci minister nepodnikol v tejto veci žiadne ďalšie kroky. Pracuje ministerstvo na naplnení tohto memoranda?
zodpovedaná 22. 3. 2023Peter Libaministerka kultúry SR Natália MilanováVážená pani ministerka, v susedných krajinách je bežné, že v nich existuje viacero národných divadiel. Titul národného divadla bol odobraný Štátnemu divadlu Košice v roku 1955 vtedajšou komunistickou mocou a o jeho prinavrátení sa odvtedy snaží. Aký je postoj ministerstva v tejto veci? Podľa môjho názoru spĺňa košické divadlo všetky potrebné atribúty pre titul národného divadla.
nezodpovedaná 22. 3. 2023Peter Libaminister hospodárstva SR Karel HirmanVážený pán minister, ako pokračuje príprava výstavby priemyselného parku Valaliky? Pokračujú práce podľa harmonogramu?
zodpovedaná 29. 3. 2023Peter Libapredseda vlády Eduard HegerVážený pán premiér a zastupujúci minister zdravotníctva, situácia v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach je dlhodobo kritická. Priestory sú stiesnené a nevyhovujúce. Ministerstvo zdravotníctva aj napriek prosbám a urgenciám situáciu doteraz neriešilo. Nemocnica má pripravený zámer nadstavby v hodnote 37 miliónov eur, preto dúfali, že im v tomto pomôže Plán obnovy. Bohužiaľ sa tak nestalo a financie smerujú inam. Ako plánuje Ministerstvo zdravotníctva riešiť túto situáciu?
nezodpovedaná 3. 5. 2023Peter Libaminister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, vedenie Českých dráh poslalo list Železniciam Slovenskej republiky, v ktorom nás upozorňujú na zlý stav našich koľají, ktoré kazia aj ich vlaky. Stav našich koľají a výhybiek označili doslova za "tristný". Ako vnímate túto situáciu a prečo zašla až tak ďaleko? Sú investície do železničnej infraštruktúry dostatočné?
zodpovedaná 24. 5. 2023Peter Libaminister zdravotníctva SR Michal PalkovičVážený pán minister, aj napriek viacerým prísľubom bývalého predsedu vlády Hegera a ministra zdravotníctva Lengvarského o riešení situácie v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach sa nakoniec nemocnica nemohla zapojiť do veľkej výzvy na rekonštrukciu nemocníc z Plánu obnovy, pričom je dokázané, že priamo pán Lengvarský dal štátnym nemocniciam príkaz na zastavenie príprav projektov. Nie je bývalé vedenie Ministerstva zdravotníctva zodpovedné za stav, v ktorom sa k veľkej väčšine finančných prostriedkov z Plánu obnovy dostane namiesto štátnych zariadení finančná skupina Penta?
nezodpovedaná 24. 5. 2023Peter Libaminister dopravy SR Pavol LančaričVážený pán minister, ako napreduje výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany, známej ako obchvat Košíc? Kedy sa plánuje začiatok výstavby druhej etapy? Objavili sa prvé informácie o meškaniach vo výstavbe.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.