Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 3. 2. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Igor Matovič Pán premiér, chcem sa vás spýtať, ako primátor, kedy si začne štátna správa zodpovedná za verejné zdravie a krízové riadenie v území (RÚVZ, okresné úrady) plniť svoje povinnosti? Už niekoľko mesiacov ju suplujú samosprávy, ktoré sú na hranici vyčerpania a potrebujú sa venovať svojim zákonným úlohám.
zodpovedaná 3. 2. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený minister vnútra SR Roman MikulecPán minister, chcem sa vás spýtať, ako primátor, ako je možné, že sa týždeň čo týždeň opakuje situácia, že v stredu či vo štvrtok odbory krízového riadenia od ministerstva až po okresné úrady nevedia podať relevantnú informáciu o podmienkach a parametroch testovania, ktoré majú samosprávy realizovať cez víkend?
nezodpovedaná 3. 2. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingPán minister, chcem sa vás spýtať v súvislosti s rozpadávajúcimi sa kapacitami kvalitných analytikov v Inštitúte vzdelávacej politiky, na základe akých dát a ich analýz plánujete robiť zásadné rozhodnutia o režime fungovania a obsahových zmenách školstva v nasledujúcom období?
nezodpovedaná 3. 2. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený minister zdravotníctva SR Marek KrajčíPán minister, chcem sa vás opýtať, kedy budú schopné regionálne úrady verejného zdravotníctva poskytnúť informácie o podiele britskej mutácie vírusu v PCR-testoch urobených v územnej pôsobnosti jednotlivých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva?
nezodpovedaná 31. 3. 2021Miroslav Kollárpodpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerČo sú základné zmeny v riadení boja proti šíreniu koronavírusu, ktoré plánujete urobiť v prvom mesiaci v práci? Čo vnímate ako základné problémy či zlyhania pri doterajšom postupe ministerstva zdravotníctva?
nezodpovedaná 31. 3. 2021Miroslav Kollárpodpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerEurópski lídri neschválili návrh Rakúska, aby bolo štátom ako SR, ktoré si neobjednajú plný podiel vakcín od firiem Pfizer a BioNTech, boli prednostne rozdelené vakcíny z mimoriadnej alokácie od tej istej firmy. Viete uistiť NR SR, že teraz teda nebudeme medzi poslednými krajinami v Európskej únii, ktoré dosiahnu preočkovanie dospelej populácie?
nezodpovedaná 31. 3. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený podpredseda vlády SR Štefan HolýViete nás uistiť, že pred predložením návrhu na predĺženie núdzového stavu vypracuje vláda aj analýzu alternatívnych postupov, ktorými vie uplatniť opatrenia proti šíreniu koronavírusu bez predĺženia núdzového stavu a že táto analýza bude súčasťou dôvodovej správy, keď predĺženie príde do parlamentu?
nezodpovedaná 31. 3. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený minister financií SR Eduard HegerKto bude v novej vláde dozerať na implementáciu reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti EÚ? Ministerstvo financií, ktoré viedlo doterajšie práce na pláne alebo Úrad vlády? Kto predloží Plán obnovy a odolnosti do NR SR? Dezignovaný predseda vlády alebo dezignovaný minister financií? A kedy ho môžeme očakávať?
nezodpovedaná 31. 3. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený podpredseda vlády SR Štefan HolýNaozaj plánujete územné plánovanie miest a obcí podriadiť vyšším územným celkom ako budúcim odvolacím orgánom? Ide o popretie zákonného rozdelenia kompetencií jednotlivých úrovní samosprávy a nepochopenie úloh jednotlivých úrovní samosprávy a z nich prameniacich cieľov územného plánovania.
zodpovedaná 5. 5. 2021Miroslav Kollárdočasne poverená ministerka kultúry SR Natália MilanováPani ministerka, chcel by som sa spýtať, kedy predložíte do legislatívneho procesu návrh legislatívnej zmeny fungovania Rozhlasu a televízie Slovenska. Pôjde o komplexnú úpravu fungovania RTVS (financovanie, obsah programových služieb, spôsob kreovania orgánov RTVS atď.) alebo o čiastkovú zmenu?
zodpovedaná 5. 5. 2021Miroslav Kollárdočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováNa čele Úradu na ochranu osobných údajov je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Dňa 28. 4. 2020 Národná rada SR odvolala Soňu Pötheovú z funkcie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Za jej odvolanie hlasovalo 81 poslancov. Návrh predložila do Národnej rady SR vláda a po výzve ľudskoprávneho výboru parlamentu. Ministerka M. Kolíková komentovala návrh na odvolanie Pőtheovej ako odkaz, že ak sa inštitúcie, ktoré majú slúžiť ochrane základných práv a slobôd, spreneveria, táto vláda vie k tomu zaujať principiálny postoj. Funkčné obdobie podpredsedníčky úradu Anne Vittekovej (Smer-SD) uplynulo 2. januára 2021. Pani ministerka, aké konkrétne kroky ste podnikli na zabezpečenie funkčnosti tohto dozorného orgánu? Prečo už viac ako jeden rok nemá úrad zvoleného svojho predsedu alebo predsedníčku? Sú základné práva a slobody občanov chránené, ak si vláda neplní základne povinnosti?
zodpovedaná 5. 5. 2021Miroslav Kollárdočasne poverená ministerka kultúry SR Natália MilanováPani ministerka, chcel by som sa spýtať, či sa podarilo zachrániť a presunúť cca 11 mil. eur pôvodne určených na rozvoj kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji.
zodpovedaná 5. 5. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený minister financií SR Igor MatovičObdobie pandémie trvá už viac ako rok, presne od 12. 3. 2020. Počas tohto obdobia museli mnohí podnikatelia z titulu nariadení vlády obmedziť alebo úplne prerušiť svoju činnosť. Znamenalo to pre nich značné výdavky bez možnosti dosiahnuť príjmy a pokryť ich. Rezorty práce, hospodárstva, dopravy či kultúry realizovali podporné schémy z fondov Európskej únie alebo dotácií. Nie všetky výdavky a nie všetky sektory boli týmito podpornými mechanizmami pokryté, a preto naďalej existujú rôzne diskriminácie v oblasti odškodnenia podnikateľov z titulu pandémie. Riešením tejto situácie by mal byť univerzálny odškodňovací zákon, ktorý by kompenzoval výpadok príjmov z titulu pandémie a obmedzenie vykonávania činnosti aj subjektom, ktoré doteraz nemali možnosť o podporu požiadať. Kompetencia predložiť univerzálny odškodňovací zákon prešla z rezortu hospodárstva na rezort financií, a preto by som sa chcel opýtať pána ministra financií, v akom štádiu je príprava univerzálneho odškodňovacieho zákona, prípadne podobnej kompenzácie pre spomínanú skupinu podnikateľov zasiahnutých pandémiou koronavírusu.
zodpovedaná 12. 5. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Eduard HegerVážený pán premiér, po tom, čo ministerka spravodlivosti cez súdnu mapu určila vlastné hranice územného členenia Slovenska, vicepremiér Holý cez stavebný zákon a zákony o územnom plánovaní a verejnom obstarávaní zasahuje do kompetencií samosprávy a v podstate nás nasmeruje k českému modelu, kde kraje preberajú kompetencie miestnej štátnej správy a nadraďuje VÚC mestám a obciam a dnes prichádza šéf PZ SR, ktorý ide kresliť vlastnú mapu územného členenia pre políciu. Máme toto vnímať ako súčasť Programového vyhlásenia vlády ohlasovanej reformy verejnej správy? Pretože tieto kroky popierajú filozofiu dvoch desaťročí decentralizácie na Slovensku. Kedy predložíte komplexný návrh reformy verejnej správy?
zodpovedaná 26. 5. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Eduard HegerMinister životného prostredia v pondelok ohlásil začiatok historickej transformácie národných parkov a presun správy štátnych lesov v 3., 4. a 5. stupni ochrany pod Správu štátnej ochrany prírody. Vzápätí však tento zámer spochybnil minister pôdohospodárstva. Keďže ide o rezorty vašej strany, ako vyriešite tento kompetenčný spor o správu štátnych lesov v národných parkoch?
zodpovedaná 26. 5. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakVážený pán minister, kedy navrhne ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny hradené otcovské voľno pri narodení dieťaťa do zákona, o ktorom sa hovorí už niekoľko rokov a budeme ho musieť mať v legislatíve v auguste 2022, a to minimálne v rozsahu 10 pracovných dní, nakoľko tak ustanovuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakPán minister, v akom štádiu je reforma posudkovej činnosti? Bude sa týkať len peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia alebo sa bude zjednocovať aj s inými typmi posudkov? Myslí sa na to, aby bola táto reforma schválená dostatočne dopredu a boli na ňu všetci dobre pripravení?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, uvažuje vláda o príprave systémového finančného mechanizmu na financovanie opráv, rekonštrukcií a rozširovanie siete ciest II. a III. triedy? Samosprávne kraje nemajú zdroje, ktoré by zastavili ďalšie zhoršovanie stavu týchto ciest.
nezodpovedaná 23. 6. 2021Miroslav Kollárdočasne poverená ministerka kultúry SR Natália MilanováPani ministerka, prečo Plán obnovy a odolnosti SR neobsahuje financie na rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu? Napriek tomu, že Európsky parlament odporučil členským krajinám, aby na KKP alokovali aspoň 2 % Plánu obnovy a odolnosti?
zodpovedaná 24. 11. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Eduard HegerPán premiér, aký bude ďalší postup vo výberovom konaní na obsadenie funkcie predsedníčky/predsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR?
zodpovedaná 24. 11. 2021Miroslav Kollárdočasne poverený minister financií SR Igor MatovičPán minister, máte kvantifikované celkové dopady vašej "daňovej revolúcie" na rozpočty samospráv? Ak áno, v akej výške budú? A ktoré výdavky samospráv považujete za "nové rozšáfnosti pred voľbami" - najmä ak ide o výdavky financované z podielových daní.
nezodpovedaná 2. 2. 2022Miroslav Kollárdočasne poverený minister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPodľa informácií k fungovaniu triážnych stanov pred niektorými nemocnicami sú ich kapacity nadostatočné, ľudia čakajú na otestovanie viac hodín a potom smerujú do nemocnice na vyšetrenie, mnohí sa však na vyšetrenie nedostanú so zdôvodnením, že prišli neskoro. Navyše ľudia čakajú niekoľko hodín vonku, často v nepriaznivom počasí. Má ministerstvo prehľad o reálnom fungovaní týchto triážnych stanov a dokáže ich fungovanie optimalizovať?
nezodpovedaná 2. 2. 2022Miroslav Kollárdočasne poverený minister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, má ministerstvo zdravotníctva informácie o možnom rozsahu odchodu odborného zdravotníckeho personálu zo systému po skončení pandémie a aké opatrenia pripravuje na zmiernenie rozsahu odchodu a nahradenie chýbajúceho personálu v nemocniciach a ambulanciách?
nezodpovedaná 27. 4. 2022Miroslav Kollárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Eduard HegerPán predseda vlády, z vládou predstaveného protiinflačného balíčka vyplýva, že v dôsledku plošného zvýšenia daňového bonusu prídu mestá, obce a samosprávne kraje do konca tohto roku o cca 120 miliónov eur a v budúcom roku o cca 620 miliónov eur z výnosu z DPFO. V situácii, keď zápasia s nárastom cien energií, tovarov, služieb to pre mnohé mestá a najmä obce môže znamenať, že nedokážu poskytovať svojim obyvateľom služby v potrebnej šírke a budúci rok nebudú schopné zostaviť vyrovnaný rozpočet a skončia v nútenej správe. Chcem sa preto spýtať, či je to konečný návrh a aký bude reálny dopad na rozpočty samospráv.
nezodpovedaná 27. 4. 2022Miroslav Kollárdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, na Slovensku podľa správy NKÚ v troch najhorších stupňoch technického stavu zo siedmich viac ako 1 700 mostov. Jedným z dôvodov tohto stavu je neexistencia systémového finančného nástroja na opravy a rekonštrukcie, či výstavbu nových mostov a ciest, najmä na cestách II. a III. tried v správe samosprávnych krajov. Chcem sa preto spýtať, v akom stave je príprava takéhoto nástroja v podobe Štátneho fondu cestnej infraštruktúry.
nezodpovedaná 18. 5. 2022Miroslav Kollárdočasne poverený minister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, máme pripravený plán manažmentu možnej jesennej vlny pandémie COVID-19? Napríklad susedné Rakúsko má rozpracovaný takýto plán v štyroch variantoch možného rozsahu jesennej vlny pandémie, konečnú verziu budú schvaľovať v júni.
nezodpovedaná 18. 5. 2022Miroslav Kollárdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, na Slovensku podľa správy NKÚ je v troch najhorších stupňoch technického stavu zo siedmich viac ako 1 700 mostov. Jedným z dôvodov tohto stavu je neexistencia systémového finančného nástroja na opravy a rekonštrukcie, či výstavbu nových mostov a ciest, najmä na cestách II. a III. tried v správe samosprávnych krajov. Chcem sa preto spýtať, v akom stave je príprava takéhoto nástroja v podobe Štátneho fondu cestnej infraštruktúry.
nezodpovedaná 22. 6. 2022Miroslav Kollárdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Eduard HegerPán premiér, máme pripravený plán manažmentu možnej jesennej vlny pandémie Covid-19? Napríklad susedné Rakúsko má rozpracovaný takýto plán v štyroch variantoch možného rozsahu jesennej vlny pandémie.
nezodpovedaná 22. 6. 2022Miroslav Kollárdočasne poverený minister dopravy SR Andrej DoležalPán minister, na Slovensku podľa správy NKÚ v troch najhorších stupňoch technického stavu zo siedmich viac ako 1 700 mostov. Jedným z dôvodov tohto stavu je neexistencia systémového finančného nástroja na opravy a rekonštrukcie, či výstavbu nových mostov a ciest najmä na cestách II. a III. tried v správe samosprávnych krajov. Chcem sa preto spýtať, v akom stave je príprava takéhoto nástroja v podobe Štátneho fondu cestnej infraštruktúry.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.