Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 25. 11. 1998Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátVážený pán minister, ustúpite tlakom LOZ a pripravíte v krátkom čase ďalšiu etapu zvyšovania platov zdravotníckych pracovníkov (pred voľbami sa vyhrážali kvôli neriešeniu III. etapy štrajkami)?
nezodpovedaná 2. 12. 1998Marta Aibekováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiSDK mala vo svojom volebnom programe postupné zrušenie detských domovov, a to okrem iného aj využitím možnosti adopcií detí do zahraničia. Predstavuje to aj vašu predstavu o riešení problémov v detských domovoch?
nezodpovedaná 2. 12. 1998Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátBudete odolávať tlaku LOZ, LK, OZ zdravotníckych pracovníkov na zvyšovanie platov zdravotníckym pracovníkom v r. 1999 alebo mu ustúpite? Ak sa znovu budú vyhrážať štrajkami príp. ich zrealizujú ako zareagujete?
zodpovedaná 24. 2. 1999Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátV legislatívnom pláne úloh na rok 1999 až 2002 som nenašla novelu zákona o interrupciách. Pripravíte túto novelu alebo považujete súčasné znenie zákona za vyhovujúce?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Marta Aibekováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiBudete súhlasiť s predložením návrhu zákona o medzinárodných adopciách detí z DD tak ako to navrhovala SDK vo volebnom programe?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Marta Aibekováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiZachováte doterajší vek odchodu do dôchodku alebo ho plánujete zvýšiť?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Marta Aibekovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPlánujete upraviť vek odchodu do dôchodku? Ak áno, v akej postupnosti?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátPrehodnotíte svoje stanovisko k zavedeniu ALF, ktorý ste pri prejednávaní novely zákona č. 277/1994 Z. z. odmietali?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAk sa vám nepodarí získať ďalšie finančné prostriedky do rozpočtu zdravotníctva podáte demisiu tak ako ste to odporúčali v r. 1993 ministrovi Soboňovi?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Marta Aibekováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAké je vaše stanovisko k medzinárodným adopciám detí z DD, ktoré vo volebnom programe odporúčala SDK?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Marta Aibekováminister vnútra SR Ladislav PittnerKedy odhalíte vraha eministra a exposlanca J. Duckého?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Marta Aibekovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPripravujete úpravu odchodu veku do dôchodku ešte v tomto roku alebo až v roku 2001?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Marta Aibekováminister vnútra SR Ladislav PittnerAko plánujete zabezpečiť bezpečnosť prezidentských kandidátov, ktorí postúpia do druhého kola, nakoľko sa opakovane objavuje hrozba na ich fyzickú likvidáciu?
zodpovedaná 2. 6. 1999Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátPrečo negujete víťazov konkurzných konaní na miesta riaditeľov zdravotníckych zariadení, ak ide o členov HZDS?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Marta Aibekováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiKtoré sociálne dávky plánujete do konca roku 1999 ešte znížiť?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Marta Aibekováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPlánujete upraviť rodinné prídavky v r. 1999? Ak áno, dôjde k ich zvýšeniu alebo zníženiu?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko chcete riešiť situáciu v banskobystrickom kardiocentre, kde údajne zomreli dvaja pacienti, ktorí nemohli byť včas operovaní na srdce?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátPán minister, prečo MZ SR oneskorene reagovalo na kauzu podozrivých kontaminovaných potravín?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAké je vaše stanovisko k plánovanému kroku SleK uzatvoriť 6. júla verejné lekárne na Slovensku?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Marta Aibekováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPán minister, pokúsite sa urýchliť prerokovanie a prijatie zákona o príspevku na bývanie, nakoľko plánovaný termín jeho prijatia od 1. 1. 2000 považujeme za neskorý.
nezodpovedaná 7. 7. 1999Marta Aibekovápodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyAké kroky plánujete vykonať proti ďalšiemu vysťahovávaniu Rómov zo SR?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Marta Aibekováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPrečo ste nezabezpečili prerokovanie zákona o príspevku na bývanie v skoršom termíne ako je plánovaný (od 1. 1. 2000).
nezodpovedaná 7. 7. 1999Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAké kroky plánujete uskutočniť na vyriešenie problémov v lekárňach?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Marta Aibekováminister vnútra SR Ladislav PittnerPán minister, informovali ste verejnosť na jednej z tlačoviek, že za odchodom Rómov do Fínska a do ďalších krajín EÚ stoja aj zahraničné inštitúcie, ktoré Rómom poskytli finančné prostriedky na ich cesty. Môžete nám o týchto skutočnostiach poskytnúť bližšie informácie?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Marta Aibekovápodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyPán podpredseda, kedy sa ospravedlníte HZDS a SNR, ktoré ste bez predloženia dôkazov v júli t. r. obvinili z financovania odchodu Rómov zo SR?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátPán minister, súhlasíte s výrokmi vášho straníckeho a vládneho kolegu ministra M. Kňažka, že peniaze na kultúru sú rovnako dôležité ako na základné lieky?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Marta Aibekováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPán minister, ako sa pozriete do očí deťom rodičov, ktorí sú obaja nezamestnaní bez vlalstnej viny a vy im navrhujete znížiť životnú úroveň aj znížením príspevkov v nezamestnanosti?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Marta Aibekováminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoPán minister, uveďte prosím, koľko žien pracuje na ministerstve, ktoré riadite, koľko z nich je vo vedúcich funkciách a či plánujete ich počet znížiť?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Marta Aibekováminister kultúry SR Milan KňažkoPán minister, mysleli ste vážne svoj výrok, že peniaze na kultúru sú rovnako dôležité ako peniaze na základné lieky?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Marta Aibekováminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoPán minister, môžete nás informovať, ktorú z materských strán SDK reprezentujete vo vláde?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Marta Aibekováminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanPán minister, je pravda, že pripravujete ďalšie výmeny diplomatov a prepustenie 52 zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí a pritom ste prijali do zamestnania M. Kováča ml.?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Marta Aibekovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán predseda, ponechávate SDK po vašom návrate do KDH svojmu osudu? Ste inšpirovaný osudom Titaniku?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Marta Aibekovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNepokladáte za rodinkárstvo, že ste pána Macejku menovali za člena vlády a jeho manželku za vedúcu odboru na Úrade vlády?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Marta Aibekovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPripravuje vláda v r. 2000 zaradiť do legislatívneho plánu úloh zákon o zvýšení veku odchodu do dôchodku?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Marta Aibekovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán predseda, vo vašom slovníku sa po "paprčiach" a "frňákoch" objavil aj termín "nenažranci", ktorým ste označili koaličných partnerov z SDĽ. Ste schopný sa im ospravedlniť?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Marta Aibekováminister hospodárstva SR Ľudovít ČernákPri hlasovaní o vašom odvolaní, resp. zotrvaní v kresle Ministerstva hospodárstva vás z vládnej 93-ky podporilo iba 27 poslancov. Je tento výsledok pre vás uspokojivý?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátPán minister, zo všetkých členov vlády SR máte u občanov najnižšiu dôveru. Ste schopný vyvodiť pre seba nejaké rozhodnutia a ak áno, aké?
zodpovedaná 3. 11. 1999Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátReálne mzdy zdravotníckych pracovníkov v roku 1999 poklesli v porovnaní s rokom 1998. Máte pripravený návrh na úpravu ich miezd v roku 2000?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Marta Aibekováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPodľa analýz Sociálnej poisťovne je ohrozené vyplácanie dôchodkov v r. 2000. Aké kroky plánujete zrealizovať na zabezpečenie sociálnych práv dôchodcov?
zodpovedaná 21. 6. 2000Marta Aibekovápodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošPán podpredseda, ste na tom finančne tak, že musí byť vašim dvom deťom uhradené liečenie pri mori z prostriedkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátČo chcete podniknúť, aby sa od 1. júla nezastavili dávky liekov a zdravotníckych pomôcok odberateľom, ktorí nemajú uhradené faktúry splatné v roku 1999 a v predchádzajúcich rokoch?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátPodľa výsledkov prieskumu renomovaných zahraničných inštitúcií je považovaný váš rezort za rezort s rozšírenou korupciou? Čo plánujete podniknúť na zlepšenie tohto stavu?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Marta Aibekováministerka financií SR Brigita SchmögnerováPovažujete za správne neustále poukazovanie na váš údajne nízky príjem vzhľadom k finančnej situácii v akej sa nachádza väčšina občanov SR?
nezodpovedaná 20. 9. 2000Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Roman KováčPán minister, na akciu LOZ ste reagovali uvedením, že poznáte lekárov, ktorí majú príjmy okolo 200 000,- Sk a majú aj tri úväzky. Uveďte prosím koľko percent lekárov má takéto príjmy (myslím tým štátnych lekárov).
nezodpovedaná 14. 2. 2001Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Roman KováčKedy chcete začať realizovať uznesenie NR SR o zvýšení platov zdravotníckych pracovníkov?
nezodpovedaná 14. 2. 2001Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Roman KováčOd 1. 2. 2001 odmietajú zdravotnícke zariadenia poskytovať bezplatne odvoz pacientov sanitkami. Odvolávajú sa na rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR. Majú si ťažko chorí dôchodcovia platiť ešte aj za túto službu?
nezodpovedaná 14. 2. 2001Marta Aibekováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiKedy pripravíte návrh zákona, ktorým zrealizujete prísľub z Programového vyhlásenia vlády - predĺženie ďalšej rodičovskej dovolenky z troch na päť rokov veku dieťaťa?
nezodpovedaná 14. 2. 2001Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Roman KováčPred zavedením novej kategorizácie liekov ste dali verejný prísľub občanom SR, že pre každú diagnózu bude poskytnutý liek, na ktorý nebude pacient doplácať. Realita je iná. Ako chcete tento problém vyriešiť?
nezodpovedaná 20. 2. 2001Marta Aibekováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikJe správne a v súlade s právnymi normami SR, ak vláda sa snaží zasahovať do práv škôl a cestou financií lobovať za zriadenie maďarskej fakulty na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre?
zodpovedaná 17. 10. 2001Marta Aibekováminister zdravotníctva SR Roman KováčKedy podáte demisiu, nakoľko okrem SDK(Ú) nie ste akceptovaný žiadnou profesijnou zdravotníckou organizáciou, zdravotníkmi, ani občanmi SR?
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.