Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Imrich Andrejčák

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2.12.1998 
Zadávateľ Imrich Andrejčák 
Otázka Navrhli ste odvolať doterajšieho náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky generála Mikluša. Môžete verejne a pravdivo vysvetliť skutočné dôvody odvolania náčelníka Generálneho štábu z funkcie? 
Adresát minister obrany SR Pavol Kanis 
Dátum odpovede 3.12.1998 
Zodpovedal minister obrany SR Pavol Kanis 
Odpoveď Vážená Národná rada, vážený pán poslanec Andrejčák, ja som si už odpoveď na vašu otázku prečítal tuším v Republike, takže, ak ľudia čítajú, tak odpoveď tam našli. (Hlas z pléna.)Ja sledujem aj tých, čo vystupujú proti mne, aby som vedel, na čom som, pán poslanec Cuper. To je prvá vec. Chcem vás ubezpečiť, že pri odvolaní náčelníka Generálneho štábu, generálmajora Mikluša nezohrali úlohu žiadne dôvody, ktoré ste vo svojej odpovedi už rozprávali, keď ste sa vrátili pred štyrmi rokmi, že generálmajor Mikluš nepodpísal to, aby sa vtedy predali pontóny. Chcem vás ubezpečiť o tom, že celé ustanovenie pána generálmajora Mikluša bolo od začiatku právne sporné. Od začiatku bolo právne sporné a ten právny chaos, v ktorom sa to dialo, vznikol tým, že keď vaša vláda chcela, aby náčelníka Generálneho štábu nevymenoval a neodvolával prezident, tak ste tam dali príslušný § 2b ods. 7 a dali ste tam, že ho vymenúva vláda. Nález Ústavného súdu hovorí o tom, že hlavnému veliteľovi prislúcha z vymenúvania vyšších štátnych funkcionárov vymenúvať a odvolávať náčelníka Generálneho štábu, a vtedy aj Ústavný súd v náleze sa vyjadril, že vláda vymenúva a odvoláva šéfa Slovenskej informačnej služby. Žiaľ, do šiestich mesiacov po náleze Ústavného súdu sa nič nekonalo, pričom Národná rada bola povinná uviesť celú záležitosť do súladu. Tým bol zlikvidovaný vlastne zákon, na základe ktorého mohol bývalý predseda Národnej rady pán Gašparovič vymenovať náčelníka Generálneho štábu. Teda pán predseda Národnej rady... (Hlas z pléna.) Bývalý pán predseda Národnej rady jednoducho nemal zákonnú oporu, na základe čoho vymenoval generálmajora Mikluša za náčelníka Generálneho štábu... ... a preto som celú vec nikdy nechápal ako odvolanie Mikluša, ale ako vyhlásenie tohto aktu za nulitný. Ako viete veľmi dobre, minister obrany nemá právo odvolávať náčelníka Generálneho štábu, aj keď možno taká interpretácia pri súčasnom stave zákona číslo 3/1993 Z. z. by mohla byť. Ale tí, ktorí mohli o tom rozhodnúť, to znamená predstavitelia tohto štátu. Bývalý pán predseda Národnej rady, chcem vás upozorniť, že žiaden zákon dnes neobsahuje dajaké riešenia, ako sa má vymenovať náčelník Generálneho štábu. To je výsledok právneho chaosu, ktorý ste spôsobili vy. Považoval som... (Hlasy v sále.) Čiže považoval som jednoducho vymenovanie generálmajora Mikluša za náčelníka Generálneho štábu, že to bol vlastne od počiatku neplatný právny úkon. Ak sa zastupujúci prezident a funkcionári, predseda Národnej rady a premiér rozhodli pre formu odvolania a vymenovania nového, myslím si, že to je už vaša vec, ako to posúdite. Ale chcel by som upozorniť aj na jednu vec. Je veľmi zlé, keď sa generálovi stane, že sa stane predmetom politických hier a predmetom politických hier sa stal vtedy, keď dochádzalo k realizácii aj žiadosti odchodu generála Tuchyňu z postu náčelníka Generálneho štábu, kde ani generála Tuchyňu ste neodvolali právoplatným úkonom. Žiaľ, taká je pravda. (Hlas z pléna.) Nie, žiaľ, taká je pravda.On odišiel na vlastnú žiadosť, to bol iný proces. To bol iný proces. Čiže nebolo by dobré, aby na takomto poste náčelníka Generálneho štábu pôsobil niekto, kto je spochybniteľný od samého začiatku. To je prvá vec. A druhá vec, chcem vás upozorniť, že Armáda Slovenskej republiky mala aj lepších kandidátov na tento post a myslím si, že sme sa rozhodli pre lepšieho a dúfam, že to aj v najbližšom období dokáže. 
Doplňujúca otázka Áno, mám veľmi krátku otázku. Musím ale najprv povedať, že vaše vyhlásenie a zdôvodnenie je práve tak hodnoverné ako vyhlásenie premiéra, keď začínal, že politika revanšu dnes neprichádza do úvahy. Je mi ľúto, pán minister, a pýtam sa vás: Viete o tom, že v Slovenskej republike výklad zákona podáva súd, a nie minister? 
Doplňujúca odpoveď Myslím si, samozrejme, že nikto nespochybňuje, že výklad dáva za istých podmienok Ústavný súd, ale každý máme dajaké svoje vysvetlenie a povedal som vám svoje vysvetlenie. (Potlesk a hlasy z pléna.) Nie, aj to, čo ste rozprávali, aj to sa opiera o dajakú interpretáciu, ktorá je mne smiešna, páni. Ďakujem vám za pozornosť. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.