Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Imrich Andrejčák

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2.12.1998 
Zadávateľ Imrich Andrejčák 
Otázka Na ministerstve vznikli po vašich vyhláseniach o znížení počtov obavy o sociálne podmienky vojakov. Teraz otázka: Zamýšľate ľudí pri znížení prepustiť alebo umiestniť v Bratislave? Pre koľko vysokých dôstojníkov máte funkčné miesta mimo Bratislavy a pripravené byty? 
Adresát minister obrany SR Pavol Kanis 
Dátum odpovede 3.12.1998 
Zodpovedal minister obrany SR Pavol Kanis 
Odpoveď Vážená Národná rada, vážený pán poslanec Andrejčák, keby sa hocktorého experta za jednotlivé politické strany niekto opýtal, aká má byť naša armáda, tak by asi odpovedal jednu vetu, ktorá sa často používa, že chceme mať armádu malú, dobre vycvičenú a vyzbrojenú. Myslím si, že vy ste v minulých rokoch, teda vládna koalícia, pripravovala integrovaný program, ktorý takisto bol istým riešením, ako sa dostať k takej charakteristike armády, ako som povedal. Čiže my chceme nadväzovať na tento integrovaný program, no a, prirodzene, vo svetle nových podmienok a nových cieľov vládnej koalície chceme uskutočniť zmenu štruktúr a v rámci toho aj zníženie počtov. Vidím také tri základné dôvody, prečo to treba urobiť. Prvý dôvod spočíva v tom, že ekonomické zdroje, ktoré dnes armáda k dispozícii má a ktoré rezort obrany dostáva cez štátny rozpočet, nie sú dostatočné na to, aby existujúce štruktúry a počty boli tak kvalitne pripravené alebo fungovali tak, ako by si to želali aj samotní predstavitelia rezortu. Druhý dôvod je v tom, že došlo, podľa môjho názoru, k zvýšeniu počtov na ministerstve obrany a v Generálnom štábe, čo je v rozpore s tým, aby bola nejaká únosná miera pomeru počtu zamestnancov týchto inštitúcií k počtu v celej armáde. Čiže musí tu dôjsť k určitej redukcii. V okolitých štátoch prebieha tento proces takisto a tie, ktoré majú už sformované štruktúry dlhodobejšie, tam ten počet pracovníkov na ministerstve obrany a v Generálnom štábe robí asi 1 až 2 % z celkového počtu vojakov v armáde. Ja nehovorím, že som tieto čísla uviedol preto, že to aj u nás tak bude, ale chcem len naznačiť, že jednoducho je tu nevyhnutné dosiahnuť istý racionálny vzájomný pomer počtov v týchto inštitúciách a v armáde. A tretí dôvod na reorganizáciu, ako aj reformu spočíva v tom, že táto vláda má isté medzinárodné ciele a v rámci nich aj získanie členstva v Severoatlantickej aliancii a toto približovanie takisto vyžaduje urobiť isté korektúry v štruktúre rezortu a armády. Iste dobre viete, že každá zmena štruktúr, pochopiteľne, vyvoláva aj isté obavy, vždy to tak bolo a vždy to tak aj bude, a armáda v tomto nie je výnimka. Ak máte teda isté obavy o to, že môže vzniknúť z toho takpovediac isté pnutie alebo obavy v armáde, nuž chcel by som pripomenúť aj to, že keď sa prijímali zákony o peňažných náležitostiach vojakov, o sociálnom zabezpečení, tak vaše vystúpenia takisto vnášali isté obavy. Myslím si, že naším spoločným záujmom je, aby táto reorganizácia a reforma priniesla čo najefektívnejšie výsledky a ja nemám problémy v tom, aby sa do jej projekcie zapojili všetky autority v rezorte bez ohľadu na to, v akých tričkách sú alebo aké hodnosti majú na svojich pleciach. Chcel by som zdôrazniť, že celá táto vec, reorganizácia a reforma je v štádiu prípravy a budeme sa usilovať o všetkom presne a objektívne informovať vojenskú verejnosť a získavať, prirodzene, podporu pre tieto potrebné zmeny. 
Doplňujúca otázka Pán minister, som rád, že ste takto odpovedali. Myslím si, že ak zoberiete vojenských teoretikov na ministerstve, v Generálnom štábe a v akadémii a bude sa konkretizovať integrovaný program, bude to všetko v poriadku, lebo je tam vyjadrená tá objektívna potreba a nutnosť. Armáda musí prejsť istou reorganizáciou. Chcem len pripomenúť, že pokiaľ vám niekto povedal, že existuje nejaká teória, ktorá by hovorila o počtoch ministerstva alebo Generálneho štábu v závislosti od počtu vojakov, tak sa mýli a vymyslel si to. Inak si myslím, že naozaj počet ministerstva teraz stúpol tak, že je veľmi vysoký, a myslím si, že pokiaľ stihnete dopredu informovať ľudí, urobiť s nimi pohovory, aby ľudia mali istotu, čo s nimi bude, nemôžu tam vzniknúť také problémy, ktoré by sme museli tu potom v Národnej rade riešiť. Len prosím, aby ste dodržali, a nechcem to formulovať ako otázku, preto sa teraz ospravedlňujem, prosím, aby ste dodržali, že sú v zákonoch stanovené normy, kedy je čo možné robiť s vojakom z povolania, čo s občianskym zamestnancom, a potom podporím vaše stanovisko. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, to, čo ste povedali, prirodzene, je súčasťou tých zámerov alebo spôsobu a postupu, ako chceme veci dosiahnuť. Chcel by som len podotknúť, že iste dobre viete, že za posledné štyri roky počet na ministerstve obrany narástol takmer o 100 %, čo je zrejme aj dôsledkom istých reorganizačných zmien, ktoré sa stali a ktoré neboli efektívne a ktoré boli účelové. To znamená, že tie zmeny musia mať istú logiku a ja sa nebránim tomu, aby predstava o týchto zmenách bola, prirodzene, posúdená. Dostal som inú otázku cez interpelácie, čiže budem aj na to odpovedať potom príslušne listom. Chcel by som však ešte povedať, že chceme ísť na nižšie tabuľkové počty, to, myslím si, je úplne jasné a prirodzené, ale samotná reforma nemusí viesť k zníženiu počtov profesionálnych vojakov. To by som chcel zdôrazniť. To znamená, že ak aj vzniká isté napätie, čo ako bude, tak si myslím, že naopak, chceme tou reformou dosiahnuť práve stabilnejšie profesijné, služobné aj sociálne podmienky pre profesionálnych vojakov Armády Slovenskej republiky. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.