Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Jarjabek

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19. 4. 2006 
Zadávateľ Dušan Jarjabek 
Otázka Pán premiér, váš minister kultúry na výbore NR SR konštatoval, že väčšina úloh, ktoré ste si v oblasti kultúry stanovili sa splniť nepodarilo. Koho ako šéf vlády beriete za tento stav na zodpovednosť? Ministra, ktorý bol vo funkcii 3,5 roka, alebo pána Tótha? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 20. 4. 2006 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál Csáky 
Odpoveď Ďakujem pekne za vašu otázku a dovoľte mi, aby som aj vás oboznámil s odpoveďou pána premiéra na túto otázku. Vážený pán poslanec, na predmetnom zasadnutí nebol ani pán premiér prítomný. No preto požiadal ministra kultúry, aby ho informoval, aký bol jeho odpočet za tretie volebné obdobie. Podľa jeho slov vyzeral odpočet takto: 1. Dokončenie decentralizácie a stabilizácie a kultúrnej infraštruktúry. To bola úloha, v ktorej mal pán minister pocit najväčšieho dlhu. Z 36 inštitúcií, ktoré spravuje ministerstvo kultúry, bola decentralizovaná len jedna inštitúcia k 1. januáru 2006 a druhá je pripravená k 1. januáru 2007. 2. Záchrana a obnova pamiatkového fondu, program Obnovme si svoj dom. Ministerstvo vytvorilo nástroj na systematickú obnovu. Výška objemu prostriedkov už nebola celkom len v rukách ministerstva kultúry. Ide o prvý projekt v oblasti kultúry, na ktorého spolufinancovaní sa výrazne podieľa aj súkromný sektor. Podpora obnovy neštátnych pamiatok je rádovo vyššia, ako bola pred rokom 2003, keď štát v podstate prispieval len na pamiatky, ktoré mal vo vlastnej správe. Pravdaže, rozumiem aj naliehaniu pána ministra Chmela, aby sa objem finančnej podpory zo strany štátu zvyšoval. Dnes je pomoc štátu a súkromného sektora v podstate jedna ku jednej. 3. Dobudovanie komplexného systému podpory umenia a kultúry v neštátnej sfére. Opäť ministerstvo vytvorilo grantový systém, ktorý oproti 70 mil. v Pro Slovakii v roku 2002 niekoľkonásobne prevyšuje objemom a hlavne prehľadnosťou. 4. Obnova audiovizuálneho dedičstva. Po prvýkrát v dejinách Slovenskej republiky boli v roku 2005 a 2006 vyčlenené prostriedky v objeme cca 50 mil. korún ročne a o niekoľko dní bude minister kultúry predkladať vo vláde Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. 5. Revitalizácia filmového priemyslu. Dotáciami do filmovej tvorby sa časť tejto úlohy splnila. Ministerstvo kultúry pripravilo zákon o Slovenskej televízii, ktorý Národná rada Slovenskej republiky modifikovala práve v tej časti, ktorá do systému revitalizácie zapadala a tiež projekt obnovy do celkového riešenia prispeje. 6. Prezentácia v zahraničí Pro Slovakia. Ministerstvo kultúry opäť vytvorilo nástroj na systematickú a prierezovú prezentáciu Slovenska v zahraničí. Žiaľ, nedošlo k dohode na úrovni rezortov kultúry, ministerstva zahraničných vecí a ministerstva hospodárstva v tom, aby sa prezentácie koordinovali a aby kultúra mala svoje prioritné miesto. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.