Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Jarjabek

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 2. 2006 
Zadávateľ Dušan Jarjabek 
Otázka Ako je pripravená slovenská kultúrna prezentácia počas olympijských hier v Turíne? 
Adresát minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard Kukan 
Dátum odpovede 2. 2. 2006 
Zodpovedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard Kukan 
Odpoveď Vážený pán poslanec, panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec, taká najkratšia odpoveď a najpriamejšia na vašu otázku po tom, čo som sa zaujímal o tieto problémy, je asi taká, že komplexnú prezentáciu Slovenskej republiky na zimných olympijských hrách v Turíne zabezpečuje Slovenský olympijský výbor, ktorý od vlády Slovenskej republiky dostal na tento účel aj finančné prostriedky. V rozpočtovej kapitole môjho ministerstva, ministerstva zahraničných vecí nie sú pridelené finančné prostriedky, ale bez ohľadu na to sa snažíme prispieť k prezentácii Slovenska, lebo veď je to jedinečná príležitosť. Naše veľvyslanectvo spolu so Slovenským inštitútom usporiadajú 17. februára v auditóriu Centra v Turíne v rámci týchto zimných olympijských hier koncert pod názvom Pocta mojej krajine - Maggio a la mia terra. Koncert sa uskutoční v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, honorárnym konzulátom Slovenskej republiky v Turíne. Odznejú na ňom piesne a árie slovenskej a svetovej proveniencie, budú sa projektovať krásy Slovenska, a potom sa bude konať recepcia, kde budú podávané slovenské špeciality. Predpokladá sa účasť talianskych občanov, športovcov, účastníkov olympiády, proste účastníkov z celého sveta. Viete, že počas olympijských hier otvorí Slovenský olympijský výbor, to už je tradícia, Slovenský dom, v ktorom budú mať rokovania, ale ktorý budú navštevovať aj športovci, účastníci olympiády, kde bude vystupovať permanentne náš folklórny súbor. Iba takú poznámku na okraj, bezpečnostné opatrenia, ktoré sprevádzajú organizáciu zimných olympijských hier, do určitej miery redukovali ten počet kultúrnych podujatí, ktorý sa počas olympiády organizuje. Toľko viem o tejto otázke, pán poslanec, a ešte takú neformálnu poznámku. Vy sa spytujete na kultúrnu prezentáciu, preto nechcem uhýbať, ale aj keby všetky slovenské inštitúcie, ktoré sa podieľajú na prezentácii Slovenska, pracovali perfektne, jeden významný úspech našich športovcov, keby sa napríklad naši hokejisti stali majstrami sveta, by pre propagáciu Slovenska vo svete urobil určite viac ako my všetci dohromady. 
Doplňujúca otázka Ja len doplňujúcu otázku alebo teda konštatovanie k tomu, čo ste povedali, či tomu dobre rozumiem. To znamená, že je teda prenajatý istý vhodný objekt, kde by malo práve prísť k prezentácii všetkého toho, čo ste povedali, k prezentácii Slovenska ako istej destinácie veľmi turisticky a nielen turisticky atraktívnej? Tak ste to povedali? Hovorili ste o prenajatí konkrétneho objektu? Niečo také by sa malo udiať? 
Doplňujúca odpoveď To sú dve veci. Máme tam Slovenský dom, ktorý si prenajal Slovenský olympijský výbor, kde sa budú každý deň usporadúvať rôzne kultúrne podujatia, ale tú akciu, ktorú som spomenul, ktorú organizuje ministerstvo zahraničných vecí, tá je inde, to sa, tuším, volá Centrum kultúry v Turíne a my to prenajímame na jeden konkrétny večer, kde chceme Concerto spectacolo, píše sa tam na pozvánkach, kde chceme zorganizovať takú serióznejšiu, väčšiu reprezentačnú prezentáciu, ktorá bude určite dobre obsadená, pripravená umelcami a zo všetkých stránok a mohla by mať taký širší dosah a širší kladný ohlas.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.